Содержание материала

ДОДАТОК Д
(обов'язковий)

Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток

Д. 1 Випробування, які провадяться під час ремонтів обмоток статора
Обсяг і норми поопераційних випробувань під час ремонтів генераторів і синхронних компенсаторів з повною або частковою заміною обмотки статора, наведені в таблицях Д.1 і Д.2, мають декілька градацій. Залежно від стану ізоляції під час часткового ремонту можуть використовуватись різні значення випробних напруг.
Д.1.1 Під час пробою одного або декількох нижніх стрижнів випробування виконується, як правило, в обсязі, передбаченому для генераторів, які відпрацювали менше десяти років.
Д.1.2 Під час довгочасної експлуатації (більше десяти років) і великого зношення ізоляції випробування при частковій заміні обмотки статора виконується в обсязі, передбаченому для генераторів, які відпрацювали більше десяти років.
Д.1.3 Норми випробувань (таблиця Д.1) передбачають також випробування лобових частин обмоток з нормальною і полегшеною ізоляцією.
Д.1.4 Під час ремонту генератора (компенсатора), який зупинено аварійно, випробні напруги для частин обмотки, яка залишилася, а також для здавальних випробувань установлюються залежно від стану ізоляції обмотки і умов роботи енергосистеми і узгоджуються з підприємством-виготовлювачем та енергогенеруючою компанією.
У цьому випадку частину обмотки, яка залишилась, допускається випробувати напругою промислової частоти 1,2Uном, а після ремонту - напругою 1,0Uном.
Д.1.5 При частковій заміні обмотки кошикового типу за таблицею Д.1 ізоляція верхніх стрижнів за технологічними умовами випробується не після укладення їх у пази, а після закінчення ремонту разом з усією обмоткою. Д.1.6 При пробої одного або декількох стрижнів під час профілактичних випробувань частину обмотки, яка залишилась, усіх трьох фаз необхідно випробувати напругою промислової частоти 1,7Uном. Непошкоджені фази (вітки) обмотки можна не випробувати, якщо їх ізоляцію при вийманні стрижнів під час ремонту не було пошкоджено.


Таблиця Д.1 - Обсяг і норми випробувань ізоляції обмотки статора під час ремонтів генераторів і синхронних компенсаторів (крім турбогенераторів серії ТВВ і ТГВ)

Випробний елемент

Випробна напруга для генераторів номінальною напругою , кВ

Характер і обсяг ремонту

до 6,6

10,5 і вище

до 6,6

10,5 і вище

Обмотки типу

кошикового

європейського

1

2

3

4

5

6

1 Стрижні (секції) до укладення в пази - пазова ізоляція

3Uном

Повна заміна обмотки статора

2 Лобові частини стрижнів (секції) до укладення обмотки:

 

 

 

 

- нормальна ізоляція

1,6Uном

1,5Uном

-

-

- полегшена ізоляція

1,2Uном

1,5Uном

-

-

3 Відремонтовані лобові дуги обмотки до встановлення на місце:

 

 

 

 

- однойменні фази

-

-

1,3Uном

1,2Uном

- різнойменні фази

-

-

1,6Uном

1,5Uном

4 Опір ізоляції термометрів опору до та після укладення в пази

Вимірюється мегаомметром на напругу 0,25 кВ

Повна заміна обмотки статора і часткова заміна обмотки машин, які відпрацювали до і більше десяти років

5 Ізоляція кронштейнів

1,2Uном

-

-

Повна заміна обмотки статора

6 Ізоляція бандажних кілець лобових частин обмотки

1,8Uном

1,5Uном

-

-

7 З'єднувальні шини до встановлення на місце

2,5Uном

2,0Uном

2,5Uном

2,0Uном

8 Виводи шини до встановлення на місце

2,5Uном

Продовження таблиці Д.1

1

2

3

4

5

6

19 Стяжні болти осердя статора*):

 

 

 

 

Повна заміна обмотки статора i часткова заміна обмотки генератора

- неремонтовані

-

-

3

-

- після переізолювання до встановлення

-

-

4

-

- після переізолювання і після встановлення

-

-

3

-

9.1 Визначення характеристик осердя статора під час нагрівання методом кільцевого намагнічування індукції 1Тл

За переліком 7 таблиці Д.2 та за 4.11

Повна заміна обмотки статора і часткова заміна обмотки турбогенераторів, які відпрацювали до і більше десяти років

10 Болти кріплення лобових частин обмоток

-

-

2Uном

11 Стрижні (секції) після укладення в пази:

 

 

 

 

Повна заміна обмотки статора

- нижні

2,8Uном

2,7Uном

2,8Uном

2,7Uном

- верхні (окремо від нижніх)

2,6Uном

2,5Uном

-

-

12 Обмотка статора (випробування підвищеною випрямною напругою кожної фази окремо при решті, яку заземлено)

За таблицею 2 i А.1 додатка А

13 Обмотка статора (випробування підвищеною напругою промислової частоти кожної фази по відношенню до корпусу і двох інших заземлених фаз) після її ремонту для генератора потужністю, кВт:

 

 

 

 

до 1000

2Uном+1 кВ

-

2Uном+1 кВ

-

до 1000 і вища на номінальну напругу, кВ

 

 

 

 

до 3,3

2Uном+1 кВ

-

2Uном+1 кВ

-

понад 3,3 до 6,6

2,5Uном

-

2,5Uном

-

понад 6,6

-

2Uном+3 кВ

-

2Uном+3 кВ

14 Обмотка після усунення пошкоджених стрижнів (секцій)

2Uном

Часткова заміна обмотки генераторів, які відпрацювали до десяти років

15 Запасні та відремонтовані стрижні (секції) до укладення в пази - пазова ізоляція

2,7Uном

Продовження таблиці Д.1

1

2

3

4

5

6

16 Лобові частини стрижнів до укладення обмотки:

 

 

 

Часткова заміна обмотки генераторів, які відпрацювали до десяти років

- нормальна ізоляція

1,3Uном

-

-

- полегшена ізоляція

1,0Uном

-

-

17 Старі лобові дуги до встановлення на місце фаз:

 

 

 

- однойменних

-

-

1,0Uном

- різнойменних

-

-

1,2Uном

18 Відремонтовані лобові дуги до встановлення на місце фаз:

 

 

 

- однойменних

-

-

1,2Uном

- різнойменних

-

-

1,5Uном

19 Запасні та відремонтовані стрижні (секції) після укладення в пази до з'єднання із старою обмоткою (нижні стрижні)

2,4Uном

20 Запасні та відремонтовані стрижні (секції) після укладення в пази до з'єднання із старою обмоткою

-

-

2,4Uном

21 Зібрана обмотка (випробування підвищеною випрямною напругою кожної фази окремо при решті, яку заземлено)

За таблицею 2 і А.1 додатка А

22 Зібрана обмотка статора після ремонту (випробування підвищеною напругою промислової частоти кожної фази по відношенню до корпуса і двох інших)

1,7Uном

Продовження таблиці Д.1

1

2

3

4

5

6

23 Обмотки після усунення пошкоджених стрижнів (секцій)

