Содержание материала

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

І.П. Заболотний

Конспект лекцій з курсу “Електричні системи і мережі”
для студентів денної та заочної форм навчання напрямку електротехніка

 

Затверджено на засіданні
навчально-видавницької ради
ДонНТУ протокол №7 від 28.12.2000 р.

 

Затверджено на засіданні кафедри
“Електричні системи” ДонНТУ
протокол №3 від 29.11. 2000 р.

 

Донецьк 2002 р

 

 

Конспект лекцій з курсу “Електричні системи і мережі” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку електротехніка / І.П. Заболотний. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – 123 с.

У даному виданні розглянуто коло питань, присвячених розрахункам та основам регулювання усталених режимів енергосистем з метою забезпечення надійного та якісного електропостачання споживачів у відповідності до робочої програми з курсу “Електричні системи і мережі”.
Призначено для студентів спеціальності електричні системи і мережі.

         Рецензент К.М. Маренич, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДонНТУ.