Содержание материала

24 Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Періодичність і норми випробувань ізоляторів повинні відповідати:
- при першому ввімкненні - 24.1-24.3, 24.5;
- у період технічного обслуговування - 24.1, 24.4 та місцевим інструкціям.

 

Таблиця 43 - Періодичність контролю вводів під робочою напругою

Клас напруги, кВ

Значення, %, Δtg δ та |ΔY/Y|

Періодичність контролю

110-220

0≤Δtg δ≤0,5

0≤|ΔY/Y|≤0,5

12 місяців

0,5≤Δtg δ≤2,0

0,5≤|ΔY/Y|≤2,0

6 місяців

330-500

0≤Δtg δ≤0,5

0≤|ΔY/Y|≤0,5

6 місяців

0,5≤Δtg δ≤1,5

0,5≤|ΔY/Y|≤1,5

3 місяці

750

0≤Δtg δ≤0,50

0≤|ΔY/Y|≤0,5

6 місяців

0,5≤Δtg δ≤1,0

0,5≤|ΔY/Y|≤1,0

3 місяці


24.1 Контроль зовнішного стану
24.1.1 Ізолятори, що мають на ребрах поверхності сколи, дозволяється вводити в експлуатацію після відновленого ремонту, за умови неперевищення значень площі та глибини допустимих сколів, зазначених у таблиці 44.
24.1.2 Ізолятори з низькою якістю армування дозволяється вводити в експлуатацію після відновленого ремонту за умови неперевищення обсягу (у двох фланцях) поверхневого викришування цементної зв'язки 10 см2.
24.1.3 Відхилення колонки ізолятора від вертикалі не повинне перевищувати 2 мм.
24.2 Вимірювання опору ізоляції Опір вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ при температурі навколишнього повітря не менше плюс 5 °С, а під час монтажу ізоляторів - безпосередньо перед установленням ізоляторів. Опір кожного ізолятора повинен бути не менше 300 МОм.
24.3 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
24.3.1 Випробування опірних одноелементних ізоляторів
Тривалість випробування - 1 хв. Значення випробної напруги приймається згідно з таблицею 45.
24.3.2 Випробування опірних багатоелементних і підвісних ізоляторів
Новоустановлені багатоелементні та підвісні ізолятори необхідно випробувати підвищеною напругою 50 кВ промислової частоти, яка прикладається до кожного елемента ізолятора у випадку, якщо опір ізоляції менше від зазначеного в 24.2.
Таблиця 44 - Площа та глибина поверхневих сколів на ребрах ізоляторів, що підлягають відновленому ремонту

Площа зовнішньої поверхні ізолятора, дм2

36- 60

60- 175

175- 270

270- 360

360- 450

450- 800

800- 1400

>1400

Сумарна площа допустимих сколів на ізолятори, мм2

100

100

150

150

200

200

200

300

Допустима глибина сколу, мм

2

3

3

3

3

3

3

4

24.3.3 Контроль скляних ізоляторів з загартованого скла
Випробування не виконується. Контроль їх стану здійснюється оглядом.
24.3.4 Випробування опірно-стрижньових ізоляторів
Випробування обов'язкове лише в тому випадку, коли опір ізоляції менше від зазначеного в 24.2.
Значення випробної напруги приймається згідно з таблицею 45.
24.4 Контроль ізоляторів з допомогою штанги
Контроль ізоляторів здійснюється під робочою напругою при температурі навколишнього повітря не менше плюс 5 °С з допомогою вимірювальної штанги або штанги з постійним іскровим проміжком.
Сума напруг за елементами ізоляторів не повинна відрізнятись від фазної напруги установки більше ніж на ±10 % для ізоляторів, що змонтовані на металевих і залізобетонних конструкціях і опорах, і на ± 20 % - для ізоляторів, змонтованих на дерев'яних конструкціях.
Під час контролю ізоляторів вимірювальною штангою ізолятор бракується, якщо значення виміряної на ньому напруги менше від зазначеної у таблицях 46,47 для дефектного стану ізоляторів.
Під час контролю ізоляторів штангою з постійним іскровим проміжком ізолятор бракується, якщо пробій проміжку не відбувається за напруги, що відповідає дефектному стану найменше електрично навантаженого ізолятора гірлянди. Усереднені норми для відбракування ізоляторів за характером розподілу напруги ізоляторів дано в таблицях 48 і 49.
24.5 Механічні випробування опірно-стрижньових ізоляторів
Опірно-стрижньові ізолятори випробуються в процесі монтажу роз'єднувачів і відокремлювачів на напругу 35-220 кВ, опірна ізоляція яких складається із опірно-стрижньових ізоляторів. Випробування виконується шляхом стягування двох ізоляторів одного полюса апарата зусиллям, яке дорівнює 60 % найменшого руйнувального протягом 15 с.
Таблиця 45

