Содержание материала

 6 Машини постійного струму (крім збудників)
Норми випробувань машини постійного струму і періодичність такі:
- при приймально-здавальних випробуваннях (першому увімкненні) - П;
- машини , що надходять у розібраному вигляді - за 6.1-6.7;
- машини, що надходять у зібраному вигляді - за 6.1.1,6.2,6.3,6.5- 6.7
- під час капітального ремонту приводного механізму (К) - за 6.1.1, 6.2, 6.3;
- під час поточного ремонту приводного механізму (Т) - за 6.1.1.
6.1 Опір ізоляції обмоток та бандажів
6.1.1 Вимірювання опору ізоляції Вимірювання провадиться мегаомметром на напругу 0,5 кВ. Виміряне значення опору ізоляції повинне бути не менше ніж 0,5 МОм. В експлуатації опір ізоляції обмоток вимірюється разом із з'єднаними з ними колами і кабелями.
6.1.2 Вимірювання опору ізоляції бандажів
Провадиться відносно корпуса і утримуваних ними обмоток. Виміряне значення опору ізоляції повинне бути не менше ніж 0,5 МОм.
6.2 Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги встановлюється за таблицею 6. Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
6.3 Вимірювання опору постійному струму
Вимірювання провадиться в генераторах, а також електродвигунах потужністю більш ніж 3 кВт при практично холодному стані машини. Норми допустимих відхилень опору наведено в таблиці 7.
Таблиця 6 - Випробна напруга промислової частоти для ізоляції машин постійного струму

Випробний елемент

Випробна напруга, кВ

Примітка

Обмотки

1,2

Для машин потужністю більше ніж 3 кВт

Бандажі якоря

1,0

Те саме

Реостати, пускорегулювальні резистори

1,0

Ізоляцію можна випробувати разом з ізоляцією кіл збудження

Таблиця 7 - Норма відхилення значень опору по постійному струму

Випробний елемент

Норма

Примітка

Обмоткі збудження

Значення опорів обмоток не повинні відрізнятись від попередніх вимірювань або заводських значень більше ніж на 2 %

 

Обмотка якоря (міжколекторними пластинами)

Значення виміряного опору не повинні відрізнятись один від одного більша ніж на 10 % за винятком випадків, коли це зумовленo схемою з'єднання

 

Реостати і пускорегулювальні резистори

Значення виміряного опору не повинні відрізнятись від попередніх вимірювань або заводських даних більше ніж на 10 %
Не повинно бути обриву кіл

Вимірювання провадяться на кожному відгалуженні
Перевіряється мегаомметром цілість кіл

 

6.4 Вимірювання повітряних зазорів під полюсами
Вимірювання провадиться в генераторах, а також електродвигунах потужністю 3 кВт і більше. Розміри зазорів в діаметрально протилежних точках не повинні відрізнятись один від одного більше ніж на ± 10 % від середнього розміру зазора.
6.5 Зняття характеристик XX та випробування виткової ізоляції
Характеристика XX знімається в генераторах постійного струму. Підвищення напруги виконується до значення, яке дорівнює 130 % номінальної.
Відхилення значень знятої характеристики від значень заводської не нормується (практично вони не повинні перевищувати похибку вимірювань).
При випробуванні виткової ізоляції машин з числом полюсів більше чотирьох значення середньої напруги між сусідніми колекторними пластинами не повинне перевищувати 24 В. Тривалість випробування виткової ізоляції - 5хв.
6.6 Перевірка роботи машини на холостому ході
Перевірка провадиться протягом не менше ніж 1 год. Під час перевірки електродвигунів значення струму XX не нормується.
6.7 Визначення меж регулювання частоти обертання електродвигунів
Визначення провадиться на холостому ході і під навантаженням у електродвигунах з регульованою частиною обертання.
Межі регулювання повинні відповідати технологічним даним механізму.