Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція економіста відділу збуту

Посадова інструкція економіста відділу збуту

I. Загальні положення

1.1 Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і Положення про районне відділення ененергозбуту.

  • Посада іменується – економіст відділу збуту РВЕ СО «_____ененергозбут».
  • Призначення посади – ведення аналізу споживання електроенергії РВЕ.
  • Економіст відділу збуту РВЕ ененергозбуту призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління обленерго (обленерго).
  • Економіст відділу збуту безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ ененергозбуту та функціонально - старшому економісту відділу збуту.

II Завдання та обов'язки економіста відділу збуту

Економіст відділу збуту зобов'язаний:

  • Приймати звіти споживачів за електроенергію в строгій відповідності з укладеними договорами та з лімітами на відпустку електричної енергії.
  • У встановлений термін виписувати, реєструвати і направляти рахунки споживачам за використану електроенергію, заявлену потужність, компенсацію реактивної потужності і т.д.
  • Щомісяця аналізувати правильність показань електролічильників у звітах споживачів.
  • Робити донарахування по електролічильникам, реєструвати і робити нарахування по актах при порушенні правил користування електричною енергією (ППЕЕ) і безобліковому споживанню електричної енергії.
  • Вести розрахункову відомість по реалізації електроенергії, щомісяця складати звіти відпуску корисної електричної енергії (за формою 32-Енерго), техніко-економічним показникам.
  • Щомісяця робити облік показань лічильників в облікових картках, робити аналіз споживання електричної енергії по кожному споживачу.
  • контролювати за надходженням коштів від споживачів.
  • Робити звірення розрахунків зі споживачами, складати й оформляти акти звірення розрахунків.
  • Вести оборотні відомості по усіх видах платежів.
  • Відкривати і закривати особові рахунки по нарядах технічних служб, при оголошенні споживачів банкротами.
  • Брати участь у підготовці юрисконсульту РВЕ відповідної документації до господарського суду по заборгованості споживачів.
  • Уживати заходів по зниженню дебіторської заборгованості споживачів.
  • Давати роз'яснення споживачам з питань розрахунків з енергопостачальною організацією, забезпечувати своєчасну і повну реалізацію електричної енергії по РВЕ.
  • Робити аналіз реалізації в цілому по РВЕ, вести необхідну звітність і облік.
  • Робити виписку рахунків за повторне підключення споживачів-неплатників і ін. послуги, вести їхній облік (безоблікове споживання).
  • Упроваджувати передові методи розрахунків, машинну обробку інформації, обробляти і формувати інформацію і звіти на ЕОМ.
  • Володіти українською мовою, володіти навиками роботи на персональному комп'ютері, як користувач, у т.р. програмами MS Word, MS Excel та користування оргтехнікою;

III. Права економіста відділу збуту

Економіст має право:

  • Доповідати керівництву про виявлені недоліки в межах своєї компетенції.
  • Вимагати вихідні дані для складання статистичної звітності.
  • Вносити пропозиції по удосконалюванню роботи, зв'язаної з передбаченими даною посадовою інструкцією обов'язками.

IV. Відповідальність економіста відділу збуту

Економіст несе відповідальність за:

  • За неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов'язків та недотримання даної посадової інструкції.
  • Неправильність і несвоєчасність видачі необхідної інформації.
  • За допущений брак у складанні звітів, зведень, довідок по РВЕ.
  • Несхоронність усієї технічної документації.
  • Невиконання наказів та розпоряджень керівництва РВЕ, обленерго, та СО обленерго
  • Недотримання вимог правил технічної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ).
  • Порушення виробничої дисципліни.
  • За порушення договору - зобов’язання “Про комерційну таємницю обленерго.

 

V. Економіст повинен знати

Економіст повинний знати:

 • постанови, розпорядження, директивні документи по ененергозбутовій діяльності вищестоячих органів;
 • методичні, законодавчі та нормативні й інші матеріали, що стосуються його виробничої діяльності;
 • вміння працювати з людьми, виявляти ініціативу у рішенні поставлених перед ним задач, постійно підвищувати рівень економічних знань.
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • основи трудового законодавства,;
 • правила охорони праці (ОП) і техніки безпеки (ТБ), правила користування електричною енергією (ПКЕЕ);

VI. Кваліфікаційні вимоги до економіста відділу збуту

  • На посаду економіста призначається особа, що має вищу освіту, без вимог до стажу роботи, або середньо фахову освіту і стаж роботи з обліку в посадах, що заміщаються фахівцями із середньою фаховою освітою, не менш 3-х років.

VII. Взаємовідносини

 • У випадку відсутності економіста відділу заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:________________________________________________________________________
 • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається економісту для керівництва в виробничої роботі.
 • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
 
< Посадова інструкція бригадира групи по контролю споживання електричної енергії   Посадова інструкція заступника начальника районного відділення ененергозбуту >