Содержание материала

  8 Вказівки з експлуатації масляного господарства

8.1 Загальні вимоги до організації та функціонування масляного господарства

  8.1.1 Цей розділ встановлює загальні правила організації та експлуатації масляного господарства і не стосується питань проектування та оснащення конкретного масляного господарства, які вирішуються згідно з положеннями чинних будівельних норм.
8.1.2 Масляне господарство енергопідприємств має забезпечувати такі технологічні операції:
- приймання, зберігання та видача свіжого масла;
- обробка свіжого масла;
- залив підготовленого масла до обладнання;
- злив відпрацьованого масла з обладнання;
- очищення та регенерація масел у працюючому обладнанні;
- збирання, зберігання, регенерація та стабілізація відпрацьованих масел, а також їх здавання на прийомні пункти нафтобаз;
- облік витрат нафтопродуктів;
- зберігання, підготовка та відновлення адсорбентів і інших допоміжних матеріалів.
8.1.3 Масляне господарство електричних станцій, підприємств електричних мереж повинні знаходитися у підпорядкуванні електроцеху електричної станції або служби підстанцій підприємства електромереж (або відповідного підрозділу).
8.1.4 Спорудження масляних господарств передбачається:
а) на ТЕС, незалежно від кількості та одиничної потужності встановленого обладнання;
б) на ГЕС і ҐАЕС, де, залежно від конкретних умов, можуть бути такі
різновидності маслених господарств:
1) стаціонарне, яке призначене для обслуговування тільки об'єкта базування;
2) центральне, яке призначене для обслуговування (окрім об'єкта базування) також і інших об'єктів;
3) філіальне, яке призначене для обслуговування об'єкта базування з використанням обладнання, засобів та персоналу центрального масляного
господарства;
в) на підприємствах електричних мереж, де масляне господарство, як правило, утримується в складі ремонтно-виробничих баз і майстерень для ремонту трансформаторів напругою 330-750 кВ.
8.1.5 До складу масляного господарства входять:
- відкритий склад зберігання масла;
- маслоапаратна та складські приміщення, що знаходяться в одному будинку;
- комунікації трубопроводів; .
- додаткове пересувне маслоочисне обладнання.
Масляне господарство має бути обладнане засобами механізації
навантажувально-розвантажувальних робіт (кран-балка, лебідка, автонавантажувач, пристрій захвату бочок та ін.).

8.2 Відкритий склад

  8.2.1 Відкритий склад обладнується баками (резервуарами) для зберігання свіжих, відпрацьованих та регенерованих масел.
8.2.2 Резервуари обладнуються повітроосушниками, покажчиком рівня масла, пробозливним краном на зливному патрубку. Внутрішня поверхня резервуару для масла повинна мати маслобензостійке антикорозійне покриття (ГОСТ 1510).
8.2.3 Як правило, свіжі та регенеровані трансформаторні масла зберігаються окремо. У разі необхідності допускається зберігання свіжого та регенерованого масла в одній і тій самій ємкості, якщо регенероване масло відповідає всім вимогам ГОСТ або ТУ на свіже масло. Масла різних марок зберігаються окремо.
8.2.4 У відкритому складі повинен зберігатися запас масла, який не
знижується і на кожному об'єкті встановлюється залежно від місцевих умов: стану доріг; відстані між об'єктами, що обслуговуються; розташування нафтобаз; наявності та типу маслорегенераційних установок тощо.
Наявність у мережах, на електростанціях установок для регенерації масел на працюючому обладнанні забезпечує можливість зменшення запасу трансформаторного масла.
8.2.5 На електростанціях, на підстанціях 500 кВ незалежно від потужності встановлених трансформаторів та на підстанціях 330 кВ з трансформаторами потужністю 200 МВ*А і більше, які розташовані у важкодоступних або віддалених районах, необхідно передбачити масляні господарства з обладнанням для обробки масла.
Склади масла таких масляних господарств повинні мати:
- на ТЕС - 4 резервуари ізоляційного масла;
- на ГЕС - 3 резервуари ізоляційного масла;
- на підстанції - 3 резервуари ізоляційного масла.
Об'єм одного резервуара повинен бути не менше об'єму найбільш великого трансформатора із запасом 10 %.
8.2.6 На підстанціях 110 кВ і більше з баковими масляними вимикачами 110 кВ і більше Повинен споруджуватися відкритий склад масла з двох стаціонарних резервуарів ізоляційного масла. Об'єм кожного резервуара повинен бути не менше об'єму масла трьох баків найбільшого вимикача з запасом на долив не менше 1 % від усієї кількості масла, залитого до апаратів та трансформаторів підстанції.
Склади масла на підстанціях з баковими масляними вимикачами не слід споруджувати:
- при надійних транспортних зв'язках між підстанціями та централізованим масляним господарством енергосистеми;
- при кількості масляних вимикачів на підстанції не більше двох;
- на підстанціях глибокого вводу, розташованих у межах міста.

