Содержание материала

4.1. Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище організовується для визначення кількості електроенергії, яка надійшла на її шини та була передана у мережу, а також власного споживання підстанції відповідно до вимог Інструкції та нормативних документів.

4.2. Для визначення обсягу електроенергії, яку надає Енергоринок Постачальникам електричної енергії і споживачам, розрахункові лічильники повинні встановлюватись:

4.2.1. На стороні середньої і нижчої напруги трансформаторів та автотрансформаторів.

4.2.2. На лініях, що відходять в інші області, інші держави або до споживачів, які є членами Енергоринку.

4.2.3. На трансформаторах власних потреб (ТВП).

4.2.4. На обхідному вимикачі (ОВ) або шинороз'єднувальному вимикачі (ШРВ).

4.2.5. На лініях, що живлять споживачів від трансформаторів власних потреб.

4.3. В разі відсутності можливості обліку на стороні середньої і нижчої напруги трансформаторів та автотрансформаторів для визначення обсягу електроенергії, яку продає.

Енергоринок, розрахункові лічильники встановлюються на лініях усіх класів напруги, що відходять від підстанції згідно з актами розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

4.4. В разі неможливості встановлення розрахункових лічильників, згідно п. 4.2 або п. 4.3 тимчасово лічильники можуть встановлюватися на стороні вищого рівня напруги трансформаторів та автотрансформаторів, з урахуванням втрат, обчислених за Методикою про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач, що враховуються при фінансових розрахунках за електроенергію розрахунковим шляхом.

4.5. Лічильники технічного обліку електроенергії на підстанціях необхідно встановлювати на усіх приєднаннях.

4.6. Вимірювальні трансформатори струму і напруги та лічильники електроенергії експлуатуються персоналом відповідної електроенергетичної системи та знаходяться на її балансі. Їх ремонт та періодична повірка здійснюється персоналом відповідної електроенергетичної системи (Оператора), а заміна та перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених Сторін.

4.7. Оператор забезпечує роботу лічильників, вимірювальних трансформаторів з відповідним класом точності, а також надає зацікавленим Сторонам паспорти-протоколи вимірювальних комплексів, в яких повинні бути зазначені виміри навантажень струмових ланцюгів та ланцюгів напруги, і втрат напруги від трансформаторів напруги до лічильників.

4.8. Планові заміни та перевірки лічильників розрахункового обліку виконуються згідно з графіками. Графіки складаються відповідною електроенергетичною системою, узгоджуються з зацікавленими Сторонами та затверджуються НЕК "Укренерго". При виявленні відхилень від норм провадиться заміна приладів обліку. Роботи виконує персонал Оператора та підстанції у присутності представників всіх зацікавлених Сторін, для чого надсилається виклик її представникам. При відсутності офіційної відповіді на виклик протягом 2-х діб Оператор має право самостійно провести перевірку (заміну) лічильників з подальшим поданням протоколу перевірки (заміни) зацікавленим Сторонам. Лічильники та ланцюги зв'язку до трансформаторів струму та напруги пломбуються відповідними Сторонами.

4.9. При виконанні ремонтно-налагоджувальних робіт у ланцюгах обліку виконавець діє згідно з встановленим у п. 4.8 порядком.

4.10. При живленні приєднання через ОВ або ШРВ черговий персонал підстанції повинен телефонограмою повідомити відповідній електроенергетичній системі, із зазначенням часу переходу на ОВ (ШРВ), початкове показання лічильника ОВ (ШРВ). При відновленні нормальної схеми живлення приєднання знов повідомляється час переходу на нормальну схему та кінцеві показання лічильника ОВ (ШРВ). Ця інформація передається електроенергетичною системою усім зацікавленим Сторонам.

4.11. Облік електроенергії здійснюється відповідно з періодом інтеграції, який визначає Енергоринок (тимчасово - як вказано в п. 2.12).

4.12. Класи точності розрахункових електролічильників і електролічильників технічного обліку електроенергії, вимірювальних трансформаторів струму та напруги, а також припустимі значення похибок вимірювального комплексу повинні відповідати вимогам додатка 7.

4.13. Щомісяця по записах показань лічильників в 0 годин облікового часу Енергоринку 1-го числа на кожній підстанції необхідно складати баланс електроенергії, який включає в себе:

4.13.1. В разі обліку згідно п. 4.2:

- надходження електроенергії на шини підстанції - Wп;

- відпуск електроенергії - Wв;

- витрати електроенергії на власні потреби підстанції - Wвп;

4.13.2. В разі обліку згідно п. 4.3:

- надходження електроенергії на шини підстанції - Wп;

- відпуск електроенергії - Wв;

- витрати електроенергії на власні потреби підстанції - Wвп;

- втрати електроенергії в силових трансформаторах підстанції - D Wтр.

Всі складові балансу, крім втрат електроенергії в трансформаторах, треба вимірювати лічильниками розрахункового і технічного обліку.

4.14. Втрати електроенергії в трансформаторах та автотрансформаторах (в разі обліку згідно п. 4.3) треба визначати згідно Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач, що враховуються при фінансових розрахунках за електроенергію розрахунковим шляхом.

4.15. Фактичний небаланс (по даних на 0 годин 1-го числа) треба визначати згідно додатка 6.

4.16. Обчислений фактичний небаланс треба порівнювати з припустимим. При цьому повинно бути НБф <= НБп.

4.17. Припустимий небаланс треба визначати згідно додатка 8.

4.18. Якщо фактичний небаланс перебільшує припустимий, персоналу Оператора необхідно виявити причини цього та прийняти заходи по усуненню їх на протязі 1 місяця.

4.19. Результати складання балансу треба оформлювати актом, який використовується для зведення загального балансу (додаток 6), з урахуванням місць встановлення розрахункового обліку.