Білет № 1
1. Які вимоги до експлуатації електроустановок споживачів установлюють Правила? (п.1.1.)
2. В якому випадку спеціалізована організація може залучатись до експлуатації електроустановок
споживача та відповідати за технічну експлуатацію та обслуговування цих електроустановок?
(п.5.1.1)
3. Які форми роботи з працівниками включає навчання з питань технічної експлуатації
електроустановок споживача? (п.5.2.6)
4. З якою частотою повинен вестись облік показників роботи обладнання ЕУ споживача? -(5. 6.4)
5. Що повинен організувати замовник під час спорудження або модернізації ПЛ? ( 6.1.3)
6. У яких випадках трансформатори, що вводяться в експлуатацію вперше не підлягають внутрішньому
огляду? (п.6.4.4)
7. Який порядок фіксації зміни уставок мікропроцесорних пристроїв РЗА? (6.6.13)

Білет № 2
1. Яким нормативним документом визначаються вимоги до експлуатації силових масло наповнених
кабелів, які належать споживачам? (п.1.1.)
2. Із числа яких працівників підприємства призначають особу, відповідальну за електрогосподарство?
(п.5.1.3)
3. Яку групу з електробезпеки повинні мати керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо
підпорядковані електротехнологічні працівники? (п.5.2.4)
4. За якою структурою повинно бути організовано диспетчерське керування електроустановками у
споживача? (п.5.6.2.1)
5. На підставі вимог яких нормативних документів необхідно здійснювати приймання в експлуатацію
ПЛ і струмопроводів? (6.1.4)
6. У яких випадках здійснюється огляд з розкриванням трансформаторів, що вводяться в роботу
вперше? (п.6.4.4)
7. Якою напругою змінного струму та впродовж якого часу повинна випробуватись ізоляція кіл РЗА в
процесі експлуатації (крім кіл напругою 60 В і менше)? ( 6.6.21)

Білет № 3
1. Яким нормативним документом визначаються вимоги до експлуатації генераторів, які належать
споживачам? (п.1.1.)
2. Коли допускається до виконання своїх обов'язків на підприємстві,яке експлуатує електроустановки
напругою понад 1000В, особа, відповідальна за електрогосподарство? (п.5.1.3)
3. Які види навчання з питань технічної експлуатації електроустановок проходять працівники в процесі
трудової діяльності? (п.5.2.9)
4. Який термін зберігання оперативних переговорів записаних за допомогою електронних засобів або
на магнітних носіях?(п.5.6.2.11)
5. Під час уведення в роботу ПЛ якої напруги перевіряється симетричність ємностей окремих фаз?
(6.1.5)
6. Яким чином повинні бути встановлені на фундаменті трансформатори, обладнані пристроями
газового захисту?( 6.4.5)
7. Яка кількість з'єднувальних муфт допускається на контрольних кабелях з металевою оболонкою?
(6.6.35)

Білет № 4
1. На які електроустановки населення поширюються вимоги Правил експлуатації електроустановок
споживачів?(п. 1.1.)
2. З якою метою на підприємстві призначається заступник особи відповідальної за
електрогосподарство? (п.5.1.3)
3. З якою періодичністю особи, відповідальні за електрогосподарство, проходять навчання з питань
технічної експлуатації електроустановок споживачів? (п. 5.2.11)
4. Де мають відмічатися зміни в схемі з'єднань електроустановок, пристоїв РЗАіТ, а також місця
встановлення заземлень?(п.5.6.2.12)
5. Скільки з'єднань допускається на кожному проводі ПЛ, у прогоні її перетину з контактною мережею?
(6.1.11)
6. Яка максимальна допустима температура верхніх шарів масла на вході до маслоохолодника
трансформатора із системою охолодження Ц ( якщо в інструкціях заводу-виробника не обумовлено
іншу температуру)?
(6.4.12)
7. З якою періодичністю здійснюється перевірка заданих уставок ПА і РЗАіТ?
(6.6.45)

