Содержание материала

5 Загальні положення

5.1 Загальна частина

Технічний стан об'єкта може бути визначено за сукупністю наявних дефектів його елементів, зареєстрованих у процесі технічного обслуговування — оглядів, перевірок, іспитів і вимірів тощо (ГКД 34.20.661).
Дефекти повинні усуватися в процесі технічного обслуговування або ремонту (ГКД 34.20.571, ГКД 34.46.501). Перелік характерних дефектів наведено в додатках А—В. Дефекти, що створюють загрозу безпеці населення або обслуговуючого персоналу (у додатках А—В вони позначені «зірочкою»), повинні усуватися негайно.
На підставі цього НД рекомендується складати відповідні інструкції та документи підприємств, які враховують умови експлуатації та застосування конкретних конструкцій та устаткування.

5.2 Облік і оцінка технічного стану об'єктів

Реєстрація дефектів виконується в листку огляду (перевірки), що заповнюються під час:

  1. періодичних оглядів об’єктів електромонтерами або спеціалістами;
  2. верхових оглядів об'єктів;
  3. позачергових оглядів після стихійних явищ або після успішного ручного повторного включення об'єктів;
  4. перевірки ступеня загнивання дерев'яних елементів опор;
  5. перевірки стану залізобетонних опор та залізобетонних елементів дерев'яних опор;
  6. перевірки опору заземлення;
  7. перевірки опору петлі «фаза — нуль»;
  8. перевірки перерізів проводів ПЛ, їх габаритів до поверхні землі або до об’єктів, які вони перетинають.

Дані листків огляду (перевірок) заносяться до журналу дефектів.
Порядок ведення листків огляду (перевірки) і журналів дефектів наведено в додатку Г, а їх бланки, що рекомендуються, і форми — у додатку Д.
Ведення журналів дефектів покладається на фахівців енергопостачальної компанії/організації.
Керівники і спеціалісти енергопостачальної компанії/ організації повинні систематично контролювати дотримання встановленої періодичності обходів і перевірок об'єктів, які провадяться згідно із затвердженим графіком їх проведення, а також правильність заповнення листка огляду (перевірки) і журналу дефектів і виконання прийнятих рішень щодо усунення дефектів.
Перевірка проведення обходів повинна здійснюватися відповідно до вимог ГКД 34.20.507, даного НД і на підставі річного плану-графіка технічного обслуговування, кожній виконавчій позиції якого повинен відповідати заповнений листок огляду (перевірки).

Правильність заповнення журналу дефектів визначається на підставі перегляду заповнених листків огляду (перевірки) і перевірки вжитих заходів щодо усунення дефектів (ГОСТ 13109, ГКД 34.51.573) із заходами, зазначеними в додатках А—В. Особливу увагу необхідно звертати на реєстрацію і своєчасне усунення дефектів, позначених «зірочкою».
Використовуються два види оцінки технічного стану об'єктів — комплексна якісна і кількісна (ПГАСНТИ 44.31.31). 8
Приклад комплексної якісної оцінки технічного стану наведено в розділі 6, а кількісної — у розділі 7.
Комплексна якісна оцінка («Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4—20 кВ трансформаторных подстанций напряжением 6—20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6—20 кВ») використовується для порівняння технічного стану електричних мереж і їхніх елементів у галузі, енергопостачальній організації, для визначення обсягів фінансування робіт з поліпшення технічного стану об'єктів, для складання річних планів ремонту і реконструкції, у тому числі за умов обмеженості фінансових, матеріальних і трудових ресурсів та відсутності достовірної інформації про технічний стан об'єктів (додатки Е, Ж).
Кількісна оцінка використовується як загальна характеристика рівня технічного стану різних і різнотипових об'єктів енергокомпаній для визначення видів, обсягів та термінів виконання робіт з приведення технічного стану об'єктів до вимог чинних нормативно-правових актів (додатки И, К).

5.3 Порядок обліку якісної оцінки об'єктів

Інформація про технічний стан об'єктів на 31 грудня звітного року надається енергопостачальною компанією/ організацією до Мінпаливенерго за формою, наведеною у додатку Е, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним з урахуванням аналізу відключень, проведеного згідно з додатком Ж.
На підставі отриманої інформації здійснюється комплексна якісна оцінка технічного стану електричних мереж у цілому по галузі і по енергопостачальній компанії/організації, а також визначається потреба в матеріальних ресурсах на ремонтно-експлуатаційні заходи.