Содержание материала

20 Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
20.1 Вентильні розрядники
Вентильні розрядники перевіряються:
- перед установленням - за 20.1.1; 20.1.4;
- при першому ввімкненні - за 20.1.1; 20.1.2;
- в експлуатації - за 20.1.1 один раз у три роки для розрядників зовнішнього установлення і один раз у шість років для розрядників внутрішнього установлення; за 20.1.4 - один раз у шість років; за 20.1.2 - один раз у шість років і у випадках змінювання опору, виміряного мегаомметром, за межі, зазначені в 20.1.1; за 20.1.3, 20.1.5 - один раз у рік. Перевірки розрядників за 20.1.3 та 20.1.5 взаємозамінні.
20.1.1 Вимірювання опору розрядників і елементів розрядників
20.1.1.1 У розрядниках на номінальну напругу 3 кВ і вище опір вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ, у розрядниках на номінальну напругу менше ніж 3 кВ - мегаомметром на напругу 1,0 кВ.
Значення опору розрядників РВН, РВП, РВО повинні бути не менше декількох тисяч мегаом, а елементів розрядників РВС - від декількох сотень до декількох тисяч мегаом.
Значення опору розрядників інших типів наведено в таблиці 33.
Опори однотипних елементів багатоелементних розрядників РВС, укомплектованих в одну фазу за значенням опору, повинні відрізнятися між собою не більше ніж на 30 %.
Виміряні в процесі експлуатації значення опору елементів розрядників РВМА, РВМГ-110М (330М), РВМК-400В не повинні змінюватись більше ніж на 60 % від початкового, елементів розрядників РВРД - не більше значень, установлених підприємством-виготовлювачем, решти типів розрядників (елементів розрядників) - не більше ніж на 30 %.
20.1.1.2 Значення виміряного мегаомметром на напругу 1,0 кВ опору імітатора в процесі експлуатації не повинне змінюватись більше ніж на 50 %.
Опір ізоляції ізолюючих основ розрядників з реєстраторами спрацьовування, виміряний мегаомметром на напругу 2,5 кВ, має бути не менше 1МОм.
20.1.2 Вимірювання струму провідності розрядників при випрямній напрузі
Допустимі значення струмів провідності розрядників або елементів розрядників наведено у таблиці 34.

Таблиця 33 - Значення опору вентильних розрядників (елементів розрядників)


Тип розрядника або елемента розрядника

Опір, МОм

не менше

не більше

РВМ-3

15

40

РВМ-6

100

250

РВМ-10

170

450

РВМ-15

600

2000

РВМ-20

1000

10000

Елементи розрядника РВМ-35:

600

2000

РВРД-3

95

200

РВРД-6

210

940

РВРД-10

770

5000

Елементи розрядника РВМА-66*)

250
400

1000
2000

Елементи розрядників РВМА-220

400

2500

РВМГ-110М

400

2500

РВМГ-150М

400

2500

РВМГ-220М

400

2500

РВМГ-33ОМ

400

2500

РВМГ-400, РВМГ-500

400

2500

Основний елемент розрядників РВМК-330, РВМК-500

150

500

Іскровий елемент розрядників РВМК-330, РВМК-500

300

1400

Основний елемент розрядника РВМК-400П

120

500

Іскровий елемент розрядника РВМК-400П

300

1400

Елемент розрядника РВМК-400В**)

1500

7000

Елемент розрядника РВМК-750М

1300

7000

*) Розрядник складається з двох елементів
**) Дані уточнюються для кожної партії розрядниківТаблиця 34 - Допустимі струми провідності вентильних розрядників і елементів розрядників

Tип розрядника
або елемента розрядника

Значення випрямної напруги,
при якій вимірюється струм
провідності, кВ

Струм провідності, мкА, при температурі опору 20 °С

не менше

не більше

1

2

3

4

РВМ-3

4

380

450

РВМ-6

6

120

220

РВМ-10

10

200

280

РВМ-15

18

500

700

РВМ-20

24

500

700

РВС-15*)