Білет № 5
1. Для яких підприємств обов'язкові вимоги Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів?
(п. 1.2)
2. Які споживачі можуть не призначати особу відповідальну за електрогосподарство?
(п.5.1.4)
3. У який термін проводиться первинна перевірка знань електротехнічного персоналу?
(п. 5.2.14)
4. Для яких електроустановок споживача складаються та затверджуються схеми електричних з'єднань
для нормальних режимів роботи обладнання? (п.5.6.2.13)
5. Хто має встановлювати габаритні знаки на перетинах ПЛ з шосейними дорогами?
(6.1.13)
6. Яка максимально допустима температура верхніх шарів масла трансформатора із системою
охолодження М (якщо в інструкціях заводу - виробника не обумовлено іншу температуру)
(п.6.4.12)
7. Яка періодичність огляду заземлювачів з вибірковим розкриттям грунту в місцях найбільшого впливу
корозії ? (6.7.5 )

Білет № 6
1. Для якої категорії працівників вимоги ПТЕ ЕС є обов'язковим? (п. 1.2)
2. Яка періодичність перевірки знань ПТЕЕС у керівника споживача, який несе відповідальність за
технічно грамотне та безпечне користування електроустановкою?
(п.5.1.4)
3. Які працівники, робота яких пов'язана з експлуатацією електроустановок проходять первинну
перевірку знань? (п. 5.2.14)
4. У якому випадку розпорядження на оперативні перемикання вважається виконаним?
(п.5.6.2.17)
5. З якою періодичністю повинні проводитись верхові огляди ПЛ 0,38-20 кВ з терміном служби понад
20 років? (п.6.1.-Ь7) и
6. За якої температури навколишнього повітря допускається ввімкнути трансформатора із системами
охолодження ДІД і Ц на номінальне навантаження? (6.4.14)
7. Якої конструкції мають бути блискавковідводи? (п.6.8.1)

Білет № 7
1. Згідно з вимогами яких документів здійснюється експлуатація побутових електроприладів в умовах
виробництва?
(тт.1.5)
2. Яка періодичність інструктажу керівника споживача, який відповідає за технічно грамотне та
безпечне користування електроустановкою?
(п.5.1.4)
3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у адміністративно-технічних
працівників, які безпосередньо не організовують і не проводять робіт в діючих електроустановках?
(п. 5.2.17)
4. Який термін перегляду переліку складних перемикань в електроустановках споживача?
(п.5.6.2.18)
5. Чи необхідно здійснювати позачерговий огляд ПЛ або їх ділянок у разі утворення на проводах і
тросах ожеледі?
(п.6.1.17)
6. Скільки часу допускається короткочасне перевантаження на 30% трансформатора масляного
незалежно від системи охолодження та тривалості і значення попереднього навантаження і температури
охолодж. середовища (якщо інше не визначене заводом-виробником)?
(п.6.4.21)
7. Як повинна бути виконана підвіска проводів ПЛ напругою до 1000 В на димовій трубі котельні, яка
працює на вугіллі?
( 6.8.6)

Білет № 8
1. Що таке важкодоступний простір
(п.3.1)
2. Якому обсягу навчання в спеціалізованому навчальному закладі підлягає керівник споживача, на
якого покладається відповідальність за технічно грамотне та безпечне користування
електроустановкою?
(п.5.1.4)
3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які безпосередньо
організовують та проводять ремонтні роботи в діючих електроустановках?
(п.5.2.17)
4. Хто затверджує перелік перемикань в електроустановках споживачів?
(п.5.6.2.18)
5. Чи необхідно здійснювати позачерговий огляд ПЛ або їх ділянок під час льодоходу і розлиття рік?
(п.6.1.17)
6. Скільки часу допускається короткочасне перевантаження на 60% гране форматора масляного
незалежно від системи охолодження та тривалості і значення попереднього навантаження І температури
охолодж. середовища (якщо інше не визначене заводом-виробником)?
(п.6.4.21)
7. Як повинна бути виконана підвіска проводів ПЛ напругою до 1000В на прожекторній щоглі?
(6.8.6)

