Содержание материала

Додаток Б
до п. 5.1 нормативного документа
«Методичні вказівки з обліку та аналізу
в енергосистемах технічного стану
розподільних електричних мереж
напругою 0,38—20 кВ з повітряними
лініями електропередачі» (обов'язковий)
Перелік характерних дефектів елементів ТП напругою 6-20/0,38 кВ,
РП напругою 6-20 кВ
Таблиця Б.1

Код дефекту

Найменування (характеристика)
дефекту

Робота з усунення дефекту

Термін усунення дефекту

Імовірність відмовлення об'єкта,
відн. од/рік

1

2

3

4

5

Площадка ТП

Т10*

Захаращення площадки (наявність на площадці ТП у радіусі 10 м сторонніх матеріалів, устаткування, а поблизу ТП — захаращення проїздів і проходів)

Вживання заходів з ліквідації захаращення*

0,2

Т20*

Провадження робіт поблизу ТП (виконання сторонніми організаціями в безпосередній близькості до ТП завантажувально - розвантажувальних і будівельних робіт)

Вживання заходів з негайного припинення робіт*

0,5

Т41

Наявність дерев (на площадці і поблизу ТП — дерев, що загрожують падінням наТП; гілок дерев, що стосуються ТП)

Вирубування дерев, зрізання гілок

Під час ТО

0,5

Т43

Чагарник (на площадці)

Вирубування чагарнику

Те саме

0,2

Кріплення, закладення в грунті, ущільнення

К11

Непроектне заглиблення опори (за-глиблення опори будівельної частини в грунті, менше передбаченого проектом)

Закріплення основ опор будівельної частини

Під час ремонту

0,3

К12

Просідання грунту (зниження рівня грунту, розмив грунту в основі опори)

Підтрамбовування і підсипання грунту

Те саме

0,2

К13

Нахил конструкцій (відхилення конструкцій будівельної частини від вертикальної більш 50)

Постава
конструкцій

» »

0,7

К21

Обрив бандажа (обрив одного і більш витків дротового бандажа кріплень стійки до приставки)

Заміна бандажа

» »

0,1

К22

Ослаблення бандажа (ослаблення дротового бандажа, хомута кріплення стійки до приставки, що викликало нахил конструкцій будівельної частини)

Підтягування
бандажа і постава конструкцій

Під час ТО

0,2

К23

Корозія бандажа (поверхнева корозія бандажа, хомута кріплення стійки до приставки)

Фарбування бандажа

Те саме

0,1

К32

Пошкодження площадки трансформатора (пошкодження, ослаблення, відсутності вузла кріплення площадки трансформатора)

Заміна вузла кріплення площадки трансформатора

Під час ремонту

0,4

К41*

Випадання штиря

Закріплення штиря*

1,0

К51*

Зрив штирьового ізолятора

Закріплення штирьового ізолятора*

1,0

К61*

Обрив в'язання (повне пошкодження дротового в'язання кріплення спуска до ізолятора)

Заміна в'язання*

1,0

К71*

Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту шлейфа 6—20 кВ)

Заміна кріплення шлейфа

0,8

К72*

Пошкодження кріплення спуска (ослаблення, корозія, іскріння контакту і спуска 6—20кВ)

Заміна кріплення спуска

0,4

К81

Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного введення)

Заміна кріплення муфти

Під час ремонту

0,6

К91*

Пошкодження петель дверей

Заміна петель*

0,4

К92

Пошкодження ущільнювачів дверей (відсутність, обрив, розтріскування ущільнювачів дверей, стінок)

Заміна ущільнювачів дверей

Під час ТО

0,2

К93

Теча даху ЗТП

Усунення течі

Те саме

0,6

1

2

3

4

5

Будівельна частина

С21

Загнивання дерев'яної приставки (змен-шення її діаметра через загнивання понад припустимий) або розтріскування приставки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1 м)

Заміна дерев'яної приставки

Під час ремонту

0,4

С22

Обгорання приставки (обгорання дерев'яної приставки, при якому діаметр частини, що залишилася, менше припустимого)

Заміна приставки

Під час ремонту

0,4

С23

Оголення арматури приставки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів подовжньої арматури пристав-ки понад 1 м)

