Содержание материала

14 Комплектні розподільні пристрої внутрішнього та зовнішнього установлення
Норми випробувань елементів КРП і КРПЗ (вимикачі, вимірювальні трансформатори, вимикачі навантаження, вентильні розрядники, запобіжники, роз'єднувачі, кабелі тощо) наведено у відповідних розділах Норм.
Крім того, для комірок КРП, КРПЗ додатково провадять такі випробування:
- при приймально-здавальних випробуваннях і капітальному ремонті за 14.1-14.4;
- у міжремонтний період - за 14.5.
14.1 Вимірювання опору ізоляції
14.1.1 Опір ізоляції елементів комірок, виготовлених із фарфорової ізоляції, вимірюється згідно з 24.2.
14.1.2 Опір ізоляції елементів, виготовлених лише з органічних матеріалів, вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Опір ізоляції при першому увімкненні має бути не менше ніж 1000 МОм, у експлуатації - не менше ніж 300 МОм.
14.2 Випробування підвищеною напругою промислової частоті
14.2.1 Випробування ізоляції первинних кіл комірок
Випробна напруга встановлюється згідно з таблицею 26.
Тривалість прикладення випробної напруги для комірок фарфоровою ізоляцією - 1хв.
Якщо ізоляція комірок містить елементи з твердих органічних матеріалів, тривалість прикладення випробної напруги - 5 хв.
Під час приймально-здавальних випробувань комірок КРП і після проведення їх реконструкції випробування підвищеною напругою промислової частоти рекомендується виконувати до приєднання силових кабелів при змонтованих комірках і висувних елементах у робочому положенні (крім висувних елементів з трансформаторами напруги і вентильними розрядниками).
14.2.2 Випробування ізоляції вторинних кіл комірок
Випробування виконується згідно з розділом 26.
14.3 Механічні випробування
Випробування виконується відповідно до інструкції з експлуатації КРП і КРПЗ заводів-виготовлювачів. До механічних випробувань відносяться:
- п'ятиразове викочування та вкочування висувних елементів з перевіркою стану і точності зчленування етичних контактів, а також робота шторок, блокування, фіксаторів, механічних частин дугового захисту тощо;
- вимірювання зусилля контактного натиску етичних контактів первинного кола. Тиск кожної ламелі на нерухомий контакт або металеву пластину рівної товщини має бути у межах 12-15 кг;
- перевірка роботи і стану контактів заземлювального роз'єднувача.

Таблиця 26 - Випробна напруга промислової частоти комірок КРП, КРПЗ

Вид випробування

Номінальна напруга
КРП, КРПЗ, кВ

Випробна напруга, кВ, для виготовлення комірок

з фарфорової ізоляцією

з ізоляцією елементів з твердих органічних матеріалів

При першому увімкненні

6

32

28,8

10

42

37,8

В експлуатації

6

32

28,8

10

42

37,8

14.4 Контроль болтових контактних з 'єднань
14.4.1 Перевірка якості виконання болтових контактних з'єднань шин
Болтові з'єднання підлягають вибірковій перевірці на затягування болтів (на 2-3% приєднань) за 16.3.
14.4.2 Вимірювання опору контактів постійному струму
Опір роз'ємних і болтових контактів не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 27.
14.5 Тепловізійний контроль
Тепловізійний контроль провадиться згідно з додатком Е.