16

200

340

РВС-20*)

20

200

340

РВС-35*)

32

200

340

РВС-15**)

16

450

620

РВС-20**)

20

450

620

РВС-29**)

28

450

620

РВС-33***)

32

450

620

РВС-35

32

450

620

РВРД-3

3

30

85

РВРД-6

6

30

85

РВРД-10

10

30

85

РВ-25

28

400

650

РВЕ-25М

28

400

650

РВМЕ-25

32

400

650

Елементи розрядників:

18

1000

1350

РВМА-66,

30

1000

1350

РВМА-220,

30

1000

1350

РВМГ-110М, РВМГ-150М,
РВМГ-220М, РВМГ-330М,
РВМГ-400, РВМГ-500

30

1000

1350

Закінчення таблиці 34


1

2

3

4

Основний елемент розрядників РВМК-330, РВМК-500

18

1000

1350

Іскровий елемент розрядника РВМК-330, РВМК-500

28

900

1300

Основний елемент розрядника РВМК-400П

18

900

1400

Іскровий елемент розрядника РВМК-400П

28

900

1400

Елемент розрядника

32

35

95

РВМК-400В****)

64

220

580

Елемент розрядника
РВМК-750М

64

250

330

*) Для мереж з ізольованою нейтраллю і компенсацією ємнісних струмів
**) Укомплектований елемент розрядників у мережах 60-150 кВ випуску до 1980 р
***) Укомплектований елемент розрядників РВС-110, РВС-220, випуску до 1980 р
****) Дані уточнюються за документацією підприємства-виготовлювача для кожної партії розрядників

Струм провідності елементів розрядників РВС, укомплектованих у розрядник зі струму провідності, має знаходитись у межах значень, наведених у таблиці 35.
20.1.3 Вимірювання струму провідності розрядників під робочою напругою
Вимірювання виконується один раз на рік перед початком грозового сезону при позитивній температурі розрядника.
Результати вимірювань порівнюються з даними, одержаними на сусідніх фазах або на однотипних розрядниках інших приєднань, а для розрядників на напругу 110 кВ і більше - з результатами початкових вимірювань.
20.1.4 Вимірювання пробивної напруги розрядників
Вимірюється в розрядниках типу РВП, РВО на напругу 3-10 кВ за методикою підприємства-виготовлювача.
Допустимі значення пробивної напруги розрядників наведено в таблиці 36.
20.1.5 Контроль стану елементів розрядників з допомогою інфрачервоної техніки
Контроль стану виконується в суху погоду з використанням тепловізора довгохвильових пірометрів з розрізнювальною здатністю в 0,1 °С.

Таблиця 35 - Допустимі значення струмів провідності укомплектованих елементів багатоелементних розрядників серії РВС


Група

Тип

Номінальна напруга, кВ

Випрямна напруга, кВ

Струм провідності, мкА

не менше

не більше

1

РВС-15
РВС-20
РВС-29
РВС-33

18
24
29
33

16
20
28
32

450

485

2

РВС-15
РВС-20
РВС-29
РВС-33

18
24
29
33

16
20
28
32

485

520

3

РВС-15
РВС-20
РВС-29
РВС-33

18
24
29
33

16
20
28
32

520

555

4

РВС-15
РВС-20
РВС-29
РВС-33

18
24
29
33

16
20
28
32

555

590

5

РВС-15
РВС-20
РВС-29
РВС-33

18
24
29
33

16
20
28
32

590

620

20.1.6 Випробування вентильних розрядників під час капітального ремонту з розкриттям
Норми та обсяг випробувань і вимірювань вентильних розрядників, які провадяться під час капітального ремонту з розкриттям, визначаються вимогами документації підприємства-виготовлювача.
20.2 Обмежувачі перенапруг нелінійні
Обсяг і періодичність вимірювань і випробувань нелінійних обмежувачів перенапруги (ОПН) повинні відповідати таким підрозділам:
- у процесі монтажу - 20.2.1; для ОПН на напругу 750 кВ - 20.2.5; для ОПН з ізольованим виводом - 20.2.2;
- після монтажу до ввімкнення під робочу напругу - 20.2.1-20.2.5 (прикладеною напругою змінного струму промислової частоти);

