Початок arrow Книги arrow Навчання arrow Методика професійного навчання

Методика професійного навчання

Зміст статті
Методика професійного навчання
Методика вибору технологій навчання
Мотивація навчальної діяльності
Технологія формування нових знань
Технологія формування професійних дій
Технології проблемного навчання
Технологія контролю діяльності
Форми організації навчального процесу

АКАДЕМІЯ 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра педагогіки та методики
професійного навчання

Коваленко О.Е., Корольова Н.В.

Робочий зошит з курсу

МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Проектування технологій навчання

Студент
Група

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ»

Розділ

Зміст

Кількість годин

Кількість завдань

Термін здачі

Лекція 1

Методика вибору технологій навчання
Теоретичні засади проектування технологій навчання

2

-

-

Лекція 2

Методика вибору технологій навчання
Вплив типу мислення на вибір технологій навчання

2

1,2

30.09

Практичне заняття 1

Методика аналізу професійної діяльності в конкретному навчальному закладі

2

1

Протягом тижня

Практичне заняття 2

Проектування програми навчання для конкретної професії

2

1

Протягом тижня

Практичне заняття 3

Розробка змісту навчальної теми

2

1

Протягом тижня

Лекція 3

Мотивація начальної діяльності

2

3,4

09.10

Лекція 4

Технологія формування нових знань
Мета і завдання проектування технологій формування нових знань

2

-

-

Лекція 5

Технологія формування нових знань
Особливості організації конспектування навчального матеріалу в процесі формування нових знань

2

5,6,7,8

30.10

Практичне заняття 4

Активізація діяльності учнів при викладі навчального матеріалу

6

1

Протягом тижня

Лекція 4

Технологія формування професійних дій

2

9,10,11

13.11

Лекція 5

Технологія проблемного навчання

2

12,13, 14,15

27.11

Практичне заняття 5

Методика формування виконавчих дій у майбутніх фахівців з теми

4

1

Протягом тижня

Лекція 6

Технологія контролю діяльності

2

16,17

11.12

Практичне заняття 6

Методика розробки системи дидактичного контролю для заданої теми

2

7, 8

Протягом тижня

Лекція 7

Форми організації навчального процесу при різних технологіях навчання

2

18,19,
20

25.12

Практичне заняття7

Планування навчального процесу з теми. Розробка бінарних дій викладача та учнів на занятті

2

9, 10

10.05

Практичне заняття 8

Підсумкове заняття

2

-

- 
< Математические задачи электроэнергетики   Методические указания и задания к выполнению СРС >