Содержание материала

18 Високовольтні вакуумні вимикачі
Періодичність і обсяг вимірювань і випробувань вакуумних вимикачів мають відповідати:
- при першому увімкненні (П) - 18.1-18.7;
- під час капітального ремонту (К)-18.1-18.7;
- під час поточного ремонту в строки, визначені місцевими інструкціями (Т)- 18.1; 18.2; 18.3.1.
18.1 Вимірювання опору ізоляції
Опір ізоляції полюса вимикача має бути не нижче 3000 МОм.
Вимірювання провадиться мегаомметром на напругу 2,5 кВ.
18.1.1 Опір ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування має бути не нижче 10 МОм. Вимірювання провадиться мегаомметром на напругу 1,0-2,5 кВ.
18.2 Випробування ізоляції підвищеною напругою
18.2.1 Ізоляція кожного полюса вимикача відносно землі і двох інших полюсів випробується напругою промислової частоти протягом 1 хв.
Значення випробної напруги наведено в таблиці 19.
18.2.2 Ізоляція міжконтактних розривів випробується напругою промислової частоти протягом 1 хв. Випробна напруга становить 42 кВ.
18.2.3 Ізоляція вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування випробується напругою промислової частоти протягом 1 хв.
Випробна напруга становить 1 кВ.
18.3 Вимірювання опору постійному струму
18.3.1 Вимірювання опору струмопровідного контура кожного полюса
Значення опору не повинне перевищувати заводських норм, наведених у таблицях 29, 30.
18.3.2 Вимірювання опору електромагнітів керування
Опори електромагнітів мають відповідати паспортним даним з точністю вимірювання. За відсутності заводських даних одержані значення вимірювання для однотипних вимикачів потрібно порівняти між собою.
18.4 Перевірка механічних характеристик
18.4.1 Вимірювання ходу рухомих контактів та їх різночасність доторкання
Значення ходу рухомих контактів та їх різночасність доторкання має відповідати заводським нормам.
18.4.2 Перевірка блок-контактів Робота блок-контактів перевіряється шляхом замикання головних контактів вручну з повним ходом рухомої частини вимикача.
У вимикачах ВВ-М-10-4/400, де блок-контакти виконано на герконах, після спрацьовування усіх герконів має забезпечуватись вільний хід якоря блок-контактів не менше ніж на 1 мм.
18.4.3 Перевірка дії механізму вільного розчеплення
Механізм вільного розчеплення перевіряється підчас вмикання вимикача в двох положеннях головних контактів:
- у момент замикання головних контактів;
- в увімкнутому положенні.
18.5 Перевірка напруги спрацьовування приводу
Значення напруги вмикання та вимикання на затискачах електромагнітів керування наведене в таблицях 29 і 30.
18.6 Вимірювання часу вмикання та вимикання
Власний час вмикання та вимикання наведено в таблицях 29 і 30.
18.7 Випробування вимикача багаторазовим вмиканням-вимиканням
Випробування виконується в таких операціях і циклах:
- вмикання;
- вимикання;
- вмикання-вимикання;
- вимикання-вмикання-вимикання.
Операції "вмикання", "вимикання" та "вмикання-вимикання" без витримки часу виконуються на всіх вимикачах. Операція "вимикання-вмикання-вимикання" виконується на вимикачах, які працюють в режимі АПВ.
Операціями "вмикання" і "вимикання" випробують три-п'ять разів, складними циклами два-три рази.
Операції вимикачем виконуються при номінальній напрузі на електромагнітах керування.
18.8 Допустиме зношення контактів
Зношення контактів у процесі експлуатації визначається на рухомому контакті камери за шириною полоси, яку пофарбовано.
При зношенні контактів вимикачів ВВЕ-10 на 4-4,5 мм дугогасні камери повинні бути замінені.
18.9 Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача
Електромагніти керування вакуумних вимикачів повинні спрацьовувати:
- електромагніти увімкнення при напрузі не менше 0,85Uном;
- електромагніти вимкнення при напрузі не менше 0,7Uном.
18.10 Вимірювання ходу рухомих частин і одночасного замиканні контактів
Вимірювані значення повинні відповідати вимогам згідно з таблицею 31.

