Содержание материала

  5 Застосування трансформаторного масла на підприємствах

  5. 1 Галузь застосування трансформаторних масел

5.1.1 Галузь використання у маслонаповненому електрообладнанні (далі - обладнані) масел, що виробляються або раніше вироблялися у країнах СНД, наведено в таблиці 5.1.
5.1.2 Залив і долив трансформаторів необхідно провадити попередньо підготовленим, чистим та сухим маслом із показниками якості, які пред'являються до масел, що заливають в обладнання, відповідно до таблиці 5.2.
Показники якості масла, яке заливають до баків контактору пристрою РПН, повинні задовольняти вимогам до масла обладнання відповідної категорії по класу напруги.

Таблиця 5.1 - Галузь використання масел виробництва країн СНД


Марка масла виробництва країн СНД

Категорія обладнання1)

Нормативний
документ, що регламентує метод визначення
показників

заново
змонтованого

після ремонту та, якщо обладнання раніше було залите маслом цієї марки, для доливу

ГК

Усі категорії

Усі категорії

ТУ 38. 101. 1025

Т-1500

Усі категорії

Усі категорії

ГОСТ 982

Т-750

Усі категорії

Усі категорії

ГОСТ 982

ТКп

Б, В, Г, Д

Б, В, Г, Д

ТУ 38. 101. 890

ТКп

В, Г, Д

В,Г, Д

ТУ 38.401. 58.49

ТАп

БЗ

ТУ 38.101. 281

ТСп

Д1, Д2

Д1, Д2

ГОСТ 10121

MB

2)

2)

ТУ 38. 101 .857

1) Категорія обладнання - відповідно до таблиці 3.2
2) Масляні вимикачі, які експлуатуються у районах з холодним кліматом

  Долив масла в обладнання повинен провадитися з урахуванням галузі
використання масла відповідно до таблиці 5.1 для відомих, найбільш поширених масел.
Для марок масел, досвід експлуатації яких відсутній, при визначенні їх галузі використання потрібно керуватися розділом 4.
5.1.3 Регенеровані масла з обладнання категорій А, Б, В, відновлені до норм, зазначених у таблиці 5.2, можна застосовувати для заливу і доливу обладнання на категорію нижче.

  У разі необхідності повторного використання масла в обладнанні тієї самої категорії необхідно провести спеціальні випробування для визначення наявності залишкових продуктів старіння згідно з А.2.27 (додаток А) у спеціалізованій лабораторії. Невиконання цієї вимоги може призвести до аномально швидкого

окислення масла і зашламленню твердої ізоляції, яке не можна усунути.

Таблиця 5.2 - Граничнодопустимі значення показників якості трансформаторного масла, підготовленого та залитого в обладнання


Найменування
показників

Категорія
обладнання1)

Значення показників
якості трансформаторного
масла до заливу в обладнання

Значення показників
якості трансформаторного
масла після заливу в
обладнання

Нормативний
документ, що регламентує метод визначення
показників

1

2

3

4

5

1 Пробивна напруга для
трансформаторів, апаратів і уводів, не менше, кВ

А
Б
В (тільки для обладнання
класу напруги 150 кВ)
В (крім обладнання класу
напруги 150кВ)
Г (тільки для трансформаторів
власних потреб)
Г(крім трансформаторів
власних потреб)
Д

70/652)
60/552)

55/502)

50/452)

40/352)

35
30

65/6022)
55/502)

50/452)

45/402)

35/302)

30
25

ГОСТ 6581

 

Продовження таблиці 5.2


1

2

3

4

5

2 Вологовміст, не більше, % маси (г/т)

 

 

Для усіх категорій обладнання з плівковим або азотним захистом, вимірювальних
трансформаторів
та герметичних уводів
Для решти обладнання всіх категорій .

0,001 (10)

 

 

0,002 ( 20 )

0,001(10)

 

 

0,0025 ( 25 )

ГОСТ 7822

 

 

3 Тангенс кута діелектричних
втрат при 90 °С, не більше, %3)

А,Б,В,Г,Д

 

0,5

 

0,7

 

ГОСТ 6581

 

4 Кислотне число, не більше,
мг КОН/г масла3)

А,Б,В,Г,Д

0,01

 

0,01

 

ГОСТ 5985

 

Продовження таблиці 5.2


1

2

3

4

5 Вміст водорозчинних кислот,
мг КОН / г масла

А,Б,В,Г,Д

Відсутність

ГОСТ 6307

6 Вміст механічних домішок, не більше:
- кількість в 10 мл масла (розмір часток більше 10 мкм),шт;
- % маси (г/т)

 

А

 

А
Б,В,Г,Д

 

1000

 

0,0005 (5)
0,005 (50)

 

1000

 

0,0005 (5)
0,005 (50)

 

ІЕС970

 

РД 34.43.202
ГОСТ 6370

7 Температура спалаху в закритому тиглі, не менше, °С

А,Б,В,Г,Д

135

135

ГОСТ 6356

8 Газовміст (для герметичного обладнання), не більше, % об'єму:
- при використанні абсорбціометрів, що встановлені в дегазаційних установках;