Номінальна напруга фарфорового опорного ізолятора, кВ

6

10

20

35

110

Випробна напруга, кВ

32

42

88

100

205

Таблиця 46 - Розподіл напруги у нормальних і дефектних елементах опiрних багатоповерхових ізоляторів під час контролю їх вимірювальною напругою

Робоча напруга, кВ

Тип ізолятора

Кількість
ізоляторів
у гірлянді

Стан ізолятора

Напруга, кВ, на елементі № (рахуючи від конструкції)

лінійна

фазна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

200

127

ОНШ-35-200
(ІШД-35)

5

Нормальний
Дефектний

6
3

7
3

7
3

5
2

6
3

8
4

6
3

7
3

9
4

7
3

8
3

10
5

11
6

12
8

18
12

110

65

ОНШ-35-200
(ІШД-35)

3

Нормальний
Дефектний

6
3

4
2

5
3

6
3

6
3

7
3

7
4

8
6

16
10

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ОНШ-35-1000
(ШТ-35)

4

Нормальний
Дефектний

4
2

5
2

5
2

6
3

8
4

10
5

12
7

15
9

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ОНШ-35-10
(ШТ-35 або ШТ-30)

3

Нормальний
Дефектний

7
3

8
4

9
5

11
6

12
8

18
11

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ОС-11

5

Нормальний
Дефектний

4
2

5
2

4
2

5
3

6
3

7
4

6
3

9
6

7
5

12
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ОС

4

Нормальний
Дефектний

5
2

6
3

4
2

8
3

5
2

12
8

8
6

17
10

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

35

29

ОС-1

3

Нормальний
Дефектний

2
2

3
2

2
2

4
2

3
2

6
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ОС-1

2

Нормальний
Дефектний

4
2

5
2

4
2

7
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ОНШ-35-1000
(ШТ-35)

1

Нормальний
Дефектний

10
5

10
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ОНШ-35-2000

1

Нормальний
Дефектний

6
3

7
3

7
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Примітка 1. Дефектним вважається ізолятор, в якому напруга менше від зазначеної
Примітка 2. Під час вимірювання напруг на опірних ізоляторах штангою необхідно мати на увазі, що iзолятори ОНШ-35-2000 (НЩЦ-35) складаються з трьох скляних елементів, а решта - з двох

Таблиця 47 - Розподіл напруги в ізоляторах гірлянд під час контролю іх вимірювальною штангою

Робоча напруга, кВ

Кіль-
кість ізоля-
торів у гірлян-
ді

Стан ізолятора

Напруга, кВ, на ізоляторі № (рахуючи від траверси або конструкції)