1,7Uном

Часткова заміна обмотки генераторів, які відпрацювали більше десяти років

24 Запасні і відремонтовані стрижні (секції) до укладення в пази - пазова ізоляція

2,5Uном

25 Лобові частини стрижнів (секцій) до укладення обмотки:

 

 

 

- нормальна ізоляція

1,3Uном

-

-

- полегшена ізоляція

1,0Uном

-

-

26 Старі лобові дуги до встановлення на місце фаз:

 

 

 

однойменних

-

-

1,0Uном

разноймених

-

-

1,2Uном

27 Відремонтовані лобові дуги до встанов лення на місце фаз:

 

 

 

однойменних

-

-

1,2Uном

разноймених

-

-

1,5Uном

1,2Uном

28 Запасні та відремонтовані стрижні (секції) після укладення в пази до з'єднання зі старою обмоткою (нижні стрижні та секції)

2,2Uном

-

-

29 Запасні та відремонтовані стрижні (секції) після укладення в пази до з'єднання зі старою обмоткою

-

-

2,2Uном

30 Обмотка статора (випробування підвищеною випрямною напругою кожної фази окремо при решті, яку заземлено)

За таблицею 2 та А.1 додатка А

Продовження таблиці Д.1

1

2

3

4

5

6

31 Зібрана обмотка статора після ремонту (випробування кожної фази за відношенням до корпусу і двох інших заземлених фаз)

1,5Uном

Часткова заміна обмотки генераторів, які відпрацювали більше десяти років

32 Кінцеві виводи в зібраному вигляді до встановлення

2,4Uном

-

33 Обмотка статора після повного або часткового переклинювання пазів або перепаювання лобових частин

1,7Uном

1,5Uном

Ремонт без заміни обмотки в генераторах, які відпрацювали до десяти років

34 Обмотка статора після повного або часткового переклинювання пазів або перепаювання лобових частин

1,5Uном

Ремонт без заміни обмотки в генераторах, які відпрацювали до десяти років. Якщо обмотка відпрацювала більше десяти років, але профілактичні випробування її виконуються напругою 1,7Uном, то випробна напруга також приймається 1,7Uном

35 Обмотка статора після ремонту, не зв'язаного з підніманням стрижнів, або переклинювання пазів (кріплення бандажів, підправка заліза, підфарбовування тощо)

1,3Uном

Ремонт без заміни обмотки генераторів, які відпрацювали до десяти років

36 Те саме

1,2Uном

Ремонт без заміни обмотки генераторів, які відпрацювали більше десяти років

Закінчення таблиці Д.1

1

2

3

4

5

6

37 Обмотка статора після усунення дрібних несправностей або огляду, не потребують зняття щитів або іншого розбирання (з прониканням до лобових частин через люки), при яких можливий вплив на ізоляцію обмотки, з'єднань або виводів у середині машини

1,0Uном

 

*) Під час часткового ремонту ізоляція стяжних болтів перевіряється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. За необхідності переізолювання окремих болтів використовується випробна напруга, яку зазначено в переліку 9. Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.

Д.1.7 Після заміни або під час ремонту пошкодженого стрижня (секції, котушки) необхідно знову випробувати усі фази напругою промислової частоти, що дорівнює напрузі, яка використовується під час експлуатаційних випробувань. Після закінчення ремонту (після введення ротора) кожна фаза обмотки випробується номінальною напругою по відношенню до корпуса.
Д.1.8 Стрижні (секції), що виймалися із пазів під час ремонту, випробуються так само, як і відремонтовані, залежно від строку служби, згідно з таблицями Д.1 і Д.2, в обсязі, передбаченому для генераторів, які відпрацювали до десяти років і більше.
Д.2 Випробування під час ремонту обмотки ротора турбогенератора
Обсяг і норми поопераційних випробувань під час ремонту турбогенераторів з повною або частковою заміною обмотки ротора, а також під час ремонту у межах її лобових частин наведено в таблицях Д.З і Д.4.
Під час проведення випробувань необхідно виконати такі вказівки:
Д.2.1 Ізоляція обмотки ротора з алюмінієвими сідлами випробується прикладенням напруги до обмотки. При цьому сідла мають бути замкнуті на бочку ротора.
Д.2.2 Під час випробування ізоляції обмотки ротора від сідел останні потрібно від'єднати від корпуса, а обмотку ротора замкнути на корпус. Напруга подається на сідла.
Д.2.3 Ізоляція обмотки ротора від сідел випробується у всіх випадках зняття бандажів незалежно від причин зняття.
Д.2.4 Під час часткового ремонту ізоляції обмотки ротора європейського типу, коли котушки з'єднано між собою перемичкою, ізоляція укладеної переізольованої котушки не випробується.
Д.2.5 Під час часткового ремонту обмотки ротора з набірними зубцями, яка не має пазових гільз, частина обмотки, що залишилась, підвищеною напругою не випробується.
Стан ізоляції перевіряється мегаомметром на напругу 1,0 кВ протягом 1 хв.
Д.2.6 У всіх випадках зняття бандажів ротора ізоляція його обмотки від корпуса випробується напругою 1 кВ промислової частоти протягом 1 хв.
Випробування виконується при знятих бандажах після очищення ротора.
Д.2.7 Тривалість випробування головної ізоляції - 1 хв, виткової ізоляції (таблиця Д.З, перелік 15) - 5 хв.

Таблиця Д.2 - Обсяг і норми поопераційних випробувань під час ремонту обмотки статора турбогенераторів серії ТВВ і ТГВ


Найменування випробування

Норма випробування

Примітка

Значення

Тривалість

1

2

3

4

1 Випробування стрижнів обмотки до укладення їх в пази:

Повна заміна обмотки статора

 

1.1 Випробування на прохідність:

 

 

Для турбогенераторів ТВВ-200-2-78,4 (0,8)

а) турбогенераторів ТВВ - водою при тиску води на вході в стрижень, кПа (кгс/см2). Витрата води на стрижень (або напівстрижень у стрижнях, які складаються з двох половинок), л/с, для турбогенераторів:

98 (1)

-

ТВВ-165-2

0,27±0,04

-

ТВВ-200-2

0,134±0,02

-

ТВВ-200-2А

0,164+0,03

-

ТВВ-320-2

0,184±0,03

-

ТВВ-500-2 (верхній стрижень)

0,271 ±0,04

-

ТВВ-500-2 (нижній стрижень)

0,231 ±0,03

-

ТВВ-800-2 (верхній стрижень)

0,327±0,06

-

ТВВ-800-2 (нижній стрижень)

0,283±0,05

-

ТГВ-200М
ТГВ-500
б) турбогенераторів 7ГВ-200 і ТГВ-300 - повітрям

За стандартом (нормаллю) НВО "Електротяжмаш"

 

1.2 Випробування на міцність і герметичність водою для турбогенераторів, кПа (кгс/см2):

 

 

 

ТВВ

1470(15)

10 год

 

ТГВ-220М

За стандартом (нормаллю) НВО "Електротяжмаш"

 

 

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

1.3 Випробування ізоляції пазової частини напругою промислової частоти турбогенераторів:

 

 

 

ТВВ, ТГВ,

2,7Uном

1 хв

ТГВ-200М

3,0Uном

1 хв

1.4 Випробування на коронування під час зниження напруги після випробування

1,5Uном

5 хв

Перевірка виконується в затемненому приміщенні. Видима корона спостерігатись не повинна

1.5 Випробування ізоляції лобової частини напругою промислової частоти

1,5Uном

1 хв

Випробування не провадиться, якщо напівпровідне покриття газової частини винесене на лобову частину

1.6 Випробування ізоляції між напівстрижнями (стрижнів, які складаються з двох половинок) напругою промислової частоти (для турбогенераторів ТВВ), кВ

1,0

1 хв

1.7 Випробування ізоляції:
- між усіма трубками
- між кожним елементарним провідником і всіма трубками


Не більше 1 замикання
Замикання недопустиме

 

Перевірка виконується від джерела промислової частоти для турбогенераторів:

 

 

ТГВ-200 до № 01585

0,036 кВ

-

ТГВ-300 до № 02342

0,036 кВ

-

ТГВ-200 з № 01586

0,220 кВ

-

ТГВ-300 з № 02343

0,220 кВ

-

2 Випробування ізоляції кронштейнів, шинотримачів і бандажних кілець до їх встановлення напругою, промислової частоти (для турбогенераторів ТГВ)

1,4Uном

1 хв

 

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

3 Випробування з'єднувальних і вивідних шин до їх установлення:

 

 

Для турбогенераторів ТВВ-200-2-78,4(0,8)

3.1 Випробування на прохідність:

 

 

а) для турбогенераторів ТВВ - водою при тиску води на вході у шину, кПа (кгс/см2). Витрата води на шину або на півшину (в шинах, які складаються з двох половинок), л/с, для турбогенераторів:

98(1)

 

ТВВ-165-2

0,278±0,04

-

ТВВ-200-2

0,164±0,02

-

ТВВ-200-2А

0,164±0,03

-

ТВВ-320-2

0,184±0,03

-

ТВВ-500-2

0,271±0,04

-

ТВВ-800-2

0,327±0,06

-

ТГВ-200М

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

 

ТГВ-500

б) для турбогенераторів
ТГВ-200, ТГВ-300 - повітрям

Те саме

3.2 Випробування на міцність і герметичність водою для турбогенераторів, кПа (кгс/см2):

1470(15)

10 год

 

ТГВ

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

ТГВ-200М

3.3 Випробування ізоляції шин напругою промислової частоти для турбогенераторів:

 

 

 

ТГВ

2,4Uном

1 хв

ТВВ з номінальною напругою до 20 кВ

1,0Uном+3

1 хв

ТВВ з номінальною напругою 24 кВ

1,0Uном+1

1 хв

3.4 Випробування ізоляції між напівшинами (шин, які складаються з двох половинок) напругою промислової частоти турбогенераторів ТВВ, кВ

1,0

1 хв

 

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

4 Випробування кінцевих виводів у зібраному вигляді (до їх встановлення):

 

 

 

4.1 Випробування на міцність і герметичність водою для турбогенераторів, кПа (кгс/см2):

 

 

ТВВ

2940(30)

1 год

ТГВ-200М

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

4.2 Випробування на герметичність - повітрям для турбогенераторів ТГВ, кПа (кгс/см2)

588(6)

1 год

 

4.3 Випробування ізоляції напругою промислової частоти

2,4Uном

1 хв

 

5 Випробування шлангів водою на міцність і герметичність для турбогенераторів ТВВ, кПа (кгс/см2):

 

 

У чисельнику - для шлангів діаметром 15 мм; у знаменнику - для шлангів діаметром 21 мм

нових

1470(15)/980(10)

30 хв

старих

980(10)/784(8)

30 хв

для турбогенераторів ТГВ-200М

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

6 Випробування зливних і напірних колекторів на міцність та герметичність водою після встановлення для турбогенераторів, кПа (кгс/см2):

 

 

 

ТВВ

1470(15)

10 год

ТГВ-200М

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

7 Визначення характеристик осердя статора при нагріві методом кільцевого намагнічування до укладення та після укладення обмотки і заклинювання пазів при індукції 1,4 Тл:

 

 

За відсутності необхідного джерела напруги допускається виконувати випробування сталі при індукції 1 Тл протягом 90 хв

найбільшій нагрів (підвищення температури) у кінці випробування, °С

Не більше 25

45 хв

найбільша різниця нагріву різних зубців, °С

Не більше 15

45 хв

питомі втрати в сталі

За 5.11 Норм

8 Вимірювання опору постійному струму термоперетворювачів до встановлення і після заклинювання пазів, Ом

53 (приведені до температури 0 °С без урахування опору з'єднувальних проводів)

 

9 Випробування нижніх стрижнів обмотки після укладення їх в пази:

 

 

 

9.1 Випробування ізоляції стрижнів від корпусу напругою промислової частоти, кВ:

 

 

ТГВ, ТВВ з номінальною напругою до 20 кВ

2,5Uном

1 хв

ТВВ з номінальною напругою 24 кВ

52,0

1 хв

9.2 Випробування на коронування при зниженні напруги після випробування

1,15Uном

5 хв

Перевірка виконується в затемненому приміщенні. Видима корона спостерігатись не повинна

9.3 Випробування ізоляції між напівстрижнями (стрижнів, які складаються з двох половинок) турбогенераторів ТВВ напругою промислової частоти, кВ

1,0

1 хв

 

9.4 Випробування на герметичність - повітрям з доданням хладону (фреону) з течошукачем для турбогенераторів ТВВ і ТГВ-200М, кПа (кгс/см2)

294(3)

-

 

9.5 Випробування на проходимість трубок повітрям для турбогенераторів ТГВ-200, ТГВ-300

Повітря повинне вільно проходити через усі трубки

 

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

10 Випробування верхніх стрижнів обмотки після укладення їх в пази:

 

 

За неможливості ізолювати верхні стрижні від нижніх допускається виконувати випробування за переліком 20.1

10.1 Випробування ізоляції стрижнів від корпусу (до виконання заклинювання пазів) напругою промислової частоти, кВ:

 

 

ТГВ, ТВВ з номінальною напругою до 20 кВ

2,4Uном

1 хв

ТВВ з номінальною напругою 24 кВ

50,0

1 хв

10.2 Випробування на коронування - при зниженні напруги після випробування

1,15Uном

1 хв

Перевірка виконується в затемненому приміщенні. Видима корона спостерігатись не повинна

10.3 Випробування ізоляції між напівстрижнями (стрижнів, які складаються з двох половинок) напругою промислової частоти для турбогенераторів ТВВ, кВ

1,0

1 хв

 

10.4 Випробування на герметичність повітрям з доданням хладону (фреону) з течошукачем для турбогенераторів ТВВ і ТГВ-200М, кПа (кгс/см2)

294(3)

-

 

10.5 Випробування на прохідність трубок повітрям для турбогенераторів ТГВ-200, ТГВ-300

Повітря повинне вільно проходити через усі трубки

 

11 Вимірювання опору ізоляції термоперетворювачів опору мегаомметром на напругу 0,5 кВ, МОм

Не менше 1,0

 

 

12 Випробування ізоляції від корпусу верхніх і нижніх стрижнів разом після укладення в пази і заклинювання пазів напругою промислової частоти, кВ:

 

 

 

ТГВ, ТВВ з номінальною напругою до 20 кВ

2,2Uном

1 хв

ТВВ з номінальною напругою 24 кВ

49,0

1 хв

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

13 Перевірка на монолітність паяних з'єднань:

 

 

Під час паяння кожної пари елементарних провідників окремо з'єднання лише оглядаються

13.1 Ультразвуковим приладом:

 

 

Середнє значення монолітності чотирьох або шести вимірювань повинне бути не менше монолітності еталона, %:

 

 

при використанні олов'яного припою

15

-

при використанні срібного припою

20

-

При цьому кожне із значень виміряної монолітності має бути не менше значення монолітності еталона, %

 

 

при використанні олов'яного припою

10

-

при використанні срібного припою

15

-

13.2 Вихрострумовим приладом:
- значення монолітності паяння, виконаного олов'янистим припоєм, має бути не менше ніж монолітність еталона,%

70

-

 

14 Випробування ізоляції між напіввітками обмоток, які складаються з двох напіввіток, після заклинювання пазів до приєднання з'єднувальних, вивідних шин і кінцевих виводів напругою промислової частоти для турбогенераторів ТВВ, кВ

0,5

1 хв

 

15 Вимірювання опору постійному струму обмотки у холодному стані кожної гілки і фази обмотки. Розходження значень опору має бути не більше, %:

 

 

 

між фазами

2,0

-

між гілками

5,0

-

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

16 Випробування обмоток на прохідність водою після паяння усіх приєднань, але до встановлення фторопластових шлангів та ізолювання, при тиску води у напірному колекторі 98 кПа (1 кгс/см2) турбогенераторів, л/с:

Втрата води через кожне коло повинна бути не менше 0,7, зазначеного в
переліку 1

 

ТВВ

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

ГВ-200М

17 Випробування з'єднувальних чин на прохідність повітрям для турбогенераторів ТГВ

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

 

18 Випробування усієї обмотки на міцність і герметичність водою після паяння усіх з'єднань, але до їх ізолювання і після приєднання шлангів для турбогенераторів, кПа (кгс/см2):

 

 

У чисельнику - для шлангів діаметром 15 мм, у знаменнику - для шлангів діаметром 21 мм

ТВВ

980(10)/784(8)

24 год

ТГВ-200М

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

19 Випробування випрямною напругою ізоляції повністю зібраної обмотки кожної фази окремо при решті заземлених фаз для турбогенераторів, кВ:

40

1 хв

 

ТГВ-200, ТГВ-300

50

1 хв

Див. А.1 додатка А

20 Випробування повністю зібраної обмотки:

 

 

При випробуванні турбогенераторів ТВВ і ТГВ-200М по обмотці повинен циркулювати дистилят з питомим опором не менше 100 кОм•см і витрата його повинна бути не менше номінальної

20.1 Випробування ізоляції кожної фази при решті заземлених напругою промислової частоти, кВ:

 

 

ТГВ, ТВВ з номінальною напругою до 20 кВ

2Uном+3

1 хв

ТВВ з номінальною напругою 24 кВ

49,0

1 хв

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

20.2 Випробування на коронування при зниженні напруги після випробування

1,15Uном

5 хв

Видима корона не повинна спостерігатись. Допускається голубе та біле свічення

21 Вимірювання опору ізоляції термоперетворювачів опору, які закладені в пази і встановлені в корпусі турбогенератора, мегаомметром на напругу 0,5 кВ, МОм

Не менше 1

1 хв

Див. примітку до 20

22 Випробування ізоляції обмотки статора напругою промислової частоти після заведення ротора у статор і встановлення щитів до заповнення статора воднем (допускається випробування при заповненні статора газом або воднем з дотриманням умов 5.4)

1,0Uном

1 хв

Часткова заміна обмотки статора турбогенераторів, що відпрацювали до 10 років

23 Випробування частини обмотки, яка залишилася, після усунення пошкоджених стрижнів:

 

У випадку заміни тільки верхніх стрижнів випробування виконується напругою 1,7Uном. При випробуванні ізоляції турбогенераторів ТВВ і ТГВ-200М по обмотці повинен циркулювати дистилят з питомим опором не менше ніж 100 кОм•см і витрата його повинна становити не менше номінального або шланги повинні бути зняті

23.1 Випробування ізоляції кожної фази окремо при решті заземлених напругою промислової частоти

2Uном

1 хв

23.2 Випробування на міцність і герметичність водою для турбогенераторів, кПа (кгс/см2):

 

 

ТВВ

За 18

ТГВ-200М

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

23.3 Випробування на прохідність трубок і стрижнів для турбогенераторів:

 

 

ТГВ - повітрям

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

 

ТВВ - водою

За 1.1, перелік а)

 

24 Вимірювання опору постійному струму віток або фаз непошкодженої частини обмотки. Значення виміряного опору повинне відрізнятись від значення попереднього не більше ніж на, %

2

-

 

25 Визначення характеристик осердя статора при нагріванні методом кільцевого намагнічування після усунення пошкоджених стрижнів та укладення нових стрижнів і заклинювання пазів статора

Сталь повинна задовольняти вимоги переліку 7

 

26 Випробування нових і демонтованих стрижнів обмотки турбогенераторів ТВВ до укладення їх у пази

За переліком 1

 

27 Випробування нових стрижнів для турбогенераторів ТГВ до укладення їх у пази

За переліком 1

 

28 Випробування демонтованих і відремонтованих стрижнів для турбогенераторів ТГВ до укладення їх у пази:

 

 

28.1 Випробування на прохідність каналів повітрям

За переліком 1.1

 

28.2 Випробування ізоляції пазової частини напругою промислової частоти

2,7Uном

1 хв

 

28.3 Випробування на коронування при зниженні напруги після випробування ізоляції

За переліком 1.4

 

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

28.4 Випробування ізоляції лобової частини напругою промислової частоти

1,3Uном

1 хв

Випробування не провадяться, якщо напівпровідне покриття пазової частини винесене на лобову частину

29 Випробування нових і відремонтованих з'єднувальних, а також виводних шин до їх установлення

За переліком 3

 

30 Випробування нових і відремонтованих кінцевих виводів до їх установлення

За переліком 4

31 Випробування ізоляції кронштейнів і шинотримачів до встановлення напругою промислової частоти

За переліком 2

32 Випробування нових і повторно використовуваних шлангів на міцність і герметичність до її встановлення для турбогенераторів ТГВ-200М

За переліком 5

33 Випробування ремонтованих зливних і напірних колекторів на міцність і герметичність водою для турбогенераторів ТВВ, ТГВ-200М

За переліком 6

34 Випробування нижніх стрижнів обмотки після укладення в пази напругою промислової частоти для турбогенераторів:

 

 

ТВ

За переліком 9

ТГВ

2,4Uном

1 хв

35 Випробування верхніх стрижнів обмотки після укладення їх у пази до виконання заклинювання пазів напругою промислової частоти для турбогенераторів:

 

 

ТВ

За переліком 10

ТГВ

2,2Uном

1 хв

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

36 Вимірювання опору постійному струму знову укладених термоперетворювачів опору

За переліком 8

 

