Содержание материала

Додаток Ж
до п.5.3 нормативного документа
«Методичні вказівки з обліку
та аналізу в енергосистемах технічного
стану розподільних електричних мереж
напругою 0,38—20 кВ з повітряними
лініями електропередачі» (рекомендований)

Облік і аналіз відключень у розподільних електричних
мережах напругою 6—20 кВ

Основна частина обліку й аналізу відключень — інформаційне забезпечення енергопостачальних компаній/організацій для виконання розрахунків техніко-економічних показників (визначення фактичних значень показників надійності, розрахунок потреби підрозділів електромереж у трудових, матеріальних і фінансових ресурсах для виробництва ремонтно-експлуатаційних робіт, планування заходів щодо підвищення надійності електричних мереж тощо).
Первинний облік відключень ведеться в оперативній документації РЕМ (ДЕМ). Обсяг інформації, що рекомендується (з кожного відключення), переданої по телефону в ЕМ для проведення аналізу, викладений нижче.
Не рекомендується передавати з ЕМ в НЕК «Укренерго» по телефону інформацію про кожне відключення в електричних мережах напругою 6—20 кВ.

Ж.1 Облік відключень у розподільних електричних мережах напругою 6—20 кВ.

Рекомендується вести облік усіх видів відключень, як раптових (аварійних, здійснюваних пристроями релейного захисту й автоматики), так і навмисних (здійснюваних оперативним або ремонтним персоналом).

Ж.2 Облік раптових (аварійних) відключень.

Рекомендується реєструвати відключення таких об'єктів:
- ПЛ напругою 6—20 кВ (відключення комутаційних апаратів у лінійному осередку ПС—35 кВ і вище);
- ділянок ПЛ напругою 6—20 кВ (відключення секціонуючих апаратів на ПЛ, керованих автоматично);
- ТП напругою 6—20/0,38 кВ і РП напругою 6—20 кВ (спрацьовування запобіжників 6—20 кВ або відключення комутаційних апаратів на ТП і РП, керованих автоматично);
При відключенні ПЛ рекомендується реєструвати наступну інформацію:
- найменування РЕМ;
- найменування ПС—35 кВ і вище;
- найменування ПЛ;
- рік, місяць, день, година і хвилини відключення;
- рік, місяць, день, година і хвилини включення;
- найменування виду відключення (класифікатор видів відключень наведено в таблиці Ж.1);
- кількість відключених ТП, шт;
- сумарну встановлену потужність відключених ТП, кВ • А;
- розрахункова недовідпуску електроенергії, кВт • год;
- найменування причини відключення (класифікатор причин відключення наведено в таблиці Ж.2);
- роботу пристроїв телесигналізації на ДП РЕМ;
- найменування виду пошкодженого елемента (класифікатор видів елементів наведено в таблиці Ж.З);
- кількість пошкоджених елементів даного виду, шт;
- вартість ремонту, грн.
При відключенні ділянок ПЛ рекомендується реєструвати інформацію, передбачену вище, і додатково диспетчерський номер комутаційного апарата, що відключили дану ділянку.
При відключенні ТП або РП рекомендується реєструвати інформацію, передбачену вище (вказується диспетчерське найменування ПЛ 6—20 кВ, до якої підключено дану ТП або РП при нормальній схемі електропостачання), і додатково диспетчерський номер комутаційного апарата, що відключив дану ТП (РП).

Ж.3 Облік навмисних відключень.

Рекомендується реєструвати відключення об'єктів.
При відключенні ПЛ рекомендується реєструвати таку інформацію:
- найменування РЕМ, ПС і ПЛ;
- рік, місяць, день, година і хвилини відключення;
- рік, місяць, день, година і хвилини включення;
- найменування виду відключення;
- кількість відключених ТП, шт.
- сумарна встановлена потужність відключених ТП, кВ • А;
- розрахунковий недовідпуск електроенергії, кВт • год. При відключенні ділянок

ПЛ рекомендується реєструвати перераховану вище інформацію і додатково диспетчерський номер комутаційного апарата, яким відключено дану ділянку.
При відключенні ТП або РП рекомендується реєструвати диспетчерське найменування ПЛ, до якої підключено дану ТП або РП при нормальній схемі електропостачання, і додатково диспетчерський номер комутаційного апарата, яким відключено дану ТП (РП).
При відключенні виробничих сільськогосподарських споживачів рекомендується реєструвати таку інформацію:
- найменування РЕМ, ПС, ПЛ (до яких підключений даний споживач при нормальній схемі електропостачання);
- рік, місяць, день, година і хвилини відключення;
- рік, місяць, день, година і хвилини включення;
- найменування господарства (абонента), населеного пункту і споживача.

