Содержание материала

 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІД НАПРУГОЮ НА ПЛ 11 0-750 кВ
СОУ-Н ЕЕ 20.666:2007
Видання офіційне
Київ
Міністерство палива та енергетики України Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2007
ПЕРЕДМОВА

ЗАМОВЛЕНО                              Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» ОЕП «ГРІФРЕ»

 • РОЗРОБЛЕНО:                          ВСО «Вінницяелектротехнологія» ДП «НЕК «Укренерго»
 • РОЗРОБНИКИ:                          В. Павленко, О. Неведомий, І. Векірчик
 • ВНЕСЕНО:                                   Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної
 • роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України,
  В. Скрипниченко

  1. УЗГОДЖЕНО:                             Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго

  України, С. Меженний
  Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду,
  В. Іванченко
  Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»),
  О. Процепко

  1. ЗАТВЕРДЖЕНО

  ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства палива та енергетики України
  від 19 липня 2007 р. № 325

  1. НА ЗАМІНУ                                  РД 34.20.663 «Типовая инструкция по работам под напряжением

  на промежуточньїх опорах и в пролетах воздушньїх линий злектропередачи напряжением 220—750 кВ» (Типова інструкція з робіт під напругою на проміжних опорах і прольотах повітряних ліній електропередавання напругою 220—750 кВ), затвердженого Головтехуправлінням Міненерго СРСР від 27.05.87

  1. ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2012 рік

  МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
  НАКАЗ
  19 липня 2007 р.                                            м. Київ                                                          №325
  Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Інструкція з виконання робіт під напругою на ПЛ 110—750 кВ"
  З метою широкого впровадження робіт під напругою на повітряних лініях електропередавання напругою 110—750 кВ для безперебійного та якісного постачання електроенергії
  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити нормативний документ "Інструкція з виконання робіт під напругою на ПЛ 110—750 кВ" (далі — Інструкція), що додається, та надати йому чинності через 90 днів з           дати підписання цього наказу.
  2. Державному підприємству "Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект” (Лях В.В.) внести Інструкцію до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго України в установленому порядку.
  3. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Процепко О.Г.) забезпечити видання необхідної кількості примірників Інструкції та її надходження енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати.
  4. З набранням чинності цієї Інструкції визнати таким, що втратив чинність, РД 34.20.663—87 "Типовая инструкция по работам под напряжением на промежуточных опорах и в пролетах воздушных линий электропередачи напряжением 220—750 кВ", затверджений 27.05.1987 Головтехуправлінням Міненерго СРСР.

  Міністр

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шеберстова О.М.

  Ю. БОЙКО

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства палива та енергетики України від 19 липня 2007 р. №325
  СОУ-Н ЕЕ 20.666:2007
  НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕГО УКРАЇНИ ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ
  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІД НАПРУГОЮ НА ПЛ 110—750 кВ
  Чинний від 2007-10-19

  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
   1. Ця Типова технологічна інструкція (далі — Інструкція) призначена для застосування на енергопостачальних компаніях та підприємствах, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України і визначає порядок та умови виконання робіт на повітряних лініях електропередавання напругою 110 кВ і вище без їх відключення.
   2. Місцеві інструкції з проведення робіт під напругою повинні бути приведені у відповідність до цієї Інструкції.

  Видання офіційне

  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:
  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України Положення “Про професійне навчання кадрів на виробництві” від 26.03.2001 р. № 127/151
  ДСТУ 3429—96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення
  ДСТУ 4368:2005 Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та методи контролювання
  НПАОП 40.1-1.01—97 Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.07—01 Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 0.00-1.30—01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
  НПАОП 40.1-1.32—01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
  ДНАОП 0.00-4.12—99 Типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань робітників з питань охорони праці
  ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж: Правила зі Зміною № 1
  Глава 2.5 ПУЕ:2006 Повітряні лінії електропередавання напругою вище

  1. кВ до 750 кВ
  2. СКОРОЧЕННЯ

  У цій Інструкції застосовано такі скорочення:
  ПЛ — повітряна лінія електропередавання;
  ПС — підстанція;

   РПВ — ручне повторне ввімкнення.

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  У цій Інструкції використано терміни, установлені в ДСТУ 3429: відкрита розподільча установка, повітряна лінія електропередавання; у ДСТУ 4368: комплект індивідуальний екранувальний.
  Нижче подано терміни, додатково використані в цій Інструкції, та визначення позначених ними понять.

