Содержание материала

27 Повітряні лінії електропередавання
Контроль і вимірювання на ПЛ (П) слід виконувати в нижчезазначеному обсязі та керуватись відповідними нормативними документами і місцевими інструкціями.
Обсяг випробувань і перевірок, норми та періодичність провадяться:
- нововведені ПЛ (П) - за 27.1-27.7; 27.9; 27.10;
- під час капітального та поточного ремонтів (К) - за 27.1-27.8;
- у міжремонтний період (Т) - за 27.1-27.8.
27.1 Контроль опор та їх елементів
Під час контролю перевіряються:
- відхилення опор та їх елементів від проектних положень;
- розміри деталей дерев'яних опор та виконання їх з'єднань;
- ураження корозією металевих опор та металевих деталей дерев'яних і залізобетонних опор, стан захисного покриття;
- стан залізобетонних опор та приставок (поява тріщин, оголення арматури, відшарування бетону, виникнення раковин, наскрізних отворів та ін.);
- натягання тросових відтяжок та ураження їх корозією;
- підгнивання дерев'яних опор та їх елементів.
У процесі експлуатації контроль провадять візуально під час огляду ПЛ.
Підконтрольні покажчики повинні відповідати вимогам нормативних документів.
27.2 Контроль проводів, грозозахисних тросів та їх з'єднань
Під час контролю перевіряються:
- з'єднувальні та натягувальні затискачі проводів та тросів;
- відсутність механічних пошкоджень, обривання окремих дротин, ураження корозією, розрегулювання і т.ін.;
- відстань від проводів до поверхні землі, домівок та споруд, елементів опор, грозозахисних тросів.
Стан підконтрольних елементів та параметрів має відповідати вимогам нормативних документів.
27.3 Перевірка з'єднань проводів електричним вимірюванням
З'єднання алюмінієвих, сталеалюмінієвих та мідних проводів виконане опресовкою або обтиском, контролюється вимірюванням спаду напруги або омічного опору. При цьому спад напруги або омічний опір з'єднання порівнюють зі спадом напруги або опору проводу такої ж довжини.
Одержані значення на з'єднанні не мають перевищувати значення на цілому проводі більше ніж у 1,2 раза. При перевищенні до 2 раз з'єднання залишається в роботі до чергового ремонту залежно від відповідальності ПЛ та значення струму навантаження.
27.4 Контроль лінійної арматури
Під час контролю перевіряються:
- відсутність пошкоджень, деформації, корозії;
- наявність шплінтів у з'єднувальній арматурі;
- правильність установки гасників вібрації;
- наявність розпорок і відсутність ушкоджень проводів у місцях їх кріплення.
Стан лінійної арматури повинен відповідати проекту та вимогам інструкцій з експлуатації ПЛ.
27.5 Контроль та випробування лінійної ізоляції
Ізолятори з механічним пошкодженням фарфору (скла), чавунних шапок, а також з оплавленою або розтрісканою поливою бракуються.
Контроль фарфорових ізоляторів пщ робочою напругою і випробування підвищеною напругою промислової частоти провадяться згідно з розділом 24.
27.6 Контроль заземлюючих пристроїв
Опір заземлюючих пристроїв визначається питомим опором грунту та обладнанням, яке підлягає заземленню. Одержані значення опору слід порівняти з проектними значеннями для конкретних ліній, а також відповідно до розділу 29.
27.7 Контроль трубчастих розрядників та захисних проміжків
Трубчасті розрядники із зняттям їх з опор перевіряються відповідно до розділу 21. Віддаль між електродами іскрових проміжків не повинна відрізнятись від проектних значень.
27.8 Контроль ПЛ засобами інфрачервоної техніки
Тепловізійний контроль лінійної ізоляції та контактних з'єднань провадиться за таких умов:
- лінійної ізоляції - не раніше ніж за 5 год після подачі напруги на ПЛ;
- контактних з'єднань - при навантаженні не менше ніж ЗО % номінальної при відсутності атмосферних опадів;
- швидкість вітру повинна бути не більше ніж 5 м/с.
27.9 Контроль симетричності ємностей фаз ПЛ 6-35 кВ
Повітряні лінії напругою до 35 кВ, які вводяться, необхідно перевіряти на симетричність ємностей їх фаз відносно землі. Допустиме значення несиметрії визначається умовами введення в роботу дугогасних реакторів, компенсації ємнісного струму однофазного замикання нормованому значенню напруги несиметрії U0:


де Uн.м- напруга на нейтралі мережі, В;
 Uтм - фазна напруга мережі, В.
27.10 Вимірювання опору петлі фаза - нуль
Вимірювання виконується на ПЛ напругою 0,4 кВ під час приймання ліній, а також періодично в умовах експлуатації та після вмикання нових споживачів.