Таблиця 36 - Пробивні напруги розрядників при промисловій частот


Тип розрядників

Діюче значення пробивної напруги при промисловій частоті, кВ

не менше

не більше

РВП-3, РВО-3

9

11

РВП-6, РВО-6

16

19

РВП-10, РВО-10

26

30,5

- через 3- 4 год після першого ввімкнення під робочу напругу - 20.2.5;
- в експлуатації - 20.2.5 (під робочою напругою) через кожні шість місяців у перші два роки експлуатації, а в наступні роки:
а) один раз на рік перед початком грозового сезону - для ОПН 35-750 кВ;
б) в обсязі і з періодичністю, зазначеною в заводській документації з експлуатації, але не менше одного разу у чотири роки - для ОПН на номінальну напругу до 35 кВ;
- під час планових випробувань або при виведенні в ремонт обладнання, яке захищається, - один раз у три-чотири роки - 20.2.3- 20.2.4;
- у процесі поточної експлуатації (бажано в кінці грозового сезону один раз на рік)-20.2.6;
- позачергові контрольні випробування після випадків частих спрацьовувань (10 і більше разів на фазу) за показниками реєструючих пристроїв - 20.2.2, 20.2.5 (якщо немає спеціальних вказівок заводу-виготовлювача).
20.2.1 Вимірювання опору обмежувача перенапруг мегаомметром
Опір вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ у суху погоду.
Значення виміряного опору ОПН (елемента ОПН) не повинне відрізнятись більше ніж на 30 % від значень, виміряних на підприємстві-виготовлювачі і зазначених у паспорті.
Найменші допустимі значення опору ОПН (елемента ОПН) наведено в таблиці 37.
20.2.2 Вимірювання опору ізоляції ізольованої основи або ізольованого виводу обмежувача перенапруг
Опір вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Значення опору ізоляції між ізольованим виводом і нижнім фланці ОПН повинне бути не менше 1 МОм.

Таблиця 37 - Допустимі значення струму провідності та найменші допустимі значення виміряного мегаомметром опору обмежувача перенапруг (ОПН)


Тип обмежувача перенапруг

Найбільша робоча напруга (діюча), кВ

Діапазон допустимих значень струму провідності, виміряних при Uкр під час випуску з підприємства-виготовлювача, мА

Значення випробної напруги промислової частоти, кВ

Діапазон допустимих значень струму провідності, виміряного від прикладеної напруги промислової частоти при введенні в експлуатацію

Значення струму провідності, діюче, мА, виміряне в експлуатації, при досягненні якого необхідно

