Содержание материала

Припустимі класи точності
розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів для об'єктів обліку

Генератори потужністю більше 50 МВт, лінії електропередачі 220 кВ та вище, трансформатори потужністю 63 МВА та більше .... 0,2 (0,5).

Генератори потужністю 12 - 50 МВт, лінії електропередачі 110 - 150 кВ, трансформатори потужністю 10 - 40 МВА .... 0,5 (1,0).

Інші об'єкти обліку .... 1,0 (2,0).

Значення, що вказані в дужках, призначені для застосування при відсутності потрібного класу.

Клас точності лічильників реактивної електроенергії треба вибирати згідно діючих нормативних документів [1,5 (2,0)].

Клас точності лічильників технічного обліку активної електроенергії повинні відповідати значенням, що наведені нижче:

Для ліній електропередачі з двостороннім живленням напругою 220 кВ та вище, трансформаторів потужністю 63 МВА та більше .... 0,5 (1,0).

Для інших об'єктів обліку .... 1,0 (2,0).

Класи точності лічильників технічного обліку реактивної електроенергії треба вибирати згідно діючих нормативних документів [1,5 (2,0)].

Класи точності вимірювальних трансформаторів струму та напруги повинні бути не нижче 0,5.

Похибки вимірювань, встановлені з урахуванням існуючих технічних можливостей для рівнів системи обліку як допустимі, приведені в таблиці1:

Номер рівня системи обліку

Потужності об'єктів контролю,
МВА

Припустима похибка вимірювань,
%

1

S ≥ 1000

0,3 (0,72)

2

300 < S < 1000

0,4 (0,72)

3

100 < S < 300

0,7

4

50 < S < 100

1,2

5

10 < S < 50

1,8

6

3 < S < 10

2,5

7

0,75 < S < 3

4,6

8

S < 0,75

7,3; 3,63

____________
1) Для Енергоринку за базовий прийнято рівень 3, для роздрібного - рівень 7.

2) Вказані значення припустимих похибок вимірювань приймаються на перехідний період формування системи обліку Енергоринку.

3) Для прямого ввімкнення лічильників (без ТС і ТН).