Содержание материала

Додаток А
до п. 5.1 нормативного документа
«Методичні вказівки з обліку та аналізу
в енергосистемах технічного стану
розподільних електричних мереж
напругою 0,38—20 кВ з повітряними
лініями електропередачі» (обов'язковий)

Перелік характерних дефектів елементів ПЛ напругою 6—20 кВ

Таблиця А.1


Код дефекту

Найменування (характеристика) дефекту

Робота з усунення дефекту

Термін усунення дефекту

Імовірність відмовлення об'єкта, відн. од/рік

Траса ПЛ

Т10*

Захаращення охоронної зони - наявність у охоронній зоні на відстані 10 м від крайніх проводів скирт хліба, соломи, стогів сіна, штабелів торфу, лісо- і пиломатеріалів, складів кормів і добрив, палива, інших пальних матеріалів, спортивних і дитячих площадок, стоянок машин, причалів тощо

Вживання заходів з
ліквідації
захаращення*

0,5

Т20*

Роботи в охоронній зоні (виконання на трасі в охоронній зоні на відстані 10м від крайніх проводів різних робіт сторонніми організаціями без письмового узгодження з енергопостачальною компанією/підприємством)

Вживання заходів з негайного припинення робіт*

0,9

Т3О

Недостатня ширина просіки (ширина просіки в лісовому масиві по трасі ПЛ не відповідає вимогам ПУЕ )

Розширення просіки

Під час ремонту

0,2

Т41

Наявність дерева (на краю просіки є дерево, що загрожує падінням на проводи)

Вирубування дерева

Під час технічного
обслуговування (ТО)

0,5

Т42

Наявність гілок (на краю просіки є дерево, крона або окремі гілки якого виявилися на відстані, меншій 2 м від проводів)

Обрізування гілок

Під час ТО

0,2

Т43

Наявність чагарнику (під проводами є кущі, поросль, верхня частина крони яких наближена до проводів на відстані, меншій 2 м)

Вирубування чагарнику, хімічне розчищення траси

Те саме

0,3

Т44

Рослинність біля опор (наявність трав'янистої рослинності або чагарнику в зоні радіусом до 2 м біля основи опор)

Обкопування опори, хімічне
розчищення траси

» »

0,1

Т50

Зсув (зсув грунту поблизу опор)

Перенесення опори

Під час ремонту

0,5

Т60

Відсутність пікетів (на трасі кабельного переходу не встановлено пікетажні позначки)

Установлення пікетажних позначок на трасі кабельного переходу

Під час ТО

0,2

Т71

Вихід опори з осі ПЛ

Перенесення опори

Під час ремонту

0,1

Т72

Непроектний проліт (довжина проміжного прольоту не відповідає проектові, перевищує розрахунковий)

Установлення додаткової опори (перенесення опори)

Те саме

0,2

Т74

Непроектне зближення (відстань від крайнього проводу при невідхиленому положенні до споруджень не відповідає проектові, вимогам ПУЕ)

Перенесення проміжного прольоту

»»

0,3

Т75

Опора поблизу проїзної частини (відстань між опорою і дорогою або проїзною частиною вулиці менше встановленого ПУЕ )

Установлення відбійної тумби

» »

0,7

Кріплення опори, стойки, траверси, гака, ізолятора на стойці опори, проводу

К11

Недостатнє заглиблення опори (заглиблення опори в грунті менш передбаченого проектом ПЛ)

Перебудова закріплення опори в грунті

» »

0,3

К12

Просідання грунту (зниження рівня грунту внаслідок незадовільного трамбування, тріщини в грунті, розмивання грунту в основі опори)

Підтрамбову-вання і підсипання грунту

» »

0,2

К13

Подовжній вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі уздовж лінії перевищує 0,5м)

Постава опори

Під час ремонту

0,2

1

2

3

4

5

К14

Поперечний вигин залізобетонної стійки опори (відхилення верхнього кінця стійки від вертикальної осі поперек лінії перевищує 0,5м)

Постава опори

Те саме

0,2

К21

Обрив бандажа (обрив дротів бандажа, що кріпить стійку до приставки)

Заміна бандажа

Під час ТО

0,2

К22

Ослаблення бандажа (ослаблення дротового бандажа, хомута кріплення стійки до приставки, що викликало прослизання або нахил стійки зверх норми)

Підтягування бандажа і постава
опори

Те саме

0,2

К23

Корозія бандажа (поверхнева корозія бандажа, хомута кріплення стійки до приставки)