Найменший допустимий опір ОПН, виміряний мегаомметром 2,5 кВ, МОм

ОПН зняти з експлуатації

вирішувати питання щoдо заміни ОПН

1

2

3

4

5

6

7

8

ОПН-СН-6

4,0

Не більше 0,5

4,0

0,5 і менше

Більше 0,5

-

2000

ОПН-КС-6

4,2

Не більше 0,5

4,2

0,5 і менше

Більше 0,5

-

2000

ОПН-КС-10

7,0

Не більше 0,5

7,0

0,5 і менше

Більше 0,5

-

5000

ОПН-П1-Е

7,2

-

7,2

±20 % від паспортного значення

Вище ±20 % від паспортного значення

-

-

ОПН-П1-10

12,0

-

12,0

Те саме

Те саме

-

-

ОПН-П1-15

18,0

-

18,0

-"-

-"-

-

-

ОПН-П1-20

24,0

-

24,0

-"-

-"-

-

-

ОПН-П1-35

40,5

-

40,5

-"-

-"-

-

-

ОПН-35

40,5

0,5-0,8

40,5

0,5-0,8

1,2

1,0

3000

ОПН-110,0
ПН-110ПН

73,0

0,4-0,65

73,0

0,4-0,65

1,2

1,0

3000

Закінчення таблиці 37


1

2

3

4

5

6

7

8

ОПН-150,
ОПН-150ПН

100,0

0,5-0,8

100,0

0,5-0,8

1,5

1,2

3000

ОПН-220,
ОПН-220ПН

146,0

0,6-0,9

100,0

0,35-0,55

1,8

1,4

3000

ОПН-330,
ОПН-ЗЗОПН

210,0

1,1-1,5

100,0

0,5-0,8

3,0

2,4

3000

ОПН-500,
ОПH-500ПН

303,0

1,8-2,8

100,0

0,6-0,9

5,5 (4,5)*)

4,5 (3,8)

3000

ОПН-750

455,0

1,7-3,8

100,0

1,0-2,0

7,2

6,0

3000

ОПНO-750

455,0

1,4-2,9

100,0

0,8-1,5

5,5

4,5

3000

*) У дужках наведено дані для ОПН-500ПН кожного елемента випуску після 1991 р

Величина опору ізоляції ізольованої основи або ізольованого виводу 0ПН разом із заземлюючою шиною повинна бути не менше 1 МОм.
20.2.3 Перевірка пристрою для вимірювання струму провідності обмежувача перенапруг під робочою напругою
Вимірювання та випробування виконуються за методикою та нормами підприємства-виготовлювача.
20.2.4 Випробування ізольованого виводу обмежувача перенапруг
Електрична міцність ізольованого виводу на вимкнутій від напруги мережі ОПН вимірюється плавним підніманням випробної напруги змінного струму промислової частоти до 10 кВ без витримки часу.
20.2.5 Вимірювання струму провідності обмежувача перенапруг
Значення випробної напруги наведено в таблиці 19.
Струм вимірюється при температурі навколишнього повітря вище 5 °С у суху погоду за методикою підприємства-виготовлювача.
Значення струмів провідності, виміряних при заданій випробній напрузі, потрібно приводити до температури навколишнього середовища (20 °С), а під час вимірювання під робочою напругою - до найбільшої робочої напруги ОПН (Uн.р) відповідно до методик підприємства-виготовлювача.
Виміряні після монтажу обмежувача до увімкнення під робочу напругу значення струму провідності не повинні відрізнятись більше ніж на 20 % від значень, виміряних на підприємстві-виготовлювачі і приведених у паспорті.
Результати вимірювань струму провідності ОПН під робочою напругою порівнюють з початковими даними попередніх вимірювань, а також зі значеннями струму провідності сусідніх фаз.
Допустимі значення струмів провідності ОПН наведено в таблиці 37.
20.2.6 Контроль стану обмежувача перенапруг з допомогою інфрачервоної техніки
Контроль стану виконується в суху погоду з використанням тепловізорів і довгохвильових пірометрів з дозволяючою спроможністю в 1 °С.
20.3 Тепловізійний контроль вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг
Провадиться у вентильних розрядниках з шунтуючими опорами та обмежувачами перенапруг згідно з додатком Е.
Під час міжремонтних випробувань, якщо результати тепловізійного контролю задовільні, перевірку стану вентильних розрядників і обмежувачів перенапруг згідно з 20.1.1., 20.1.2, 20.2.5 можна не провадити.
20.4 Перевірка герметичності розрядників
Перевірка герметичності провадиться у випадку проведення капітального ремонту розрядника з розкриттям. Перевірка провадиться при розрідженні 300-400 мм рт.ст. Зміна тиску при перекритому вентилі не повинна перевищувати 0,5 мм рт.ст.