Содержание материала

З Загальні положення

3.1 Правильне визначення кліматичних навантажень у розрахунковій точці території е необхідною умовою вибору механічної міцності електромережевої споруди, для забезпечення її розрахункової надійності.
3.2 Розрахунковими точками для будівельних майданчиків доцільно вибирати:
- для майданчиків розмірами не більше 5 км х 5 км - центр майданчика;
- для майданчиків розмірами більше 5кмх5км-центр і куги майданчика;
- для ПЛ - точки розміщення анкерних опор. Відомості про координати розрахункових точок метеостанцій, а також про рельєф належить знімати з карт масштабу 1:1 000 000 і більше.
3.3 Вихідні дані вибираються для періодів повторюваності відповідно до заданої надійності споруди.
Для повітряних ліній електропередавання МЕК встановлено три класи надійності:
І - ПЛ напругою 110 кВ і нижче;
II - ПЛ напругою 220 кВ і вище;
III - ПЛ особливого призначення (лінії дальніх електропередач, ПЛ 220 кВ і вище, якщо вони є єдиним джерелом живлення споживача й т. ін.).
Нормативні періоди повторюваності та ймовірності перевищення навантажень, що відповідають прийнятим періодам, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Нормативні періоди повторюваності та ймовірності перевищення навантажень


Клас надійності

Період повторюваності, роки

Ймовірність перевищення навантажень,%

у будь-який рік

за 50 років

І

50

2

64

II

150

0,.7

28

III

500

0,2

10

 

3.4 Клас надійності спорудження може встановлюватись замовником.