   1. відстань допустима

  Найменша допустима відстань між працівником і струмовідними частинами електроустановки (або іншими частинами, які знаходяться під електричним потенціалом струмовідних частин), за якої працівник перебуває за межами небезпечної зони

   1. ізолятор полімерний

  Підвісний ізолятор, в якому як утримувальний елемент використано склопластиковий стрижень

   1. канат ізолювальний

  Канат, на окремі ланки якого діє напруга електроустановки та який виготовлено зазвичай з поліпропілену

   1. канат неізолювальний

  Канат, не призначений бути під дією робочої напруги електроустановки та який зазвичай виготовляють з капрону

   1. напруга кроку

  Напруга між двома точками землі (підлоги), зумовлена розтіканням струму замикання на землю у разі одночасного доторкання до них людини ногами

   1. підприємство електричних мереж

  Підприємство, яке здійснює постачання електричної енергії від виробника до споживача

   1. промислова частота

  Частота 50 Гц змінного струму
  З

   1. технологічна карта

  Текстовий та графічний документ, який окремо або в сукупності з іншими документами визначає технологічний процес проведення робіт під напругою

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Робота під напругою — це робота, яку виконують з дотиком до струмовідних частин, які перебувають під напругою або на відстанях до цих струмовідних частин, менших від допустимих.
   2. Роботи під напругою слід провадити за трьома схемами:
  2. електромонтер, ізольований від землі, торкається індивідуальним екранувальним комплектом, струмовідними інструментами та пристроями, з’єднаними з індивідуальним екранувальним комплектом, частин ПЛ, які знаходяться під напругою;

  електромонтер, який перебуває під потенціалом землі, торкається ізолювальними пристроями частин ПЛ, які знаходяться під напругою;

  1. електромонтер перебуває під проміжним потенціалом.

  Усі члени бригади, які беруть участь у виконанні робіт, вважаються такими, які виконують роботи під напругою.

   1. Цією Інструкцією передбачено виконувати роботи під напругою на ПЛ за такими схемами:

  “провід — людина — ізоляція — земля”, коли працівник, який виконує роботу, перебуває під потенціалом струмовідних частин та елементів ПЛ, що знаходяться під напругою, і ізольований від землі;
  “провід — ізоляція — людина — земля”, коли працівник, який виконує роботу, ізольований від струмовідних частин та елементів ПЛ, які знаходяться під напругою (у цьому разі працівники можуть розташовуватись на поверхні землі чи на заземлених конструкціях опор ПЛ);

  1. “провід — ізоляція — людина — ізоляція — земля”, коли працівник, який виконує роботу, ізольований від струмовідних частин і елементів ПЛ, які знаходяться під напругою.
   1. Цією Інструкцією передбачено виконувати такі види робіт під напругою на ПЛ 110 кВ і вище:
  2. заміну гірлянд ізоляторів або окремих ізоляторів у підтримувальних і натяжних ізолювальних підвісках проводів, підсилення ізоляції;
  3. заміну одноланцюгових натяжних ізолювальних підвісок на дволанцюгові;
  4. заміну та ремонт арматури, підтримувальних і натяжних затискачів у ізолювальних підвісках проводів;
  5. заміну та ремонт захисної лінійної арматури;
  6. ревізію та ремонт проводів;
  7. зняття накидів із проводів;
  8. установлення на опорах ПЛ пристроїв для відлякування птахів;
  9. установлення міжфазних розпірок тощо;
  10. заміну шлейфів.
   1. Для індивідуального захисту працівників від впливу електричного поля потрібно застосовувати індивідуальні екранувальні комплекти. Під час виконання робіт, пов’язаних з дотиком до струмовідних частин ПЛ 110 кВ і вище, необхідно застосовувати спеціально призначені індивідуальні екранувальні комплекти.

  Необхідність застосування індивідуальних екранувальних комплектів ефектромонтерами, які виконують роботу на опорі ПЛ і на поверхні землі, визначено НПАОП 40.1-1.01.

   1. Конкретні види робіт під напругою провадять згідно з технологічними картами, складеними для кожного виду робіт відповідно до цієї Інструкції та інших чинних нормативних документів.

  Технологічні карти на виконання робіт під напругою мають бути затвердженими головним інженером підприємства, яке провадить ці роботи.

   1. Під час проведення робіт під напругою дозволено застосовувати різні

  технологічні варіанти виконання робіт і модифікації засобів захисту, обладнання і пристроїв, розроблених і введених у експлуатацію у встановленому порядку.