Те саме

Те саме

0,6

С24

Розтріскування бетону приставки (тріщини в бетоні приставки розкриттям 0,5 мм і більш сумарною довжиною понад 1 м)

» »

0,2

С31

Загнивання дерев'яної стійки (зменшен-ня її діаметра внаслідок загнивання понад мінімально припустимий) або розтріскування стійки (тріщини розкриттям 0,5см і більш сумарною довжиною понад 1,5 м)

Заміна дерев'яної
стійки

» »

0,4

С32

Обгорання стійки (у результаті обгоран-ня дерев'яної стійки діаметр частини, що залишилася, менше припустимого значення)

Заміна стійки

» »

0,4

С33

Оголення арматури стійки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м)

Те саме

0,3

С34

Розтріскування бетону стійки (тріщини в бетоні залізобетонної стійки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1м)

» »

0,2

С35

Прогин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення будівельної частини від вертикалі вище 50)

» »

» »

0,1

С41

Пошкодження замка

Заміна замка*

1,0

1

2

3

4

5

С42*

Пошкодження дверей, стінок РП (пошкодження дверей, стінок РП 6—20 кВ)

Заміна дверей, стінок*

1,0

С43*

Пошкодження дверей низьковольтного щита (пошкодження дверей, стінок РП 0,38 кВ)

Те саме

1,0

С51

Корозія корпуса (поверхнева корозія корпуса КТП)

Фарбування корпуса

Під час ремонту

0,2

С52

Наскрізна корозія корпуса КТП

Заміна корпуса

Те саме

0,6

С61

Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев’яної траверси більш ніж на 3О % ; тріщини в траверсі розкриттям 1 см і більше довжиною
понад 0,5 м)

Заміна траверси

» »

0,6

С62

Наскрізна корозія траверси

Те саме

» »

0,4

С63*

Руйнування траверси

» »*

1,0

С64

Прогин металевої траверси

» »

» »

0,2

Розподільний пристрій високої напруги (УВН 6—20 кВ, РП 6—20 кВ)

В10*

Відсутність нумерації (відсутність диспетчерських позначень у РП 6—20 кВ)

Нанесення нумерації*

0,1

В11*

Відсутність плакатів (відсутність попереджувальних плакатів у РП 6—20 кВ)

Відновлення плакатів*

0,1

В12*

Накид на струмоведучі частини (наявність у РП 6—20 кВ сторонніх предметів*)

Видалення сторонніх предметів*

1,0

В21

Пошкодження шлейфа (обрив дротів, корозія, застосування легаз уного проводу; недостатня або завищена довжина шлейфа 6—20 кВ)

Заміна шлейфа

Під час ремонту

0,4

В31

Відкол штирового ізолятора (відколи на поверхні штирового ізолятора сумарною площею понад 1см2)

Заміна штирового ізолятора*

Те саме

0,6

В32

Забруднення штирового ізолятора

Чищення, заміна штирового ізолятора

» »

0,8

В33*

Руйнування штирового ізолятора

Заміна ізолятора*

0,6

В41

|Відкол прохідного ізолятора (відколи на поверхні прохідного ізолятора сумарною площею понад 1см2)

Те саме

Під час ТО

0,9

1

2

3

4

5

В43*

Руйнування прохідного ізолятора

» »

1,0

В46

Пошкодження ущільнення прохідного ізолятора

Заміна ущільнення прохідного ізолятора

Під час ремонту

0,6

В51

Відкол ізолятора муфти (відколи ізолятора муфти кабельного введення 6-20 кВ сумарною площею понад 1см2)

Заміна ізолятора муфти

Те саме

0,5

В52

Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора муфти кабельного введення 6—20 кВ, видиме з землі)

Чищення, заміна ізолятора муфти *

» »

0,8

В53*

Руйнування ізолятора муфти

Заміна ізолятора муфти*

1,0

В56*

Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти кабельного введення
6—20 кВ)

Заміна муфти*

0,8

В57

Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабель на опорі від механічних пошкод-жень)