Білет № 9
1. Що таке вибухозахищений виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання)?
(п.3.2)
2. За яких умов повинна бути призначена особа відповідальна за електрогосподарство у споживача,
електрогосподарство якого включає тільки ввідно-розподільчий пристрій, освітлювальні
електроустановки, прилади побутового призначення напругою 220В?
(п.5.1.4)
3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які безпосередньо
організовують роботу з оперативного обслуговування діючих електроустановок?
(п.5.2.17)
4. У яких випадках дозволяється виконання оперативних перемикань без розпорядження чи без відома
оперативного персоналу вищого рівня і в якому порядку?
(п.5.6.2.19)
5. Чи необхідно здійснювати позачерговий огляд ПЛ або їх ділянок після вимкнення ПЛ релейним
захистом при неуспішному АПВ
(п.6.1.17)
6. Скільки часу допускається короткочасне перевантаження на 75% трансформатора масляного
незалежно від системи охолодження та тривалості і значення попереднього навантаження і температури
охолодж. середовища (якщо інше не визначене заводом-виробником)?
(п.6.4.21)
7. Як повинна бути виконана підвіска проводів ПЛ напругою до 1000В на градирні?
(6.8.6)

Білет № 10
1. Що слід розуміти під терміном "діюча електроустановка"?
(п.3.3)
2. Який обсяг знань з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановки повинен мати
керівник споживача, на якого покладено відповідальність за технічно грамотне та безпечне
користування електроустановкою?
(п.5.1.4)
3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які безпосередньо
організовують та проводять електромонтажні роботи в діючих електроустановках?
(п.5.2.17)
4. В якому стані може знаходитись обладнання електроустановок, прийнятих в експлуатацію?
(п.5.6.2.21)
5. При якому навантаженні ПЛ необхідно проводити контроль її контактних зєднань?
(6.1.21)
6. Скільки часу допускається короткочасне перевантаження на 140% трансформатора масляного
незалежно від системи охолодження та тривалості і значення попереднього навантаження і температури
охолодж. середовища (якщо інше не визначене заводом-виробником)?
(6.4.21)
7. Як часто належить перевіряти стан захисту від перенапруг ПЛ електропередавання?
(6.8.7)

Білет № 11

1. Що слід розуміти під терміном "дублювання"?
(п. 3.4)
2. Який обсяг знань з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановки повинен мати
керівник споживача, на якого покладено відповідальність за технічно грамотне та безпечне
користування електроустановкою?
(п.5.1.4)
3. Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які безпосередньо
організовують та проводять профілактичні випробування в діючих електроустановках?
(п.5.2.17)
4. Чим повинно бути оформлено виведення із роботи в ремонт лінії електропередач?
(п.5.6.2.21)
5. Яка періодичність капітального ремонту ПЛ на дерев'яних опорах?
(6.1.24)
6. Що необхідно виконати при спрацюванні газового реле на сигнал?
(п.6.4.27)
7. Який вид настроювання повинні мати дугогасильні реактори, які застосовуються для компенсації
ємнісного струму замикання на землю в мережі напругою 10 кВ на дерев'яних опорах?
(6.8.18)

Білет № 12
1. Що слід розуміти під терміном "експлуатація"
(п. 3.5)
2. Хто повинен забезпечити проведення діагностування технічного стану електроустановок?
(п.5.1.6)
3. У який термін здійснюється позачергова перевірка знань у працівника, який показав незадовільні
знання при плановій перевірці ПТЕЕС?(п.5.2.18)
4. З чи його дозволу вмикається технологічне електрообладнання, вимкнене за усною заявкою не
електротехнічного персоналу? (п.5.6.2.21)
5. Яка періодичність капітального ремонту ПЛ на залізобетонних та металевих опорах?
(6.1.24)
6. За якої відмінності величин напруг КЗ допускається паралельна робота трансформаторів?
(п.6.4.30)
7. При якому значенні ємнісного струму замикання на землю в мережі напругою 10 кВ, на
залізобетонних опорах, необхідно здійснювати його компенсацію дугогасильними реакторами?

