Початок arrow Книги arrow Навчання arrow Конспект лекцій з курсу Електричні системи і мережі

Конспект лекцій з курсу Електричні системи і мережі

Зміст статті
Конспект лекцій з курсу Електричні системи і мережі
Задачі дисципліни. Основні поняття і визначення
Класифікація електричних мереж
Схеми заміщення і параметри елементів електричних систем
Розрахунок усталеного режиму лінії з навантаженням в кінці лінії
Розрахунок сталих режимів роботи розімкнених електричних мереж
Розрахунок усталених режимів простих замкнених мереж
Розрахунок сталого режиму складно-замкнених мереж методом перетворення
Розрахунок технологічного розходу електроенергії на її транспорт
Баланси потужностей і зв'язок із напругою і частотою
Регулювання напруги в електричних системах
Підвищення економічності роботи замкнутих мереж
Заходи щодо зниження втрат
Якість електричної енергії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

І.П. Заболотний

Конспект лекцій з курсу “Електричні системи і мережі”
для студентів денної та заочної форм навчання напрямку електротехніка

 

Затверджено на засіданні
навчально-видавницької ради
ДонНТУ протокол №7 від 28.12.2000 р.

 

Затверджено на засіданні кафедри
“Електричні системи” ДонНТУ
протокол №3 від 29.11. 2000 р.

 

Донецьк 2002 р

 

 

Конспект лекцій з курсу “Електричні системи і мережі” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку електротехніка / І.П. Заболотний. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – 123 с.

У даному виданні розглянуто коло питань, присвячених розрахункам та основам регулювання усталених режимів енергосистем з метою забезпечення надійного та якісного електропостачання споживачів у відповідності до робочої програми з курсу “Електричні системи і мережі”.
Призначено для студентів спеціальності електричні системи і мережі.

         Рецензент К.М. Маренич, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, ДонНТУ. 
< Изоляция высоковольтных элементов электрической системы   Математические задачи электроэнергетики >