Монтаж захисту від механічних пошкоджень

Під час ТО

0,4

В61*

Шунт пошкодженого роз’єднувача

Заміна
роз’єднувача*

1,0

В62*

Пошкодження приводу (злам або відсутність деталей приводу роз’єднувача)

Ремонт, заміна приводу*

1,0

В63*

Дефект контактів роз’єднувача (обгоран-ня ножів і губок роз’єднувача, іскріння контактів, перекіс ножів)

Заміна елементів роз’єднувача
цілком*

0,7

В71

Відкол ізолятора роз’єднувача (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2)

Заміна ізолятора роз’єднувача

Під час ремонту

0,6

В72

Забруднення ізолятора роз’єднувача (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі)

Чищення, заміна ізолятора роз’єднувача

Те саме

0,8

В73*

Руйнування ізолятора роз’єднувача

Заміна ізолятора роз’єднувача*

1,0

В74

Непроектний ізолятор роз’єднувача (ізолятор не відповідає проектові або вимогам діючих нормативних документів)

Те саме

» »

0,2

В75*

Пошкодження механізму приводу роз’єднувача (пружини соленоїда, блоку керування)

Заміна приводу роз’єднувача*

1,0

В81

1 Пошкодження запобіжника (пошкодження або відсутність запобіжника в РП 6—20 кВ)

Заміна (установка) запобіжника*

0,9

1

2

3

4

5

В82

Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 6—20 кВ, видиме з землі)

Регулювання розрядника

0,3

В83*

Руйнування розрядника або обмежувача перенапруги ОПН)

Заміна розрядника, ОПН*

0,7

В91*

Руйнування ізолятора силового вимикача, автогазового вимикача навантаження, контактора

Заміна ізолятора вимикача,
контактора*

0,2

В92*

Пошкодження полюса силового вимикача (витік олії, втрата вакууму, наднормативний витік елегаза)

Заміна полюса вимикача*

0,3

В93*

Пошкодження полюса автогазового вимикача навантаження (приварка контактів, поломка дугогасної камери)

Заміна полюса автогазового вимикача*

0,4

В94

Пошкодження дугогасного вкладиша автогазового вимикача навантаження

Заміна дугогасного вкладиша легаз увого вимикача навантаження

Під час ТО

0,5

В95*

Пошкодження елегазового силового вимикача, вимикача навантаження, контактора

Заміна вимикача, контактора*

0,4

В96*

Пошкодження тяги приводу силового вимикача, вимикача навантаження, контактора

Заміна тяги вимикача, контактора*

0,6

В97*

Пошкодження механізму приводу вимикача, контактора (пружини, соленоїда, блока керування)

Заміна приводу, елемента вимикача, контактора*

0,5

В98*

Руйнування елегазового силового вимикача, вимикача навантаження, контактора (понаднормативний витік легаз у)

Заміна вимикача, контактора*

0,1

Силовий трансформатор

Я11

Термін служби трансформатора більше 25 років, навантаження перевищує припустиме

Заміна
трансформатора

Під час ремонту

0,6

Я12

Пошкодження введення 6—20 кВ

Заміна введення

Те саме

0,7

Я13

Витік олії

Заміна ущільнення

Під час ТО

0,6

Я14

Зниження рівня олії

Доливання олії

Те саме

0,5

Я15

Пошкодження введення 0,38 кВ

Заміна введення

Під час ремонту

0,3

1

2

3

4

5

Я16

Забруднення корпусу трансформатора

Чищення корпусу трансформатора

Те саме

0,2

Я17

Дефект контакту введення (перегрівання, ослаблення контакту введення трансформатора)

Заміна, підтяжка контакту введення

Під час ТО

0,4

Я18

Підвищений шум трансформатора

Заміна
трансформатора

Під час ремонту

0,5

Я19

Обрив нульової шини

Відновлення
контакту, заміна
нульової шини

Під час ТО

0,4

Розподільний пристрій НН (РПНН 0,38 кВ, РП 0,38 кВ )

Н10*

Відсутність нумерації (відсутність диспетчерських позначень у РП 0,38 кВ)

Нанесення нумерації*

0,1

Н11*

Відсутність плакатів (відсутність попереджувальних плакатів у РП 0,38 кВ)

