Содержание материала

1. Призначення вимикачів

1.1. Вимикач ВНВ призначений для комутаційних операцій (включень та відключень) в нормальних і аварійних режимах електричних мереж змінного струму частоти 50 Гц при номінальній напрузі 330, 500 і 750 кВ і струмі  відключення 40 кА.
1.2. Вимикачі виготовлені в кліматичному виконанні У або ХЛ категорії розміщення I  і призначені для експлуатації на відкритих підстанціях за умов:
1) робоче значення температур навколишнього середовища повітря:
нижнє –             -450C для виконання «У»;
-600С для виконання «ХЛ»;
верхнє –            +400С;
2) висота над рівнем моря не більше 1000 м (для ВНВ – 750 – 500 м);
3) навколишнє середовище вибухобезпечне;
4) товщина кірки льоду в умовах ожеледиці до 20 мм при швидкості вітру до 15 м/с;
5) швидкість вітру при відсутності ожеледиці – до 40 м/с;
6) тяжіння проводів, прикладене до контактних виведень вимикача в горизонтальному напрямку вздовж осі резервуарів – 1500Н.

2. Технічні дані

 

2.1. Основні  технічні  дані вимикача ВНВ:

Найменування параметра

Норма    для  типу

ВНВ-330

ВНВ-500

ВНВ-750

1. Номінальна напруга, кВ

330

500

750

2. Найбільша робоча напруга, кВ

363

525

787

3. Номінальний струм, А

3150                    4000

4. Номінальний струм відключення короткого замикання,  кА

40

5. Процентний склад аперіодичної складової,  %

47

6. Струм включення, кА:

 

1)  найбільший пік

162

2) початкове діюче значення періодичної складової

63

7. Наскрізний струм короткого замикання:

 

1) найбільший пік (струм електродинамічної стійкості),  кА

162

2) початкове діюче значення періодичної складової, кА

63

3) середньоквадратичне значення струму  за час  його протікання (струм термічної стійкості), кА

63

4) час протікання струму (час короткого замикання), с

2

8. Номінальна напруга електромагнітів управління постійного струму і елементів допоміжних ланцюгів,  В

220

9. Струм в ланцюгу електромагнітів управління  полюса при номінальній  напрузі, А, не більше:

 

1) найбільший пік  

13,5

2) установлене значення   

4,5

10. Маса вимикача, кг

27800

33100

59200

 

2.2. Час спрацьовування

Найменування характеристики

Норма

1. Власний час відключення вимикача з приводом, с, не більше

0,025

2. Повний час відключення вимикача, с,  не більше

0,04

3. Власний час включення вимикача, с, не більше

0,1

4. Безструмова пауза при АПВ, С, не менше

0,3

5. Найбільша допустима різночасовість спрацьовування  трьох полюсів при номінальній напрузі на затискувачах електромагнітів управління при одночасній подачі на них команди, с, не більше

 1. при включенні;
 2. при відключенні.

 

 

0,02
0,005

Примітка:1. При найменшій допустимій напрузі на затискувачах електромагнітів управління за ГОСТ 687-78  власний час включення і відключення зростає не більше ніж на 20 %.
2. Безструмова пауза задається зовнішньою схемою.

2.3. Дані про витрати повітря:

Найменування  характеристики

Норма для типу

ВНВ-330
ВНВ-500

ВНВ-750

 1. Витрати повітря на одне відключенням, м3, не більше
 2. Спад тиску за одне відключення, МПа, не більше
 3. Витрати повітря на одне включення м3, не більше

20,0
0,28
1,4

32,4
0,26
2,1

4.  Спад тиску на одне включення, МПа, не більше

0,03

5. Витрати повітря на витік у включеному або відключеному  стані, м3/ч,  не більше

 

2,0

 

2,5

Примітка.  1. Витрати повітря приведені до нормального атмосферного тиску і вказані для трьох полюсів вимикача при номінальному тиску стиснутого повітря в резервуарах, номінальній  напрузі на затискувачах електромагнітів управління і температурі навколишнього повітря  плюс 200 С.