Ж.4 Облік відключень у розподільних електричних мережах напругою 0,38 кВ.

Рекомендується вести облік усіх видів відключень, як раптових (здійснюваних лінійними запобіжниками або автоматичними вимикачами на ТП), так і навмисних (здійснюваних оперативним або ремонтним персоналом).

Ж. 5 Облік раптових відключень ПЛ.

Рекомендується реєструвати таку інформацію при відключенні ПЛ:
- найменування РЕМ;
- найменування споживача (абонента);
- найменування населеного пункту;
- диспетчерський номер ТП і ПЛ;
- рік, місяць, день, година і хвилини надходження інформації про відключення на ДП РЕМ;
- рік, місяць, день, година і хвилини включення;
- найменування виду відключення (див. таблицю Ж.1);
- найменування причини відключення (див. таблицю Ж.2);
- найменування виду пошкодженого елемента (див. таблицю Ж.З);
- кількість пошкоджених елементів даного виду, шт.;
- вартість ремонту, грн.

Ж. 6 Облік навмисних відключень ПЛ.

Рекомендується реєструвати таку інформацію при відключенні ПЛ:
- найменування РЕМ, споживача (абонента), населеного пункту, диспетчерський номер ТП і ПЛ;
- рік, місяць, день, години і хвилини відключення;
- рік, місяць, день, години і хвилини включення;
- найменування виду відключення.

Ж.7 Аналіз відключень у розподільних електричних
мережах напругою 6—20 кВ.

Аналіз відключень рекомендується робити не рідше одного разу в три місяці по наростаючому підсумку в службах , розподільних мереж ЕМ і енергосистем.

Ж.8 Служба розподільних мереж ЕМ.

Об'єктом аналізу є кожна ПЛ і кожна РЕМ.
По кожній ПЛ рекомендуються такі стандартні форми аналізу (приклад наведено в таблицях Ж.4 і Ж.5):

Таблиця Ж. 1 — Класифікатор видів відключень

Код

Вид відключення

10

Раптове з неуспішним ручним повторним включенням (РПВ)

11

Раптове з успішним РПВ

12

Раптове з успішним АПВ

19

Інші раптові відключення

20

Навмисне для проведення капітального ремонту

21

Навмисне за заявками СМЗ

22

Навмисне за заявками споживачів

23

Навмисне для усунення замикання на землю

29

Інші навмисні відключення

Таблиця — Ж.2 Класифікатор причин відключень

Код

Причина відключення

1

2

Недоліки експлуатації

010

Відключення роз'єднувача під навантаженням, включення на закоротку

020

Інші помилкові дії персоналу

040

Порушення термінів і обсягів ремонтів або профілактичних іспитів

050

Невиконання директивних вказівок з усунення аварійних вогнищ, експлуатація дефектного устаткування

060

Неприпустиме перевантаження

090

Інші

Споживчі відключення

101

Пошкодження устаткування абонента

Дефекти ремонту

210

Дефекти зварювання, пайки, обпресування

220

Вилучення сторонніх предметів

230

Усунення деталей і вузлів з матеріалу, що не відповідає проекту об'єкта, або низької якості

