Содержание материала

Додаток 3  до п. 2.3. Методичних рекомендацій

Орієнтовний перелік 
документів, що надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності субєкта господарювання проводити навчання  з питань охорони праці

 

  • Копію статуту підприємства.
  • Копії реєстраційних документів суб’єкта підприємницької діяльності: свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, довідка про включення до державного реєстру підприємств та установ.
  • Положення про навчальний підрозділ.
  • Копії посвідчень  про перевірку  знань з питань охорони праці керівника та працівників навчального закладу.
  • Копії навчальних планів і програм, екзаменаційних білетів, за якими здійснюється навчання і перевірка знань з питань охорони праці та спеціальних правил безпеки посадових осіб і спеціалістів.

7.Копії навчальних планів і програм, екзаменаційних білетів, за    якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються  до виконання  робіт підвищеної  небезпеки*.

  • Матеріальне та наочне забезпечення навчання: навчальні класи, обладнання, посібники, плакати, відеофільми, комп’ютерні програми,  макети, тощо.
  • Копії наказів про склад постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці та спеціальних правил безпеки.

10.Копії наказів про склад кваліфікаційної комісії  з перевірки знань слухачів, які отримують професії з обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки*.
11.Робочі місця, навчально-виробничі ділянки, навчально-виробничі майстерні, дільниці, будівельні об’єкти, полігони, тощо  для проходження виробничого навчання чи виробничої практики*.

*Примітка: Пункти 7,10,11 застосовуються під час експертного обстеження навчальних закладів для організації навчання з питань охорони праці під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання  робіт підвищеної небезпеки.