Содержание материала

 

 

Додаток 3

 

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ
(Витяг з класіфікації умов та характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності , важкості і напруженості*)

 

 п\п

  Фактори виробничого середовища
і трудового процесу

       ІІІ клас - умови  шкідливі і небезпечні умови і характер  праці

 

 

 І ступінь
(1 бал)

 ІІ ступінь
(2 бала)

 ІІІ ступінь
(3 бала)

1

                  2

       3

      4

     5

1

  Шкідливі хімічні речовини:

ПеревищенняГДК

 

  1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3-4 класи небезпеки

  до 2 разів
до 3 разів
до 4 разів

  2.1-4 разів
3.2-5 разів
4.1-6 разів

більше 4 разів
більше 5 разів
більше 6 разів

2

  Пил переважно фіброгенної дії

Перевищення ГДК

 

 

  до 2 разів

  2.1-5 разів

більше 5 разів

3

  Вібрація (загальна і локальна)

Перевищення ГДР

 

 

  до 10 дБА

  10-15 дБА

більше 15 дБА

4

  Шум

Перевищення ГДР

 

 

  до 10 дБА

  10-15 дБА

більше 15дБА

5

  Інфразвук

  вище ГДР

     -------

     ------

6

  Ультразвук

  вище ГДР

     -------

     ------

7

  Неіонезуюче випромінювання:
-радіочастотний діапазон
-діапазон промислової частоти
-оптичний діапазон(лазерне випромінювання)

 

  вище ГДР
вище ГДР
вище ГДР

 

     -------
-------
-------

 

     ------
------
------ 

8

  Мікроклімат у приміщенні:
- температура повітря , єС

 

вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче мінімальних допустимих значень у холодний період

 

 

    до 4  єС

   4.1-8  єС

 вище   8  єС

 

  - швидкість руху повітря, м/с  

вище рівня теплий і або нижче в теплий допустимих  холодний  мінімально період року величин в періоди року допустимих

 

 

    до 3 разів

більше 3 разів

     -------

 

  - відносна вологість повітря,%

перевищення рівнів, допустимих санітарними нормами, в теплий період року

 

 

    до 25%

 більше 25%

     -------

 

-інфрачервоне випромінювання, Вт/м2

141-350 Вт/м2

351-2800 Вт/м2

вище 2800 ВТ/м2

9

Атмосферній тиск:

 

 

 

 

-влітку

до 32 °С

32-40 °С

вище 40 °С

 

-зимою

-(10-14) °С

-(15-20) °С

нижче -20 °С

10

Атмосферній тиск:

 

 

 

 

-підвищенній

1.3-1.8

1.9-3.0

більше 3.0

 

-знижений (м над рівнем моря)

1100-2000

2100-4000

вище 4000

11

Біологічні фактори:

 

 

 

 

   Микроорганізми

Перевищення ГДК

 

1 клас небезпеки

до 2 разів

2.1-4 разів

більше 4 разів

 

2 клас небезпеки

до 3 разів

3.1-6 разів

більше 6 разів

 

3-4 класи небезпеки

до 5 разів

5.1-10 разів

більше 10 разів

 

Білкові препарати

Перевищення ГДК

 

1 клас небезпеки

до 2 разів

3.1-5 разів

більше 5 разів

 

2 клас небезпеки

до 5 разів

5.1-10 разів

більше 10 разів

 

3-4 класи небезпеки

до 10 разів

10.1-20 разів

більше 20 разів

 

Природні компоненти організму  (амінокіслоти, вітаміни тощо)

Перевищення ГДК

 

1 клас небезпеки

до 5 разів

5.1-10 разів

більше 10 разів

 

2 клас небезпеки

до 7 разів

7.1-15 разів

більше 15 разів

 

3-4 класи небезпеки

до 10 разів

10.1-20 разів

більше 20 разів

12

Важкисть праці:

 

 

 

 

 Динамічна робота

 

 

 

 

  - потужнисть зовнішньої роботи (Вт)

90

---

---

 

  - при роботі за учасю м’язів                 чоловіків

83

---

---

 

  - нижніх кінцівок і тулуба                    жінок

45

---

---

 

  - теж саме при роботі з переважною      чоловіків

30.5

---

---

 

    участю м’язів плечевого поясу            жінок

31-35

35

---

 

  - маса піднімання і переміщення           чоловіків

11-15

15

---

 

    вантажів, кг

 

 

 

 

  - дрібні стереотипні рухи кистей пальців рук

4001-60000

60001-80000

більше 80000

 

    ( кількість за зміну)

 

 

 

 

 Статичне навантаження

 

 

 

 

  - велечина навантеження за зміну (кг*с) при

 

 

 

 

    утриманні вантажу:

 

 

 

 

       однією рукою

43001-97000

вище 97000

 

 

       двума руками

97001-208000

вище 208000

 

 

       за участю м’язів тулуба і ніг

130001-260000

вище 260000

 

13

 

Перебування в нахиленому положені

 

 

 

до 30о  25-50% тривалості зміни

за 30о понад  50% тривалості зміни

 

---

 

 

Перебування у вимушеному положенні (на колінах, навпочіпки і т.п.)

 

---

 

 

до 25% тривалості зміни

панад  25%     тривалості  зміни

 

---

 

Нахили тулуба

Вимушенні нахили

 

 

 

понад 30о  101-300 разів за зміну

понад 30о  і більше 300 разів за зміну

 

---

 

Переміщення в просторі (переходи, обумовленні технологічними процесами)

10.1-17 км за зміну

понад 17 км за зміну

---

14

Напруженність праці

 

 

 

 

 Увага:

 

 

 

 

 - тривалість зосередження (% до тривалості зміни)

вище 75

---

---

 

 - щільність сигналів у середньому за годину

вище 300

---

---

 

Напруженність аналізаторних функцій:

 

 

 

 

 - зору(категорія зорових робіт за
СНиП ІІ-4-79/85)

високоточна

особливо високоточна - з застосуванням оптичних приладів

 

---

 

 - слуху (при виробничій потребі сприняття мови
або диференцювання сигналів)

разбірливість слів і сигналів менше 70%

 

---

 

---

 

Емоційна і інтелектуальна напруженність

вирішення важливих зав-дань в умовах дефіциту часу і інформації з підвищенною відповідальні-стю

особливий ризик, небезпека, відповідальність за безпеку інших осіб

 

---

 

Одноманітність:

 

 

 

 

 - кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

3-2

---

---

 

 - тривалість виконання повторюваних операцій
(в секунду)

19-2

---

---

 

 - час спостережень за ходом виробничого процесу
без активних дій (% тривалості зміни)

96 і більше

---

---

15

 Змінність

нерегулярна змінність з роботою в нічну зміну

 

---

 

---

 

* Використана “Гигиеническая классификация труда” №4137-86