Таблиця 29 - Заводські норми параметрів вимикачів, які визначаються приводом


Назва параметра

ВВВ-10-
2/320,
400
ВВВ-10-
4/400

ВВЕ-М-10-
20/630,1000,
1600
ВВЕ-М-
10-31,
5/2000,
3150

ВВЕ-М-10-
40/1600,
2000,
2500,3150

ВВ-М-10/20-
630,1000,
1250,1600
ВВ-М-10-31,
5/630,
1000,1600

ВВ-10-
40/3 150
ВВ-10-
31,5/
2000,
3150

ВВТЕ-10-12,5/
630

ВВ-М-10-4/
400

ВВ/
TEL-
10/
6-6,3/
630

ВВ/TEL-
10/6-8/
800

КВ/
TEL-10/
6-3/
630

КВ/
TEL-
10/
6-8/
800

Власний час вмикання, не більше, с

0,09

0,3

0,22

0,1

0,075

0,1

0,2

0,07

Власний час вимикання, не більше, с

0,08

Повний час вимикання 0,07

Повний час вимикання 0,075

Час вимикання 0,055

0,055

0,018

0,01

0,135

Найменша напруга вмикання, не більше

175 В
80 %

85 %

80 %

187 В
85 %

85 %

187 В
85 %

Найменша напруга вимикання, не більше

143 В
65 %

70 %

При постійному струмі 70 %
при змінному струмі 65 %

70 %

65 %

 

187 В
85 %

 

65 %

 

187 В
85 %

Найменша напруга роботи двигкна заведення пружини приводу (для вимикача з пружинними приводами), не більше

-

-

-

При постійному струмі 85 %
при змінному струмі 80 %

85 %

80 %

-

-

-

-

-

-

Час заведення пружин приводу при найменшій напрузі, с, не більше

-

-

-

15

15

-

-

-

-

-

-

Опір обмоток електромагнітів управління, Ом:

 

постійному струму 110 В

-

-

-

36,4 ± 10 %

36,4 ± 10 %

-

-

-

-

-

-

220 В

-

-

-

155 ± 10 %

155 ± 10 %

-

-

-

-

-

-

змінному струму 127 В

-

-

-

13,8 ± 10 %

13,8 ± 10 %

-

-

-

-

-

-

220 В

-

-

-

42,0 ± 10 %

42,0 ± 10 %

-

-

-

-

-

-

Перехідний опір струмопровідного контуру усього полюса, мкОм

300

-

-

-

-

100

-

100

60

100

60

 

Таблиця 30 - Заводські норми параметрів вимикачів

Назва параметра

Вимикачі

ВВ-М-20/630, 100

ВВ-М-10/1600
ВВ-М-10-31,5/1600

ВВ-М-10/31,5/630, 1000

ВВ-М-10/31,5/2000, 3150
ВВ-10-40/2500, 3150

Перехідний опір струмопровідного контура полюса, мкОм

75

65

70

20

Перехідний опір між виводами вакуумної дугогасної камери, мкОм

51

45

50

15

Хід рухомих контактів вакуумної дугогасної камери, мм

8 + 2

10 - 1

14 - 1

Різночасність ходу рухомих контактів трьох полюсів, не більше, мм

1

Таблиця 31 - Норми на характеристики вакуумних вимикачів

Характеристика

ВВЕ-10*)

ВВВ-10-2/320

BB-TEL-10
BB-TEL-6

Власний час вимкнення, с, не більше

0,03/0,055

0,08

0,01

Власний час увімкнення, с, не більше

0,2/0,3

-

0,07

Безструмова пауза АПВ мінімальна, с, не більше

0,3/0,3

0,4

0,3

Хід рухомих контактів, мм

12-13

4-5

-

Втиск контактів, мм

5,5-7

2-2,5

-

Різночасність замикання контактів полюсів, мм, не більше

1,2/1,2

-

-

*) У чисельнику наведено значення для вимикачів, які виробляються Мінусінським заводом вакуумних вимикачів (Росія), у знаменнику - для вимикачів, які виробляються Рівненським заводом високовольтної апаратури


18.11 Тепловізійний контроль
Під час контролю оцінюється нагрівання контактів і контактних з'єднань токопровідного контура вимикачів. Тепловізійний контроль провадиться згідно з додатком Е.