Содержание материала

12 Вимикачі навантаження
Повністю змонтований і відрегульований вимикач навантажень випробується в зазначеному нижче обсязі:
- при першому увімкненні (П)- за 12.1-12.3,12.6-12.10;
- при капітальному ремонті (К)- за 12.1-12.10;
- у міжремонтний період (Т) - за 12.4-12.5 та місцевими інструкціями.
12.1 Вимірювання опору ізоляції
12.1.1 Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів
Опір ізоляції вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Опір ізоляції повинен бути не менше 1000 МОм під час приймально-здавальних випробувань і 300 МОм - під час капітального ремонту.
12.1.2 Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування
Опір ізоляції вимірюється мегаомметром на напругу 1 кВ. Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 10 МОм під час приймально-здавальних випробувань і 1 МOм - під час капітального ремонту.
12.2 Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти
12.2.1 Випробування ізоляції вимикача навантаження
Виконується випробною напругою згідно з таблицею 19.
12.2.2 Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування
Виконується згідно з розділом 26.
12.3 Вимірювання опору постійному струму
12.3.1 Вимірювання опору контактів вимикача
Вимірюється опір струмопровідної системи полюса і кожної пари робочих контактів.
Значення опору повинне відповідати даним заводу-виготовлювача.
12.3.2 Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування
Значення опору повинне відповідати даним обмоток.
12.4 Визначення ступеня зносу гасильних вкладишів
Найменша товщина стінки вкладишів має бути в межах 0,5-1,0 мм.
12.5 Визначення ступеня обгоряння контактів
Сумарний розмір обгоряння рухомого та нерухомого дугогасних контактів визначається відстанню між рухомим і нерухомим головними контактами в момент замикання дугогасних контактів. Зазначена відстань має бути не менше 4 мм.
12.6 Перевірка дії механізму вільного розчеплення
Виконується згідно з 10.8.
12.7 Перевірка спрацьовування приводу при зниженій напрузі на виводах електромагнітів
Виконується згідно з 10.9.
12.8 Багаторазові випробування вимикачів навантаження
Виконується згідно з 10.12.
12.9 Випробування запобіжників
Виконується згідно з розділом 22.
12.10 Вимірювання швидкісних і часових характеристик вимикача
Виконується за вимогою та методикою заводу-виготовлювача.
12.11 Тепловізійний контроль
Під час контролю оцінюється нагрівання контактів і контактних з'єднань токопровідного контура вимикача. Тепловізійний контроль провадиться згідно з додатком Е.