Відновлення плакатів*

0,1

Н12*

Накид (наявність у РП 0,38 кВ сторонніх предметів)

Видалення сторонніх предметів

0,6

Н21*

Пошкодження спуску (обрив дротів, корозія, застосування непроектного проводу; недостатня або завищена довжина спуска 0,38 кВ)

Заміна спуску*

0,2

Н31

Перегрівання контактів (потемніння контактів уРП0,38кВ)

Заміна контактів

Під час ремонту

0,3

Н32

Пошкодження контактів (перегоряння, обрив контактів у РП 0,38 кВ)

Те саме

Під час ТО

0,4

Н41

Пошкодження рубильника

Заміна рубильника

Під час ремонту

0,3

Н42*

Пошкодження запобіжника (перегоряння плавкої вставки, відсутність патрона запобіжника в РП 0,38 кВ)

Заміна,
установлення
запобіжника*

0,3

Н43*

Пошкодження вимикача (пошкодження
або відсутність автоматичного вимикача)

Заміна,
установлення вимикача*

0,3

Н44

Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника в РП 0,38 кВ)

Регулювання розрядника

Під час ТО

0,2

Н45*

Руйнування розрядника, обмежника напруги

Заміна розрядника, ОПН*

0,4

1

2

3

4

5

Н56

Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти кабельного введення 0,38 кВ)

Заміна муфти

Під час ремонту

0,4

Н57

Відсутність захисту кабелю (відсутність металевих куточків, що захищають кабельне введення на опорі від механічних пошкоджень)

Установлення захисту кабелю від механічних пошкоджень

Під час ТО

0,4

Н61

Пошкодження трансформатора струму (пошкодження, відсутність трансформатора струму)

Заміна, установлення трансформатора струму

Те саме

0,3

Н62

Пошкодження лічильника електричної енергії (пошкодження, відсутність лічильника електричної енергії)

Заміна, установлення лічильника електроенергії

» »

0,1

Н63

Пошкодження пристрою підігріву лічильника електричної енергії в РП 0,38 кВ

Заміна пристрою
підігріву лічильника
електроенергії

» »

0,1

Н64

Пошкодження пристрою автоматичного включення вуличного освітлення –
ПАВВО (пошкодження, відсутність)

Заміна, установлення
ПАВВО

» »

0,2

Заземлювальний пристрій

У11*

Пошкодження заземлення корпусу, оболонки ТП

Заміна заземлення корпусу, оболонки ТП*

0,4

У12*

Пошкодження заземлення трансформатора

Заміна заземлення трансформатора*

0,1

У21

Опір заземлення вище норми

Заходи щодо зниження опору ланцюга контуру, що заземлює, монтаж додаткового заземлення

Під час ремонту

0,3

У31

Руйнування контуру заземлення

Заміна контуру заземлення

Те саме

0,4

* Робота повинна виконуватися негайно


Код
дефекту

Найменування (характеристика)
дефекту

Робота з усунення дефекту

Термін усунення дефекту

Імовірність відмовлення об'єкта, відн.од/рік

1

2

3

4

5

Траса ПЛ

Т10*

Захаращення охоронної зони (наявність у охоронній зоні на відстані 2 м від крайніх проводів при невідхиленому їх положенні скирт хліба, наметів соломи, стогів сіна, штабелів, торфу лісо- і пиломатеріалів, складів кормів і добрив, палива, інших пальних матеріалів, спортивних і дитячих площадок, стоянок машин, причалів тощо)

Вживання заходів з ліквідації захаращення*

0,5

Т20*

Роботи в охоронній зоні (виконання на трасі в охоронній зоні різних робіт сторонніми організаціями без письмового узгодження з РЕМ (ЕМ)

Вживання заходів з негайного припинення робіт*

0,9

Т41

Наявність дерева (на краю просіки є дерево, що загрожує падінням на проводи )

Вирубування дерева

Під час ТО

0,5

Т42

Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого наблизилися до проводів на відстані менше
1 м)

Обрізування гілок

Під час ТО

0,3

Т43

Наявність чагарнику (під проводами є кущі (поросль), верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані менш 1м)

