Зміст статті

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива
та енергетики України від
“____” __________ 200 р. № ____

СПУСК ПОТЕРПІЛОГО З ОПОРИ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ
ДО 20 кВ ВКЛЮЧНО.

ІНСТРУКЦІЯ

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний документ „Спуск потерпілого з опори повітряних ліній електропередавання (далі ПЛ) напругою до 20 Кв включно. Інструкція” (далі – Інструкція) встановлює послідовність дій працівників, що надають допомогу потерпілому, який знаходиться на опорі ПЛ.
Інструкція поширюється на працівників підприємств електроенергетики, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України.
В ній наведено основні способи спуску потерпілого з опори ПЛ напругою 0,4 - 20 Кв, якщо потерпілий перебуває у стані непритомності.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Працівники, які обслуговують ПЛ 0,4 - 20 Кв, повинні вміти швидко оцінити обстановку, діяти чітко та оперативно, дотримуючись правил безпеки, для чого повинні мати як теоретичні знання так і практичні навички щодо звільнення потерпілого від дії електричного струму, спуску його з опори на землю та надання йому долікарської допомоги.
Своєчасне надання першої допомоги потерпілому від дії електричного струму може значно знизити кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком. Тому під час спуску потерпілого з опори, за можливості слід зробити два вдихання в легені потерпілого безпосередньо на опорі, а потім спускати його на землю.
З метою ефективного виконання операцій з урятування постраждалого, бригаду яка виконує роботи на ПЛ, слід оснащати інструментом та пристроями, які забезпечують безпечне проведення робіт, а також засобами та пристроями для зняття потерпілого з опори (додаток Б) і надання долікарської допомоги потерпілому.
Звільнення потерпілого від дії електричного струму, спуск з опори та надання долікарської допомоги може проводитися однією, двома і більше особами.

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ПІД ЧАС ЗНЯТТЯ НАПРУГИ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж приступити до спускання потерпілого з опори, необхідно швидко зняти напругу з ПЛ, на якій трапився нещасний випадок. Якщо це неможливо швидко зробити за допомогою вимкнення комутаційних апаратів, необхідно зробити накид на проводи ПЛ, щоб усі три фази були закорочені та заземлені. З цією метою треба заглибити заземлювач на 500 – 600 мм на відстані 8 – 10 м від опори і 1 - 4 м від осі ПЛ. На відстані не менше 8 метрів від заземлюючого штиря з протилежного боку від осі ПЛ забити в грунт штирь для закріплення ізолюючого каната після його перекидання через проводи лінії. Відступити від ПЛ у перпендикулярному напрямку до її осі на 1 – 4 м так, щоб бути на протилежному боці від заземлювача і зробити накид на проводи за допомогою вантажу (рис. А.1).
Після виконання накиду потрібно надягти діелектричні рукавички і боти, підтягнути за ізолюючий канат активну частину закоротки та закоротити нею проводи (рис. А.2). Потім необхідно переконатися, що накид виконаний правильно і усі три фази закорочено. З зусиллям, достатнім для створення надійного контакту проводів лінії із заземлюючим спуском, закріпити вільний кінець ізолюючого каната на заздалегідь установленому штирі фіксації. Якщо перегорів один або два проводи ПЛ, необхідно зробити ще один накид з другого боку опори.
Під час виконання накиду іншим членам бригади слід перебувати у безпечній зоні на відстані не менше 8 м від заземлювача.
Залежно від місцевих умов накид рекомендується встановлювати на такій відстані, щоб він не заважав спуску постраждалого з опори.
Перед спуском постраждалого з опори слід переконатись, що на ПЛ відсутня напруга.