лінійна

фазна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

500

290

20

Нормальний

16

15

14

13

12

12

12

11

11

11

12

12

13

14

15

16

17

19

21

24

-

-

-

-

-

-

Дефектний

8

8

7

6

6

6

6

5

5

5

6

6

6

7

7

8

8

9

11

12

-

-

-

-

-

-

22

Нормальний

16

15

14

12

11

11

10

10

9

9

9

10

11

11

12

13

14

15

16

18

20

23

-

-

-

-

Дефектний

8

7

7

6

5

5

5

5

4

4

4

5

5

5

6

6

7

7

8

9

10

12

-

-

-

-

23

Нормальний

15

14

12

11

11

10

9

9

9

8

8

9

9

10

11

12

13

14

15

17

19

21

23

-

-

-

Дефектний

8

7

6

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

10

12

-

-

-

26

Нормальний

12

10

8

7

7

6

6

6

6

6

6

7

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

Дефектний

6

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

5

6

6

7

7

8

9

9

10

11

11

330

190

15

Нормальний

12

10

9

9

9

9

10

11

12

13

14

15

17

19

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

6

5

4

4

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Нормальний

12

10

9

9

9

9

9

9

9

10

11

13

14

17

19

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

6

5

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

7

8

9

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Нормальний

12

10

9

9

8

8

8

8

8

9

10

11

12

14

16

18

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

6

5

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

7

8

9

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220

127

18

Нормальний

11

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

9

10

12

13

15

18

21

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

6

6

7

9

11

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Нормальний

11

9

9

8

8

8

7

7

7

8

8

8

9

10

11

12

14

17

20

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

6

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

5

5

6

7

8

10

-

-

-

-

-

-

-

20

Нормальний

11

9

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

8

9

9

11

12

14

16

20

-

-

-

-

-

-

Дефектний

6

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

61

7

8

10

-

-

-

-

-

-

Закінчення таблиці 47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

220

127

14

Нормальний

9

8

7

7

7

6

7

7

8

9

10

11

13

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

4

4

4

3

3

3

3

4

4

4

5

6

7

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Нормальний

10

8

8

8

7

7

7

8

8

10

12

14

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

5

4

4

4

3

3

3

4

4

5

6

7

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

65

8

Нормальний

8

6

5

4,5

6,5

8

10

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

4

3

2

2

3

3

7

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Нормальний

9

6

5

7

8,5

10

18,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

4

3

2

3

3

6

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Нормальний

10

8

7

9

11

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

5

4

3

5

6

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

20

4

Нормальний

4

3

5

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

2

2

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Нормальний

6

5

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

3

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Нормальний

10

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примітка. Дефектним вважається ізолятор, в якому значення напруги менше від зазначеного. Під час розподілу напруги по ізоляторах гірлянд внаслідок затруднення, зволоження тощо дефектними вважаються ізолятори, на яких напруга менше ніж 50 % величини розподілу напруг, які були уточнені на місці вимірювання

Таблиця 48 - Гранично допустимі значення показників якості трансформаторного масла

Найменування показника

Значення показника якості масла

Метод випробування

свіжого сухого перед заливанням в обладнання

після заливання в обладнання і перед вводом до експлуатації

експлуата-
ційного

 

1

2

3

4

5

1 Пробивна напруга для трансформаторів, апаратів і вводів на напругу, не менше, кВ:

 

 

 

За ГОСТ 6581

до 15 кВ

30

25

20

від 15 до 35 кВ

35

30

35

від 60 до 150 кВ

55/50

50/45

35

від 220 кВ до 500 кВ

60/55

55/50

45

750 кВ

70/65

65/50

55

2 Вміст механічних домішок

Відсутній

За ГОСТ 6370

3 Вміст антиокисної присадки іонолу, % маси, для негерметичних трансформаторів на напругу 110 кВ і вище, обладнання з місткістю маслосистеми 10 т і більше, не менше

-

-

0,1

За РД-34.43.105

4 Кислотне число *), мг КОН на 1 г масла, не більше

0,01

0,01

0,1

За ГОСТ 5985

5 Вміст водорозчинних кислот, мг КОН:
для силових трансформаторів потужністю вище 630 кВ•А і для вимірювальних трансформаторів маслонаповнених герметичних вводів

Відсутній

0,014

За ГОСТ 6307 (перед заливанням масла в обладнання)

Продовження таблиці 48


1

2

3

4

5

для негерметичних вводів

-"-

0,03

За РД 34.43.105 в експлуатації

6 Температура спалаху в зачиненому тиглі **), °С, не нижче

135

Зниження не більше ніж на 5 °С порівняно з попереднім випробуванням

За ГОСТ 6356

7 Тангенс куга діелектричних втрат при 90 °С, %, дпя силових, вимірювальних трансформаторів, вводів, на напругу, не більше ***), кВ:

 

 

 

За ГОСТ 6581

110-150

0,5

0,7

15

220-500

0,5

0,7

10

750

0,5

0,7

5

8 Натрієва проба, оптична цільність у кюветі 20 мм

0,4

-

-

За ГОСТ 19296

9 Стабільність проти окислення.
Масова частка осадка для масла, не більше, %:

 

 

 

За ГОСТ 981

-ГК (ТУ 38.101.1025-85)

0,015

-

-

- Т1500-750 (ГОСТ 982)

Відсутня

-

-

-ТСп(ГОСТ 10121)

Відсутня

-

-

-Тап (ТУ 38.101.281-80)

0,008

-

-

-ТКп (ТУ 38.101.890-81)

0,01

-

-

Продовження таблиці 48

1

2

3

4

5

Кислотне число окисленого масла, мг КОН на 1 г масла, не більше, для масел

 

 

 

За ГОСТ 981

-ГК (ТУ 38.101.1025-85)

0,1

-

-

- Т1500-750 (ГОСТ 982-80)

0,15

-

-

-ТКп (ТУ 38.101.890-81)

