Содержание материала

ДОДАТОК Г
(обов'язковий)

Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток

Г.1 Випробування електродвигунів з твердими котушками або зі стрижнями при повній заміні обмоток
Г.1.1 Випробування сталі статора
Г.1.1.1 Електродвигуни потужністю 40 кВт і вище випробуються перед укладанням обмотки і після ремонту активної сталі. Втрати в сталі не повинні перевищувати 5 Вт/кг. Найбільше нагрівання зубців при індукції 1 Тл має бути не більше 45 °С. Найбільша різниця нагрівання різних зубців при індукції 1 Тл має бути не більше 30 °С.
Г.1.2 Вимірювання опору ізоляції обмоток
Г.1.2.1 Опір вимірюють у електродвигунах на напругу до 0,66 кВ включно мегаомметром на напругу 1,0 кВ, а на напругу вище 0,66 кВ - мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Допустимі значення опору ізоляції обмоток регламентуються додатком А.
Г.1.3 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Г.1.3.1 Випробна напруга при повній заміні обмотки статора приймається згідно з таблицею Г.1. Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
Г.1.4 Випробування виткової ізоляції обмотки імпульсною наругою високої частоти.
Г.1.4.1 Випробна напруга виткової ізоляції котушок до укладення їх в пази потрібно вибирати відповідно до стандарту або норм підприємства, згідно з рисунками якого виготовлено котушки.
Г.1.4.2 Випробна напруга виткової ізоляції після укладення нової обмотки або нових котушок приймається згідно з таблицею Г. 2. Тривалість випробувань - від 3 до 10 с. Випробування виконуються за наявності апаратури, призначеної для таких випробувань.
Г.1.4.3 Випробування виткової ізоляції частини обмотки, яка залишилась при заміні декількох котушок, допускається виконувати лише для котушок, які відгинаються при підніманні кроку і знову укладаються в пази, виводи яких було розпаяно.

Таблиця Г.1 - Випробна напруга промислової частоти при ремонті обмотки статора електродвигуна (з твердими котушками або стрижньовою обмоткою)

Випробний елемент

Випробна напруга,кВ, електродвигунів на номінальну напругу, кВ

до 0,66

3

6

10

3

6

10

потужністю до 1000 кВт

потужністю вище 1000 кВт

1 Окрема котушка (стрижень)*) перед укладанням

4,5

13,5

21,5

31,5

13,5

23,5

34

2 Обмотки після укладання в пази до паяння міжкотушкових з'єднань

3,5

11,5

18,5

29,0

11,5

20,5

30

3 Обмотки після паяння та ізолювання з'єднань

3,0

9,0

15,8

25,0

9,0

18,5

27

4 Головна ізоляція обмотки зібраного електродвигуна

2Uном+1
але не нижче 1,5

7,0

13,0

21,0

7,0

15,0

23

*)Якщо стрижні або котушки ізольовано мікастрічкою без компаундування ізоляцією, то випробну напругу за переліками 1 і 2 може бути знижено на 5 %.

Г.1.4.4 Величина випробної напруги для зазначених випадків вибирається згідно з документацією ремонтної організації, але має становити не менше 50 % значень, наведених у таблиці Г.2. За наявності випробної апаратури, яка дає змогу виконувати випробування всієї частини обмотки, яка залишилась, без додаткового її розпаяння, приймається така ж випробна напруга , як і для котушок, що відгинались.
Г.1.5 Вимірювання опору обмотки постійному струмові.
Виміряне значення опору обмоток повинне відрізнятись від нормованого не більше ніж на 3 % для електродвигунів напругою до 0,66 кВ і не більше ніж на 2 % - для решти електродвигунів.
Г.2 Випробування електродвигунів при повній заміні всипних обмоток
Г.2.1 Вимірювання опору ізоляції обмоток
Опір вимірюється мегаомметром на напругу 1,0 кВ.
Таблиця Г.2 - Імпульсна випробна напруга виткової ізоляції обмоток статора

Ізоляція витків

Амплітуда напруги, вольт на виток

до укладення секцій у пази

після укладення та бандажування

Провід ПБО

210

180

Провід ПБД, ПДА, ПСД

420

360

Провід ПБД, ізольований за усією довжиною одним шаром паперової стрічки впівнапустки

700

600

Провід ПДА і ПБД, ізольований шаром мікастрічки через виток

700

600

Провід ПДА і ПБА, ізольований одним шаром мікастрічки через виток з прокладками міканіту в пазовій частині між витками

1000

850

Провід, ізольований за усією довжиною витка одним шаром мікастрічки товщиною 0,13 мм впівнапустки