Фарбування бандажа

0,1

К24

Ослаблення кріплення підкоса

Підтягування кріплення підкоса

» »

0,2

К31

Перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення на кут понад 15°)

Постава траверси

Під час ремонту

0,2

К41*

Випадання гака (штиря)

Закріплення гака (штиря)

0,5

К42

Ослаблення гака (штиря)

Закріплення гака (штиря)

Під час ремонту

0,5

К51*

Зрив ізолятора

Установлення і закріплення ізолятора

1,0

К61*

Обрив в'язання

Заміна
в'язання*

1,0

К71*

Пошкодження кріплення шлейфа (ослаблення, корозія, іскріння контакту в шлейфі)

Заміна шлейфа*

0,8

К81

Пошкодження кріплення муфти (ослаблення, пошкодження кріплення муфти кабельного переходу на опорі, відсутність муфти там, де вона повинна бути)

Заміна
кріплення муфти

Під час ремонту

0,6

Приставка, стійка, підкіс

С10*

Відсутність нумерації (відсутність умовних позначок, нумерації опор, попереджувальних плакатів на опорах)

Відновлення нумерації,
плакатів*

0,1

С21

Загнивання дерев'яної приставки (зменшення діаметра в результаті загнивання понад припустимий) або розтріскування залізобетонної приставки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1,0 м)

Заміна приставки

Те саме

0,8

С22

Обгорання приставки (обгорання дерев'яної приставки в результаті низової пожежі, діаметр частини, що залишилася, менше припустимого)

Те саме

»»

0,8

С23

Оголення арматури приставки (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м)

» »

» »

0,6

С24

Розтріскування бетону приставки (тріщини в бетоні залізобетонної приставки розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1м)

Заміна приставки

»»

0,4

С31

Загнивання дерев'яної стійки (зменшення її діаметра внаслідок загнивання понад припустимий) або розтріскування залізобетонної стійки (тріщини розкриттям 0,5 см і більш сумарною довжиною понад 1 м)

Заміна стійки

Під час ремонту

0,8

С32

Обгорання стійки (обгорання дерев'яної стійки в результаті впливу струмів витоку або після низової пожежі; діаметр частини, що залишилася, менше припустимого)

Те саме

Те саме

0,8

СЗЗ

Оголення арматури стійки (відкол захисного шару з оголенням стрижнів подовжньої арматури понад 1 м)

» »

» »

0,6

С34

Розтріскування бетону стійки (тріщини розкриттям 0,5 мм і більш сумарною довжиною понад 1 м)

» »

0,4

С35

Прогин стійки (вигин залізобетонної стійки, що викликав відхилення вершини від вертикалі понад 0,5 м)

» »

» »

0,4

С41

Загнивання підкоса (загнивання дерев'яного підкоса, при якому діаметр частини, що залишилася, менше припустимого); тріщини в підкосі розкриттям 0,5 см і більш довжиною понад 1,5 м

Заміна підкоса

»»

0,4

С42

Обгорання підкоса (обгорання дерев'яного підкоса в результаті впливу струмів витоку або низової пожежі)

Те саме

0,4

С43

Оголення арматури підкоса (відкол захисного шару бетону з оголення стрижнів поздовжньої арматури довжиною понад 1 м)

»»

» »

0,3

С44

Розтріскування бетону підкоса (тріщини в бетоні залізобетонного підкоса розкриттям 0,5 мм і більше сумарною довжиною понад 1 м)

Заміна підкоса

» »

0,3

1

2

3

4

5

Траверса, гак, ізолятор на траверсі

І11

Загнивання траверси (зменшення поперечного перерізу дерев'яної траверси більш ніж на ЗО %); тріщини в траверсі розкриттям 1 см і більше сумарною довжиною понад 0,5 м

Заміна траверси

»»

0,6

І12

Корозія траверси (наскрізне іржавіння металевої траверси, видиме з землі)

Те саме

Під час ремонту

0,2

І13*

Руйнування траверси

» »*)

Те саме

1,0

І14

Прогин траверси (вигин металевої траверси, видимий із землі)

» »

» »

0,2

І21

Вигин гака, штиря (деформація гака, штиря, видима з землі)

Заміна гака, штиря

»»

0,2

І22*

Злам гака, штиря

Те саме*)

1,0

І31

Відкол ізолятора (відколи на поверхні ізолятора сумарною площею понад 1см2)

