Содержание материала


 13 Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Повністю змонтовані та відрегульовані роз'єднувачі, відокремлювачі, а також короткозамикачі усіх напруг випробуються в такому обсязі:
- при першому увімкненні та під час капітального ремонту - за 13.1 13.2;13.4-13.7;
- під час поточного ремонту - за 13.3.
13.1 Вимірювання опору ізоляції
13.1.1 Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів
Виконується мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Опір ізоляції повинен бути не менше значень, зазначених у таблиці 18.
13.1.2 Вимірювання опору ізоляції багатоелементних ізоляторів
Виконується згідно з 24.1.
13.1.3 Вимірювання ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування
Вимірюється мегаомметром на напругу 1 кВ. Опір ізоляції під час приймально-здавальних випробувань повинен бути не менше ніж 10 МОм і 1 МОм - під час капітального ремонту.
13.2 Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти
Виконується в такому обсязі:
- ізоляція роз'єднувачів, відокремлювачів і короткозамикачів-згідно з 24.2 та таблицею 19.
- ізоляція вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування - напругою 1,0 кВ протягом 1 хв.
13.3 Контроль багатоелементних ізоляторів за допомогою штанги
Виконується згідно з 24.3.68
13.4 Вимірювання опору постійному струму
13.4.1 Вимірювання опору контактної системи роз'єднувачів і відокремлювачів
Виміряні значення опору повинні відповідати нормам заводів-виготовлювачів, а за відсутності їх - даним, наведеним у таблиці 23.
13.4.2 Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування
Значення опору обмоток мають відповідати даним обмоток заводу-виготовлювача.
13.5 Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомих
Виміряні значення витягувальних зусиль при знежирених контактних поверхнях мають відповідати нормам заводу-виготовлювача, а при відсутності - даним таблиці 24.
13.6 Перевірка роботи роз'єднувача, відокремлювана та короткозамикача
Перевірка роботи апарата з ручним керуванням виконується шляхом виконання п'яти операцій вмикання та п'яти операцій вимикання, апаратів з дистанційним керуванням - також шляхом виконання п'яти операцій вмикання і п'яти операцій вимикання при номінальній напрузі на виводах електромагнитів і електродвигунів керування.

 

Таблиця 23 - Допустимі значення опору постійному струму контактної системи роз'єднувачів і відокремлювачів

Тип роз'єднувача (відокремлювача)

Номінальна напруга, кВ

Номінальний струм,А

Допустимі значення опору, мкОм

РНВЗ

750

4000

120

РПД

500, 750

3200

70

РНДЗ

330

3200

80

РОНЗ

400, 500

2000

200

РЛН

35-220

600

220

Інші типи

Усі класи напруги

600

175

1000

120

1500-2000

50

Таблиця 24 - Допустимі значення витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомих для роз'єднувачів, відокремлювачів і короткозамикачів


Тип апарата

Номінальна напруга, кВ

Номінальний струм, А

Допустимі значення витягувального зусилля,
Н(гкс)

для одного

на одну пару ламелів

головного ножа

головних ножів

заземлюючих ножів

1

2

3

4

5

6

Роз'єднувачі:

ЗР

330-750

3200

-

-

78,5-98
(8-10)

РНДЗ

330

3200

490-540
(50-55)

118-127
(12-13)

98 (10)

РЛНД

110

1000


600

176-196
(18-20)

157-176
(16-18)

-

-

-

-

РНДЗ

35

2000


1000

-

-

59-78,5
(6-8)

59-78,5
(6-8)

78,5-98
(8-10)

49-78,5
(5-8)

РВЗ

35

1000


600

176-225
(18-23)

137-176
(14-18)

-

-

-

-

РВЗ

20

400

118-157
(12-16)

-

-

РВК

20

7000


5000, 6000

830-850
(85-87)

490-540
(50-55)

-

-

-

-

РВК

10

3000, 4000,
5000

490-540
(50-55)

-

-

Закінчення таблиці 24

1

2

3

4

5

6

Відокремлювачі:

ОД-(М)

220

1000

176-196
(18-20)

-

-

ОД-(М)

110, 150

600

157-176
(16-18)

-

-

Короткозамикачі:

КЗ-(М)

220

-

196-294
(20-30)

-

-

Інші апарати:

 

-
-
-

400-600
1000-2000
3000

196 (20)
392 (40)
784 (80)

-

-

13.7 Визначення часових і швидкісних характеристик
Виконується в короткозамикачах при вмиканні та у відокремлювачах при вимиканні. Виміряні значення мають відповідати даним заводу-виготовлювача, наведеним в таблиці 25.
Таблиця 25 - Найбільший допустимий час вимикання відокремлювачів і вмикання короткозамикачів

Тип відокремлювача

Час вимикання не більше, с

Тип короткозамикача

Час вмикання, не більше, с

ОД-35

0,5

КРН-35

0,35

ОД-110

0,7-0,9

КЗ-35

0,4

ОД-110М

0,5

КЗ-110

0,4

ОД-150

1,0

КЗ-110М

0,35

ОД-150М

0,7

КЗ-220, КЗ-150

0,5

ОД-220

1,0

КЗ-150М

0,4

ОД-220M

0,7

КЗ-220М

0,4

13.8 Випробування опору стрижньових ізоляторів на згин
Виконуються в процесі монтажу роз'єднувачів і відокремлювачів; напругу 35- 220 кВ, опорна ізоляція яких складається з опорно-стрижньових ізоляторів, зусиллям, яке дорівнює 60 % найменшого руйнуючого для даного типу ізоляторів.
Методика випробувань - згідно з 9.6 "Сборника директивных материалов. Электротехническая часть".
13.9 Тепловізійний контроль
Під час контролі оцінюється нагрівання контактів і контактних з'єднані токопровідного контура вимикача. Тепловізійний контроль провадиться згідно з додатком Е.