280

Порушення технології ремонту

290

Інші дефекти ремонту

Дефекти монтажу, транспортування і збереження

310

Порушення правил транспортування і збереження

330

Застосування конструкцій матеріалів, що не відповідають проекту об'єкту

1

2

340

Дефекти закладення в грунті й установлення на фундаменті

350

Недотримання проектних розробок

360

Вилучення сторонніх предметів

370

Механічні пошкодження

390

Інші дефекти монтажу

Недоліки проектування

410

Неправильний вибір розрахункових умов роботи устаткування в умовах експлуатації

420

Неправильний вибір типів або параметрів устаткування

430

Вибір устаткування, що не відповідає вимогам корозійної стійкості

440

Вибір устаткування, що не відповідає вимогам пожежної безпеки

450

Неправильний вибір габаритних розмірів

490

Інші

Дефекти конструкції і виготовлення

510

Дефекти заводського зварювання, армування

520

Порушення технології виготовлення

540

Застосування матеріалів, що не відповідають проекту об'єкта

550

Наявність місцевого дефекту (повітряного включення в ізоляцію тощо)

560

Дефекти конструкції

570

Відколи залізобетону, оголення арматури

590

Інші дефекти виготовлення

Зміна матеріалів у процесі експлуатації

610

Корозія

640

Старіння ізоляції

650

Загнивання деревини

690

Інші

Вплив кліматичних умов

710

Атмосферні перенапруги (гроза)

720

Швидкість вітру вище розрахункової

730

Товщина ожеледі (мокрий сніг) вище розрахункової

740

Ожеледь зі швидкістю вітру вище розрахункової

750

Забруднення, засмічення, зволоження

760

Повінь, льодохід

770

Землетрус, селі, зсуви, обвали, осідання, спучування грунту

780

Температурні атмосферні впливи

790

Інші

1

2

Нерозрахункові режими

810

Комутаційні перенапруги

830

Підвищена вібрація ПЛ, механічні коливання проводів ПЛ

840

«Пляска» проводів ПЛ

850

Струми перевантаження або КЗ

890

Інші

Сторонні впливи

910

Перекриття птахами і тваринами

920

Наїзд транспорту і високогабаритних машин

930

Накид, бій ізоляторів, простріл демонтаж елементів

940

Пожежа на об'єкті

950

Падіння дерев, наближення дерев до траси ПЛ

990

Інші

991

Причина не з'ясована

Таблиця Ж.З — Класифікатор видів елементів

Код

Причина відключення

1

2

100

Пошкоджені елементи відсутні

Елементи опор

101

Кріплення в грунті дерев'яної приставки

106

Кріплення в грунті залізобетонної приставки

109

Кріплення в грунті інших приставок

111

Кріплення в грунті дерев'яної опори без приставки

116

Кріплення в грунті залізобетонної опори

119

Кріплення в грунті інших опор

121

Дерев'яна приставка

122

Залізобетонна приставка

129

Інші приставки

130

Кріплення стійки до приставки (бандаж, хомут)

141

Дерев'яна опора без приставки

151

Дерев'яна стійка на дерев'яній приставці

161

Дерев'яна стійка на залізобетонній приставці

171

Залізобетонна опора

1

2

180

Інші стійки й опори

191

Траверса

199

Інші елементи опор

Ізолятори

201

ШФ10-Г

202

ШФ20-У

209

Інші порцелянові

211

ШС10-Г

219

Інші скляні

220

Невідомий

Кріплення проводів

301

Одинарне дротове в'язання

302

Подвійне дротове в'язання

311

Зажим ЗАДО-10

390

Інші способи збереження

Проводи (кабелі)

401

Сталевий 16 мм

402

Сталевий 25 мм

403

Сталевий 35 мм

40?

Сталевий невідомого перетину

411

Алюмінієвий 16 мм

412

Алюмінієвий 25 мм

413

Алюмінієвий 35 мм

414

Алюмінієвий 50 мм

415

Алюмінієвий 70 мм

416

Алюмінієвий 95 мм

417

Алюмінієвий 120 мм

41?

