Содержание материала

Додаток 1

Елементи витрат
електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій

1. Небаланс електроенергії з-за похибок приладів обліку НБф (п. 3 листа Міненерго України від 07.03.96 N 21/1-21-9) враховується як витрата на власні потреби.

2. Витрати електроенергії на невеликі по обсягу ремонтні роботи, що виконуються епізодично в процесі експлуатації на електростанціях, враховуються як витрати на власні потреби електростанцій.

3. В витрати на власні потреби електростанції входить електроенергія, що споживається нею з енергосистеми і враховується лічильниками трансформаторів власних потреб.

4. В елементи витрат електроенергії на власні потреби теплової електростанції входять витрати на наступні об'єкти та види робіт:

механізми, що обслуговують розвантажувальні пристрої та склади палива, які належать електростанції;

механізми подачі та дроблення палива;

помел вугілля та пневматична подача пилу;

тягодуйні установки, димососи рециркуляції, вентилятори млинові та первинного повітря, бустерні та живильні насоси, насоси рециркуляції середовища прямоточних котлів, механізми золоуловлювання, золо- та шлаковилучення;

хімічне очищення та знесолення води, дренажні насоси, насоси технічного та пожежного водопостачання;

електродвигуни установок для очищення забрудненої води та димових газів, насосів освітленої води;

компресори і повітродувки системи очищення котлів та пневмоінструменту;

магнітні сепаратори і електродвигуни інших механізмів котельної установки;

втрати в трансформаторах власних потреб, які живлять механізми котлів і турбоагрегатів (лічильники, встановлені на стороні НН трансформаторів);

механізми центрального пилузаводу;

циркуляційні насоси та вентилятори градирень (при загальному водопостачанні з розташованими поруч підприємствами обчислюється частка витрат електроенергії електростанції);

насоси конденсатні та водяних ежекторів турбін, дренажні насоси регенеративних підігрівачів, насоси установок по очищенню основного конденсату турбін, насоси підживлення водосховищ та циркуляційних систем, живильні і бустерні насоси, механізми по очищенню гідроохолоджувачів, валоповоротні прилади, масляні насоси систем змащення і регулювання та ущільнювачів генераторів, дренажні насоси та для перекачування;

екологічні механізми;

механізми, що обслуговують ВРУ;

втрати в підвищувальних трансформаторах;

втрати в шунтуючих реакторах;

витрати електроенергії при роботі генератора в режимі СК і на його допоміжне устаткування;

інше технологічне допоміжне устаткування турбіни;

мережні насоси і насоси, що підживлюють та підкачують, теплової мережі, які встановлені на території станції;

конденсатні насоси підігрівачів мережної води, конденсатні та живильні насоси пароперетворювачів;

конденсатні насоси конденсаторів при роботі на погіршеному вакуумі;

інші електродвигуни, що обслуговують теплофікаційну установку;

пікові водогрійні котли, що служать для додаткового підігріву води після основних мережних підігрівачів турбоагрегатів;

електродвигуни мазутного господарства (пропорційно кількості мазуту, що був спалений піковими водогрійними котлами);

насоси устаткування по приготуванню і хімічній очистці води, що підживлює, для тепломережі і відновлення неповернення конденсату тепловими споживачами;

привід механізмів відкачування каналізаційних вод і їх очисних споруд;

охолодження генераторів і трансформаторів, компресори повітряних вимикачів, двигуни-генератори акумуляторних батарей та інші електродвигуни електроцеху, вимірювальної та ремонтної майстерень;

освітлення приміщень, електроінструмент, опалення та вентиляція, підйомні пристосування для ремонту обладнання.

5. В елементи витрат електроенергії на власні потреби гідроелектростанції входять витрати на наступні об'єкти та види робіт:

механізми, що обслуговують греблю, водоскидувачі, промивні пристрої, водозбирач ГЕС, водовипуски та інші;

освітлення і опалення приміщень споруд ГЕС, а також деривація і підігрів пазів затвору;

механізми, що обслуговують напірний басейн (аванкамери), промивні пристрої;

механізми, що обслуговують грати і пази затворів напірного фронту;

освітлення напірного басейну та опалення приміщень, що відносяться до споруд напірного басейну (аванкамери);

обігрів грат і затворів напірного фронту;

електродвигуни, що працюють в системі регулювання, в системі відкачки води з пересічного тракту гідроагрегатів та дренажних від будинку ГЕС;

електродвигуни масляного і пневматичного господарств ГЕС, системи пожежотушіння генераторів та будинку ГЕС;

механізми на відкриття-закриття затворів напірних трубопроводів та підйомних механізмів (кранів, ліфтів, лебідок та інші);

втрати в блочних трансформаторах і ТВП;

електрозварку, електроінструменти, механізми та верстати майстерень по ремонту гідромеханічного та електротехнічного обладнання;

освітлення, опалення та вентиляція всіх без винятку приміщень будинку ГЕС, а також приміщень розподільних пристроїв і освітлення його території.

5.1. Споживання активної енергії при роботі гідроагрегатів в режимі синхронного компенсатора треба відносити на рахунок енергопостачальних організацій.