4. ПОРЯДОК СПУСКУ ПОТЕРПІЛОГО З ОПОРИ

4.1 Перший випадок – потерпілий висить на фалі монтерського поясу, закріплений кігтями (лазами) за опору нижче проводів ПЛ напругою до 1 кВ.
4.1.1 Якщо допомогу надають два працівники і більше, то один з них виконує накид на проводи ПЛ, як вказано в розділі 3.
Другий працівник повинен переконатися в тому, що накид виконаний правильно, надіти двохфалий пояс та кігті (лази), закріпитися фалом поясу за стояк опори та піднятися до потерпілого, маючи при собі блок зі стропом заправлений мотузкою або мотузку. Закріпити блок за допомогою стропу за тіло опори (рис. А.3). Для більшої надійності строп з блоком необхідно закріпити вище крюка з ізолятором або траверси. При використанні мотузки, вона заводиться через крюк ізолятора (за умови, що він надійно закріплений) або траверсу (рис. А.4). Короткий кінець мотузки зав'язати за монтерський пояс потерпілого або обв'язати тулуб потерпілого мотузкою хрест-нахрест*, а другий кінець кинути на землю для страхування під час спуску потерпілого.
Подати команду тому членові бригади, який стоїть унизу, підтягнути мотузку для того, щоб припідняти потерпілого і відчепити фал його монтерського поясу від опори та вивільнити кігті (лази) від опори.
Після того, як буде відчеплено фал монтерського поясу від опори та вивільнено кігті (лази), член бригади який надає допомогу на опорі, подає команду працівнику, який знаходиться на землі, щоб спускав потерпілого, а сам однією рукою відводить кінець мотузки від опори з метою запобігання отримання потерпілим додаткової травми від тіла опори. Після спуску потерпілого на землю, член бригади, який знаходиться на землі, повинен вивільнити його від монтерського поясу та негайно приступити до надання потерпілому долікарської допомоги. Монтер, який знаходиться на опорі, спускається на землю, викликає лікаря та допомогає надавати долікарську допомогу потерпілому.
4.1.2 Якщо допомогу надає один працівник, в першу чергу треба виконати накид і переконатися у тому, що він виконаний правильно, закріпитися фалом монтерського поясу за стояк опори, піднятися до потерпілого маючи при собі блок, заправлений мотузкою або мотузку.
Закріпити блок над головою потерпілого. Після цього короткий кінець мотузки зав'язати за монтерський пояс потерпілого або обв'язати його тулуб мотузкою хрест-нахрест, щоб під час спуску він перебував у вертикальному положенні і не висковзнув. Другий кінець мотузки, який опускається на землю, треба 1-2 рази обмотати навколо якого-небудь елементу опори (стояка, крюка, траверси тощо) для створення гальмівного моменту**, щоб під час спуску виключити додаткове травмування потерпілого (рис. 6). Звільнити фал запобіжного пояса та кігті (лази) від опори, спустити потерпілого з опори, перебираючи мотузку руками, потім спуститися самому та приступити до надання долікарської допомоги.
Викликати лікаря по рації або за допомогою сторонніх осіб.

________________________
* Спосіб обв'язування потерпілого хрест-навхрест (рис. А.5): Кінець мотузки пропускається через ліве плече під праву руку і зав'язується на грудях піввузлом, потім пропускається під ліву руку через праве плече, заводиться під піввузол і зав'язується на вузол. Вузол в'яжеться таким чином, щоб після спуску потерпілого на землю його можна було швидко розв'язати.
** Гальмівний момент створюється тоді, коли допомогу надає один працівник.

 

4.2 Другий випадок – потерпілий закріплений фалом поясу та кігтями (лазами) за опору ПЛ напругою до 1 кВ, торкається руками проводів однієї або двох фаз.
4.2.1 Якщо допомогу надають два працівники, то один член бригади виконує накид, як вказано у розділі 3. Другий член бригади готує кігті (лази) і піднімається на опору. Далі працівники діють відповідно до п. 4.1.1.
4.2.2 Якщо допомогу надає один працівник, то перш ніж піднятися на опору, він зобов'язаний зробити накид згідно вимогам розділу 3, а потім діяти відповідно до вимог п. 4.1.2.
4.3 Третій випадок – потерпілий висить на проводах, стоячи на монтерських кігтях (лазах), та не закріплений фалом поясу за опору ПЛ напругою до 1 кВ.
У цьому випадку, окрім швидкого звільнення потерпілого від дії електричного струму, необхідно вжити заходів щодо запобігання падіння потерпілого з опори.
4.3.1 Якщо допомогу надають два працівники то один з них надіває кігті (лази), бере з собою блок, заправлений мотузкою (або мотузку) та діелектричні рукавички, закріплюється фалом монтерського запобіжного поясу за стояк опори, піднімається до потерпілого. Закріпити потерпілого, якщо можливо, фалом його монтерського поясу за опору, застосовуючи заходи безпеки і не торкаючись одежі та тіла потерпілого незахищеними ділянками рук, надаючий допомогу від'єднує кінець фалу від поясу потерпілого та закріплює його за опору.
Після цього, другий член бригади повинен виконати накид відповідно до вимог розділу 3, далі працівники, які надають допомогу, діють згідно п. 4.1.1.
Якщо неможливо за допомогою фалу закріпити потерпілого за опору, то одному з рятівників необхідно надіти діелектричні рукавички і піднятися на опору до потерпілого. другому зробити накид.
Після правильно зробленого накиду лінія відключиться і, якщо потерпілий буде падати, то рятівник, що знаходиться на опорі, повинен підтримати його.
Потім закріпити потерпілого фалом його монтерського поясу за опору і в подальшому діяти відповідно з вимогами п. 4.1.1.
4.3.2 Якщо допомогу надає один працівник, необхідно виконати накид відповідно до вимог розділу 3, закріпитися фалом монтерського поясу за опору, піднятися до потерпілого та прив'язати потерпілого фалом його монтерського поясу до опори і в подальшому діяти згідно п. 4.1.2.

