Содержание материала

АКАДЕМІЯ 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра педагогіки та методики
професійного навчання

Коваленко О.Е., Корольова Н.В.

Робочий зошит з курсу

МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Проектування технологій навчання

Студент
Група

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ»

Розділ

Зміст

Кількість годин

Кількість завдань

Термін здачі

Лекція 1

Методика вибору технологій навчання
Теоретичні засади проектування технологій навчання

2

-

-

Лекція 2

Методика вибору технологій навчання
Вплив типу мислення на вибір технологій навчання

2

1,2

30.09

Практичне заняття 1

Методика аналізу професійної діяльності в конкретному навчальному закладі

2

1

Протягом тижня

Практичне заняття 2

Проектування програми навчання для конкретної професії

2

1

Протягом тижня

Практичне заняття 3

Розробка змісту навчальної теми

2

1

Протягом тижня

Лекція 3

Мотивація начальної діяльності

2

3,4

09.10

Лекція 4

Технологія формування нових знань
Мета і завдання проектування технологій формування нових знань

2

-

-

Лекція 5

Технологія формування нових знань
Особливості організації конспектування навчального матеріалу в процесі формування нових знань

2

5,6,7,8

30.10

Практичне заняття 4

Активізація діяльності учнів при викладі навчального матеріалу

6

1

Протягом тижня

Лекція 4

Технологія формування професійних дій

2

9,10,11

13.11

Лекція 5

Технологія проблемного навчання

2

12,13, 14,15

27.11

Практичне заняття 5

Методика формування виконавчих дій у майбутніх фахівців з теми

4

1

Протягом тижня

Лекція 6

Технологія контролю діяльності

2

16,17

11.12

Практичне заняття 6

Методика розробки системи дидактичного контролю для заданої теми

2

7, 8

Протягом тижня

Лекція 7

Форми організації навчального процесу при різних технологіях навчання

2

18,19,
20

25.12

Практичне заняття7

Планування навчального процесу з теми. Розробка бінарних дій викладача та учнів на занятті

2

9, 10

10.05

Практичне заняття 8

Підсумкове заняття

2

-

-