Содержание материала

Додаток 1
КАРТА  УМОВ  ПРАЦІ

    Підприємство                                                    № робочого місця________________
____________________________
Професія(посада)________________ 
Код по ЄТКД,КД      
Виробництво_________________                     ______________________________
повне найменування
Цех_________________________                    Номери аналогічних робочих місць
____________________________________

Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу.

 


п\п

 

Фактори виробничого середовища і трудового   

 

Дата досліджень

 

ГДР
ГДК

 

Фактичне значення

3 клас шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Триваліст дії фактора а, %

 

Примітка
Хф

 

 

 

 

 

ступінь

 

 

 

 

 

 

 

І

ІІ

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

бали

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

1

Шкідливі хімічні речовини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Пил переважно фіброгенної дії

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Вібрції (загальна і локальна)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Шум, дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Іфразвук

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ультразвук

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Неіонезуючі випромінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- радіочастотний діапазон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- діапазон промислових частот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оптич. діапазон (лазерне випромін.)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Мікроклімат у приміщенні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- температура повітря, °С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- швидкість руху повітря, м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- відносна вологість повітря, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- інфрачервоне випромінювіння Вт/м2

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Температура зовнішнього повітря під час работи на вікритому повітрі, °С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зимою

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Атмосферний тиск

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Біологічні фактори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікроорганізми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 класи небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікроорганізми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 класи небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білкові препарати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 класи небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природні компоненти організму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(амінокислоти, вітаміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас небезреки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 класи небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Важкість праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамічна робота :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- потужність зовнішн.роботи(Вт),
при роботі за участю м”язів нижніх кінцівок і тулуба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- теж саме при роботі за переважною участю м”язів плечового поясу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- маса піднімання і переміщення вантажу, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дрібні стереотипні рухи кістей і пальців рук (кількість за зміну)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статичне навантаження(Кгс):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- величина навантаження за зміну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при утриманні вантажу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- однією рукою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- двома руками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за участю м”язів тулуба  і ніг

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Робоча поза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахили тулуба, перміщення в просторі (перехо-ди, обумовлені тех. процесом)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Напруженність праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увага:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-тривалість засередження (% до тривалості зміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щільність сигналів у середньому за годину,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напруженність аналізаторних функцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-зору (категорія зорових робіт зі СНиП П-479),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференцювання сигналів)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Емоційна і інтелектуальна напруженість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноманітність:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- тривалість виконання повторюваних операцій (в секундах)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Змінність

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Кількість факторів

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гігієнічна оцінка умов праці        

 

                      2. Оцінка технічного та організаційного рівня             

 

                       

3.Атестація робочого місця

 

                    4.Рекомендації щодо покращення умов праці,
їх економічне обгрунтування

 

      5.Пільги і компенсації

 

Пільги

 

Діючі

 

Запропоновані

 

Витрати

Пенсійне забеспечення

 

 

 

   Доплати

 

 

 

Додаткові відпустки

 

 

 

    Та інше

 

 

 

                   Голова експертно-технічної комісії________________
Члени експертно-технічної комісії________________

З атестацією ознакомлені_______________________


 

Критерії для експрес-оцінки умов праці

 

     Фактори

       Опис    виробничих  ситуацій

 

   І ступінь(1 бал)

  ІІ ступінь (2 бала)

 

  Шкідливі хімічні
речовини

а)Повітря на робочому місці за-
бруднюється речовинами 1-2
класів небезпеки(пари чи гази,
аерозолі чи суміш парів і аерозолей);
є витяжна вентиляція
(місцева чи загальна)

Повітря на робочому місці
забруднюється речовинами
1-2 класів небезпеки;

витяжна вентиляція
відсутня

 

б)Повітря на робочому місці
забруднюється речовинами 3-4
класів небезпеки;
витяжна вентиляція відсутьня

 

           ______

 

       Пил

а)Повітря забруднюється пилом,  насичене SiO2, при наявності витяжної вентиляції

Повітря забруднюється пи-лом, насичене   SiO2 , при       відсутності 
витяжної вентиляції

   

б)Повітря забруднюється пилом, яке не міститьSiO2,
при відсутності витяжної
вентиляції

 

           ______