Содержание материала

Додаток 39
(рекомендований)
Форма акта приймання-здавання електричної мережі з капітального ремонту
Енергокомпанія______________________
Підприємство________________________
АКТ
приймання-здавання теплової (електричної) мережі з капітального ремонту
(дата)
Комісія, призначена наказом електричних мереж №___________________________________
_________________ 20___ р. у складі:
голови комісії_________________________________________________________________
(посада, підприємство, ініціали та прізвище)
членів комісії. .
(посада, підприємство, ініціали та прізвище)
здійснила приймання в експлуатацію закінченої ремонтом мережі (дільниці)_______________
При прийманні встановлено:
1 Ремонт виконувався в період з __________ 20___ р. до_____________ 20___ р.
при плановому терміні з________________ 20___ р. до_____________ 20___ р.
Відповідальний керівник робіт _______________________________________
Відповідальний виконавець робіт_________________________
2 Ремонт виконаний на основі №_________________ план капітального ремонту
20___ р._______________________________________________________________
(проектна організація)

  1. Роботи виконані з відхиленням від проекту__________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
  2. Під час ремонту виконані наступні основні роботи____________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5 Кошторисна вартість ремонту згідно з затвердженою кошторисною
документацією____________ ____ грн. фактична________________ грн.

6 Комісія перевірила наявність і зміст наступних документів з ремонту______ ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7 Недоробки, що не заважають нормальній експлуатації мережі, вказані у додатку із терміном їх усунення.
Рішення комісії:
Подана до здавання мережа (дільниця)________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (довжина, діаметр)
приймається в експлуатацію "____”_____________ 20___ р.
з оцінкою якості відремонтованої мережі _____________________________________________________

Голова комісії_____________________________________________________________________
підпис, ініціали та прізвище
Члени комісії _____________________________________________________________________ підпис, ініціали та прізвище

Додаток 40
(рекомендований)
Форма листка огляду (перевірки)
найменування РЕМ
найменування дільниці
Листок огляду (перевірки)
найменування об'єкта електромереж вид огляду (перевірки)

№ опори, прогону,
№ (найменування) ТП, РП, підстанції

Виявлений дефект

Заходи, термін усунення дефекту

Огляд проведений "__ "__________ 20__ р. _____________________________
підпис, прізвище, ініціали
Лист прийнятий "___ "__________ 20__ р. ___________________________
підпис, прізвище, ініціали

 

 

 

 

Додаток 41
(рекомендований)
Форма журналу дефектів
найменування РЕМ найменування дільниці
Журнал дефектів

Найменування
об'єктів електромереж

Найменування дефекту, що підлягає терміновому усуненню, місце виявлення

Час, дата усунення
дефекту

Виконавець

¦

Додаток 42
(рекомендований)
Форма журналу обліку виконаних робіт
_________________ РЕМ
______________ дільниця
- (П.І.Б. майстра)
Журнал обліку виконаних робіт

 

 

Дата

 

Назва об'єктів енергомережі

Місце роботи, номери
опор, прогонів, ТП

 

Назва і об'єм виконаних робіт

 

Використані машини, механізми

 

Початок і закінчення роботи

 

П.І.Б. бригадира, членів бригади

 

Підпис майстра