37 Вимірювання опору ізоляції знову укладених у пази термоперетворювачів опору мегаомметром на напругу 0,5 кВ

За переліком 11

 

38 Перевірка на монолітність знову запаяних з'єднань

За переліком 13

 

39 Вимірювання опору постійному струму обмотки у холодному стані кожної вітки і фази обмотки

За переліком 15

 

40 Випробування на прохідність знову укладеної частини обмотки після паяння з'єднань, але до встановлення відповідних шлангів та ізолювання трубок стрижнів і з'єднувальних шин турбогенераторів:

 

 

ТВВ - водою

За переліком 16

 

ТГВ-200М - водою
ТГВ - повітрям

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

 

41 Випробування усієї обмотки на міцність і герметичність - водою після паяння усіх з'єднань, але до к ізолювання та після приєднання шлангів турбогенераторів:

 

 

ТВВ

За переліком 18

 

ТГВ-200М

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

 

42 Випробування ізоляції випрямною напругою повністю зібраної обмотки кожної фази окремо при решті заземлених фаз для турбогенераторів:

 

Див. додаток А. 1

ТГВ-200

40

1 хв

ТГВ-300

50

1 хв

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

43 Випробування ізоляції повністю зібраної обмотки:

 

У випадку пробою тільки верхніх стрижнів випробування виконується напругою 1,5Uном. При випробуванні турбогенераторів ТВВ, ТГВ-200М по обмотках повинен циркулювати дистилят відповідно до вимог переліку 20. Перевірка виконується в затемненому приміщенні. Видима корона спостерігатись не повинна

- кожної фази окремо при решті заземлених напругою промислової частоти

1,7Uном

1 хв

- на коронування - при зниженні напруги після випробування

1,0Uном

1 хв

44 Випробування ізоляції обмотки статора напругою промислової частоти після заведення ротора в статор і встановлення щитів до заповнення статора воднем

За переліком 22

 

45 Випробування після часткового або повного переклинювання пазів статора або перепаяння лобових частин:

 

Ремонт без заміни стрижнів

осердя статора

За переліком 7

ізоляції обмотки статора

1,5Uном

1 хв

ізоляції обмотки статора після заведення ротора в статор і встановлення щитів

За переліком 22

46 Вимірювання опору ізоляції обмотки статора (мегаомметром на напругу 2,5 кВ) до і після випробування ізоляції

Див. А.1 додатка А

47 Випробування ізоляції обмотки статора напругою промислової частоти турбогенераторів:

 

 

Ремонт без піднімання стрижнів або переклинювання (кріплення бандажів, підправка заліза, підфарбовування тощо)

ТВВ

1,0Uном

1 хв

ТГВ

1,3Uном

1 хв

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

Часткова заміна обмотки турбогенераторів, що відпрацювали більше 10 років

48 Випробування частини обмотки, що залишалася, після усунення пошкоджених стрижнів:

 

 

Під час випробування турбогенераторів ТВВ, ТГВ-200М по обмотці повинен циркулювати дистилят з питомим опором не менше ніж 100 кОм•см або шланги повинні бути зняті

- ізоляція кожної фази окремо при решті заземлених напругою промислової частоти

1,7Uном

1 хв

- на міцність і герметичність водою для турбогенераторів, кПа (кгс/см2):

 

 

ТВВ

980(10)/784(8)

24 год

ТГВ-200М
турбогенераторів ТГВ на прохідність - повітрям

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

У чисельнику - для шлангів діаметром 15 мм, у знаменнику - для шлангів діаметром 21 мм

49 Вимірювання опору постійному струму віток або фаз непошкодженої частини обмотки

За переліком 15

 

50 Випробування активної сталі осердя статора методом кільцевого намагнічування після усунення пошкоджених стрижнів і заклинювання пазів статора

За переліком 7

 

51 Випробування нових і ремонтованих вивідних шин до їх установлення

За переліком 3

 

52 Випробування нових і ремонтованих кінцевих виводів до їх встановлення

За переліком 4

 

53 Випробування ізоляції кронштейнів, шиноутримувачів і бандажних кілець до їх установлення

За переліком 2

 

54 Випробування шлангів перед установкою на міцність і герметичність, кПа (кгс/см2):

 

 

У чисельнику - для шлангів діаметром 15 мм, у знаменнику - для шлангів діаметром 21 мм

нових

1470(15)/980(10)

30 хв

старих

980(10)/784(8)

30 хв

Продовження таблиці Д.2

1

2

3

4

55 Випробування нових і ремонтованих зливних і напірних колекторів на міцність і герметичність водою після встановлення

За переліком 6

 

56 Випробування стрижнів обмотки до укладення в пази:

 

 

- на прохідність

За 1.1 переліки а) та б)

- на міцність і герметичність

За переліком 1.2

- ізоляція пазової частини напругою промислової частоти

2,7Uном

1 хв

- на коронування

За переліком 1.4

- ізоляція лобових частин

За переліком 1.5

- ізоляція між напівстрижнями (стрижнів, що складаються з двох половинок)

За переліком 1.6

- ізоляція між трубками і трубками - елементарними провідниками

За переліком 1.7

57 Випробування нижніх стрижнів обмотки після укладення в пази

За переліком 9

 

58 Випробування верхніх стрижнів обмотки після укладення в пази

За переліком 10

 

59 Вимірювання опору постійному струму новоукладених термоперетворювачів опору

За переліком 8

 

60 Вимірювання опору ізоляції новоукладених термоперетворювачів опору мегаомметром на напругу 0,5 кВ

За переліком 21

 

61 Випробування ізоляції від корпуса нових (верхніх і нижніх) стрижнів разом після укладення в пази і заклинювання напругою промислової частоти

2Uном

1 хв

 

Закінчення таблиці Д.2

1

2

3

4

62 Перевірка на монолітність паяних з'єднань

За переліком 13

 

63 Вимірювання опору постійному струму обмотки статора в холодному стані кожної вітки або фази

За переліком 15

 

64 Випробування на прохідність обмотки статора турбогенератора ТГВ

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

 

65 Випробування обмотки статора водою на міцність і герметичність для турбогенераторів:

 

 

ТВВ

За пунктом 48, перелік б)

ТГВ-200М

За стандартом (нормаллю)
НВО "Електротяжмаш"

66 Випробування ізоляції випрямною напругою повністю зібраної обмотки кожної фази окремо при решті заземлених фаз для турбогенераторів:

 

 

ТГВ-200

40

1 хв

Див. А.1 додатка А

ТГВ-300

50

1 хв

Див. А.1 додатка А

67 Випробування ізоляції повністю зібраної обмотки статора від корпуса напругою промислової частоти:

 

 

- кожної фази окремо при решті заземлених

1,5Uном

1 хв

Під час випробування турбогенераторів ТВВ, ТГВ-200М по обмотці повинен циркулювати дистилят з питомим опором не менше ніж 100 кОм•cм2

- на коронування при зниженні напруги після випробування

1,0Uном

5 хв

Видима корона спостерігатись не повинна

68 Випробування ізоляції обмотки статора після заведення ротора і встановлення щитів напругою промислової частоти

