Содержание материала

16 Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів (тросів), збірних та з'єднувальних шин
16.1 Тепловізійний контроль контактних з'єднань
Провадиться тепловізійний контроль контактних з'єднань усіх виконань згідно з додатком Е.
16.2 Контроль опресованих контактних з'єднань
Контролюються геометричні розміри і стан контактних з'єднань проводів і грозозахисних тросів (тросів) ПЛ та шин розподільних пристроїв.
Геометричні розміри (довжина і діаметр спресованої частини корпуса затискача) не повинні відрізнятись від тих, які вимагаються технологічними вказівками з монтажу контактних з'єднань.
Стальне осердя опресованого з'єднувального затискача не повинне зміщуватись відносно симетричного положення більш ніж на 15 % довжини частини проводу, який пресується.
На поверхні затискача не повинно бути ущільнень, корозії, механічних пошкоджень.
Під час приймання в експлуатацію вибірково контролюється не менше 3% установлених затискачів кожного типорозміру (марки).
16.3 Контроль контактних з'єднань, виконаних із застосуванням овальних з'єднувальних затискачів
Перевіряють геометричні розміри і стан контактних з'єднань проводів і грозозахисних тросів.
Геометричні розміри з'єднувальних затискачів після монтажу не повинні відрізнятись від передбачуваних технологічними вказівками з монтажу затискачів.
На поверхні затискачів не повинно бути ущільнень, корозії (на сталевих з'єднувальних затискачах), механічних пошкоджень.
Кількість витків скрутки затискачів, які скручуються, у сталеалюмінієвих, алюмінієвих та мідних проводах повинна становити не менше чотирьох і не більше чотирьох з половиною витків, а затискачів типу СОАС-95-3 при з'єднанні проводів марки АЖС 70/39 - не менше п'яти і не більше п'яти з половиною витків.
Під час приймання в експлуатацію ПЛ контролюються вибірково не менше 2% встановлених затискачів кожного типорозміру.
16.4 Контроль болтових контактних з'єднань
16.4.1 Контроль затяжки болтів контактних з'єднань перевіряють затяжку болтів контактних з'єднань, виконаних з застосуванням з'єднувальних плашкових, петльових, перехідних, з'єднувальних перехідних, відгалужених і апаратних затискачів; перевірка проводиться відповідно до інструкції з їх монтажу.
16.4.2 Вимірювання перехідних опорів
Перевіряють перехідний опір усіх болтових контактних з'єднань неізольованих проводів ПЛ напругою 35-750 кВ, шин і струмопроводу на струм 1000 А і більше, контактних з'єднань шин відкритих розподільних пристроїв 35 кВ і вище.
На ПЛ опір ділянки проводу зі з'єднувачем не повинен перевищувати опір усієї ділянки проводу такої ж довжини більше ніж у два рази; для з'єднувачів на підстанції співвідношення вимірюваних опорів повинне бути не більше 1,2.
Періодичність контролю - не рідше одного разу в шість років.
При задовільних результатах тепловізійного контролю контроль і перевірку згідно з 16.4.2 можна не провадити.
16.5 Контроль зварних контактних з'єднань
16.5.1 Контроль контактних з'єднань, виконаних з застосуванням термітних патронів
Контролюється контактне з'єднання проводів ПЛ і збірних з'єднувальних шин РП, виконаних з застосуванням термітних патронів.
У зварювальному з'єднанні не повинно бути :
- перепалів зовнішньої повивки проводу або порушення зварки під час перегибу зварювальних кінцівок проводу;
-усадкових раковин в місці зварювання глибиною більше 1/3 діаметра проводу з алюмінія, сплавів або міді, глибиною більше 6 мм - сталеалюмінієвого проводу перерізом 150-600 мм2.
16.5.2 Контроль контактних з'єднань жорстких збірних і з'єднувальних шин РП, виконаних зварюванням
Перевіряють стан зварювання контактних з'єднань. У зварюваному з'єднанні не повинно бути ущільнень, пропалів, кратерів, непроварів зварного шва більше 10 % його довжини при глибині більше 15 % товщини зварювального металу; сумарне значення непроварів, підрізів, газових пор і вольфрамових увімкнень у шви зварювальних алюмінієвих шин повинне бути не більше 15 % товщини зварювального металу.