Алюмінієвий невідомого перетину

421

Сталеалюмінієвий 16 мм

422

Сталеалюмінієвий 25 мм

423

Сталеалюмінієвий 35 мм

424

Сталеалюмінієвий 50 мм

425

Сталеалюмінієвий 75 мм

426

Сталеалюмінієвий 95 мм

427

Сталеалюмінієвий 120 мм

429

Сталеалюмінієвий невідомого перетину

451

Кабель АСБ-10/50

471

Кінцева муфта кабелю

472

Невідомий

1

2

Комутаційні апарати на ПЛ

501

Роз'єднувач РЛНД — 10

511

Масляний вимикач

512

Невідомий

Розрядники на ПЛ

601

Вентильний

611

Трубчастий

612

Невідомий

Устаткування ТП

700

Виносний роз'єднувач

710

Шлейф спуску до ТП

720

Прохідний ізолятор

730

Розрядник

740

Запобіжник 10 кВ

750

Силовий трансформатор

760

Вступний АВ 0,4 кВ

770

Збірні шини 0,38 кВ

780

Головний АВ ПЛ 0,38 кВ

790

Інші елементи

791

Невідомо

Інші елементи ПЛ

901

Покажчик пошкодженої ділянки

- загальні зведення про всі види відключення ПЛ 6—20 кВ;
- аналіз наслідків раптових відключень ПЛ 6—20 кВ.
Основна мета даних форм — аналіз повторюваності відключень ПЛ з обчисленням фактичних значень показників надійності (кількості відключень на 100 км ПЛ, середньої тривалості одного відключення, середнього простою одного ТП при одному відключенні і середньому недовідпуску електроенергії при одному відключенні) по кожній ПЛ і в середньому по РЕМ.
У цілому по РЕМ рекомендуються такі стандартні форми аналізу (приклад наведено в таблицях Ж.6—Ж.8):
- зведений аналіз усіх видів відключень ПЛ 6—20 кВ;
- зведений аналіз по групах причин раптових відключень ПЛ 6-20 кВ;
- зведений аналіз пошкоджень елементів ПЛ 6—20 кВ.

Ж.9 Служба розподільних мереж енергопостачальних
компаній/організацій.
Об'єктом аналізу є кожен РЕМ і ЕМ.
По кожному РЕМ рекомендується використовувати стандартні форми аналізу, наведено в таблицях Ж.4, Ж.5.
По кожній ЕМ у цілому рекомендується використовувати стандартні форми аналізу, наведено в таблицях Ж.6—Ж.8.

Ж. 10 Аналіз відключень у мережах напругою 0,38 кВ.

Аналіз відключень рекомендується робити не рідше одного разу в три місяці за наростаючим підсумком тільки в службах розподільних мереж ЕМ.
Об'єктом аналізу є кожен населений пункт і кожен РЕМ.
По кожному населеному пункту рекомендується така стандартна форма аналізу: загальні зведення про всі види відключень ПЛ 0,38 кВ (таблиця Ж.9).
Основна мета даної форми — аналіз повторюваності відключень ПЛ з обчисленням фактичних значень показників надійності (кількості відключень на 100 км ПЛ, середньої тривалості одного відключення) по кожному населеному пункті й у середньому по РЕМ.
У цілому по РЕМ рекомендується використовувати зведений аналіз усіх видів відключень ПЛ 0,38 кВ (таблиця Ж. 10).

Ж.11 Передача інформації з ЕМ в енергопостачальну
компанію/організацію.

Інформацію, що рекомендується, про відключення передавати щомісяця за формою ПМ-31 (таблиці Ж.11—Ж.12). Даний класифікатор (код; може використовуватися в журналі реєстрації аварій і відмов (Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в Об'єднаній енергетичній системі України).

Ж. 12 Стандартні форми аналізу відключень по кожній ПЛ 6—20 кВ.

РЕМ: Білозерський Звітний період: із січня 200__р.
по березень 200__р.
Таблиця Ж.4 — Загальні зведення про усі види відключень

№ п/п

Найменування живлячої
підстанції та ПЛ

Довжина по трасі, км

Кількість усіх видів
відключень ПЛ

Кількість
раптових
відключень ПЛ

Кількість
раптових
відключень ПЛ

Усього

На 100 км ПЛ

Усього

На 100 км ПЛ

Усього

На 100 км ПЛ

1

ПС «Тягінська» 35/10кВ,
ПЛ №5

40

1

2,50

1

2,50

0

0,00

2

ПС «Олексіївка» 110/ЮкВ,
ПС «Насосна»

5

2

40,00

1

20,00

1

20,00

Разом по РЕМ

222

3

1,4

2

0,9

1

0

Таблиця Ж.5 — Аналіз наслідків раптових відключень

№ п/п

Найменування живильної
підстанції та ПЛ

Сумарні значення за даний
період

Середні
значення на одне відключення

Кількість відключених ТП, шт..

