Содержание материала

6.3 Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 0,38 кВ

Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 0,38 кВ визначається з урахуванням технічного стану таких елементів ПЛ, опор, ізоляторів, проводів і відгалужень від даної ПЛ.

Технічний стан опор однієї ПЛ напругою 0,38 кВ установлюється на підставі КДО за формулами (5.1—5.3). Перелік дефектів елементів опор ПЛ напругою 0,38 кВ, при наявності яких відповідний елемент підлягає заміні, наведено в додатку В. Розрахунковий обсяг елемента опор ПЛ напругою 0,38 кВ рекомендується приймати згідно з додатком Е.

Технічний стан ізоляторів ПЛ напругою 0,38 кВ визначається за формулою (6.4). Розрахунковий обсяг елементів ізоляції ПЛ напругою 0,38 кВ рекомендується приймати згідно з додатком Е.
Технічний стан проводів однієї ПЛ напругою 0,38 кВ установлюється на підставі коефіцієнта дефектності проводів (КДП) даної ПЛ:
(6.11)
де —довжина дефектних проводів ПЛ напругою 0,38 кВ, зареєстрованих на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, км. Перелік дефектів проводів, при наявності яких провід у даному проміжному прольоті ПЛ вважається дефектним, наведено в додатку В;
— довжина встановлених проводів ПЛ напругою 0,38 кВ, що знаходяться в експлуатації на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, км.
Технічний стан відгалужень від ПЛ напругою 0,38 кВ до вводів в будинки встановлюється на підставі коефіцієнта дефектності відгалужень (КДЗ) даної ПЛ:
(6.12)
де — кількість дефектних відгалужень від ПЛ напругою 0,38 кВ, зареєстрованих на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, шт. Перелік дефектів відгалужень, при наявності яких відгалуження вважається дефектним і підлягає заміні, наведено в додатку В (П61.П62);
— кількість установлених відгалужень від ПЛ напругою 0,38 кВ, що знаходяться в експлуатації на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, шт.
Комплексна якісна оцінка технічного стану однієї ПЛ напругою 0.38 кВ встановлюється на підставі коефіцієнта дефектності (КДН) даної ПЛ 0,38 кВ:
КДН=0,6З КДО+0,23 КДП+0,14 КДЗ, (6.13)
де 0,63; 0,23; 0,14 — вагові коефіцієнти, що відбивають відповідно вплив технічного стану опор, проводів і відгалужень від ПЛ напругою 0,38 кВ на вартість ремонтних робіт із заміни всіх дефектних елементів ПЛ справними аналогічними елементами.
На підставі значення коефіцієнта дефектності даної ПЛ напругою 0,38 кВ установлюється комплексна якісна оцінка її технічного стану згідно з даними таблиці 6.5:

Таблиця 6.5


Значення коефіцієнта дефектності (КДН), %

Комплексна якісна оцінка технічного
стану ПЛ напругою 0,38 кВ та її індекс

Ваговий коефіцієнт оцінки

0

Добрий

ТО

1

0

Менше 25

Задовільний

КР

2

0,1

Від 25 до 50

Незадовільний

Реконструкція

3

0,3

50 і виїде

Непридатний

Заміна

4

0,6

Комплексна якісна оцінка технічного стану сукупності ПЛ напругою 0,38 кВ установлюється на підставі комплексних якісних оцінок кожної з вхідних у сукупність ПЛ:

(6.14)
де L1, L2, L3, L4 — сумарні довжини ПЛ напругою 0,38 кВ, що знаходяться відповідно в доброму, задовільному, незадовільному і непридатному технічному стані, км;
0; 0,1; 0,3; 0,6 — вагові коефіцієнти комплексної оцінки І технічного стану ПЛ.

Приклад 1. Визначити за (6.13) комплексну якісну оцінку технічного стану однієї ПЛ напругою 0,38 кВ, у якої
КДО= 37,32; КДП= 74,15; КДЗ = 46,36,
КДН= 0,63·37,32 + 0,23·74,15 + 0,14·46,36 = 47,05.
Висновок. Дана ПЛ напругою 0,38 кВ знаходиться в незадовільному стані, тому що її КДН більший 25, але менший 50.
Приклад 2. Порівняти за (6.14) технічний стан ПЛ напругою 0,38 кВ двох населених пунктів за даними, наведеними в таблиці 6.6.
Таблиця 6.6


Найменування населеного

Довжина ПЛ напругою 0,38 кВ, км, що знаходяться в технічному стані

пункту

доброму

задовільному

незадовільному

непридатному

С.Тернівка

3,7

1,3

6,3

0,9

с. Бузок

0

9,4

1,4

0

;

.
Висновки:
1. Повітряні лінії напругою 0,38 кВ у селах Тернівка і Бузок знаходяться в задовільному стані, тому що КДСНТернівка і КДСНБузок менші 25.
2. Технічний стан ПЛ напругою 0,38 кВ у с. Тернівка гірший, ніж у с. Бузок, тому що КДСНТернівка більший, ніж КДСНБузок.