4.4 Четвертий випадок – потерпілий не торкається струмовідних частин ПЛ напругою до 20 кВ.
Якщо допомогу надають два працівники або більше, послідовність дій відповідна розділу 3 та п. 4.1.1.
Якщо допомогу надає один працівник, необхідно виконати накид відповідно з вимогами розділу 3, закріпитися фалом монтерського поясу за опору, піднятися до потерпілого та закріпити потерпілого фалом його монтерського пояса до опори і в подальшому діяти відповідно з вимогами п.4.1.2.

4.5 П'ятий випадок – потерпілий торкається струмовідних частин ПЛ напругою до 20 кВ і закріплений фалом поясу та монтерськими кігтями (лазами) за опору.
У цьому випадку слід якнайшвидше звільнити потерпілого від дії електричного струму, для чого необхідно виконати накид відповідно до вимог розділу 3, а потім, залежно від того, скільки працівників надає допомогу (один або більше) - діяти згідно з вимогами п. 4.1.1 або п. 4.1.2.

5. СПУСК ПОТЕРПІЛОГО З ОПОРИ ПЛ НАПРУГОЮ ДО 20 Кв З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ВИШКИ

5.1 Потерпілий на опорі ПЛ
Перед тим як приступити до надання першої допомоги потерпілому, необхідно виконати накид на лінію відповідно з вимогами розділу 3, піднятися в корзині телескопичної вишки до потерпілого і далі, залежно від того скільки працівників надають допомогу (один або більше) діяти згідно вимог п. 4.1.1 або п. 4.1.2.
5.2 Потерпілий перебуває в корзині телескопічної вишки типу ТВ-26, ТВГ-15 або в корзині автомобільного підйомника типу АП-17, АГП-22.
5.2.1 Якщо потерпілий перебуває в корзині автовишки ТВ-26 або ТВГ-15, незалежно від того торкається він проводів ПЛ чи ні, необхідно виконати накид на лінію відповідно з вимогами розділу 3, потім монтер піднімається на опору, закріплює блок, заправлений мотузкою або мотузку. При необхідності подає команду водію на підйом корзини приблизно до рівня блока, прив'язує мотузку до пояса потерпілого або обв'язує його хрест-нахрест, дає команду на спуск корзини і як тільки тіло потерпілого буде визволено від корзини, дає команду на від'їзд автовишки, при цьому необхідно підстрахувати потерпілого за другий кінець мотузки. Далі залежно від того скільки працівників надають допомогу (один або більше) діяти згідно до вимог п. 4.1.1 або п. 4.1.2.
У випадку, коли швидко визволити потерпілого з корзини телескопу неможливо (зокрема це може бути на ТВГ-15), тому що потерпілий осів в корзину, необхідно після виконання накиду на проводи ПЛ відповідно вимогам розділу 3 подати команду водію на спуск корзини. Монтер піднімається в корзину телескопу, закріплює потерпілого в корзині таким чином, щоб не було можливості додаткового травмування його (закріплює потерпілого до корзини другим фалом запобіжного поясу, за необхідності прив'язує тіло до корзини канатом.
Після цього монтер спускається на землю, дає команду водію на переведення телескопу в транспортне положення. Після переведення телескопу у транспортне положення два електромонтера (або водій та електромонтер) піднімаються на капот автовишки, від'єднують фали запобіжного пояса потерпілого від корзини, одв'язують канат (якщо він застосовувався), спускають потерпілого на землю, надають першу допомогу потерпілому та викликають швидку допомогу.
5.2.2 Якщо потерпілий перебуває в корзині автовишки АП-17 або АГП-22 та не торкається проводів, подається команда водію спустити корзину на землю, потерпілого витягають з корзини і надають долікарську допомогу.
5.2.3 Якщо потерпілий перебуває в корзині АП-17 або АГП-22 і торкається проводів, необхідно виконати накид на лінію відповідно з вимогами розділу 3 і діяти згідно вимог п. 5.2.2.
Можливий варіант спуску потерпілого разом із спуском корзини телескопа у транспортне положення.
Для цього, у випадку потрапляння потерпілого під напругу безпосередньо в корзині телескопа, неохідно подати команду водію на спускання корзини, виконати накид на проводи ПЛ відповідно до розділу 3, піднятися в корзину телескопа, закріпити потерпілого в корзині таким чином, щоб було неможливо додатково травмувати його. Спуститися на землю і подати команду водію на переведення телескопу вишки у транспортне положення. Потім піднятися на капот автовишки, відв'язати потерпілого, спустити його на землю, викликати швидку допомогу і надати потерпілому першу долікарняну допомогу до прибуття медперсоналу.