Установлена потужність відключених ТП, кВ·А

Тривалість відключень, год, хв

Простій ТП, кВ· А · год

Недовідпуск електроенергії, кВт·год

Тривалість відключень, год, хв

Простій ТП, кВ· А · год

Недовідпуск електроенергії, кВт·год

1

ПС «Тягінська» 35/10 кВ,
ПЛ №5

17

1700

3,50

6516

3102

3,50

6516

3102

2

ПС «Олексіївка» 110/10 кВ,
ПС «Насосна»

6

1300

5,00

3600

1714

2,30

1800

857

Разом по РЕМ

23

300

8,50

10116

4816

2,57

3372

1605

Ж. 13 Стандартні форми аналізу відключень
ПЛ 6—20 КІЗ у цілому по РЕМ.

РЄМ: Білозерський Звітний період: із січня 200__р.
по березень 200__р.
Таблиця Ж.6 — Зведений аналіз усіх видів відключень

№ п/п

Найменування показника

Значення показника

1

Абсолютна кількість відключень

3

2

Відносна кількість відключень, відкл/100 км

1,35

3

Сумарна кількість відключень ТП 6—20/0,4 кВ, шт, шт.

23

4

Сумарна встановлена потужність відключених ТП 6-20/0,4 кВ, кВ · А

3000

5

Сумарна тривалість відключень, год, хв.

8,50

6

Сумарний простій відключених ТП 6—20/0,4 кВ, кВ • А • год

10116

7

Сумарний недовідпуск електроенергії, кВт • год

4816

1

2

3

8

Середня кількість відключених ТП 6—20 / 0,4 кВ, шт/відкл

7,67

9

Середня встановлена потужність відключених ТП 6-20/0,4 кВ, кВ • А/відкл

1000,00

10

Середня тривалість відключення, год, хв/ відкл

2,57

11

Середній простій відключених ТП 6-20 кВ, кВ • А • год / відкл

3372

12

Середній недовідпуск електроенергії, кВт • год / відкл

1605

Таблиця Ж.7— Зведений аналіз погрупах причин раптових відключень.

№ п/п

Найменування групи причин відключень

Абсолютна кількість
відключень, одиниць

Відносна
Кількість
відключень, %

1

2

3

4

1

Недоліки експлуатації

0

0,00

2

Дефекти ремонту

2

100,00

3

Дефекти монтажу, транспортування і
збереження

0

0,00

4

Недоліки проектування

0

0,00

5

Дефекти конструкції і виготовлення

0

0,00

6

Зміна матеріалів у процесі експлуатації

0

0,00

7

Вплив кліматичних умов

0

0,00

8

Нерозраховані режими

0

0,00

9

Сторонні впливи

0

0,00

10

Причину не з’ясовано

0

0,00

11

Пошкодження устаткування на балансі абонента

0

0,00

12

Разом

2

100,00

Таблиця Ж.8 — Зведений аналіз пошкоджень елементів.


п/п

Найменування показника

Значення показника

1

Кількість пошкоджених елементів опор, шт

0

2

Коефіцієнт пошкоджуваності елементів опор, проміле

0,00

3

Кількість пошкоджених ізоляторів, шт.

0

4

Коефіцієнт пошкоджуваності ізоляторів, проміле

0,00

1

2

3

5

Кількість пошкоджених кріплень проводів, шт

0,00

6

Коефіцієнт пошкоджуваності кріплень проводів, проміле

7

Кількість пошкоджень проводів і кабелів, одиниць

8

Коефіцієнт пошкоджуваності проводів і кабелів, проміле/км

9

Кількість пошкоджених комутаційних апаратів на ПЛ, шт

10

Коефіцієнт пошкоджуваності комутаційних апаратів на ПЛ, проміле

11

Кількість пошкоджених розрядників на ПЛ, шт

12

Коефіцієнт пошкоджуваності розрядників на ПЛ., проміле

13

Кількість пошкодженого устаткування на ТП, шт

14

Коефіцієнт пошкоджуваності устаткування на ТП, проміле / ТП

15

Кількість інших пошкоджених елементів ПЛ, шт

16

Коефіцієнт пошкоджуваності інших елементів ПЛ,
проміле / опора

ТаблицяЖ.9 — Стандартна форма аналізу усіх видів
відключень ПЛ 0,38 кВ по кожному населеному пункту.