Білет № 13
1. Що слід розуміти під терміном "електричне господарство" (п.3.7)
2. Хто повинен забезпечити розроблення виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці і
пожежної безпеки для працівників енергетичної служби підприємства? (п.5.1.6)
3. При якій перерві в роботі призначається позачергово перевірка знань ПТЕ ЕС електротехнічному
адміністративно-технічному персоналу?(п.5.2.18)
4. У чому повинен переконатися працівник із числа електротехнічного персоналу перед увімкненням
під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкненого обладнання за вимогою не
електротехнічного персоналу?(п.5.6.2.21)
5. За яких умов можна змінювати спосіб закріплення опор ПЛ у ґрунті?(п.6.1.26)
6. Чи допускається паралельна робота трансформаторів з номінальними потужностями 400 кВа і 1000
кВа? (п.6.4.30)
7. В електричній мережі напругою 6 кВ, струм замикання на землю складає 3,5 А. До цієї мережі
приєднано синхронний електродвигун, в статорі якого відбувається замкнення на землю. Як швидко
машина повинна бути відключена від мережі?
(6.8.20)

Білет № 14
1. Що слід розуміти під терміном "електрообладнання"
(п.3.8)
2. Хто повинен забезпечити ведення документації з електрогосподарства згідно з вимогами НПА?
(п.5.1.6)
3. Хто з працівників підприємства може бути членом комісії з перевірки знань ПТЕЕС?
(п.5.2.19)
4. Коли можна вмикати під напругу обладнання, яке було в ремонті або випробуванні в
електроустановках з постійним чергуванням персоналу?
(п. 5.6.2.22)
5. Що необхідно виконати у місцях проходу кабелів крізь стіни, перегородки та перекриття на
підстанціях?
(6.2.4)
6. Чи допускається паралельна робота трансформаторів з групами з'єднань обмоток 11 та 11?
(6.4.30)
7. В електричній мережі напругою 6 кВ, струм замикання на землю складає 7,5 А. До цієї мережі
приєднано синхронний електродвигун, в статорі якого відбувається замкнення на землю. Як швидко
машина повинна бути відключена від мережі?( 6.8.20)

Білет № 15
1. Що слід розуміти під терміном " лінія електропередавання"?
(п.3.17)
2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення ОТЗ щодо оптимального споживання реактивної
потужності та економічні режими роботи компенсуючи пристроїв?
(п.5.1.6)
3. Комісія якого складу має право проводити перевірку знань з технології робіт, правил пожежної
безпеки та охорони праці у особи відповідальної за електрогосподарство споживача?
(п.5.2.20)
4. У яких випадках оперативні перемикання в ЕУ напругою понад 1000В виконуються за бланками
перемикань?
(п.5.6.2.23)
5. Які умови є визначальними при встановленні найбільш допустимих струмових навантажень для КЛ?
(п.6.2.5)
6. Коли необхідно проводити позачергові огляди трансформаторів?
(6.4.31)
7. Хто видає ТУ на приєднання до ЕМ споживача пристроїв з компенсації реактивної потужності?
(п.6.9.4)

Білет № 16
1. Що слід розуміти під терміном "облік розрахунковий"? (п.3.18)
2. Хто повинен забезпечити розроблення та дотримання норм витрат палива, електричної енергії, їх
своєчасний перегляд під час удосконалення технології виробництва та впровадження нової
техніки?(п.5.1.6)
3. В яких комісіях щодо перевірки знань з технології робіт, проходять перевірку знань працівники
споживачів, які не можуть створити комісію з перевірки знань з технології робіт у відповідності до
вимог ПТЕЕС?(п.5.2.21)
4. Який термін зберігання зіпсованих бланків перемикань? (п.5.6.2.23)
5. Яка допустима температура повітря всередині кабельних тунелів, каналів і шахт влітку? (п.6.2.6)
6. Яка періодичність огляду трансформаторів без вимкнення в електроустановках з постійним
чергуванням персоналу ?( 6.4.31)
7. Чи дозволяється експлуатація конденсаторної батареї при нерівномірності навантаження фаз понад 10
% від середнього значення струму? (п.6.9.17)

