Содержание материала

Автоматизована система управління енергозбутом «UENS Energy»

Підсистема білінга побутових споживачів

Керівництво користувача

32773560.001.И3.01-у

 

Київ 2006

Анотація

Дійсний документ є керівництвом користувача системи «UENS Energy», далі система, в частині, що стосується білінгового процесу абонентських підрозділів енергопостачальних компаній.
Документ призначений для службовців компанії, які залучені до процесів:

  • організації продажу електроенергії;
  • обліку споживання електроенергії та інших послуг;
  • обліку платежів за послуги та спожиту електроенергію;
  • керування енергозбутовою діяльністю.

і використовують для цієї мети клієнтське програмне забезпечення системи «UENS Energy».
Основна мета даного документа – допомогти кінцевим користувачам системи краще орієнтуватися в пошуку необхідних функцій, пунктів меню, режимів роботи та ефективному використані інтерфейсу системи.
Слід чітко розуміти та пам'ятати, що система веде докладні журнали про всі значущі дії кожного оператора з точною вказівкою самої операції, дати і часу її здійснення, а також номера терміналу. Це зроблено для того, щоб максимально забезпечити захист системи від зловживання.
Така організація вводу та обробки даних максимально виключить втрати, пов'язані з «людським чинником».

 

 

ЗМІСТ

Введення
1      Графічний інтерфейс користувача системи
1.1        Меню
1.2        Динамічний список
1.3        Інструментальна панель та панель швидкого виклику
1.4        Екранна форма
1.5        Елемент зв'язка
2      Основні користувачі системи
3      Запуск програми та реєстрація користувача
4      Довідники
5      Ведення особових рахунків споживачів
5.1.       Введення нового абонента
5.2.       Перегляд особового рахунку (Особові рахунки)
5.4        Перегляд, редагування, додавання або видалення точок обліку
5.5        Відключення/Підключення ТО
5.6        Зміна адреси
5.7        Робота с пільгами
5.8        Робота з маркерами
5.9        Робота з даними лічильника
5.10      Звірка з абонентом
5.11      Створення графіка погашення заборгованості (ГПЗ)
6      Формування завдань
6.1        Підготовка. Формування маршрутів. Закріплення контролерів за маршрутами..
6.2        Формування завдання на обхід
6.3        Виконання завдань на обхід
6.4        Формування завдань на відключення
6.5        Формування попереджень на відключення абонентів
7      Пофідерний аналіз
7.1        Призначення точок обліку на ділянку лінії
8      Робота з тарифами
9      Фінансові операції
9.1        Виставлення рахунків абонентам за спожиту електроенергію
9.2        Методи розрахунку абонентів
9.3        Формування сумнівних рахунків
9.4        Перевірка помилок, що виникли під час виставлення рахунків
9.5        Виставлення рахунків абонентам по самозніманню
9.6        Проведення коригувань в системі
9.6.1     Коригування показників
9.6.2     Коригування споживання
9.6.3     Коригування платежу
9.7        Друк рахунків
9.8        Види рахунків за електроенергію
9.9        Сторнування рахунків
9.10      Робота з платежами
9.10.1    Ввід із пачки
9.10.2    Ввід платежів за допомогою сканеру штрих-кодів
9.10.3    Завантаження платежів з файлу
9.10.4    Перегляд та пошук платежів
9.10.5    Платежі абонентів
9.10.6    Робота з нерозпізнаними та відбракованими  платежами
9.10.7    Сторнування платежів
9.11      Робота с субсидіями
9.11.1    Загальні відомості
9.11.2    Ручний ввід субсидій
9.11.3    Завантаження субсидій з DBF-файлу
9.11.4    Завантаження субсидій з ТХТ-файлу
9.11.5    Експорт споживання субсидіантів
9.11.6    Субсидії абонентів
10     Робота з актами порушення
10.1      Типи порушень та розрахунок актів
10.2      Друк рахунків по актах
10.3      Занесення платежів по актах
11     Використання додаткових джерел надходження грошових коштів
11.1      Облік споживання за заявкою абонента
11.2      Створення рахунку за послуги
12     Формування звітів
13     Регламентні процедури
13.1      Закриття періоду
Список літератури

 

Введення

Користувач документації отримає уявлення про основний інструмент користувача – графічний інтерфейс. Цей інструмент забезпечує універсальний підхід до реалізації механізму вводу, редагування, відображення на екрані даних, які знаходяться в базі, а також механізмів фільтрації (вибір тільки тих даних, які задовільняють критеріям пошуку). Механізм фільтрації дозволяє значно звузити безліч даних, що відображуються.
Дійсний документ описує підсистему обліку службовців, які беруть участь у білінгових процесах з використанням даної клієнтської версії системи, описує комплекс нормативно-довідкової інформації (довідники), що використовуються в системі, а також методику їх формування.
В документі освітлюється блок бізнес-процесів, пов’язаних з управлінням інформацією про споживачів, контракти з ними, особові рахунки та точки обліку. Фактично описується процес білінгу із застосуванням в якості допоміжного інструменту клієнтської частини програмно-алгоритмічного комплексу «UENS Energy». Як правило, ця робота забезпечується зусиллями абонентських відділів компанії.
Є розділ присвячений організації робіт по зняттю достовірної інформації про спожиту електроенергію. Така організація включає в себе: гнучкий механізм створення маршрутів обходу точок обліку, механізм формування завдань на обходи, механізм вводу знятих показників,
Крім того, в інших розділах описуються механізми вводу різноманітних форм платежів, робота з актами крадіжки, процедури закриття місяця та ін.