1,0Uном

1 хв

Під час випробування турбогенераторів ТВВ, ТГВ-200М по обмотках повинен циркулювати дистилят з питомим опором не менше ніж 100 кОм•cм2

Таблиця Д.З - Обсяг і норми поопераційних випробувань ізоляції обмотки ротора турбогенератора (за винятком турбогенераторів серіїї ТВВ, ТВФ і ТГВ)

Випробний елемент

Випробна напруга промислової частоти, кВ

Характер і обсяг ремонту

1

2

3

1 Незамінена ізоляція струмопідводів, які від'єднано від котушок і контактних кілець

5(7)

Повна заміна обмотки ротора

2 Незамінена ізоляція струмопідводів, які від'єднано від котушок, але не від'єднано від контактних кілець (якщо відокремлення струмопідводів пов'язано з пошкодженнями к ізоляції або треба зняти контактні кільця)*)

4

-""-

3 Незамінена ізоляція контактних кілець при від'єднаних струмопідводах

4

-""-

4 Нова ізоляція струмопідводів до їх укладення

6,5(7,5)

-""-

5 Нова ізоляція струмопідводів після укладення і заклинювання, але до з'єднання з котушками і контактними кільцями

5(7)

-""-

6 Нова ізоляція контактних кілець до насадження на вал ротора**)

6,0

-""-

7 Нова ізоляція контактних кілець після насадження на вал ротора до з'єднання із струмопідводами

4,5

-""-

8 Нова ізоляція струмопідводів після приєднання до переізольованих кілець, але до з'єднання з котушками

4,0

-""-

9 Нова ізоляція міжкотушкових з'єднань (знімних деталей) окремо від обмотки

5,0

-""-

10 Ізоляція гільз до укладення їх в пази:

 

 

- міканітових

10

-""-

- склотекстолітових

7

-""-

11 Ізоляція гільз після укладення їх в пази:

 

 

- міканітових

8

-""-

- склотекстолітових

6,8

-""-

Продовження таблиці Д.3

1

2

3

12 Ізоляція окремих котушок після укладення їх в пази та закріплення тимчасовими клинцями, але до з'єднання з іншими котушками

6,5

Повна та часткова заміна обмотки ротора

13 Ізоляція котушки після укладення в пази, закріплення тимчасовими клинцями та з'єднання з раніше укладеною котушкою

5,5

Повна заміна обмотки ротора

14 Ізоляція укладеної обмотки після першого обпресування

4,5

Те саме

15 Виткова ізоляція обмотки після першого обпресування

2,5-3,5 В на виток

-""-

16 Ізоляція обмотки після заклинювання постійними клинцями

3,5

-""-

17 Ізоляція обмотки перед посадкою роторних бандажів

3,0

-""-

18 Ізоляція обмотки після посадки роторних бандажів

2,5

-""-

19 Ізоляція незаміненої частини обмотки ротора після виймання пошкодженої котушки

2,0

Часткова заміна обмотки ротора

20 Ізоляція котушок після їх укладення і заклинювання тимчасовими клинцями (турбогенераторів, випробування яких можливе без з'єднання обмоток нових котуїшoк зі старою обмоткою)

За переліками 12-14

Те саме

21 Ізоляція обмотки разом зі старою обмоткою після першого обпресування

1,75

-""-

22 Ізоляція обмотки після заклинювання постійними клинцями

1,5

-""-

23 Ізоляція обмотки:

 

 

- перед посадкою роторних бандажів

1,25

-""-

- після посадки роторних бандажів

1,0

-""-

24 Ізоляція лобової частини обмотки від сідел

2,5

-""-

25 Ізоляція обмотки від сідел при заземленій обмотці ротора - випробування до ремонту

2,5

Ремонт у межах лобової частини

Закінчення таблиці Д.3

1

2

3

26 Ізоляція обмотки від сідел після ремонту при заземленій обмотці

2,0

Ремонт у межах лобової частини

27 Ізоляція обмотки ротора від корпуса після закінчення ремонту при знятих бандажах

1,0

Те саме

28 Ізоляція обмотки ротора до та після ремонту

Перевірка мегаомметром 2,5 кВ

-""-

29 Ізоляція обмотки після посадки роторних бандажів

Те саме

-""-

30 Ізоляція обмотки ротора після зняття бандажів, усунення і розклинювання, фрезування шпіців і усунення сідел:

 

Реконструкція вентиляції лобових частин обмотки

- від корпуса

1,25

- виткова

2,5-3,5 В на виток

*) При повній заміні ізоляції обмотки ротора ізоляція струмопідводів замінюється лише в тому випадку, якщо вона не витримала випробувань згідно з 1 і 2 цієї таблиці.
**) Якщо частина ізоляції, яка виступає під контактними кільцями, менш ніж 15 м, то під час випробування нової ізоляції контактних кілець до насадки їх на вал турбогенераторів випробна напруга знижується до 5 кВ.
Примітка. У дужках- випробна напруга для жорсткого приєднання струмопідводів до нижнього витка малої котушки.

Таблиця Д.4 - Обсяг і норми поопераційних випробувань обмотки ротора під час ремонту турбогенераторів серії ТВВ , ТВФ, ТГВ

Випробний елемент

Випробна напруга промислової частоти, кВ

Тривалість випро-
бування, хв

Характер і обсяг ремонту

1

2

3

4

1 Ізоляція перед укладенням нових шин струмопідводів турбогенераторів:

 

 

Повна заміна обмотки, струмопідводів і контактних кілець

ТВВ, ТВФ

8,6≥15Uном+3,35≥5,6

1

ТГВ

10,0

1

2 Ізоляція перед укладенням у ізоляційний циліндр нових стрижнів струмопідводів турбогенераторів:

 

 

Те саме

ТВВ, ТВФ

8,6≥15Uном+3,35≥5,6

1

ТГВ

8,6

1

3 Ізоляція нових струмоведучих гвинтів перед встановленням на ротор турбогенераторів:

 

 

-""-

ТВВ, ТВФ

8,6≥15Uном+3,35≥5,6

1

ТГВ

8,6

1

4 Ізоляція нових шин струмопідводів після укладення та заклинювання турбогенераторів:

 

 

-""-

ТВВ, ТВФ

7,6≥14Uном+2,7≥4,8

1

ТГВ

9,1

1

5 Ізоляція нових стрижнів струмопідводів після укладення в ротор разом із струмоведучими гвинтами, але без струмопідводів і контактних кілець турбогенераторів:

 

 

-""-

ТВВ, ТВФ

7,6≥14Uном+2,7≥4,8

1

ТГВ

6,7

1

Продовження таблиці Д.4

1

2

3

4

6 Ізоляція нової втулки контактних кілець після механічної обробки до посадки кілець турбогенераторів:

 

 

Повна заміна обмотки струмопідводів і контактних кілець

ТВВ, ТВФ

8,6≥14Uном+4,7≥5,6

1

ТГВ

8,6

1

7 Ізоляція контактних кілець після посадки їх на втулку турбогенераторів:

 

 

Те саме

ТВВ, ТВФ

8,6≥15Uном+3,35≥5,6

1

ТГВ

7,6

1

8 Ізоляція контактних кілець після посадки їх на ротор турбогенераторів:

 

 

-""-

ТВВ, ТВФ

6≥9Uном+3,35≥3,6

1

ТГВ

6,4

1

9 Ізоляція гільз перед укладенням у пази:

 

 

 

-міканітових - у турбогенераторах ТГВ

10

1

-""-

- склотекстолітових - у турбогенераторах:

 

 

 

ТВВ, ТВФ

6,8≥12Uном+2,8≥4,25

1

-""-

ТГВ

7

1

-""-

10 Ізоляція нових гільз після укладення в пази:

 

 

 

-міканітових - у турбогенераторах ТГВ

8,5

1

-""-

- склотекстолітових - у турбогенераторах:

 

 

 

ТВВ, ТВФ

6,5≥11Uном+2,5≥4,2

1

-""-

ТГВ

6,5

1

-""-

11 Ізоляція котушок від корпуса після укладення в пази та закріплення тимчасовими клинами кожної окремо котушки, яка не має нижнього з'єднання, і кожної пари суміжних котушок, які мають нижнє з'єднання:

 

 

 

-міканітових гільзах турбогенераторів ТГВ

6,5

1

-""-

- у склотекстолітових гільзах турбогенераторів:

 

 

 

ТВВ, ТВФ

5,7≥10Uном+2,2≥3,7

1

-""-

ТГВ

5,7

1

-""-

Продовження таблиці Д.4

1

2

3

4

12 Виткова ізоляція котушок після першoго обпресовування пазових і лобових частин (випробування імпульсною напругою високої частоти з затухаючою амплітудою)

150 В на виток

0,1

Повна заміна обмотки струмопідводів і контактних кілець

13 Корпусна ізоляція обмотки після першого обпресовування пазових і лобових частин:

 

 

Те саме

- з міканітовими гільзами для турбогенераторів ТГВ

5,8

1

- із склотекстолітовими гільзами для турбогенераторів:

 

 

ТВВ, ТВФ

5≥10Uном+1,6≥3

1

ТГВ

5,0

1

14 Виткова ізоляція котушок після заклинювання пазів постійними клинами і встановлення постійних клинів і розпірок у лобових частинах обмотки (випробування імпульсною напругою високої частоти з затухаючою амплітудою)

150 В на виток

0,1

-""-

15 Корпусна ізоляція обмотки після заклинювання пазів постійними кпинами і встановлення постійних клинів і розпірок у лобових частинах обмотки:

 

 

-""-

- з міканітовими гільзами для турбогенераторів ТГВ

5,0

1

- із склотекстолітовими гільзами для турбогенераторів:

 

 

ТВВ, ТВФ

4,5≥19Uном+1,2≥2,6

1

ТГВ

4,5

1

Продовження таблиці Д.4

1

2

3

4

16 Вентиляційні канали обмотки ротора після заклинювання пазів постійними клинами і встановлення постійних клинів і розпірок у лобових частинах обмотки перевіряються на прохідність повітрям для турбогенераторів:

 

 

Лобові частини обмотки закрито гумою

ТВВ, ТВФ

За стандартом (нормаллю)
ЛНВО "Електросила"

-

ТГВ (кожний канал обмотки)

Повітря повинне вільно проходити через усі канали обмотки

-

17 Корпусна ізоляція обмотки перед посадкою бандажів:

 

 

Повна заміна обмотки, струмопідводів і контактних кілець

з міканітовими гільзами для турбогенераторів ТГВ

4,4

1

із склотекстолітовими гільзами для турбогенераторів:

 

 

ТВВ, ТВФ

4,25≥9Uном+1≥2,3

1

ТГВ

4,25

1

18 Вентиляційні канали лобової частини обмотки ротора після посадки бандажів (перевірка на прохідність)

За 16

 

-""-

19 Корпусна ізоляція обмотки ротора разом із струмопідводами і контактними кільцями після посадки бандажів для турбогенераторів:

 

 

-""-

ТВВ, ТВФ

4≥9Uном+0,7≥2,1

1

ТГВ

 

1

20 Обмотка ротора у холодному стані після посадки бандажів (вимірювання опору постійному струму)

-

-

-""-

Продовження таблиці Д.4

1

2

3

4

21 Обмотка ротора після посадки бандажів - вимірювання повного опору змінному струму при напругах 0,05; 0,1; 0,15 і 0,2 кВ. Вимірювання виконувати на нерухомому роторі і при номінальній частоті обертання

-

-

-""-

22 Ізоляція контактних кілець разом із струмопідводами, які відокремлені від обмотки для турбогенераторів:

 

 

Повна заміна обмотки ротора, струмопідводи і контактні кільця не ремонтуються

ТВВ,ТВФ

5,5≥7Uном+3≥4,0

1

ТГВ

5,5

1

23 Елементи

За 9-21

-

Те саме

24 Вентиляційні канали обмотки ротора до зняття бандажів (перевірка на прохідність)

За 16

-

Частковий ремонт обмотки

25 Ізоляція незаміненої частини обмотки після виймання пошкоджених котушок разом з ізоляцією струмопідводів і контактних кілець для турбогенераторів:
від корпуса:

 

 

Те саме

ТВФ, ТВВ

3≥7Uном+0,5≥1,5

1

ТГВ

3,0

1

виткова:

 

 

імпульсною напругою високої частоти з затухаючою амплітудою

100 В на виток

0,1

вимірюванням падіння напруги в котушках, обмотці полюсів і в усій обмотці

5 В на виток

5

Продовження таблиці Д.4

1

2

3

4

26 Ізоляція гільз:

 

 

Частковий ремонт обмотки

до укладення в пази

За 9

1

після укладення в пази

За 10

1

27 Ізоляція від корпуса відремонтованих котушок після укладення в пази і закріплення тимчасовими клинами:

 

 

Те саме

котушок, ізоляцію яких можна випробувати, не з'єднуючи з незаміненою частиною обмотки

За 11

1

котушок, ізоляцію яких можна випробувати тільки після з'єднання котушок із незаміненою частиною обмотки турбогенераторів:

 

 

ТВВ, ТВФ

2,5≥5Uном+0,6≥1,4

1

ТГВ

2,5

1

28 Ізоляція обмотки після першого обпресовування пазових і лобових частин турбогенераторів:
від корпуса:

 

 

Те саме

ТВВ, ТВФ

2,25≥4,5Uном+0,6≥1,3

1

ТГВ

2,25

1

виткова:

 

 

вимірюванням падіння напруги в котушках, обмотці полюсів і в усій обмотці

5 В на виток

5

імпульсною напругою високої частоти з затухаючою амплітудою

85 В на виток

0,1

Продовження таблиці Д.4

1

2

3

4

29 Ізоляція обмотки після заклинювання пазів постійними клинцями і встановленням постійних клинців і розпірок у лобових частинах обмотки турбогенераторів:
від корпуса:

 

 

Частковий ремонт обмотки

ТВВ, ТВФ

2≥4Uном+0,6≥1,2

1

ТГВ

2,0

1

виткова:

 

 

