Содержание материала

 

Додаток 9
до пункту 6.1 Положення про безпечну та надійнуексплуатацію виробничих
будівель і споруд

Кошторис на капітальний ремонт
Підстава _____________________________________________________________________
(креслення, дефектні відомості, опис робіт)
Кошторисна вартість __________________________________________
Складено в цінах на ____________ рік
Балансова вартість об'єкта, який ремонтується ____________________

 


п/п

Обгрунтування (№ одиничних розцінок, шифр кошторисних норм і ін.)

 

Назва видів робіт(конструктивних елементів)

 

Одиниці виміру

 

Кількість

 

Вартість одиниці виміру

 

Загальна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник головного інженера підприємства (організації) з капітального ремонту (чи інша посадова особа, особа, що очолює службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд) _________________________________________________________
(підпис)

Начальник цеху __________________________
(підпис)
Склав __________________________
(підпис)

Додаток 10
до пункту 6.1 Положення про безпечну та надійнуексплуатацію виробничих
будівель і споруд

_________________________________
(назва підприємства)

Зведений опис робіт
з капітального (поточного) ремонту __________________________

станом на "____" __________ 199___ р.п/п

Назва робіт

Одиниці виміру

Кількість

Ціна

Вартість

Додатки