Содержание материала

25 Трансформаторне масло
25.1 Аналіз свіжого масла
Масла, які надійшли з підприємства-виготовлювача (постачальника), після зливання з обладнання в технологічні місткості перевіряють на відповідність гранично допустимим значенням показників якості за переліками 2, 4-6, 13 таблиці 48.
Масло, яке зберігається, перевіряється за 1, 2, 4 - 6 щорічно.
25.2 Аналіз масла перед увімкненням обладнання
Свіже сухе масло, яке підготували для заливання, і після заливання, крім вимикачів, необхідно випробувати:
- для обладнання напругою до 35 кВ
- за переліками 1, 2, 4-6 таблиці 48;
- для обладнання напругою 110- 750 кВ - за переліками 1,2,4-7,9,10 таблиці 48.
У трансформаторах з плівковим (азотним) захистом масла додатково випробуються за переліком 11. У всіх масляних вимикачах до заливання і після (для багатооб'ємних) проби масла випробуються за переліками 1 і 2 таблиці 48.
У всіх випадках показники якості повинні бути не менше від наведених у таблиці 48.
25.3 Аналіз масла в процесі експлуатації
У експлуатації відбирання проб масла виконується з періодичністю, зазначеною у відповідних розділах на маслонаповненому обладнанні, але не менше ніж один раз у три роки, і не рідше ніж за РД 34.43.105.
Випробування проб масла відповідно до 25.2, крім вимірювання згідно з розділом 7 таблиці 48 для обладнання до 150 кВ, виконуються у випадку зростання tg δ основної ізоляції. У герметичних вимірювальних трансформаторах і з об'ємом масла до 30 кг з герметичних вводів (якщо стан ізоляції задовільний), і маломасляних вимикачів проби масла не відбираються. При погіршенні характеристик ізоляції масло замінюють. З негерметичного обладнання, що захищається повітроосушувачем, з масою масла більше ніж 10000 кг, масло додатково перевіряється, за переліком 3 таблиці 48.
25.4 Порядок змішування масел
Змішування різних марок масел провадять за ГКД 34.43.101
25.5 Контроль якості трансформаторних масел при їх заливанні в електрообладнання
Свіжі трансформаторні масла, що підготовлені до заливання в нове електрообладнання, повинні задовольняти вимоги таблиці 48.
25.6 Розширені випробування трансформаторного масла
Необхідність розширення об'єму показників якості масел та почастішання періодичності контролю визначається рішенням технічного керівництва енергопідприємства.