Содержание материала

6.2 Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ

Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ різних типів визначається з урахуванням технічного стану таких елементів:
а) для щоглових трансформаторних підстанцій (ЩТП):

 1. будівельна частина;
 2. корпус РУ 0,38 кВ;
 3. силові трансформатори;
 4. комутаційні апарати 6—20 кВ;
 5. апарати захисту від перенапруги 6—20 кВ;
 6. ізоляція збірних шин 6—20 кВ;
 7. комутаційні апарати 0,38 кВ;
 8. ізоляція збірних шин 0,38 кВ;
 9. ізоляція проводів низьковольтної комутації.

б)для комплектних трансформаторних підстанцій (КТП):

 1. будівельна частина;
 2. корпуси РУ 6—20 і 0,38 кВ;
 3. силові трансформатори;
 4. комутаційні апарати 6—20 кВ;
 5. апарати захисту від перенапруги 6—20 кВ;
 6. ізоляція збірних шин 65—20 кВ;
 7. комутаційні апарати 0,38 кВ;
 8. апарати захисту від перенапруги 0,38 кВ;
 9. ізоляція збірних шин 0,38 кВ;
 10. ізоляція проводів низьковольтної комутації;

в) для закритих трансформаторних підстанцій (ЗТП):

 1. будівельна частина;
 2. корпуси РУ 6—20 і 0,38 кВ;
 3. силові трансформатори;
 4. комутаційні апарати 6—20 кВ;
 5. апарати захисту від перенапруги 6—20 кВ;
 6. ізоляція збірних шин 6—20 кВ;
 7. комутаційні апарати 0,38 кВ;
 8. апарати захисту від перенапруги 0,38 кВ;
 9. ізоляція збірних шин 0,38 кВ;
 10. ізоляція проводів низьковольтної комутації;

Технічний стан будівельної частини ЩТП, змонтованої на опорах, і КТП, що встановлюються на вертикальних і горизонтальних стійках, визначається на підставі КДО за формулами (5.1)—(5.3). Дефекти елементів опор будівельної частини ЩТП і КТП, при наявності яких відповідний елемент підлягає заміні, відзначені «зірочкою» в додатку Б. Розрахунковий обсяг елемента будівельної частини ЩТП і КТП варто приймати відповідно до додатка Е з урахуванням його розміру.
Основні елементи будівельної частини ЗТП вважаються дефектними і такими, що підлягають заміні, при наявності дефектів, відзначених «зірочкою» у додатку Б. При наявності хоча б одного з таких дефектів ЗТП коефіцієнт дефектності будівельної частини КДЧ ЗТП приймається рівним 100, при відсутності — рівним 0.
Корпуси РП-10 кВ ЩТП, корпуси РП 6—20 кВ і РП 0,38 кВ КТП і ЗТП підлягають заміні при наявності в них дефектів з кодами С42*, С43* і С52 згідно з додатком Б. Відповідно при наявності хоча б одного такого дефекту коефіцієнт дефектності корпуса (КДК) ЩТП, КТП і ЗТП приймається рівним 100, а за відсутності — рівним 0.

Силовий трансформатор 6—20/0,38 кВ ЩТП, КТП і ЗТП вважається дефектним і підлягає заміні при наявності в ньому хоча б одного з дефектів з кодами Я11, Я12, Я15 або Я18 згідно з додатком Б. Відповідно при наявності хоча б одного такого дефекту коефіцієнт дефектності силового трансформатора (КДТ) приймається рівним 100, а при відсутності — рівним 0.
Комутаційний апарат 6—20 кВ ЩТП, КТП і ЗТП вважається дефектним і підлягає заміні при наявності в ньому хоча б одного дефекту з кодами В62*, В63*, В71, В73*, В75*. В81*. В91*—В93*, В94, В95*—В98* згідно з додатком Б. Відповідно при наявності хоча б одного з цих дефектів коефіцієнт дефектності комутаційного апарата (КДКАВН) приймається рівним 100, а при відсутності — рівним 0.
Апарат захисту від перенапруг РП 6—20 кВ ЩТП, КТП і ЗТП вважається дефектним і підлягає заміні при наявності в ньому хоча б одного дефекту з кодами В62*, В63*, В71, В73*, В75*, В81*. В91*—В93*, В94, В95*—В98* згідно з додатком Б. Відповідно при наявності хоча б одного з цих дефектів коефіцієнт дефектності комутаційного апарата (КДЗАВН) приймається рівним 100, а при відсутності — рівним 0.
Ізолятори шин і приєднань РП 6—20 кВ ЩТП, КТП і ЗТП вважаються дефектними і підлягають заміні при наявності в них хоча б одного з дефектів з кодами В31, ВЗЗ*, В41, В43*, В51, В53* згідно з додатком Б. Відповідно при наявності цього дефекту коефіцієнт дефектності КДІНН приймається рівним 100, а при відсутності — рівним 0.
Для встановлення комплексної якісної оцінки технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ обчислюється коефіцієнт дефектності конкретної ТП за формулами:
для ЩТП:
КДЩТП = 0,24КДО+ 0,11КДК+ 0,25КДТ+0,08КДКАВН+ (6.8)
+ 0,08КДЗАВН+ 0,08КДІВН + 0,08КДКАнн+0,08 КДЗАнн+ 0,04КДІнн;
для однотрансформаторних КТП тупикового типу:
КДКТП1= 0,1КДО + 0,2КДК+ 0,25КДТ+ 0,1КДКАвн+
+ 0,09КДЗАВН + 0,09КДІвн + 0,09КДКАнн +
+ 0,05КДЗАнн+ 0,05КДІнн (6.9)
для однотрансформаторних КТП прохідного типу:
КДКТП1п= 0,09КДО+ 0,18КДК+ 0,22КДТ+
+ 0,18КДКАВН+ 0,08КДЗАВН+ 0,08КДІВН +
+ 0,08КДКАНН + 0,04КДЗАнн + 0,05КДІнн; (6.9а)
для двотрансформаторних КТП:
КДКТП2П = 0,04 (КДО1 + КДО2) + 0,09(КДК1 + КДК2) +
+ 0,11(КДТ1 + КДТ2) + 0,09(КДКАВН1+ КДКАВН2) +
+ 0,04(КДЗАВН1 + КДЗАВН2) + 0,04(КДІВН1 + КДІвн2) +
+ 0,04 (КДКАнн1 + КДКАнн2) + 0,02(КДЗАнн1 +
+ КДЗАнн2) + 0,03 (КДІнн1 + КДІнн2) (6.9б)
для однотрансформаторних ЗТП:
КДЗТП1 = 0,2КДЧ+ 0,14КДК+ 0,2КДТ+ 0,1КДКАвн +
+ 0,09КДЗАвн + 0,09КДІвн + 0,09КДКАнн +
+0,04КДЗАнн + 0,05 КДІнн (6.9в)
для двотрансформаторних ЗТП:
КДЗТП2П=0,2КДЧ+ 0,07(КДК1 + КДК2) + 0,1(КДТ1 +
+ КДТ2) + 0,05(КДКАВН1 + КДКАВН2) + 0,05 (КДЗАВН1 +
+ КДЗАВН2) + 0,04(КДІвн1 + КДІВН2) + 0,05(КДКАнн1 +
+ КДКАНН2) + 0,02(КДЗАНН1+ КДЗАНН2) + 0,02 (КДІНН1 +
+ КДІІНН2), (6.9г)

