Содержание материала

Додаток 5 до п.2.3. Методичних рекомендацій

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт та робіт із застосуванням піротехнічних виробів

 

1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
2. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
3.Відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки).

 • Дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи ( для виробництв, які створені після   6 жовтня 1993 року до 16 жовтня 2003р.).
 • Копія Положення про цех (дільницю) вибухових робіт.
 • Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 • Перелік посадових осіб та працівників, допущених до виконання вибухових робіт ( робіт з ВМ, піротехнічними виробами)  органами МВС.
 • Копії документів, що засвідчують кваліфікацію персоналу, в тому числі „Єдині книжки підривників”, посвідчення завідуючого складом ВМ.
 • Копія Наказу про призначення керівника вибухових або піротехнічних робіт.
 • Перелік ВМ, ПВ, які застосовуються у виробництві та технічних умов і стандартів на них. (При виготовленні ВМ безпосередньо на підприємстві – копія Ліцензії на провадження діяльності з виготовлення та реалізації ВМ згідно з Переліком, затвердженим КМ України).
 • Копії посадових інструкцій.
 • Нормативно-правові акти з охорони праці, затверджені на підприємстві:

- Положення про керівництво вибуховими або піротехнічними роботами, узгоджене з органами Держнаглядохоронпраці;
- Положення про службу охорони праці;

 • Положення про навчання з питань охорони праці;
 • копії інструкції з питань безпечного ведення робіт та поводження з ВМ, що чинні на підприємстві.
 • Перелік наявних нормативних актів з питань придбання, перевезення, обліку, зберігання та використання ВМ, ПВ.
 • Копії протоколів про перевірку знань Єдиних правил безпеки при вибухових роботах або правил безпеки при піротехнічних роботах.
 • Довідка про наявність складів (місць зберігання) ВМ, піротехнічних виробів.
 • Довідка про наявність транспортних засобів для перевезення ВМ, піротехнічних виробів.
 • Типовий проект проведення буровибухових або піротехнічних робіт.
 • Заходи по удосконаленню вибухової справи.

Для підготовки експертного висновку для одержання дозволу на проведення вибухових робіт на підприємствах по видобуванню вугілля  додатково подаються:
- копія наказу про організацію диспетчерського контролю за підготовкою та проведенням ВР;
- копія наказу про встановлення категорії шахт по метану, перелік виробок, небезпечних по слойовим накопиченням метану;
- копію наказу про порядок проведення струшувального підривання для пластів, небезпечних по раптовим викидам вугілля, породи  та газу, а також для загрозливих пластів.