Содержание материала

Додаток Д
до п.5.2 нормативного документа
«Методичні вказівки з обліку та аналізу
в енергосистемах технічного стану
розподільних електричних мереж
напругою 0,38—20 кВ з повітряними
лініями електропередачі» (рекомендований)

Бланки листків огляду (перевірки)
і форми журналів дефектів об'єктів

Листок огляду (перевірки) ПЛ напругою 6—20 кВ
ЕМ________________ Підстанція_______________
Ділянка майстра______ Напруга _______________кВ
ПЛ №_______________
Вид огляду (перевірки)__________________________________________________
Дата огляду (перевірки)_________________________________________________


Номер опори, на якій виявлено дефект

Найменування дефекту

Примітка

Огляд (перевірку) зробив: Листок огляду (перевірки)
прийняв:
Посада________________ Посада_________________
Підпис________________ Підпис__________________
Дата________________ Дата___________________

Листок огляду (перевірки) ТП напругою 6—20/0,38 кВ
ЕМ__________________ Ділянка майстра__________________
Населений пункт ________
Вид огляду (перевірки )___________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата огляду (перевірки)__________________________________________________


Номер
ТП 6-20 / 0,38 кВ

Найменування дефекту

Примітка

Огляд (перевірку) зробив: Листок огляду (перевірки)
прийняв:
Посада______________ Посада__________________

Підпис____________ Підпис___________________
Дата _____________ Дата____________________

Листок огляду (перевірки) ПЛ напругою 0,38 кВ

ЕМ __________________ Ділянка майстра___________
Населений пункт_____________________________
Вид огляду (перевірки)__________________________________________________________
____________________________________________________________
Дата огляду (перевірки)___________________________________________________


Номер
ТП 6—20/0,38 кВ

Номер
ПЛ 0,38 кВ

Номер опори,
на якій
виявлений
дефект

Найменування дефекту

Примітка

Огляд (перевірку) зробив: Листок огляду (перевірки)
прийняв:
Посада_____________ Посада__________________
Підпис_____________ Підпис__________________
Дата________________ Дата____________________

Титульна сторінка

Журнал дефектів ПЛ 6—20 кВ
ЕМ__________________ РЕМ_____________________
Ділянка майстра______ Підстанція________________
ПЛ_________________ Напруга ________________кВ
№ або найменування
Сторінка


Вид огляду (перевірки)

Номер опори,
на якій виявлено дефект

Найменування
дефекту

Найменування роботи з усунення
дефекту

Дата
проведення (план), підпис

Дата
проведення (факт), підпис

Титульна сторінка

Журнал дефектів ТП напругою 6—20/0,38 кВ
ЕМ_________________ РЕМ_____________________
Ділянка майстра__________ Підстанція________________

Сторінка

Вид огляду (перевірки)

Найменування дефекту

Найменування роботи з
усунення
дефекту

Дата
проведення (план),
підпис

Дата
проведення (факт),
підпис

ТП №___________

Титульна сторінка

Журнал дефектів ПЛ напругою 0,38 кВ
ЕМ_________________ РЕМ_____________________
Ділянка майстра________ Підстанція________________

Сторінка

Вид огляду (перевірки)

Номер
ПЛ 0,38 кВ

Номер
опори,
на якій виявлений дефект

Найменування дефекту

Дата
проведення (план), підпис

Дата
проведення (факт), підпис

ТП№___________