Содержание материала

29 Заземлюючі пристрої
Випробування і перевірки заземлюючих пристроїв виконуються:
- нововведених заземлюючих пристроїв - за 29.1, 29.2, 29.4-29.7;
- після капітального ремонту - за 29.2-29.4 та 29.6;
- у міжремонтний період - за 29.2, 29.5 відповідно до місцевих інструкцій.
29.1 Перевірка виконання елементів заземлюючих пристроїв
Відповідність проекту конструктивного виконання заземлюючого пристрою на ВРП електростанції та підстанції до приєднання природних заземлювачів і заземлюючих елементів (обладнання, конструкцій, будівель) перевіряють після монтажу до засипання грунту.
Таблиця 51 - Норми на характеристики сірчаної кислоти та електроліт для акумуляторних батарей

Показник

Норма для сірчаної кислоти

Норма для електроліту

Виша категорія якості (вищий гатунок)

Перша категорія якості (перший гатунок)

Свіжорозведена
кислота для
заливання в акумулятори

Електроліт із працюючого акумулятора

Масова частка сірчаної кислоти (Н2SО4),%

92-93

92-94

-

Масова частка заліза (Fе), %, не більше

0,005

0,006

0,004

0,008

Масова частка нелеткого залишку після прожарювання, %, не більше

0,02

0,03

-

Масова частка окислів азоту (N2O3), %, не більше

0,00003

0,00015

0,00005

-

Масова частка марганцю (Mn), %, не більше

0,00005

-

Масова частка суми важких металів у перерахунку на свинець (Рb), %, не більше

0,01

-

-

Масова частка міді (Cu), %, не більше

0,00005

-

Масова частка речовин, які відновлюють КМnO4, см3 розчину з (1,5КМnО4)=0,01 моль/дм3, не більше

4,5

-

-

Зовнішній вигляд

Прозора

Інтенсивність забарвлення (визначається колориметричним способом), мл

0,6

1,0

Щільність при температурі + 20 °С, г/см3

1,83-1,84

1,18±0,005

1,2-1,21

Таблиця 52 - Значення опору ізоляції батареї

Номінальна напруга, В

24

48

60

110

220

Опір, кОм

15

25

30

50

100

Під час експлуатації перевіряють дійсне розташування та приєднання заземлювачів при контролі стану заземлюючих пристроїв.
Перевірка заземлюючих пристроїв на ПЛ провадиться на всіх опорах у населеній місцевості, на відрізках з найбільш агресивними, зсувними, видувними та погано провідними грунтами та, крім того, не менш ніж у 2 % опор від загальної кількості опор з заземлювачами.
29.2 Перевірка з'єднань заземлювачів з заземленими елементами, а також природних заземлювачів з заземлюючим пристроєм
Перевіряють переріз, цілість і міцність провідників заземлення та занулення їх з'єднань і приєднань.
Перевіряється пофарбування заземлювального пристрою довжиною 70 см при входженні в грунт.
У заземлювальних провідниках, які з'єднують апарати з заземлювачами, не повинно бути обривів і видимих дефектів. Надійність зварювання перевіряється ударом молотка, цілість і стан кола заземлення і заземлювачів - омметром та іншими приладами і засобами діагностики.
Перевіряються наявність та стан приєднання заземлювача до заземлюючих елементів, природних заземлювачів з зазнемлюючим пристроєм, а також дійсне розташування заземлювачів після кожного ремонту, але не рідше одного разу на 12 років.
29.3 Перевірка корозійного стану елементів заземлюючих пристроїв, які знаходяться в землі
На відкритих розподільних пристроях електростанцій і підстанцій стан і розташування заземлювачів перевіряється діагностичними засобами або вибірково з розкриттям грунту в трьох вузлових контактних з'єднаннях: у силовому трансформаторі, вентильному розряднику та стояку конструкції. У закритих розподільних пристроях огляд елементів заземлювачів з розкриттям грунту виконується за рішенням технічного керівника електростанції або підприємства електромережі.
На ПЛ вибіркову перевірку з розкриттям грунту виконують у 2 % загальної кількості опор з заземлювачами.
Елемент заземлювача потрібно замінити, якщо зруйновано більше 50 % його перерізу.
29.4 Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1 кВ
Пробивні запобіжники повинні бути справними і відповідати номінальній напрузі електроустановки. Перевірка справності провадиться не рідше ніж один раз на шість років.
29.5 Перевірка повного опору петлі фаза - нуль в установках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю
Повний опір петлі фаза - нуль повинен задовольняти вимоги "Правил устройства электроустановок". В експлуатації опір вимірюється лише на ПЛ.
29.6 Вимірювання опору заземлюючих пристроїв електростанції, підстанції та ліній електропередавання
Найбільші допустимі значення опору заземлюючих пристроїв наведено в таблиці 53.
На електростанціях і підстанціях опори вимірюються після приєднання природних заземлювачів.
На повітряних лініях електропередавання напругою вище 1 кВ вимірювання виконуються:
- на опорах з розрядниками і захисними проміжками;
- на опорах з електрообладнанням;
- вибірково у 2 % загальної кількості опор із заземлювачами;
- вибірково у 2 % загальної кількості опор із заземлювачами у населеній місцевості;
- на відрізках ПЛ з найбільшими агресивними, зсувними, видувними або погано провідними грунтами;
- на тросових опорах ПЛ 110 кВ і вище під час виявлення на опорі слідів перекриттів або зруйнування ізоляторів електричною дугою;