Вирубування чагарнику, хімічне розчищення траси

Те саме

0,3

1

2

3

4

5

Т71

Вихід опори з осі ПЛ

Перенесення опори

Під час ремонту

0,1

Т72

Непроектний проліт (довжина проміжного прольоту не відповідає проектові, перевищує розрахунковий )

Установлення додаткової опори, перенесення опори

Те саме

0,2

Т74

Непроектне зближення (відстань від крайнього проводу при невідхиленому положенні до споруджень не відповідає проектові, вимогам ПУЕ)

Перенесення опор проміжного прольоту

» »

0,3

Т75

Опора поблизу проїзної частини (відстань між опорою і дорогою або проїзною частиною вулиці менше встановленого ПУЕ)

Установлення відбійної тумби

» »

0,7

Кріплення опори, стійки, траверси, гака, ізолятора, проводу

К11

Недостатнє заглиблення (заглиблення опори в грунті менш передбаченого проектом)

Перебудова
закріплення опори
в грунті

Під час ремонту

0,3

К12

Просідання грунту (зниження рівня грунту внаслідок незадовільного трамбування, тріщини в грунті, розмивання грунту в основі опори)

Підтрамбовування підсипання грунту

Те саме

0,2

К13

Поздовжній вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі вздовж лінії перевищує 0,5 м)

Постава опори

Під час ремонту

0,2

К14

Поперечний вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі поперек лінії перевищує 0,5 м)

Те саме

Те саме

0,2

К21

Обрив бандажа (обрив дротів бандажа, що кріпить стійку до приставки)

Заміна бандажа під час ремонту

» »

0,2

К22

Ослаблення бандажа (ослаблення дротового бандажа, хомута кріплення стійки до приставки прослизання, що викликало, або нахил стійки поверх норми)

Підтягування бандажа і постава
опори

» »

0,2

К23

Корозія бандажа (поверхнева корозія бандажа, хомута, кріплення стійки до приставки)

Фарбування бандажа

Під час ТО

0,1

К24

Ослаблення кріплення підкоса

Підтягування
кріплення підкоса

Те саме

0,2

1

2

3

4

5

К31

Перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення на кут понад 15°)

Постава траверси

Під час ремонту

0,2

К41*

Випадання гака (штиря)

Закріплення гака*

0,1

К42

Ослаблення гака (штиря)

Те саме

Те саме

0,1

К51*

Зрив ізолятора

Установлення і закріплення
ізолятора

1,0

К61*

Обрив в'язання

Заміна в'язання*

1,0

К71*

Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту в шлейфі)

Заміна шлейфа*

0,8

К81

Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного переходу на опорі, відсутність муфти там, де вона повинна бути)

Заміна кріплення муфти

Під час ремонту

0,6

К91

Пошкодження відтягнення

Ремонт, заміна відтягнення

Те саме

0,2

Приставки, стійка, підкіс

С10*

Відсутність нумерації (відсутність умовних позначок, нумерації опор, попереджувальних плакатів на опорі)

Відновлення нумерації, плакатів*

0,1

С21

Загнивання дерев'яної приставки (зменшення її діаметра понад мінімально припустимий) або розтріскування залізобетонної приставки (тріщини розкриттям 0,5бм і більше сумарною довжиною
1,5 м)

Заміна приставки

» »

0,8

С23

Оголення арматури приставки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1,5 м)

Те саме

» »

0,6

С24

Розтріскування бетону приставки (тріщини в бетоні залізобетонної приставки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1,5 м)

» »

» »

0,4

С31

Загнивання дерев'яної стійки (зменшення її діаметра понад припустимий) або розтріскування залізобетонної стійки (тріщини 0,5 см і більше сумарною довжиною понад 1,5 м)

Заміна дерев'яної стійки

» »

0,8

1

2

3

4

5

С33

Оголення арматури стійки (відкол захисного шару з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1,5 м)

Заміна стійки

» »

0,6

С34

Розтріскування бетону стійки (тріщини розкриттям 0,5 см і більше сумарною довжиною понад 1,5 м)

Заміна стійки

Під час ремонту

0,6

С35

Прогин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення вершини від вертикалі понад 0,5 м)