0,1

-

-

-Тап (ТУ 38.101.281-80)

0,005

-

-

-ТСп (ГОСТ 10121-76)

0,1

-

-

10 Вміст вологи, не більше, % маси (г/т):

 

 

 

За ГОСТ 981

- для трансформаторів із азотним і плівковим захистом

0,001 (10)

0,002 (20)

- для трансформаторів без спеціальних захистів масла і системою М і Д

0,002 (20)

0,002 (25)

Відсутнє

В експлуатацію дозволяється за ГОСТ 1547

11 Вміст газу, не більше,
% об'єму ****)

0,1

0,2

2

За інструкцією підприємства-виготовлювача

12 Розчинений шлам (потенційний осадок) для силових трансформаторів на напругу 220 кВ і вище при кислотному числі масла вища 0,10 мг КОН на 1 г масла

-

-

Відсутній

За РД 34.43.105

Закінчення таблиці 48

1

2

3

4

5

13 Температура застигання *5), °С, для обладнання, що працює в районах з холодним кліматом, не вище

Мінус 50

Мінус 45

Відсутній

За ГОСТ 20287

*) Кислотне число для масел ТКп (ТУ 38.101.890-81), ТАп (ТУ 38.101.281-80), ТСп (ГОСТ 10121) до і після заливання повинне бути не більше ніж 0,02 мг/КОН 1 г масла
**) Температура спалаху для масла ТСп (ГОСТ 10121) повинна бути до і після заливання не нижче 150 °С
***) Значення tg δ для масла при 90 °С ТКп (ТУ 38.101.890-81) до заливання повинне бути 2,2 % (після заливання - не більше ніж 2,6 %), для масла ТСп (ГОСТ 10121) до запивання - не більше ніж 1,7, після заливання - не більше ніж 2,0 %
****) Перевірка вмісту газу експлуатаційного масла дозволяється виконувати за результатами аналізу розчинених у маслі газів хроматографічним методом, вміст газу після заливання - не більше ніж 0,5 %
*) Температура застигання для масла Т750 (ГОСТ 982) - не вище мінус 55 °С, для Тап (ТУ 38.101.281-80) - не вище мінус 50 °С

Примітка. У чисельнику наведено значення показника для електричного обладнання, яке планувалось ввести в експлуатацію з 01.01.99, у знаменнику - введеного в експлуатацію до 01.01.99.

Таблиця 49 - Допустимі значення опору ізоляції апаратів, вторинних кіл і електропроводки

Випробний елемент

Номінальна напруга мегаомметра, кВ

Найменше допустиме значення опору ізоляції, МОм

1 Особливо відповідальні вторинні кола

1,0-2,5

1,0

2 Вторинні кола керування, захисту, вимірювання тощо:

 

 

- шінки постійного струму та напруги на щиті керування (при від'єднаних колах)

1,0-2,5

10,0

- кожне приєднання вторинних кіл і кіл живлення приводів вимикачів і роз'єднувачів*)

1,0-2,5

0,5 - в електроустановках до 1000 В
1,0 - в електроустановках вище 1000 В

кола керування, захисту та збудження машин постійного струму на напругу до 1000 В, приєднаних до силових кіл

1,0-2,5

Те саме

3 Вторинні кола, що містять пристрої з мікроелектронними елементами, що розраховані на робочу напругу, В:

 

 

- до 30

0,1

1,0

- 30-60

0,25

1,0

- понад 60

0,5

1,0

4 Силові електропроводки**)

1,0-2,5

0,5

Вторинні кола розподільних пристроїв***) щитів і струмопроводів

1,0-2,5

0,5

*) Вимірювання виконуються на всіх приєднаних апаратах (котшки приводів, контактори реле приладів, вторинні обмотки трансформаторів струму та напруги тощо).
**) Опір ізоляції при знятих плавких вставках вимірюється на відрізку між змінними запобіжниками або за останніми запобіжниками між будь-яким приводом і землею, а також між двома проводами. Під час вимірювання опору ізоляції необхідно вимкнути електроприймачі, а також апарати, прилади тощо.
***) Вимірюється опір ізоляції вторинних кіл кожної секції розподільчого пристрою.

Методика випробувань виконують згідно з 9.6 "Сборника директивних материалов. Электротехническая часть".
Примітка. Під час проведення періодичного контролю стану підвісних і багатоелементних ізоляторів ВРП оптико-електронним дефектоскопом перевірку ізоляторів у процесі експлуатації за 24.2-24.4 можна не виконувати.