6. В елементи витрат електроенергії на власні потреби атомної електростанції входять витрати на наступні об'єкти та види робіт:

6.1. Ядерна установка, що виробляє пар:

головні циркуляційні насоси та їхні допоміжні механізми;

насоси, що підживлюють, 1 контуру;

насоси води, що продуває, парогенераторів;

насоси чистого та брудного конденсату;

нагрівачі компенсаторів обсягу;

насоси промконтуру і контуру розхолодження;

насоси трапних вод;

насоси організованих проточок;

приводи СУЗ;

насоси борної кислоти;

насоси спринклерної системи;

насоси подачі води для потреб санітарного корпусу;

насоси технічної води машзалу і СВО;

насоси пожежного водопостачання;

механізми санітарного корпусу;

механізми сховища рідких відходів (СРВ);

механізми вузлів приймання, складів і сховищ свіжого палива;

механізми басейнів дотримування (шахт) і басейнів перевантаження для збереження відпрацьованих та аварійних ТВС;

механізми систем опалення, вентиляції і кондиціонування виробничих приміщень реакторного відділення, включаючи санкорпус, склади і сховища свіжого та відпрацьованого палива, сховища рідких і сухих відходів, приміщення СВО, газоочищення, борного вузла, баків запасу борної кислоти та ін.;

освітлення виробничих приміщень реакторного відділення, включаючи санкорпус, склади і сховища свіжого та відпрацьованого палива, сховища рідких і сухих відходів, приміщення СВО, газоочищення, борного вузла, баків запасу борної кислоти та ін.;

інше технологічне допоміжне обладнання ядерної установки.

6.2. Витрати електроенергії в турбінній установці на:

живильні і бустерні насоси;

циркуляційні насоси;

насоси підживлення водосховищ і циркуляційних систем;

вентилятори градирень;

насоси основного конденсату;

насоси водяних ежекторів турбін;

зливні насоси регенеративних підігрівачів і сепараторів-пароперегрівачів;

насоси установок по очищенню основного конденсату турбін;

насоси дренажних баків;

масляні насоси систем змащення і регулювання;

масляні насоси ущільнення генераторів;

валоповоротні пристрої;

насоси газоохолоджувачів і водоохолоджувачів генераторів;

механізми компресорних станцій;

охолодження трансформаторів власних потреб;

механізми, які обслуговують ВРУ;

механізми електролізних;

перетворюючі двигун-генератори;

втрати в трансформаторах власних потреб;

втрати в блочних трансформаторах;

насоси і механізми установок по хімічному очищенню і хімічному знесоленню води, в тому числі насоси подачі сирої води з машзалу на ХВО (пропорційно додатку води, що відновлює внутрішньостанційні втрати теплоносіїв);

механізми систем опалення, вентиляції і кондиціонування виробничих приміщень турбінного відділення, електроцеху і хімцеху, в тому числі компресорну станцію та електролізну;

освітлення виробничих приміщень турбінного відділення, електроцеху і хімцеху, в тому числі компресорної станції та електролізної;

інше технологічне допоміжне обладнання турбінної установки;

частина витрат електроенергії на механізми пуско-резервної котельної, пропорційно частці тепла, що передане в теплову схему енергоблоків електростанції, від загального виробництва тепла котельної.

6.3. Витрати електроенергії на механізми, що забезпечують відпуск тепла:

мережні насоси і насоси, що підкачують і підживлюють тепломережі, які встановлені на території станції;

конденсатні насоси підігрівачів мережної води;

насоси проміжного контуру тепломережі і насоси підживлення цього контуру;

конденсатні насоси і насоси, що підживлюють, пароперетворювачів;

насоси живлення генераторів чистого пару;

насоси проміжного контуру генераторів чистого пару і насоси підживлення цього контуру;

насоси і механізми установок по хімічному очищенню і хімічному знесоленню води, в тому числі насоси подачі сирої води з машзалу на ХВО (пропорційно додатку води, що відновлює неповернення конденсату від теплових споживачів і втрати мережної води);

інше технологічне обладнання, що забезпечує відпуск тепла.

7. В елементи витрат на власні потреби підстанцій, що визначені у відповідності з "Инструкцией по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35 - 500 кВ" (СПО Союзтехэнерго, 1981), входять:

охолодження трансформаторів та автотрансформаторів;

обігрів, освітлення та вентиляція приміщень (ВПУ, РЕМ, ВВБ, акумуляторна, компресорна, насосна пожежотушіння, будинок допоміжних пристроїв синхронних компенсаторів, прохідна);

освітлення території;

живлення зарядно-підзарядних пристроїв акумуляторних батарей;

живлення оперативних ланцюгів та ланцюгів управління (на підстанціях з перемінним оперативним струмом);

обігрів осередків КРУЗ (з апаратурою релейного захисту та автоматики, лічильниками або вимикачами) та релейних шафів зовнішнього встановлення;

обігрів приводів та баків масляних вимикачів;

обігрів приводів відокремлювачів та короткозамикачів;

обігрів приводів та маслобаків пристроїв, що перемикають РПН;

обігрів електродвигунових приводів розмикачів;

обігрів електролічильників в неопалюваних приміщеннях;

обігрів агрегатних шафів та шафів управління повітряних вимикачів;

живлення компресорів;

обігрів повітрязбірників;

живлення допоміжних пристроїв синхронних компенсаторів (масляні, циркуляційні та дренажні насоси, засувки, автоматика);

електроживлення апаратури зв'язку телемеханіки;

невеликі по обсягу ремонтні роботи, що виконуються в процесі експлуатації;

інші (живлення дренажних насосних, пристроїв РПН, дистиляторів, малих верстатів та пристосувань й т. і.).

8. До витрат електроенергії на власні потреби підстанцій відносяться також витрати електроенергії на приймачі електроенергії, наявність яких обумовлено специфікою експлуатації обладнання підстанцій: кондиціонування приміщення щиту управління (жарка кліматична зона), обігрів доріжок до обладнання на відкритій частині підстанції (в районах з сильними снігопадами) й т. і.