Заміна
ізолятора

0,6

І32

Забруднення ізолятора (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі)

Те саме

»»

0,8

ІЗЗ*

Руйнування ізолятора

» »*)

1,0

І34

Непроектний ізолятор (ізолятор не відповідає проекту або вимогам чинних НД)

» »

» »

0,2

Провід, кабельна вставка

П11*

Накид на провід ПЛ

Видалення накиду*

» »

0,4

П12

Обрив дроту (обрив одного дроту верхнього повиву, видимий із землі)

Накладення бандажа

» »

0,4

П13

Обрив проволоки (обрив двох дротів верхнього повиву і більше, спучування верхнього повиву— «ліхтар» , «баранчик» на проводі)

Вирізування дефектної ділянки та установлення ремонтної вставки

» »

0,7

П14*

З'єднання проводу скруткою

Установлення з'єднувача

0,8

П21

Провисання проводу на перетинанні (зменшення відстані по вертикалі від проводу до пересічних об'єктів нижче значення, регламентованого ПУЕ)

Перетягування проводу

Під час ремонту

1,0

П31

Відкол ізолятора муфти (відкол поверхні ізолятора кабельної муфти сумарною площею понад 1см2)

Заміна ізолятора муфти

Те саме

0,6

П32

Забруднення ізолятора муфти (забруднення поверхні ізолятора кабельної муфти, видиме з землі)

Те саме*)

0,8

ПЗЗ*

Руйнування ізолятора муфти

» »

1,0

П36*

Пошкодження муфти (пошкодження корпуса муфти, текти кабельної маси тощо)

Заміна муфти*

0,8

П37

Відсутність захисту кабелю (металеві кутники, що захищають кабель на опорі від механічних пошкоджень, пошкоджені або відсутні)

Установлення кутників

Під час ТО

0,1

П41

Корозія проводу (суцільна корозія поверхні проводу, що викликала зменшення діаметра проводу на 10 % і більше)

Заміна проводу

Під час ремонту

0,7

П42

Розтягування проводу (зменшення діаметра проводу на 10 % і більше)

Те саме

Те саме

0,7

П43

Непроектний провід (перетин або марка не відповідають проектові або вимогам ПУЕ)

» »

» »

0,2

51

Дефект шлейфа (обрив дротів шлейфа, корозія шлейфа, недостатня або завищена довжина шлейфа)

» »

» »

0,2

П52

Пошкодження ізоляційного покриття захищеного проводу

Відновлення покриття

» »

0,5

П53*

Пошкодження анкерного або відгалужу вального затиску

Заміна
затиску*

0,1

Заземлювальний пристрій

У11

Обрив заземлювального спуску

Заміна заземлювального спуску

Під час ремонту

0,1

У21

Опір заземлення вище норми

Монтаж
додаткового
заземлення

Те саме

0,1

У31

Руйнування контуру заземлення

Заміна заземлювального контуру

» »

0,1

У32

Порушення контакту заземлення (відсутність контакту між заземлювальним спуском і арматурою опори, контуром заземлення)

Відновлення заземлювального контакту

» »

0,1

Комутаційні апарати, розрядники

А11*

Шунт пошкодженого роз'єднувача

Заміна
роз'єднувача

1,0

А12*

Пошкодження приводу роз'єднувача (злам або відсутність деталей приводу роз'єднувача)

Заміна приводу*

1,0

1

2

3

4

5

А13*

Дефект контактів роз'єднувача (обгорання ножів і губок роз'єднувача; іскріння контактів, перекіс ножів тощо)

Заміна
роз'єднувача*

0,7

А31

Відкол ізолятора роз'єднувача (відкол поверхні ізолятора роз'єднувача площею понад 1 см2)

Заміна
ізолятора
роз'єднувача

» »

0,6

А32

Забруднення ізолятора роз'єднувача (забруднення поверхні ізолятора, видиме з землі)

Чищення
ізолятора
роз'єднувача

Під час
ТЕ

0,8

А34

Непроектний ізолятор роз'єднувача (ізолятор не відповідає вимогам чинних НД)

Заміна
ізолятора роз'єднувача

Під час ремонту

0,2

А41

Перекіс розрядника (роз регулювання розрядника, видиме з землі)

Регулювання розрядника

Під час ТЕ

0,3

А42*

Руйнування розрядника

Заміна
розрядника*

Те саме

0,7

*) Робота повинна виконуватися негайно.