вимірюванням падіння напруги в котушках, обмотці полюсів і в усій обмотці

5 В на виток

5

імпульсною напругою високої частоти з затухаючою амплітудою

70 В на виток

0,1

30 Вентиляційні канали обмотки ротора після заклинювання пазів постійними клинцями і встановлення постійних клинів і розпірок у лобових частинах обмотки (перевіряються на прохідність)

За переліком 16

 

-""-

31 Корпусна ізоляція обмотки роторів перед посадкою бандажів турбогенераторів ТВВ, ТВФ

1,75≥3Uном+0,6≥1,1

1

-""-

32 Вентиляційні канали обмотки після посадки бандажів оглядаються і перевіряються на прохідність

За переліком 16

 

-""-

33 Корпусна ізоляція обмотки ротора разом із струмопідводами і контактними кільцями після посадки бандажів турбогенераторів:

 

 

 

ТВВ, ТВФ

1,5≥2,5Uном+0,625≥1

1

-""-

ТГВ

1,5

1

-""-

Продовження таблиці Д.4

1

2

3

4

34 Обмотка ротора в холодному стані після посадки бандажів (вимірювання опору постійному струмові) Виміряний опір порівнюють із значенням попереднього вимірювання

Різниця допускається до 2%

-

Частковий ремонт обмотки

35 Обмотка ротора після посадки бандажів - вимірювання повного опору

За переліком 21

-

Те саме

36 Вентиляційні канали обмотки ротора до зняття бандажів (перевірка на прохідність)

За переліком 16

-

Ремонт у межах лобових частин обмотки та при переклинюванні пазів

37 Корпусна ізоляція обмотки ротора разом з ізоляцією струмопідводів і кілець після закінчення ремонту до посадки бандажів турбогенераторів:

 

 

Те саме

ТВВ, ТВФ

1,5≥1,5Uном+0,675≥1,2

1

ТГВ

1,5

1

38 Вентиляційні канали ротора перед посадкою бандажів (огляд і перевірка на прохідність)

За переліком 16

-

-""-

39 Вентиляційні канали роторів після посадки бандажів - перевірка на прохідність

За переліком 16

-

-""-

40 Корпусна ізоляція обмотки ротора разом з ізоляцією струмопідводів і контактних кілець після посадки бандажів

1

1

-""-

41 Обмотка ротора в холодному стані (вимірювання опору постійному струму) Виміряний опір порівнюється із значенням попереднього вимірювання

Різниця допускається до 2 %

-

-""-

Закінчення таблиці Д.4

1

2

3

4

42 Обмотка ротора після посадки бандажів (вимірювання повного опору)

За переліком 21

-

-""-

43 Обмотка ротора (вимірювання опору ізоляції до випробування ізоляції підвищеною напругою і після випробування мегаомметром на напругу 1,0 кВ)

Додаток А(А.2.9)

-

-""-

Примітка 1. Під час випробування виткової ізоляції обмоток роторів імпульсною напругою значення її на виходах обмотки не повинне перевищувати випробну напругу ізоляції обмотки ротора.
Примітка 2. За номінальну напругу обмотки ротора приймається напруга на кільцях при номінальному навантаженні турбогенератора в сталому тепловому стані. Якщо номінальна напруга обмотки ротора невідома і її неможливо визначити, то в таких випадках за номінальну напругу обмотки ротора можна прийняти такі значення напруги, В, для турбогенераторів: ТВФ-60-2-270, ТВФ-100-2-270, ТВФ-200-2-360, ТВВ-165-2-370, ТВВ-200-2-315, ТВВ-320-2-447, ТВВ-500-2-474 ТВВ-800-2-605, ТВВ-1000-2-428, ТВВ-1200-2-500, ТГВ-200 (ТГВ-200М)-420, ТГВ-300-420, ТГВ-500-444.

  Д.3 Випробування під час ремонтів обмотки ротора явнополюсних машин
Д.3.1 Норми поопераційних випробувань ізоляції під час ремонтів гідрогенераторів, синхронних компенсаторів і синхронних електродвигунів з повною або частковою заміною обмоток ротора наведено в таблиці Д.5. Наведені норми випробувань ізоляції повищеною напругою розповсюджуються на роторні обмотки гідрогенераторів і синхронних компенсаторів з напругою збудження більше ніж 0,1 кВ.
Д.3.2 Якщо при частковій заміні ізоляції під час випробувань за нормами згідно табл. Д1 спостерігається пробій декількох котушок (не менше 5) і встановлюється загальний незадовільний стан обмотки, а за умовами роботи енергосистеми і наявністю запасних частин повну заміну ізоляції обмотки ротора виконати неможливо, випробна напруга частини обмотки, що залишилась, а також випробна напруга при задовільних випробуваннях встановлюється за узгодженням з підприємством-виготовлювачем та енергогенеруючою компанією, але не нижче ніж 1,5 кВ.
Д.3.3 Під час повної заміни ізоляції обмотки старі контактні кільця, струмопроводи та щіткові траверси можуть бути використані без переізолювання тільки в тому випадку, коли вони витримали випробування ізоляції напругою, наведеною в таблиці Д.5, перелік 3. У противному разі ізоляцію необхідно замінити.
Ізоляція контактних кілець випробується за відношенням до корпуса і поміж собою.
Ізоляція обмоток відносно корпуса випробується підвищеною напругою промислової частоти протягом 1 хв.
Виткова ізоляція за таблицею Д.5 (перелік 1) випробується прикладенням напруги до кінців котушки протягом 5 хв при температурі від 120 до 130 °С і тиску, який дорівнює 0,7 тиску, що розвивається під час обпресовування ізоляції.

Таблиця Д.5 - Обсяг і норми поопераційних випробувань ізоляції обмотки ротора явнополюсних машин під час ремонту

Випробний елемент

Випробна напруга промислової частоти, кВ, для машин із номінальною напругою збудження, кВ

Характер і обсяг ремонту

від 0,1 до 0,25

понад 0,25

1 Ізоляція окремих котушок обмотки ротора після виготовлення та встановлення на полюси:

 

 

Повна заміна обмотки ротора

а) від корпусу

4,0

4,5

б) виткова

3 В на виток

3 В на виток

2 Ізоляція окремої котушки після встановлення на роторі та кріплення полюсів, але до з'єднання котушок між собою і з контактними кільцями:

 

 

Повна та часткова заміна обмотки ротора

а) від корпусу

3,5

4,0

б) виткова

2,5 В на виток

2,5 В на виток

3 Ізоляція контактних кілець, токопідводів і щіткових траверс до з'єднання з обмоткою

3,5

4,0

Повна заміна обмотки ротора

4 Ізоляція котушок від корпуса після з'єднання між собою та з контактними кільцями

3,0

3,5

-""-

5 Ізоляція обмотки ротора від корпуса в зібраній машині після ремонту

2,5

3,0

-""-

6 Ізоляція залишеної частини обмотки статора:

 

 

Часткова заміна обмотки ротора

а) від корпуса

2,5

3,0

б) виткова

2,0 В на виток

2,0 В на виток

7 Ізоляція обмотки від корпуса після з'єднання усіх котушок між собою та з контактними кільцями

2,25

2,75

-""-

8 Обмотка ротора в зібраній машині після часткової заміни ізоляції

2,0

2,5

-""-