1100

950

Провід ПБД, ізольований за усією довжиною витка у впівнапустки шовковою лаковою тканиною товщиною 0,1 мм

1400

1200

Проводи ПДА і ПБД, ізольовані за усією довжиною витка одним шаром мікастрічки товщиною 0,13 мм впівнапустки або 1/3 напустки

1400

1200

Проводи ПДБ або ПДА, ізольовані за усією довжиною витка одним шаром мікастрічки товш/ною 0,13 мм впівнапустки і зверху одним шаром бавовняної стрічки впритул

2100

1800

Провід ПДА, ізольований за усією довжиною витка двома шарами мікастрічки товщиною 0,13 мм впівнапустки

2800

2400

Допустимі значення опору ізоляції обмоток регламентуються згідно з додатком А.
Г.2.2 Випробування підвищеною напругою промислової частоти.
Випробна напруга при повній заміні обмотки статора приймається згідно з таблицею Г.З.
Г.2.3 Вимірювання опору обмотки постійному струмові.
Виміряне значення опору обмоток має відрізнятись від нормованого не більше ніж на 3 % .
Г.3 Випробування електродвигунів з твердими котушками або зі стрижнями при частковій заміні обмоток
Г.3.1 Вимірювання опору ізоляції обмоток
Опір вимірюється в електродвигунах на напругу до 0,66 кВ включно мегаомметром на напругу 1,0 кВ, а на напругу вище 0,66 кВ - мегаомметром на напругу 2,5 кВ.
Допустиме значення опору ізоляції обмоток регламентується згідно з додатком А.
Г.3.2 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Випробна напруга при частковій заміні обмотки статора приймається згідно з таблицею Г.4.
Г.3.3 Вимірювання опору обмотки постійному струмові
Виміряне значення опору обмоток не повинне відрізнятись від нормованого більше ніж на 3 % - для електродвигунів напругою до 0,66 кВ і більше ніж на 2 % - для решти двигунів.
Г.4 Випробування, які провадяться під час ремонтів обмотки ротора асинхронних електродвигунів з фазним ротором
Значення випробної напруги при повній заміні обмотки ротора приймається згідно з таблицею Г.5.
Таблиця Г.3 - Випробна напруга промислової частоти під час ремонту всипних обмоток електродвигунів

Випробний елемент

Випробна напруга, кВ, для електродвигунів потужністю, кВт

0,2 - 10

більше 10

Обмотки після укладення в пази до паяння міжкотушкових з'єднань

2,5

3,0

Обмотки після паяння та ізолювання міжкотушкових з'єднань, якщо намотування виконувалось за групами або котушками

2,3

2,7

Обмотки після просочення та запресування обмотаного осердя

2,2

2,5

Головна ізоляція обмотки зібраного електродвигуна

2Uном+1, але не нижче 1,5

Таблиця Г.4 - Випробна напруга промислової частоти електродвигунів під час часткової заміни обмотки статора

Випробний елемент

Випробна напруга, кВ

Частина обмотки, яка залишилась

2Uном

Запасні котушки (секції, стрижні) перед укладенням в електродвигун

2,25Uном+2,0

Те саме після закладення в пази перед з'єднанням зі старою частиною обмотки

Uном+1,0

Головна ізоляція обмотки повністю зібраного електродвигуна

1,7Uном

Виткова ізоляція

Згідно з таблицею Г.2

Таблиця Г.5 - Випробна напруга промислової частоти електродвигунів при повній заміні обмотки ротора

Випробний елемент

Випробна напруга, кВ

Стрижні обмотки після виготовлення, але до закладання в пази

2Uрот+3,0

Стрижні обмотки після закладання у пази, але до з'єднання

2Uрот+2,0

Обмотка після з'єднання, паяння і бандажування

2Uрот+1,0

Контактні кільця до з'єднання з обмоткою

2Uрот+2,2

Частина обмотки, яка залишилась після виймання замінених котушок (секцій, стрижнів)

2Uрот, але не нижче 1,2

Вся обмотка після приєднання нових котушок (секцій, стрижнів)

2Uрот, але не нижче 1,0

Примітка. Uрот - напруга на кільцях при розімкнугомута нерухомому роторі, а також при номінальній напрузі на статорі.

При частковій заміні обмотки після з'єднання, паяння та бандажування значення випробної напруги приймається 1,5Uном, але не нижче 1 кВ.
Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
Для роторів синхронних електродвигунів випробування провадяться за нормами для роторів синхронних явнополюсних генераторів і синхронних компенсаторів.