 

8.3 Маслоапаратна

  8.3.1 Маслоапаратна та склади для зберігання, підготовки до роботи (сушка та просіювання) і підновлення адсорбентів ( а також інших допоміжних матеріалів), що знаходяться в одному будинку, повинні бути розміщені в окремих приміщеннях.
8.3.2 Маслоапаратна повинна мати таке обладнання:
- витратні баки;
- маслонасоси серії Ш або РЗ;
- фільтри тонкого очищення масла (ФОСН, ФГН, фільтрпреси);
- установки для очищення, осушки та регенерації масла (ПСМ, УВМ, цеолітові установки та ін);
- адсорбери;
- підігрівні масла;
- спеціальне обладнання для введення присадок;
- рідинні лічильники для обліку, приймання - видачі масел;
- комунікації трубопроводів;
- колонку для видачі нафтопродуктів в автотранспорт;
- приточно-витяжну вентиляцію;
- систему автоматичного пожежогасіння.

8.4 Маслопроводи

  8.4.1 До масляних вимикачів не повинні прокладатися стаціонарні маслопроводи. Злив і залив масла має виконуватися з використанням інвентарних маслопроводів та резервуарів (автоцистерн).
8.4.2 Рекомендується прокладати стаціонарні маслопроводи до
трансформаторів на підстанціях, де встановлені два і більше трансформатори потужністю 200 МВ*А і більше і є маслоапаратна, а також на великих електростанціях.
8.4.3 Стаціонарні маслопроводи на електростанціях і підстанціях 330—750 кВ необхідно також прокладати від майстерні або апаратної масляного господарства до приміщення для ремонту трансформаторів (до трансформаторної башти на підстанціях або до монтажного майданчика машинного залу на електростанціях) та до складу масла, а також до місця зливу масла з цистерн.
8.4.4 Стаціонарні маслопроводи необхідно виконувати із сталевих труб, які з'єднуються зварюванням (окрім стику з арматурою).
Стаціонарні маслопроводи у неробочому стані повинні бути повністю заповнені маслом.
8.4.5 Для трансформаторних масел можуть бути використані розбірні маслопроводи, які попередньо очищують прокачкою гарячого масла.
8.4.6 Для поліпшення якості процесу відбору проб масла рекомендується обладнати пробовідбірну точку перед кожною одиницею маслонаповненого обладнання, до якої підведено стаціонарний маслопровід.

 

8.5 Додаткове оснащення масляного господарства

  8.5.1 Масляне господарство може бути додатково обладнане різними пересувними пристроями для обробки, регенерації, збору та заливу трансформаторних масел (пересувні ємкості, пересувні установки типу УВМ, ПЦУ, УТМ та ін.).
8.5.2 Залежно від оснащеності енергосистеми пересувними установками для обробки масла та від транспортних зв'язків між підстанцією і централізованим масляним господарством енергосистеми майстерня масляного господарства може обладнуватися не всіма стаціонарними установками для обробки масла або зовсім не споруджуватися, у останньому випадку необхідно передбачити апаратну масляного господарства з колектором для приєднання пересувних маслооброблюючих установок ізоляційного масла.