Содержание материала

10 Масляні та електромагнітні вимикачі
Масляні та електромагнітні вимикачі підлягають перевіркам і випробуванням:
- при першому увімкненні (П) - за 10.1-10.15;
- в експлуатації (під час капітальних ремонтів) (К) - за 10.1-10.15 один раз у шість років;
- у міжремонтний період (у строки, визначені місцевими інструкціями та за необхідності) - за 10.1-10.3; 10.5.1; 10.6; 10.13; 10.14.
10.1 Вимірювання опору ізоляції
10.1.1 Вимірювання опору ізоляції рухомих і спрямовувальних частин виконаних з органічних матеріалів.

Таблиця 17 - Періодичність контролю трансформаторів струму під робочою напругою


Клас напруги, кВ

Значення, %
Δtg δ або ΔY/Y

Періодичність контролю

220

0 ≤ Δtg δ ≤ 0
0 ≤ ΔY/Y ≤ 0,5

12 місяців

0,5 ≤ Δtg δ ≤ 2,0
0,5 ≤ ΔY/Y ≤ 2,0

6 місяців

330-350

0 ≤ Δtg δ ≤ 0,5
0 ≤ ΔY/Y ≤ 0,5

6 місяців

0,5 ≤ Δtg δ ≤ 1,5
0,5 ≤ ΔY/Y ≤ 1,5

3 місяці

750

0 ≤ Δtg δ ≤ 0,5
0 ≤ ΔY/Y ≤ 0,5

6 місяців

0,5 ≤ Δtg δ ≤ 1,0
0,5 ≤ ΔY/Y ≤ 1,0

3 місяці

Опір ізоляції потрібно вимірювати мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Значення його повинне бути не нижче значень, наведених у таблиці 18.
10.1.2 Вимірювання опору ізоляції дугогасних камер електромагнітних вимикачів
Опір ізоляції має відповідати заводським нормам.
10.1.3 Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл, кіл керування і обмоток електромагнітів керування
Вимірювання провадиться згідно з розділом 26.
10.2 Випробування вводів
Випробування провадяться згідно з розділом 23.
Таблиця 18 - Граничні значення опору ізоляції рухомих і спрямовувальних частин, виконаних з органічних матеріалів

Вид випробування

Опір ізоляції, Мом, на номінальну напругу, кВ

3-10

15-150

220 і вище

При першому увімкненні

1000

3000

5000

В експлуатації

300

1000

3000

10.3 Оцінення стану внутрішньобакової ізоляції та ізоляції дугогасних пристроїв бакових масляних вимикачів 35 кВ
Оцінення провадиться у випадку, коли при вимірюванні tg δ вводів на повністю зібраному вимикачеві одержано значення, які перевищують зазначені в розділі 23.
Внутрішньобакова ізоляція та ізоляція дугогасних пристроїв підлягає сушінню, якщо за відсутності впливу цієї ізоляції виміряний tg δ вводів знижується більше ніж на 4 % (абсолютна величина).
10.4 Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти
10.4.1 Випробування опорної ізоляції та ізоляції вимикачів відносно корпуса
Випробна напруга для вимикачів кожного класу напруги приймається згідно з таблицею 19. Випробуванню підвищеною напругою має підлягати також ізоляція міжконтактних розривів у маломасляних вимикачах 6-10кВ.
Тривалість випробної напруги - 1 хв.
10.4.2 Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування
Випробування провадяться згідно з розділом 26.

 

Таблиця 19 - Випробна напруга (однохвилинна) промислової частоти для масляних і електромагнітних вимикачів

Вид ізоляції вимикача

Значення випробної напруги, кВ, для вимикачів на номінальну напругу до 35 кВ

3

6

10

15

20

35

Фарфорова

24

32

42

55

65

95

Фарфорова ізоляція разом з твердими і рідкими діелектриками або кабельними масами, ізоляція з органічних твердих матеріалів