РЕМ: Білозерський Звітний період: із січня 200__р.
по березень 200__р.


п/п

Найменування населеного пункту

Довжина ПЛ по трасі, км

Кількість усіх видів
відключень ПЛ

Кількість
раптових
відключень ПЛ

Кількість
навмисних відключень ПЛ

всього

на
100 км ПЛ

всього

на
100 км ПЛ

всього

на
100 км ПЛ

1

с.Аніне

18

3

16,67

3

16,67

0

00,00

2

с.Кратове

6

4

66,67

3

50,00

1

16,67

3

с.Яблукове

4

1

25,00

1

25,00

0

00,00

4

с. Кускове

7

1

14,29

1

14,29

0

00,00

5

с.Приволжськ

12

7

58,34

5

41,67

2

16,67

6

с.Армійське

5

3

60,00

0

00,00

3

60,00

7

с.Бритове

9

2

22,00

2

22,00

0

00,00

8

с.Кас'янове

4

2

50,00

1

25,00

1

25,00

Разом по РЕМ

384

23

5,99

16

4,17

7

1,82

Таблиця Ж. 10 — Стандартна форма аналізу усіх видів
відключень ПЛ 0,38 кВ Еі цілому по РЕМ.

РЕМ: Білозерський Звітний період: із січня 200__р.
по березень 200__р

№ п/п

Найменування показника

Значення показника

1

Абсолютна кількість відключень

23

2

Відносна кількість відключень, відкл/100 км

11,84

3

Сумарна тривалість відключень, год, хв

143,30

4

Сумарний недовідпуск електроенергії, кВт • год

348

5

Середня тривалість відключення, год, хв/відкл

6,14

6

Середини недовідпуск електроенергії, кВт • год/відкл

15,1

Ж. 14 — Зведення про відключення в
електричних мережах напругою 6—20 кВ.
Форма ПМ-31
ЕМ: Східні електромережі Звітний період: січень 200__р.
по березень 200__р
Таблиця Ж. 11 — Раптові відключення.

№ п/п

Найменування РЕМ

Кількість відключень

Сумарна тривалість усіх
відключень, год, хв

Недовідпуск електроенергії,
тис кВт· год

кількість
пошкодженнях елементів

ПЛ

ділянок ПЛ

ТП

відповідальних споживачів

у тому
числі

елементів опор

ізоляторів

проводів (обриви)

силових трансформаторів

з нез’ясованої причини

споживачі вдключеня

1

Даниловський

2

0

0

0

0

0

1.20

0,4

0

0

0

0

2

Лазовський

0

0

3

0

0

0

9,00

3,7

0

0

0

3

3

Білопольский

3

0

0

0

0

0

17,54

12,8

3

0

0

0

4

Томілинський

6

0

0

0

3

0

46,06

18,1

3

0

0

0

5

Биковський

3

0

0

0

0

0

0,33

0,2

0

0

0

0

6

Лобнинський

3

0

0

0

0

0

29,33

12,4

0

0

3

0

7

Балабновський

6

0

0

0

0

0

6,00

4,0

0

0

0

0

Разом

23

0

3

0

3

0

110,26

51,6

6

0

3

3

Таблиця Ж. 12— Навмисні відключення.

№ п/п

Найменування РЕМ

Кількість відключень

ПЛ

ділянок ПЛ

ТП

відповідальних споживачів

вимушених відключень

1

Даниловський

0

0

0

0

0

2

Лазовський

0

0

0

0

0

3

Білопольський

0

0

0

0

0

4

Томілинський

0

0

0

0

0

5

Биковський

0

0

0

0

0

6

Лобнинський

0

0

0

0

0

7

Балабновський

0

0

0

0

0

Разом

0

0

0

0

0