Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція старшого економіста відділу збуту

Посадова інструкція старшого економіста відділу збуту

I. Загальні положення
1.1 Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і Положення про районне відділення “______енергозбут” (далі-енергозбут).

  • Посада іменується – старший економіст відділу збуту РВЕ СО «______енергозбут».
  • Призначення посади – здійснення економічного аналізу і виконання планових завдань по збуту електроенергії.
  • Старший економіст відділу збуту енергозбут призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго” (обленерго).
  • Старший економіст відділу збуту безпосередньо підпорядковується начальнику енергозбуту.

II Завдання та обов'язки
Старший економіст відділу збуту зобов'язаний:

  • Провадити розрахунок техніко-економічних показників РВЕ: відпуск електроенергії в мережі, власно корисний відпуск.
  • Аналізувати споживання електроенергії по категоріям споживачів.
  • Складати план надходження грошових коштів від абонентів району, контролює їх виконання.
  • Аналізувати втрати енергії, складає прогноз.
  • Організовувати роботу збутового відділу.
  • Проводити аналіз роботи РВЕ по формам № 46 (відпуск корисної електричної енергії) та №16 (проведення розрахунків за спожиту електроенергію).
  • Надавати пропозиції по покращенню техніко-економічних показників в роботі енергозбуту.
  • Формувати статистичну звітність по необхідних формах у встановлений термін і надавати їх у відповідні служби і відділи СО “____обленерго”.
  • Здійснювати економічний аналіз діяльності РВЕ.
  • Здійснювати контроль за ходом виконання планових завдань по РВЕ.
  • Контролювати правильність і своєчасність передачі інформації і необхідної звітності по побутовим споживачам.
  • Здійснювати методологічну роботу в частині розрахунків зі споживачами, обліку банківських коштів і реалізації, договірної роботи.
  • Розглядати проекти планів, прогнозів по збутовій діяльності.
  • Упроваджувати комплекс заходів в частині підвищення збору коштів, зменшення дебіторської заборгованості.
  • Розглядати питання безбанківських розрахунків, дотримання правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) і затверджених тарифів на електричну енергію.
  • Розглядати спірні питання в розрахунках з виробничими споживачами.
  • Готувати пропозиції для індивідуальних програм підготовки персоналу згідно функціональних обов'язків.
  • Контролювати підготовку матеріалів для претензійно-позовної роботи.
  • Виявляти недоліки в роботі збуту, уживати заходи по ліквідації виявлених виробничих порушень.
  • Виконувати оперативні і позапланові роботи, завдання керівництва РВЕ та обленерго.
  • Складати необхідну звітність і інформацію.

III Права
Старший економіст відділу збуту має право:

  • Доповідати керівництву по усіх виявлених недоліках у межах своєї компетенції.
  • Вносити пропозиції по удосконалюванню роботи, зв'язаної з передбаченими даною посадовою інструкцією обов'язками.

IV. Відповідальність
Старший економіст відділу збуту несе відповідальність за:

  • Недотримання дійсної посадової інструкції.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання “Правил внутрішнього розпорядку” особисто підпорядкованим персоналом.
  • Недотримання вимог з правил технічної безпеки (ПТБ).
  • За допущені помилки у складанні звітів, зведень, довідок по РВЕ.
  • Незбереження усієї звітної документації.

V. Повинен знати

  • Старший економіст повинний знати:
 • постанови розпорядження, накази, методичні, нормативні, керівні матеріали, що стосуються виробничої діяльності в частині розрахункового обліку електроенергії.
 • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ); Правила пожежної безпеки (ППБ);
 • правила розрахунків за електричну енергію;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • інструктивно- директивні документи Мінпаливенерго;
 • володіти навиками роботи на персональному комп’ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI. Кваліфікаційні вимоги

  • Старший економіст відділу збуту повинний мати вищу або середньо фахову освіту і стаж роботи з обліку в посадах, що заміщаються фахівцями із середньою фаховою освітою, не менш 3-х років

VII. Взаємовідносини

  • У випадку відсутності старшого економіста відділу заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:________________________________________________________________________
  • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається ст. економісту для керівництва в роботі.
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
 
< Посадова інструкція провідного інженера енергозбуту   Посадова інструкція старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії >