Содержание материала

7 Кількісна оцінка технічного стану об'єктів

Кількісна оцінка технічного стану об'єкта характеризує сумарну кількість його аварійних автоматичних і змушених відключень, яку можна чекати в наступному році.
Кількісна оцінка технічного стану об'єкта визначається за даними переліку дефектів його елементів, складеного станом на 31 грудня звітного року на підставі даних, що були зареєстровані в журналі дефектів об'єктів.
Кількісна оцінка технічного стану енергопостачальної компанії/організації визначається для кожного з об'єктів: однієї ПЛ напругою 6—20 кВ, однієї ТП напругою 6—20/0,38 кВ або однієї ПЛ напругою 0,38 кВ.
На підставі кількісної оцінки, отриманої для кожної ПЛ напругою 6—20 кВ, ТП напругою 6—20/0,38 кВ або ПЛ напругою 0,38 кВ, визначаються питомі і середні кількісні оцінки для всіх ПЛ напругою 6—20 кВ, ТП напругою 6—20/0,38 кВ або ПЛ напругою 0,38 кВ відповідно одного населеного пункту тощо.
Кількісні показники ймовірних відключень об'єкта на наступний рік можуть бути визначені за такими формулами:
для ПЛ: для ТП:
(7.1) (7.4)
(7.2) (7.5)
(7.3)

де,— число ймовірних відключень j-го об'єкта, сукупності об'єктів (округляється до першого знака після коми),відкл/(об'єкт · рік);

,— питоме число ймовірних відключень j-й ПЛ, сукупності ПЛ (округляється до першого знака після коми), відкл/(100 км · рік);
,— число ймовірних відключень j-го об'єкта від прояву одного i-го дефекту, відкл/(об'єкт · рік);
,— кількість проявів i- го дефекту на j-му об'єкті, шт.;
т — кількість типів дефектів на j-му об'єкті, шт.;
к— кількість однотипних дефектів, шт.;
— довжина j-ї ПЛ по трасі, км.
Значення ,наведено в графі 5 додатків А—В.
Приклад 1. Дати за формулами (6.1) і (6.2) кількісну оцінку технічного стану однієї ПЛ 10 кВ довжиною 23 км, на якій були виявлені дефекти, наведені в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1

Найменування дефекту

Код
дефекту

Кількість дефектів
шт.

Значення

відн.од.

Наявність близько розташованих до проводів дерев

Т41

4

0,5

Просідання ґрунту

К12

1

0,2

Оголення арматури приставки

323

3

0,6

Значення кількісної оцінки для ПЛ 10 кВ
=4·0,5 + 1·0,2 + 3·0,6 = 4,0 відкл/(ПЛ·рік)
Значення питомої кількісної оцінки для ПЛ-10 кВ
відкл/(100км ПЛ · рік)

Приклад 2. Дати за формулами (6.2) і (6.3) питомі і середню кількісні оцінки технічного стану п'яти ПЛ 10 кВ, характеристики яких наведено в таблиці 7.2.
Таблиця 7.2


Номер ПЛ 10 кВ

Диспетчерський номер ПЛ 10 кВ

Довжина ПЛ 10 кВ км

Значеня,
відкл/(ПЛ • рік)

1

28

4,5

2

36

3,7

3

22

2,9

4

48

5,1

5

25

1,8

Значення питомої кількісної оцінки для кожної ПЛ 10 кВ:
відкл/( 100км ПЛ · рік);
відкл /( 100км ПЛ· рік);
відкл/( 100 км ПЛ· рік);
відкл/(100км ПЛ· рік);
відкл/(100км ПЛ· рік).
Значення середньої кількісної оцінки для п'яти ПЛ 10 кВ
відкл /(100 км ПЛ • рік).
Значення середньої кількісної оцінки для п'яти ПЛ 10 кВ:
відкл /(100 км ПЛ· рік).

Приклад 3. Дати за формулою (7.4) кількісну оцінку технічного стану однієї ТП 10/0,38 кВ, на якій були виявлені дефекти, представлені в таблиці 7.3.
Таблиця 7.3

Найменування дефекту

Код
дефекту

Кількість дефектів шт.
'777/

Значення

відн.од.

Ослаблення бандажа

ДО22

2

1,0

Пошкодження замка

341

1

1,0

Відкол ізолятора роз'єднувача

У71

3

0,6

Значення кількісної оцінки для ТП 10/0,38 кВ
= 2·1,0 + 1·1,0 + 3·0,6 = 4,8 відкл/(ТП· рік).
Приклад 4. Дати за формулою (7.5) середню кількісну і оцінку технічного стану трьох ТП 10/0,38 кВ, характеристики яких наведено в таблиці 7.4.
Таблиця 7.4

Номер ТП-10/0,38 кВ

Диспетчерський номер ТП 10/0,38 кВ

Значення
відкл/(ТП . рік)

1

24

4,7

2

23

3,9

3

14

2,2

Значення середньої кількісної оцінки для трьох ТП 10/0,38 кВ
відкл /(ТП · рік).