Таблиця 53 - Найбільші допустимі значення опору заземлюючих пристроїв

Найменування електроустановок

Характеристики електроустановок і заземлюючого об'єкта

Величина, щo вимірюється

Опір, Ом

1

2

3

4

Електроустановка на напругу вище 1 кВ, крім ПЛ

3 глухозаземленою нейтраллю

Опір заземлюючого пристрою

Значення, зазначене в проекті заземлюючого пристрою, але не більшe 0,5

Електроустановка в мережі з ізольованою нейтралпю і електроустановка без компенсуючих апаратів у мережах з компенсацією ємності струмів замикання на землю

Те саме

10

Електроустановка з компенсуючими апаратами

-""-

200/І (100/I)*), але не більше 10

Блискавковідвід, який стоїть окремо

Опір заземлювача

25

Електроустановка на напругу до 1 кВ, крім ПЛ

Штучний заземлювач, до якого приєднано нейтралі генераторів і трансформаторів на напругу до 1 кВ

Те саме для мереж
660/380 В;
380/220;
220/127 В


15
30
60

Те саме, тільки разом з природними заземлювачами

Те саме для мереж 660/380 В; 380/220; 220/127 В

Відповідно 2; 4; 8

ПЛ на напругу вище 1 кВ

Опори залізобетонні, металеві та дерев'яні, на яких підвішено трос або встановлено пристрої грозозахисту; опори залізобетонні та металеві ПЛ 35 кВ і такі ж опори ПЛ 3-20 кВ у населеній місцевості, а також заземлювачі електрообладнання, установленого на опорах ПЛ 100 кВ і вище

Опір заземлювача при питомому опорі грунту, Ом*м:
до 100
більше 100
до 500
більше 500
до 1000
більше 1000
до 5000
більше 5000

10

15

20

30
6x10-3ρ**)

Закінчення таблиці 53

1

2

3

4

ПЛ напругою вище 1кВ

Заземлювачі електрообладнання на опорах ПЛ 3-35 кВ

-

10

Опори залізобетонні та металеві ПЛ 3-20 кВ у ненаселеній місцевості

Опір заземлювача при питомому опорі грунту, Ом*м:
до 100
більше 100


30
0,3ρ**)

Розрядники та захисні проміжки на підходах ПЛ до підстанцій з обертовими машинами

Опір заземлювача

5

ПЛ напругою до 1 кВ

Опори з повторними заземлювачами нульового проводу в мережах з глухозаземленою нейтраллю

Опір заземлювача для мереж:
600/380 В;
380/220 В;
220/127 В


15
30
60

Опори залізобетонні та металеві в мережі з ізольованою нейтраллю

Опір заземлювача

50

Заземлювач грозозахисту

Те саме

30

Примітка. Опір заземлюючих пристроїв електростанції, підстанції а також ПЛ напругою до 1 кВ у місцях з високим питомим опором землі може мати найбільші значення відповідно до вимог "Правил устройства электроустановок".

*) Зазначене в дужках відноситься до заземлюючих пристроїв і одночасно використовується для електроустановок напругою до 1 кВ; I - найбільший номінальний струм найпотужнішого компенсуючого пристрою в електроустановці, А.
**) Питомий опір грунту, Ом*м.

на повітряних лініях електропередавання напругою до 1 кВ:
- на опорах з заземлювачами грозозахисту;
- на опорах з повторними заземлювачами нульового проводу;
- вибірково у 2 % загальної кількості опор.
29.7 Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику)
Вимірювання напруги дотику провадиться після монтажу, переустрою та капітального ремонту заземлюючого пристрою, але не рідше ніж один раз у шість років. Вимірювання провадиться при приєднаних природних заземлювачах і тросах ПЛ.
Напруга дотику вимірюється в контрольованих точках, в яких ці величини визначено розрахунком при проектуванні. Під тривалістю впливу напруги мається на увазі сумарний час дії релейного захисту і власного часу вімкнення вимикача. Допустимі значення напруги дотику на ВРП підстанцій 110 -750 кВ наведені нижче :


Напруга дотику, В

Тривалість впливу напруги, с

500

0,1

400

0,2

200

0,5

130

0,7

100

0,9

100

0,9

65

1,0 і вище


29.8 Перевірка напруги на заземлюючому пристрої РП електростанцій і підстанцій при стіканні з нього струму замикання на землю
Перевірка ( розрахункова) провадиться після монтажу, переустрою, але не рідше одного разу на 12 років для електроустановок напругою вище 1 кВ в мережі з ефективно заземленою нейтраллю.
Напруга на заземлюючому пристрої:
- не обмежується для електроустановок, з яких виключено винос потенціалів за межі будівель та зовнішніх загороджень електроустановок;
- не більше 10 кВ, якщо передбачено заходи захисту ізоляції кабелів зв'язку і телемеханіки та запобігання виносу потенціалів;
- не більше 5 кВ у всіх інших випадках.