Содержание материала

Додаток 9

Приклад обчислення
небалансу електроенергії для електростанції

Визначити припустимий небаланс електроенергії для електростанції, надходження електроенергії на шини якої фіксується двома лічильниками (1 та 2), а відпуск - чотирма (3 - 6).

Показання всіх лічильників (кількість електроенергії за звітний період), сполучення класів точності лічильників, трансформаторів струму (ТС), трансформаторів напруги (ТН) та відповідні їм похибки, що обчислені по формулі (2) додатка 8, наведені в таблиці:

Номер лічильника

Сполучення класів точності

W,
тис. кВт.г.

d, %

d

Лічильник

ТС

ТН

1

0,5

0,5

0,5

5840

±0,866

0,78

2

1,0

0,5

0,5

1620

±1,225

0,22

3

1,0

0,5

0,5

3350

±1,225

0,47

4

1,0

0,5

0,5

1100

±1,225

0,16

5

1,0

0,5

0,5

1940

±1,225

0,27

6

1,0

0,5

0,5

750

±1,225

0,1

Втрати електроенергії в трансформаторах, що отримані в результаті окремого обчислення, складають 110 тис. кВт.г.

Рішення: сумарне надходження електроенергії на шини електростанції складе

Wп = 5840 + 1620 = 7460 тис. кВт.г.

Сумарний відпуск:

Wо = 3350 + 1100 + 1940 + 750 = 7140 тис. кВт.г.

Фактичний небаланс:

НБф = (7460 - 7140 - 110) / 7460 х 100 = 2,815 %, або 210 тис. кВт.г.

Частка електроенергії d, що пройшла через кожний лічильник, визначена по (3) додатку 8 та наведена в таблиці.

Припустимий небаланс електроенергії на цій електростанції в відповідності з (1) додатка 8:

що відповідає діапазону припустимого небалансу від 75 тис. кВт.г. надлишку електроенергії до 75 тис. кВт.г. нестачі.

Фактичний небаланс більше припустимого на 210 - 75 = 135 тис. кВт.г. (1,8 % сумарного надходження), що свідчить або про наявність на електростанції неврахованого споживання, або неприпустимих фактичних похибок засобів обліку електроенергії.