 

 

А,Б,В,Г,Д

 

 

 

0,1

 

 

 

0,2

 

 

 

Інструкція
ОВБ 463.252

 

Закінчення таблиці 5.2


1

2

3

4

5

- при використанні хроматографічного аналізу

А,Б,В,Г,Д

0,2

0,3

РД 34.46.303

9 Стабільність проти окислення,
індукційний період, не менше, год3)

А,Б,В,Г,Д

120

120

Визначення показників відповідно до А.3.5

1) Категорія обладнання - згідно з приміткою до таблиці 3.2
2) У чисельнику наведено значення показника для електричного обладнання, що вводиться в експлуатацію з 01.01.99, в знаменнику - введеного в експлуатацію до 01.01.99.
3) Для окремих марок масел значення показника - відповідно до таблиці Б.1.

  5.1.4 Масла ТКп і ТАп можна використовувати для доливу вимірювальних трансформаторів струму і напруги, маслонаповнених уводів категорії Б, В, Г, Д включно, а масло ТСп - для того самого типу обладнання категорії В, Г , Д включно.
5.1.5 Масла Т-1500 і Т-750, а також відповідні до них за висновком,
оформленим згідно з розділом 4, рекомендується використовувати для силових трансформаторів та реакторів категорії А і Б або для вимірювальних трансформаторів струму і напруги та маслонаповнених уводів категорії А, Б і В.
5.1.6 Для доливу маслонаповнених уводів використовуються сухі
трансформаторні масла марки Т-750 або ГК, що мають пробивну напругу но менше 70 кВ і вологовміст не більше 10г/т.
5.1.7 Усі трансформаторні масла можна використовувати в масляних вимикачах, але, з економічних міркувань, недоцільно використовувати масла ГК, Т-1500, Т-750 і відповідні до них за висновком, оформленим згідно з розділом 4.
5.1.8 За необхідності в силові трансформатори категорії Б та нижче допускається залив після капітального ремонту:
- експлуатаційного масла з кислотним числом не більше 0,05 мг КОН/r масла, яке відповідає нормам на експлуатаційне масло за реакцією водної втяжки, вмістом розчиненого шламу, механічних домішок та має при цьому пробивну напругу на 10 кВ вище за експлуатаційну норму і тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С не більше 2,6 %;
- суміші експлуатаційного масла з будь-яким свіжим сухим трансформаторним маслом, якщо при цьому не спостерігається погіршення якості суміші в порівнянні з будь-яким маслом, що змішується (відповідно до 5.2).

  5.2 Змішування трансформаторних масел

  5.2.1 Допускається змішування трансформаторних масел, наведених у
таблиці 5.1, у будь-яких співвідношеннях, якщо тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С пробної суміші не перевищує тангенса кута діелектричних втрат при 90 °С компонента з найбільшими діелектричними втратами (випробування відповідно до 4.2.5, переліки в, г).
Суміш масел, призначених для різних класів напруг, повинна використовуватися тільки в обладнанні нижчого класу напруги.
Якщо тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С суміші перевищує тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С компонента з найбільшими діелектричними втратами, то таку суміш можна використовувати тільки для заливу в масляні вимикачі.
5.2.2 Допускається долив маслом ГК силових трансформаторів, що залиті маслами інших марок. При цьому потрібно зважити на те, що масло гідрокрекінгу ГК має високі експлуатаційні властивості та високу термоокислювальну стабільність у порівнянні з іншими марками масел, тому, з економічних міркувань, рекомендується застосовувати її не змішуючи. За необхідності найбільш раціонально використовувати її для змішування з маслами марок Т-750, Т-1500.
5.2.3 Змішування неінгібірованих масел, що раніше випускалися в країнах СНД і знаходяться в експлуатації, із свіжими інгібірованими маслами не допускається без додавання антиокислювальної присадки (іонолу).
Іонол вводиться до суміші масел у такій кількості, щоб вміст присадки становив не менше 0,25 % від маси суміші. Після цього суміш випробовується на стабільність проти окислення. Стабільність суміші повинна бути вищою за стабільність неінгібірованого масла.
5.2.4 Імпортні масла, які вміщують антиокислювальну присадку іонол в концентрації не менше 0,3 % від маси масла, відповідають вимогам Публікації ІЕС 296, мають температуру спалаху не менше 135 °С і вміст сірки в яких не більший 0,35 % від маси, можна змішувати в будь-яких співвідношеннях з маслами ТКп, ТАп та використовувати в обладнанні категорій Б, В, Г, у разі змішування з маслом марки ТСп - в обладнанні категорій В, Г.
Не допускається застосування імпортних масел, які не вміщують антиокислювальну присадку іонол.
При змісті сірки більше 0,35 % від маси - імпортні масла можна використовувати в обладнанні категорії г.
Після отримання позитивного результату тесту відповідно до 4.2.5
допускається змішувати імпортні масла, які вміщують сірку не більше 0,35 % від маси:
- з маслами Т-750 і Т-1500 та використовувати такі суміші в обладнанні до категорії Б включно;
- з маслами ГК та використовувати суміші в силових трансформаторах і реакторах до категорії Б включно.