Білет № 17
1. Що слід розуміти під терміном "облік технічний"? (п.3.19)
2. Хто повинен забезпечити розроблення та проведення організаційних та технічних заходів щодо
підвищення надійності роботи електроустановок? (п.5.1.6)
3. В який термін споживач повинен повідомити інспекцію Держенергонагляду про дату перевірки
знань? (п.5.2.23)
4. Чи складаються бланки перемикань для проведення оперативних перемикань в ЕУ до 1000 В
(п.5.6.2.24)
5. Яке перевантаження струмом кабелю, напругою 20-35 кВ з просоченою паперовою ізоляцією,
допускається на період ліквідації післяаварійного режиму? ( 6.2.7).
6. Чи повинен бути аварійно виведений з роботи трансформатор у разі виявлення сильного
нерівномірного шуму в середині трансформатора? ( 6.4.32)
7. Чи дозволяється експлуатація конденсаторної батареї при крапельній течі просочувальної речовини?
(п.6.9.17)

Білет № 18
1. Що слід розуміти під терміном "поточний ремонт" (п. 3.22)
2. Хто повинен забезпечити зниження граничних величин споживання електричної потужності в години
максимуму навантаження електропередавальної організації? (п.5.1.6)
3. Який термін стажування встановлюється для працівника після успішної перевірки знань? (п.5.2.25)
4. Під час оперативних перемикань виявлено,що блокування несправне. Дозволяється чи ні
оперативним працівникам виводити його з роботи на час оперативних перемикань?
(п.5.6.2.26)
5. Яке перевантаження струмом кабелю напругою 10 кВ з паперовою ізоляцією, допускається на період
ліквідації післяаварійного режиму? (п 6.2.7)
6. Чи повинен бути аварійно виведений з роботи трансформатор у разі виявлення сильного
нерівномірного шуму і потріскування в середині трансформатора? (6.4.32)
7. Яка періодичність капітального ремонту конденсаторної установки? (6.9.18)

Білет № 19
1. Що слід розуміти під терміном "працівники адміністративно-технічні" (п.3.23)
2. Хто повинен забезпечити удосконалення мережі електропостачання споживача з виділенням на
резервні зовнішні живильні лінії навантажень струмоприймачів екологічної та аварійної броні
електропостачання? (п.5.1.6)
3. Яким документом оформлюється допуск до стажування? (п.5.2.25)
4. У яких випадках дозволяється деблокування роз'єднувачів з повітряними вимикачами напругою ПО
кВ та вище? (п.5.6.2.27)
5. Яке перевантаження струмом кабеля напругою 10 кВ з ізоляцією із поліетилену, допускається на
період ліквідації післяаварійного режиму? (п.6.2.7)
6. Чи повинен бути аварійно виведений з роботи трансформатор у разі виявлення течі масла з радіатора
охолодження? ( 6.4.32)
7. В одному приміщенні розташована кислотна та лужна акумуляторна установка. Яка відстань повинна
бути між ними? ( 6.10.2)

Білет № 20
1. Що слід розуміти під терміном "працівники оперативні (чергові)"? (п.3.24)
2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних та технічних заходів щодо
підготовки електроустановок споживача до роботи в осінньо-зимовий період? (п.5.1.6)
3. У яких випадках проводиться стажування електротехнічного персоналу споживача? (п.5.2.26)
4. Який струм навантаження дозволяється вимикати триполюсним роз'єднувачем зовнішньої установки
в електроустановках з робочою напругою 6-10 кВ? (п.5.6.2.35)
5. Коли необхідно здійснювати позачергові огляди КЛ? (п.6.2.10)
6. Де повинні бути нанесені стрілки напрямків обертання рухомих частин механізмів які приводяться в
дію електродвигунами? (п.6.5.2)
7. Який рівень електроліту повинен бути в стаціонарних кислотних акумуляторних батареях з
поверхнево-коробчастими пластинами типу СК ? (6.10.6)

Білет № 21
1. Що слід розуміти під терміном "працівники оперативно-виробничі"? (п.3.25)
2. Хто повинен забезпечити виконання графіка обмеження споживання електричної потужності?
(п.5.1.6)
3. Хто встановлює необхідність дублювання та визначає тривалість дублювання на робочому місці?
(п.5.2.27)
4. Для чого призначені автоматизовані системи керування електрогосподарством споживача?
(п.5.6.3.1)
5. Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених під удосконаленим покриттям на території міст? (
6.2.10)
6. Яку вимогу визначають ПТЕ ЕС до плавких вставок, якими захищаються електродвигуни? (п.6.5.4)
7. Як часто необхідно вимірювати опір ізоляції акумуляторної батареї (6.10.20)

Білет № 22
1. Що слід розуміти під поняттям "працівники електротехнічні" (п. 3.27)
2. Хто повинен забезпечити розроблення постійно діючих заходів з регулювання добового графіка
електричного навантаження підприємства? (п.5.1.6)
3. Під чиїм керівництвом на підприємстві повинні проводитись протиаварійні тренування з
електротехнічними працівниками? (п.5.2.29)
4. Хто має здійснювати експлуатацію та ремонт обладнання високочастотних каналів телемеханіки,
виконаних на лініях електропередавання напругою понад 1000В? (п.5.6.3.7)
5. Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених у колекторах, тунелях, шахтах і на залізничних
мостах? (6.2.10)
6. У якому випадку електродвигун повинен брати участь у самозапуску у разі короткочасного
припинення електроживлення? (п. 6.5.5.)
7. Яка періодичність капітального ремонту акумуляторної батареї типу СН ? ( 6.10.29)

Білет № 23
1. Що слід розуміти під поняттям "приймач електричної енергії"? (п. 3.29)
2. Хто повинен забезпечити систематичний контроль за графіком навантаження споживача? (п.5.1.6)
3. Хто несе відповідальність за своєчасну перевірку знань ПТЕ ЕС у електротехнічних працівників?
(п.5.2.32)
4. Як повинно оформлятися та з ким узгоджуватись виведення з роботи засобів контролю та обліку
електроспоживання, диспетчерського й інформаційного зв'язку та систем телемеханіки в
електроустановках споживача? (п.5.6.3.10)
5. Яка періодичність огляду кабельних колодязів? ( 6.2.10)
6. Скільки разів дозволяється запускати електродвигуни з короткозамкнутим ротором із холодного
стану? (6.5.8)
7. Як повинна бути виконана мережа аварійного освітлення? ( 6.11.4)

Білет № 24
1. Що слід розуміти під терміном "ремонт" (п.3.30)
2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних та технічних заходів щодо
упровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання та обліку електричної енергії?
(п.5.1.6)
3. Де повинні знаходитись бланки перемикань? (5.3.12).
4. Хто несе відповідальність за правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків,
оформлення актів за формою Н-1, виконання заходів, указаних в актах? (5.7.8)
5. Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених під водою? ( 6.2.10)
6. Скільки разів дозволяється запускати електродвигуни з короткозамкнутим ротором із гарячого стану?
(6.5.8)
7. Яка величина допустимого зниження напруги в мережі освітлення з номінальною напругою
220 В? (6.11.9)

Білет № 25
1. Що слід розуміти під терміном "система технічного обслуговування та ремонту" (п. 3.31)
2. Хто повинен забезпечити додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих
місцях обслуговуючого персоналу згідно ПТЕЕС? (п.5.1.6)
3. Хто з числа працівників споживача, повинен здійснювати контроль технічного стану
електроустановок? (п.5.5.2)
4. Яка періодичність огляду РУ без вимкнення напруги на об'єктах з постійним чергуванням персоналу?
(6.3.33)
5. Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених у землі? ( 6.2.10)
6. Після виконання яких заходів допускається повторне ввімкнення електродвигуна, коли
електродвигун вимкнувся основними захистами? ( 6.5.8)
7. Кому необхідно повідомляти про всі порушення в роботі ЗВТ? ( 6.12.8)

