Содержание материала

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА


СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ
ДК "УКРТРАНСГАЗ"
Порядок безпечної експлуатації та обслуговування

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ДК "УКРТРАНСГАЗ"
Порядок безопасной эксплуатации и обслуживания


  Затверджено та надано чинності наказом від 2004.01.21 № 26
  Чинний від 2004.02.20
 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до безпечної експлуатації та обслуговування систем вентиляції виробничих, адміністративно-побутових, складських і громадських будівель і споруд ДК "Укртрансгаз".
 Вимоги цього стандарту обов'язкові для виконання організаціями та підприємствами, що входять до складу ДК "Укртрансгаз", а також підрядними організаціями, які виконують роботи на об'єктах ДК "Укртрансгаз".
 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
 ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги
 ДСТУ 3191-95 Обладнання для кондиціювання повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки
 ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожоровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
 ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
 ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
 ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные
     ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
 ГОСТ 10616 -90 Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры
 ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
 ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
 ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении
 ДНАОП 0.00 - 1.18-98 Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищенних вентиляторів
 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці
 ДНАОП.0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
 НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
 СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение
 3 ВИЗНАЧЕННЯ
 У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

 вентиляція - обмін повітря в приміщенні для видалення надлишків тепла, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних умов і чистоти повітря в робочій зоні, або в зоні, що обслуговується;
 калорифер - теплообмінник, який призначений для передачі тепла від теплоносія до повітря в системах опалення і припливної вентиляції;
 фільтри - пристрої для очищення від пилу повітря, яке подається в приміщення системами вентиляції і кондиціювання повітря;
 місцевий відсмоктувач - пристрій для вловлювання шкідливих і вибухонебезпечних газів, пилу, аерозолів і парів (зонт, бортовий відсмоктувач, витяжна шафа, кожух - повітроприймач і т.і.) у місцях їх утворення (станок, апарат, робочий стіл, камера, шафа і т. і), який приєднується до повітроводів систем місцевих відсмоктувачів і є, як правило, складовою частиною технологічного обладнання;
 вентиляція аварійна витяжна - механічна або природна вентиляція, яка призначена для прискореного видалення парогазоповітряних сумішей, які поступають в повітря приміщення в аварійних ситуаціях;
 вентиляція витяжна загальнообмінна - вентиляція, яка призначена для видалення повітря з об`єму приміщення;
вентиляція припливна загальнообмінна - вентиляція, яка призначена для подачі повітря в приміщення;
 вентиляція витяжна місцева - вентиляція, яка призначена для видалення забрудненного повітря безпосередньо від джерела шкідливих виділень;
 вентиляція механічна - вентиляція, яка здійснює переміщення повітря за допомогою збуджувачів тяги (вентиляторів, ежекторів) і включає комплекс технічних засобів переміщення повітря;
 вентиляція природна - повітрообмін, який здійснюється під дією різних питомих ваг зовнішнього і внутрішнього повітря, під впливом вітру або сумісної їх дії;
 вентиляційна система - вентиляційний агрегат з мережею повітроводів, обладнаних повітророздавальними або повітроприймальними пристроями, пристроями для регулювання, контролю теплозволожуючої обробки і очищення повітря;
 вентиляційний агрегат - вентилятор з електродвигуном, встановлений на загальній рамі, оснащений віброізолюючим пристроєм;
 протипожежна перешкода - будівельна конструкція, інженерна споруда чи технічний засіб, що має нормовану межу вогнестійкості, яка перешкоджає поширенню вогню з одного місця в інше;
 вогнезатримуючий клапан - вогнезатримуючий протипожежний клапан систем вентиляції та кондиціювання, що є одним із видів проти пожеж-них перешкод. Час спрацювання клапана в автоматичному режимі не повинен перевищувати 2 хв;
 зворотний клапан - клапан, призначений для автоматичного запобігання зворотного потоку робочого середовища у випадку відключення вентилятора;
 колектор - дільниця повітроводу, до якого приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів;
 транзитний повітровід - частина повітроводу, що прокладена за межами приміщення або групи приміщень, які ним обслуговуються;
 утеплений клапан - клапан з електропідігрівом для регулювання потоку повітря під час повітрозабирання в припливних вентсистемах;
 аераційний пристрій - спеціально передбачені отвори, що регулюються, в зовнішніх огородженнях для організації природного повітрообміну в приміщенні з використанням природних збуджувачів руху повітря - гравітаційних сил і вітру;
 приміщення категорії А вибухопожежонебезпечні - у приміщенні знаходяться або використовуються горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 280 С, у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, які здатні до вибуху і горіння у разі взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним у такій кількості, що розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа;
 приміщення категорії Б вибухопожежонебезпечні - у приміщенні знаходяться або використовуються горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху вище 280 С, горючі рідини у такій кількості, що здатні утворити вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа;
 приміщення категорії В пожежонебезпечні - у приміщенні знаходяться або використовуються горючі або важкозаймисті рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали ( в тому числі пил та волокна ), речовини та матеріали, здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, за умови, що приміщення, в яких вони є в наявності або обертаються, не належать до категорії А і Б;
 приміщення категорії Г - у приміщенні знаходяться або використовуються горючі і важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі речовини й матеріали ( у тому числі пил та волокна), речовини й матеріали при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним здатні горіти тільки за умови, якщо приміщення, у яких вони є в наявності або обертаються, не належать до категорій А і Б;
 приміщення категорії Д - у приміщенні знаходяться або використовуються негорючі матеріали в холодному стані. Дозволяється зараховувати до категорії Д приміщення, у яких розміщені горючі речовині у системах змащування, охолодження і гідроприводу обладнання, в яких не більше 60кг в одиниці обладнання за умов тиску не більше 0.2 МПа, кабельні електропроводки до обладнання, окремі предмети меблів на місцях;
 вибухонебезпечна зона класу 0 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу. Вибухонебезпечна зона класу 0 може мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання;
 вибухонебезпечна зона класу 1 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної роботи (тут і далі нормальна робота - ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів);
 вибухонебезпечна зона класу 2 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газо-пароповітряного середовища визначають за правилами ( нормами ) відповідних галузей промисловості;
 пожежонебезпечна зона класу П-І - простір у приміщенні, у якому знаходяться горючі рідини, які мають температуру спалаху більше за +610С;
 пожежонебезпечна зона класу П-ІІ - простір у приміщенні, у якому можуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна;  пожежонебезпечна зона класу П-ІІа - простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді горючі речовини та матеріали;
 пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ - простір поза приміщенням, у якому знаходяться горючі рідини, які мають температуру спалаху більше за +610С або тверді горючі речовини.
 