5.2.5 Не допускається змішувати ізоляційні масло марки MB з будь-якими
трансформаторними маслами.
5.2.6 Питання змішування масел є достатньо складним і не має загального універсального алгоритму рішення, тому у разі виникнення такої проблеми, яка виходить за межі поданих в цьому розділі вказівок, рекомендується звернутись за консультацією до спеціалізованої організації. Особливо це відноситься до питання змішування масел, які призначенні до заливу в обладнання категорії А.

  5.3 Заходи з підготовки масла до заливу в електрообладнання

  5.3.1 В обладнання заливають чисте, сухе трансформаторне масло, що пройшло обробку (очищення, осушення) і відповідає всім нормованим показникам відповідно до таблиці 5.2 (для окремих марок масел - відповідно до таблиці Б. 1, додаток Б). Масла, що не відповідають вимогам ГОСТ, ТУ або стандартам ІЕС по нормованим показникам, не допускається заливати в обладнання.
5.3.2 Технологію обробки трансформаторного масла перед заливом в обладнання наведено в додатку Б .
5.3.3 Свіжі, сухі та підготовлені до заливу в обладнання масла безпосередньо до заливу і після цього повинні відповідати граничнодопустимим значенням показників якості, що наведені в таблиці 5.2 (з урахуванням таких значень для конкретних марок масел відповідно до таблиці Б. 1).
5.3.4 Показники, які повинні бути визначені для трансформаторного масла, що підготовлене до заливу у заново змонтоване обладнання, наведено в таблиці 5.3.
5.3.5 До початку монтажу із трансформаторів, які транспортуються без масла, має бути зроблено відбір проб залишків масла (із дна).
Пробивна напруга залишків масла повинна бути у трансформаторах категорій:
- А - не менше 50 кВ;
- Б - не менше 45 кВ;
- В - не менше 35 кВ.
5.3.6 Масло для заливу герметичних уводів повинно бути дегазованим.
5.3.7 У маслонаповнених каскадних вимірювальних трансформаторах оцінювання стану масла в окремих ступенях трансформаторів повинне
Таблиця 5.3 - Перелік показників, які визначаються перед заливом трансформаторного масла у заново змонтоване обладнання


Тип обладнання та момент визначення значень показників якості масла

Категорія
обладнання1)

Показник, що визначається
(нумерація відповідно до таблиці 5.2)

1 Трансформатори, які транспортуються без масла:
- перед заливом

 

А,Б,В
Г, Д

 

1,2,3,4,5,6,7,9
1,4,5,6,7

2 Трансформатори, які транспортуються з
маслом:
- до початку монтажу
- після монтажу перед вмиканням

 

 

А, Б, В
А, Б, В
(Г, Д)2)
(Г, Д)3)

 

 

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,4,5,6,7
1,6

3 Трансформатори з плівковим захистом:
- перед заливом
- після монтажу перед вмиканням

 

А,Б,В,Г, Д
А, Б, В

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9
1,2,3,4,5,6,7,8

4. Вимірювальні трансформатори:
- до початку монтажу

- після монтажу перед вмиканням

 

А, Б
В, Г, Д
А,Б,В
Г4)

 

1,2,3,4,5,6,7
1,4,5,6,7
1,4,5,6,7
1,4,5,6,7

5 Трансформатори струму:
- після монтажу перед вмиканням

А,Б,В

1,4,5,6,7

6 Негерметичні уводи:
- до початку монтажу

 

А, Б
В,Г, Д

 

1,2,3,4,5,6,7
1,4,5,6,7

 

Закінчення таблиці 5.3


7 Масляні вимикачі:
- після монтажу, капітального та позапланового ремонтів

 

А,Б,В, Г, Д

 

1,6

1) Категорія обладнання - згідно з приміткою до таблиці 3.2.
2) За відсутності заводського протоколу випробування масла.
3) За наявності документів з результатами випробувань масла, проведених на заводі-виготовлювачі небільше, як за шість місяців до експлуатації, та за умови відповідності цих результатів нормам на показники якості масла.
4) 3 об'ємом масла 30 кг і більше {із вимірювальних трансформаторів категорії Г з об'ємом масла менше 30 кг проби масла можуть не відбиратися, але в разі погіршення характеристик ізоляції допускається повна заміна масла).

виконуватися за нормами категорій обладнання, що відповідають номінальній робочій  напрузі ступеня (каскаду).
5.3.8 У бакових вимикачах випробування масла провадиться до і після заливу, а у маломасляних вимикачах усіх напруг - до заливу масла.
5.3.9 При заливі масла в обладнання рекомендується відбирати проби масла об'ємом від 5 до 10 см3. Зберігати їх герметично закритими без доступу світла і використовувати як еталон для визначення процентного вмісту присадки в процесі експлуатації масла.