Білет № 26
1. Що слід розуміти під терміном "Спеціальна підготовка" (п.3.33)
2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення у споживача організаційних та технічних заходів
щодо утримання ЕУ у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами ПТЕЕС, ПУЕ, ПБЕЕ,
інструкцій та інших НД? (п.5.1.6)
3. На основі чого встановлюється обсяг контролю за технічним станом електроустановок споживача?
(п.5.5.2)
4. За яких умов необхідно організувати додаткові огляди ВРУ? ( 6.3.33)
5. Яка періодичність перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння у
кабельних спорудах? ( 6.2.14)
6. Хто має право пломбувати аварійні кнопки зупинки електродвигунів? (п.6.5.16)
7. На підставі чого робиться висновок про придатність електрообладнання до експлуатації?
(6.13.3)

Білет № 27

1. Що слід розуміти під терміном "Технічна експлуатація" (п.3.35)
2. Хто повинен забезпечити ведення обліку (у спеціальному журналі) щодобового споживання
електричної енергії і навантаження в години контролю максимуму електричної потужності та надання
інформації електропередавальній організації і відповідному територіальному підрозділу
Держенергонагляду? (п.5.1.6)
3. Коли підлягають діагностуванню електроустановки? (5.5.3)
4. Яка періодичність поточних ремонтів обладнання РУ? (6.3.35)
5. Якою має бути температура повітря всередині приміщень ЗРУ в літній період? ( 6.3.11)

6. Яка періодичність капітального ремонту електродвигунів змінного струму з короткозамкнутим
ротором? (6.5.18)
7. На кого покладається відповідальність за експлуатацію зварювального обладнання за наявності в
споживача особи, відповідальної за електрогосподарство та головного зварника? (7.1.23)

Білет № 28
1. Що слід розуміти під терміном "технічне обслуговування"? (п.3.36)
2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних заходів щодо
навчання і перевірки знань ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЗ, ПБЕ, Правил пожежної безпеки в Україні, виробничих
(посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічного
персоналу? (п.5.1.6)
3. Яким документом визначаються графіки ремонтів, технічного обслуговування устаткування
електрогосподарства та їх обсяги? (п.5.5.5)

4. Яка періодичність капітального ремонту елегазових і вакуумних вимикачів? (6.3.35)
5. У яких випадках масляні вимикачі повинні бути обладнані пристроями електропідігріву днищ баків і
корпусів? (6.3.22)
6. Яка періодичність поточних ремонтів електродвигунів? (п.6.5.18)
7. На підприємстві зникла напруга від електропередавальної організації. При цьому введена в роботу
резервна електростанція. На підприємство надійшло попередження про прогнозований сейсмічний
вплив через півгодини. Що необхідно виконати? ( 7.3.18)

Білет № 29
1. Що слід розуміти під терміном ""уведення в експлуатацію" (п.3.37)
2. Хто повинен забезпечити розроблення і проведення організаційних і технічних заходів щодо
навчання і перевірки знань ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЗ, ПБЕ, Правил пожежної безпеки в Україні, виробничих
(посадових і експлуатаційних) інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічного
персоналу? (п.5.1.6)
3. На основі чого можуть здійснюватись конструктизні зміни електроустановок? (п.5.5.7)
4. Яка періодичність капітального ремонту масляних вимикачів? (п.6.3.35)
5. У яких випадках масляні вимикачі повинні бути обладнані пристроями електропідігріву днищ баків і
корпусів? (6.3.22)
6. Яким чином оформляється дозвіл на введення в роботу пристроїв РЗА? ( 6.6.3)
7. Яка періодичність капітального ремонту дугової електропечі? ( 7.2.1.8)

Білет № 30
1. Хто повинен входити до складу комісії з приймання в експлуатацію електроустановки у
вибухонебезпечній зоні? ( 7.4.1.7)
2. Хто здійснює контроль і нагляд за виконанням ПТЕ ЕС на підприємстві? (п.5.1.9)
3. Який термін перевірки під навантаженням електроустановки після капітального ремонту? (п.5.5.14)
4. Яка періодичність капітального ремонту компресорів? (6.3.35)
5. Як часто і коли необхідно зливати воду з баків масляних вимикачів? ( 6.3.31)
6. За яких умов повинні перевірятись всі уставки захисту? ( 6.6.8)
7. Яка температура допускається на зовнішній поверхні ізоляції електродного котла? ( 7.2.7.5)