Те саме

Те саме

0,2

С41

Загнивання підкоса (загнивання дерев'яного підкоса, при якому діаметр частини, що залишилася, менше припустимого); тріщини в підкосі розкриттям
0,5 см і більше довжиною понад 1,5 м

Заміна підкоса

» »

0,6

С43

Оголення арматури підкоса (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури довжиною понад 1,5 м)

Те саме

» »

0,2

С44

Розтріскування бетону підкоса (тріщини в бетоні залізобетонного підкоса розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1,5 м)

Заміна підкоса

» »

0,4

Траверса, гак, ізолятор

І11

Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев'яної траверси більш ніж на 30%); тріщини в траверсі 1см і більше сумарною довжиною понад 0,5м

Заміна траверси

» »

0,6

І12

Корозія траверси (наскрізне іржавіння металевої траверси, видиме з землі)

Те саме

» »

0,2

І13*

Руйнування траверси

» »*

1,0

І14

Прогин траверси (вигин металевої траверси, видимий із землі)

» »

» »

0,2

І21

Вигин гака, штиря (деформація гака, штиря, видима з землі)

Заміна гака, штиря

» »

0,2

І22*

Злам гака, штиря

Те саме*

1,0

І33*

Руйнування ізолятора

Заміна ізолятора*

1,0

Провід, кабельна вставка, відгалуження від ПЛ до введення в будинок

П11*

Накид (наявність на проводі ПЛ дроту, мотузки)

Видалення накиду*

0,4

1

2

3

4

5

П12

Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі)

Накладення бандажа

Під час ремонту

0,4

П13

Обрив дротів (обрив двох дротів верхнього повива і більш, спучування верхнього повива на проводі)

Вирізування дефектної ділянки й установлення ремонтної вставки

Те саме

0,7

П14

З'єднання проводу скруткою

Установлення з'єднувача

» »

0,8

П21

Провисання проводу на перетині (відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ)

Перетягування проводу

» »

1,0

П22

Провисання приводу над землею (зменшення відстані по вертикалі від проводу до землі нижче припустимого значення)

Те саме

» »

0,8

П36*

Пошкодження муфти (пошкодження корпусу муфти, текти кабельної маси тощо)

Заміна муфти*

0,8

П37

Відсутність захисту кабелю (металеві куточки, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені)

Установлення куточків

Під час ТО

0,1

П41

Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше)

Заміна проводу

Під час ремонту

0,7

П42

Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10% і більше)

Те саме

Те саме

0,7

П43

Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проекту ПЛ або вимогам ПУЕ)

» »

» »

0,2

П51

Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа)

» »

» »

0,5

П52

Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що не викликає перекриття ізоляції

Відновлення ізоляційного покриття

» »

0,5

П53

Пошкодження ізоляційного покриття СУП або арматури, що викликає перекриття ізоляції

Те саме*

0,1

П54

Пошкодження анкерного або відгалужувального затиску

Заміна затиску*

0,1

1

2

3

4

5

П61

Дефект відгалуження (пошкодження проводу, контакту, неприпустиме провисання відгалуження від ПЛ до введення в будинок)

Заміна відгалуження

» »

0,4

П62

Непроектне відгалуження (відгалуження, виконане проводом, що не відповідає проекту ПЛ або вимогам ПУЕ)

Те саме

» »

0,2

Заземлювальний пристрій

У11

Обрив заземлювального пристрою

Заміна спуску

» »

0,1

У21

Опір заземлення вище норми

Монтаж
додаткового заземлення

Під час ремонту

0,1

У22

Відсутність заземлення (відсутність заземлення гаків і штирів, передбачена НД)

Пристрої заземлення

Те саме

0,1

У23

Відсутність повторного заземлення нульового проводу

Пристрій
повторного
заземлення

Під час ТО

0,1

У31

Руйнування заземлювального контуру

Заміна заземлювального контуру, що руйнує

Те саме

0,1

Розрядники, вуличне освітлення

А41

Перекіс розрядника (розрегулювання розрядника, видиме з землі)

Регулювання розрядника

» »

0,3

А42*

Руйнування розрядника

Заміна
розрядника*

0,7

* Робота повинна виконуватися негайно.