2.4. Дані про тиск стисненого повітря:

Найменування   характеристики

Норма для типу

ВНВ-330

ВНВ-500

ВНВ-750

1.Номінальний тиск стисненого повітря, МПа
2. Верхня межа початкового тиску стисненого повітря, МПа

4
4,1

3. Нижня межа початкового тиску стисненого повітря, при якій вимикач здатен  виконувати операції О і В  і цикл  ВО при струмах відключення  і включення  аж до номінальних значень, МПа

3,5

3,6

4. Нижня межа початкового тиску стисненого повітря, при  якій  вимикач здатен  виконувати  цикл  О – t бт – ВО, МПа

 

3,9

5. Тиск самовключення, МПа, не більше

2

2,5

6. Нижня межа початкового тиску стисненого повітря, при  якій  вимикач здатен спрацьовувати при відключенні і включенні без струмового  навантаження, МПа

2,5

3,0

7. Нижня межа початкового тиску стисненого повітря, при  якій зберігається ізоляційна міцність між розімкнутими контактами  при найбільшій робочій напрузі, МПа.

0,7

8. Тиск стисненого повітря в системі низького тиску, МПа

0,06 – 0,12

9. Обсяг порожнин полюса, заповнених стиснутим повітрям, м3

2,3

2,4

4,0

10. Витрати повітря на  вентиляцію м3/час

0,6 – 1,2

0,9 – 1,8

2.5. Параметри електронагрівачів:

Найменування параметра

Норма для типу

ВНВ-330

ВНВ-500У
ВНВ-500ХЛ

ВНВ-750

1. Номінальна  напруга, В

220

2. Потужність електронагрівачів, кВт:

 

 1. шаф управління (трьох полюсів);
 2. розподільної шафи

2,4
0,8

2,4 / 4,8
0,8 / 1,45

2,4
0,8

2.6. Вимикач виконує наступні механічні операції і цикли:

 1. включення (В);
 2. відключення  (О);
 3. включення-відключення (ВО), в тому числі без попередньої  витримки часу між  В і О;
 4. відключення-включення (ОВ) при будь-якій  безконтактній паузі, починаючи з  tбк, відповідної tбт;
 5. відключення-включення-відключення (ОВО) з інтервалами часу між  операціями згідно до вимог підпунктів 3 і 4.

2.7. Виконувана вимикачами при АПВ послідовність комутаційних операцій з заданими інтервалами  між ними – у відповідності  з наступними нормованими комутаційними циклами по ГОСТ  687-78:
цикл 1:   О – tбт – ВО – 180 с – ВО;
цикл 2:   О – 180 с – ВО – 180 с – ВО.
    Примітка. Для  виконання останньої частини нормованого комутаційного циклуВО на протязі  інтервалу часу 180 с необхідна подача в резервуари вимикача стиснутого повітря з магістралі до тиску 3,6 МПа.

2.8. Допустиме число операцій О і В  для кожного полюса вимикача без огляду  і ремонту дугогасного пристрою при струмах короткого замикання і при навантажних струмах    (комутаційна   зносостійкість)  відповідає:

Значення струму

Допустиме сумарне число операцій О і В (з них операцій О в дужках), не більше

1. Струми короткого замикання :

 1. вище 60 %  до 100 %  номінального струму відключення;
 2. вище 30 % до 60 % номінального струму відключення;
 3. до 30 % номінального струму відключення;

.

 

15 (10)

30 (20)
50 (30)

2. Струми  навантажні до 100 % номінального струму

500 (300)

2.9. Вимикач має наступні  показники надійності і довговічності:
– ресурс комутаційний – відповідно до п. 2.8;
– механічний ресурс вимикача до капітального ремонту – 1000 циклів «включення – довільна пауза – відключення»;
– середній термін служби вимикача до середнього ремонту – 8 років (якщо  до цього терміну не вичерпаний    механічний  ресурс вимикача чи нормоване число операцій по комутаційній  зносостійкості);
– термін служби  вимикача  до списання – 25 років.