4 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

4.1 Основним призначенням вентиляційних систем є підтримання в приміщеннях газокомпресорних станцій, станцій підземного зберігання газу, газорозподільних станцій, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, насосів нагнітання метанолу, діетиленгліколю, паливно-мастильних матеріалів, зарядки акумуляторів, каналізаційно-насосних станцій, котелень, гаражів, токарних, слюсарних, столярних майстерень, зварювальних і заточних відділень, хімічних лабораторій, в повітря яких можливе попадання шкідливих речовин І, ІІ, ІІІ, ІV класів небезпеки (природний газ, пари кислот, мастил, діетиленгліколь, метанол, одорант, оксид вуглецю, марганець, оксид азоту, діоксид азоту, вуглеводні, зварювальні аерозолі, пил), санітарно-гігієнічних і метеорологічних умов за ГОСТ 12.1.005.
 4.2 Вентиляційне обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, вимогам стандартів та технічних умов на конкретні види обладнання.
 4.3 Конструкція кріплення обертових частин обладнання повинна виключати можливість самочинного їх роз'єднання та зсуву в осьовому напрямку.
 4.4 Майданчики під обладнання, розташовані понад 0.7 м від рівня підлоги, повинні мати огорожі та постійні східці.
 4.5 Розміщення обладнання повинно забезпечувати безпеку та зручність технічного обслуговування та ремонту.
 4.6 Конструкція проточної частини обладнання повинна забезпечувати її герметичність.
 4.7 Отвори в пристрої для входу повітря повинні бути закриті решітками, пофарбованими у сигнальний колір згідно з ГОСТ 12.4.026. Ступінь захисту отворів, не з'єднаних з повітроводами: на вході 1R20, на виході 1R10 згідно з ГОСТ 14254.