де числа, на які збільшуються коефіцієнти дефектності (КДО, КДТ тощо) є ваговими коефіцієнтами, що відбивають вплив технічного стану елементів ТП 6—20/0,38 кВ на вартість ремонтних робіт із заміни всіх дефектних елементів справними аналогічними елементами.
За обчисленим значенням коефіцієнта дефектності конкретної ТП напругою 6—20/0,38 кВ установлюється комплексна якісна оцінка її технічного стану згідно з даними таблиці 6.3:

Таблиця 6.3


Значення коефіцієнта дефектності (КДТП), %

Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП 6 — 20 кВ/0,38 кВ та її індекс

Ваговий коефіцієнт оцінки

0

Добрий

ТО

1

0

Менше 25

Задовільний

Р

2

0,1

Від 25 до 50

Незадовільний

Реконструкція

3

0,3

50 і вище

Непридатний

Заміна

4

0,6

Для встановлення комплексної якісної оцінки технічного стану довільної сукупності ТП напругою 6—20/0,38 кВ обчислюється коефіцієнт цієї сукупності ТП (КДСТ) за формулою:

(6.10)
де N1 + N2 + N3 + N4 — кількість ТП напругою 6—20/0,38 кВ, що знаходяться на момент оцінки відповідно в доброму, задовільному, незадовільному або непридатному технічному стані, шт;
0; 0,1; 0,3; 0,6 — значення вагових коефіцієнтів, установлених для градацій комплексної якісної оцінки технічного стану ТП напругою 6—20/0,38 кВ: добрий, задовільний, незадовільний, непридатний відповідно.
За обчисленим значенням коефіцієнта дефектності сукупності ТП напругою
6—20/0,38 кВ установлюється комплексна якісна оцінка її технічного стану.

Приклад 1. Установити комплексну якісну оцінку технічного стану однієї двотрансформаторної КТП напругою 10/0,38 кВ, що має елементи зі значеннями коефіцієнтів дефектності, відмінними від 0.
КДО1 = 29,31; КДК2 = 100; КДТ1 = 100;
КДЗАВН1 = 100; КДІНН2= 100.
Обчислюється за (6.9б) коефіцієнт дефектності цієї ТП:
КДКТП2П = 0,04 • 30,45 + 0,09 • 100 + 0,11 • 100 +
+ 0,04 • 100 + 0,03 • 100 = 28,17.

Висновок. Дана КТП 10/0,38 кВ знаходиться в незадовільному стані, тому що 25 < КДКТП2П < 50.
Приклад 2. Порівняти технічний стан ТП 10/0,38 кВ двох населених пунктів, що мають значення індивідуальних комплексних якісних оцінок технічного стану, зазначені в таблиці 6.4.
Таблиця 6.4


Найменування населеного
пункту

Кількість ТП 10/0,38 кВ, шт., що знаходяться в
технічному стані

доброму

задовільному

незадовільному

непридатному

с.Червоне

1

1

0

1

с.Часів Яр

0

3

0

1

Обчислюються за (6.10) коефіцієнти дефектності сукупності ТП напругою
10/0,38 кВ у відповідному населеному пункті:
1. с.Червоне: ;
2. с Часів Яр: .
Висновки.
1. Трансформаторні підстанції напругою 10/0,38 кВ у селах Червоне і Часів Яр знаходяться в задовільному стані, тому що КДСТ1 і КДСТ2 менші 25.
2. Технічний стан ТП напругою 10/0,38 кВ у с.Часів Яр вищий, ніж у с.Червоне, тому що КДсТ2 менше КДСТ1.