Содержание материала

26 Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Норми та періодичність перевірок і випробувань апаратів, вторинних кіл і електропроводок на напругу до 1000 В повинні відповідати:
- під час приймально-здавальних випробувань після капітального ремонту і профілактичного відновлення (К) - 26.1-26.6;
- у процесі поточної експлуатації (Т) - 4.23, а для особливо відповідальних вторинних кіл *) - додатково 26.1 і 26.2.
26.1 Вимірювання опору ізоляції
Вимірюється опір ізоляції кожної із груп електрично не зв'язаних вторинних кіл приєднання (вимірювальні кола, кола оперативного струму, кола сигналізації тощо) відносно "землі" та інших груп кіл, а також між жилами контрольних кабелів особливо відповідальних вторинних кіл.
Значення опору ізоляції повинні бути не менше наведених у таблиці 49.

*) До особливо відповідальних вторинних кіл відносяться кола газового захисту, кола конденсаторів, які використовуються як джерело оперативного струму, струмові кола трансформаторів струму з номінальним значенням вторинного струму 1 А; струмові кола окремих фаз, де є реле або пристрої з двомя або більше первинними обмотками; кола напруги від ТН до апаратів захисту вторинніх кіл від КЗ.
26.2 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги для ізоляції відносно землі кіл РЗА та інших вторинних кіл з повністю зібраною схемою*) на напругу вище 60 В, а також поміж жилами контрольних кабелів**) особливо відповідальних вторинних кіл дорівнює 1000 В.
Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
Якщо у випробних колах є елементи, розраховані на меншу випробну напругу, їх потрібно від'єднати і випробувати окремо (згідно зі стандартами або технічними умовами на ці елементи) або зашунтувати.
26.3 Перевірка роботоздатності розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів
Розчіплювачі мають вимикати автоматичний вимикач при значеннях виміряного параметра (струм, напруга, час), які знаходяться в межах, заданих заводом-виготовлювачем.
Перевірка здійснюється лише на робочих уставках.
26.4 Перевірка роботоздатності автоматичних вимикачів, контакторів і магнітних пускачів
Автоматичний вимикач, контактор і магнітний пускач повинні безперебійно вмикатись, вимикатись і надійно утримуватись у ввімкненому положенні при напрузі утримання, заданій заводом-виготовлювачем.
Значення напруги спрацьовування та кількості операцій наведено в таблиці 50.

*) Разом з реле, контакторами, котушками приводів тощо.
**) Під час таких випробувань напругу потрібно подавати почергово на кожну жилу, решту жил з'єднати між собою і заземлити.

Таблиця 50 - Значення напруги спрацьовування та кількість операцій під час випробування автоматичних вимикачів, контакторів і магнітних пускачів

Операція

Напруга на шинах оперативного струму

Кількість операцій

Вимикання

0,9 (0,85)*)Uном

5

Вимикання та вмикання

0,8 i 1,1**)Uном

5

Вимикання

0,8Uном

10

*) Залежно від вимог заводу-виготовлювача для конкретного типу автоматичного вимикача
**)Якщо за умовами роботи джерела оперативного струму неможливо збільшити напругу до 1,1 Uном, допускається проведення перевірки при максимальній напрузі.

26.5 Перевірка фазування розподільних пристроїв і приєднань
Під час перевірки фазування розподільних пристроїв і приєднань повинен бути збіг за фазами.
26.6 Випробування підвищеною напругою промислової частоти під час профілактичного відновлення апаратів
Під час профілактичного відновлення апаратів, вторинних кіл і електропроводки на напругу до 1000 В замість випробувань за 26.2 дозволяється провадити випробування випрямною напругою 2,5 кВ з використанням мегаомметра або спеціальною установкою.