21,6

28,8

37,6

49,5

58,5

85,5

10.5 Вимірювання опору постійному струму
10.5.1 Вимірювання опору струмопровідного контура кожного полюса в цілому та окремих його частин
Виміряні значення опору струмопровідного контура і окремих його частин мають відповідати заводським нормам.
10.5.2 Вимірювання опору шунтуючих резисторів дугогасних пристроїв
Виміряні значення опору мають відповідати заводським нормам.
10.5.3 Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування
Виміряні значення опору обмоток електромагнітів (вмикання і вимикання) мають відповідати заводським нормам.
10.6 Вимірювання ходу рухомих частин, утискування контактів при увімкненні, одночасному замиканні і розімкненні контактів вимикачів
Виміряні значення мають відповідати заводським нормам.
10.7 Перевірка регулювальних і установлювальних характеристик механізмів приводів і вимикачів
Перевірка провадиться в обсязі і за нормами заводських інструкцій і паспортів для кожного типу приводу і вимикача.
10.8 Перевірка дії механізму вільного розчеплення
Механізм вільного розчеплення має перевірятись під час роботи не менше, ніж удвох положеннях рухомих контактів при вмиканні:
-у момент замикання первинного кола вимикача;
- при повному увімкнутому положенні.
Крім того, відповідно до заводських інструкцій дія механізму вільного Розчеплення електромагнітних приводів повинна перевірятись при піднятому до упора плунжері електромагніту вмикання.
10.9 Перевірка напруги (тиску) спрацьовування приводів вмикачів
Перевірка провадиться для визначення фактичних значень напруг на cтискачах електромагніту вмикання і вимикання приводів або тиску стислого повітря пневмоприводів, при яких вимикачі (без струму в первинному колі) зберігають роботоздатність, тобто виконують операції вмикання - вимикання з початку і до кінця.
Фактичні значення напруги спрацьовування приводів повинні відповідати заводським даним, а за відсутності таких даних повинні бути на 15 - 20 % менше ніж нижня межа робочої напруги на затискачах електромагнітів приводів. Фактичні значення спрацьовування пневмоприводів мають бути на 20-30 % менше, ніж нижня межа робочого тиску.
Найменша напруга спрацьовування електромагнітів керування вимикачів пружинними приводами визначається при робочому натягу вмикальних пружин.
10.10 Перевірка напруги на затискачах електородвигуна, час заведення робочих пружин, зусилля натягу вмикальних пружин
Перевірка провадиться у вимикачах, які мають пружинні приводи, в обсязі і з нормами заводських інструкцій та паспортів для кожного типу приводу вимикача.
10.11 Вимірювання швидкісних і часових характеристик вимикачів
Швидкісні та часові характеристики вимикачів мають відповідати заводським нормам.
Вимірювання швидкісних і часових характеристик потрібно виконувати при номінальній напрузі на затискачах електромагнітів приводів і номінальному тиску стиснутого повітря пневмоприводів.
Вимірювання швидкісних і часових характеристик вимикачів може виконуватись при підвищеному або зниженому значенні напруги на затискачах електромагнітів керування або тиску стиснутого повітря пневмоприводів згідно з вимогами заводських інструкцій; при цьому швидкості та часові характеристики повинні відповідати нормам, зазначеним у заводських інструкціях і паспортах на кожний тип приводу вимикача.
Під час монтажу необхідність вимірювання швидкісних і часових характеристик бакових вимикачів без масла в баках визначається згідно з вимогами заводських інструкцій.
10.12 Випробування вимикачів багаторазовим вмиканням - вимиканням
Багаторазові випробування масляних вимикачів провадяться при напрузі на затискачах електромагнітів: вмикання - 80 (85) і 100 % номінальної, вимикання - 65 % і 100 % номінальної. Випробування вимикачів при верхній межі напруг на затискачах електромагнітів вмикання (110 % номінальної) і вимикання (120 % номінальної) не обов'язкове і виконується при можливості забезпечення такого рівня напруги. Крім того, усі вимикачі потрібно випробувати в циклі Вм-Вим (без витримки часу), а вимикачі, призначені для роботи в режимі АПВ, - у циклах Вим-Вм і Вим-Вм-Вим.
Число операцій і складних циклів, які підлягають виконанню кожним вимикачем (полюсом), при кожному значенні напруги на затискачах електромагнітів має становити:
- п'ять операцій вмикання;
- п'ять операцій вимикання;
- три цикли кожного виду.
10.13 Випробування трансформаторного масла вимикачів
Випробування трансформаторного масла з баків, полюсів, модулів і маслонаповнених вводів масляних вимикачів провадиться в обсязі і за нормами, зазначеними в розділі 25.
Додатково в експлуатації перевіряється вміст у маслі бакових вимикачів зваженого вугілля, норма - не більше одного бала.
10.14 Випробування вбудованих трансформаторів струму
Випробування вбудованих трансформаторів струму провадиться в обсязі і за нормами, зазначеними в 9.1; 9.3.2; 9.5- 9.7.
10.15 Випробування шунтуючих конденсаторів
Випробування конденсаторів провадиться в обсязі і за нормами, зазначеними у розділі 19.
10.16 Тепловізійний контроль
При контролі оцінюється нагрівання робочих і дугогасильних контактів, а також контактних з'єднань токопровідного контура вимикача. Тепловійний контроль здійснюється згідно з додатком Е.