Зміст статті

4.4. Класифікація і маркування вибухозахищеного електрообладнання

4.4.1. Вибухозахищене електрообладнання поділяється за рівнями та видами вибухозахисту, групами і температурними класами.

4.4.2. Визначені такі рівні вибухозахисту електрообладнання:

- електрообладнання (електротехнічний пристрій) підвищеної надійності проти вибуху - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується тільки у визначеному режимі його роботи. Знак рівня - 2;

- вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується як при нормальному режимі роботи, так і при ймовірних пошкодженнях, які визначаються умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів вибухозахисту. Знак рівня - 1;

- особливо вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому щодо вибухозахищеного електрообладнання (електротехнічного пристрою) вжито додаткових заходів вибухозахисту, які передбачені стандартами на види вибухозахисту. Знак рівня - 0.

4.4.3. Вид вибухозахисту електрообладнання (електротехнічного пристрою) - сукупність заходів, які встановлені нормативними документами. Ці види вибухозахисту визначені в стандартах на вибухозахищене електрообладнання.

Вибухозахищене електрообладнання має такі умовні позначення видів вибухозахисту:

 

Вибухонепроникна оболонка 

 

- d  

 

ГОСТ 22782.6 

 

Заповнення або продування оболонки захисним газом з надлишковим тиском 

 

- p  

 

ГОСТ 22782.4 

 

Іскробезпечне електричне коло 

 

- i  

 

ГОСТ 22782.5 

 

Кварцеве заповнення оболонки 

 

- q  

 

ГОСТ 22782.2 

 

Масляне заповнення оболонки 

 

- o  

 

ГОСТ 22782.1 

 

Захист виду "e" 

 

- e  

 

ГОСТ 22782.7 

 

Спеціальний вид вибухозахисту 

 

- s  

 

ГОСТ 22782.3 

 

Захист виду "m" 

 

- m 

 

  

 

Захист виду "n" 

 

- n 

 

  

 

4.4.4. Електрообладнання групи II, яке має вибухозахист "вибухонепроникна оболонка" та (або) "іскробезпечне електричне коло", поділяється на три підгрупи, які відповідають вибухонебезпечним сумішам відповідно до таблиці 4.3.

Таблиця 4.3. Підгрупи електрообладнання групи II з видами вибухозахисту "вибухонепроникна оболонка" та (або) "іскробезпечне електричне коло"

 

Група електроустаткування 

 

Підгрупа електроустаткування 

 

Категорія вибухонебезпечної суміші, для якої електрообладнання є вибухозахищеним 

 

II 

 

 

IIA, IIB і IIC 

 

  

 

IIA 

 

IIA 

 

  

 

IIB 

 

IIA і IIB 

 

  

 

IIC 

 

IIA, IIB і IIC 

 

Знак II застосовується для електрообладнання, яке не поділяється на підгрупи.

4.4.5. Електрообладнання групи II в залежності від значення граничної температури поділяється на шість температурних класів, зазначених у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4. Температурні класи електрообладнання групи II

 

Температурний клас електрообладнання 

 

Гранична температура,
° C 

 

Група вибухонебезпечної суміші, для якої електрообладнання є вибухозахищеним 

 

T1 

 

450 

 

T1 

 

T2 

 

300 

 

T1, T2 

 

T3 

 

200 

 

T1 - T3 

 

T4 

 

135 

 

T1 - T4 

 

T5 

 

100 

 

T1 - T5 

 

T6 

 

85 

 

T1 - T6 

 

4.4.6. До маркування вибухозахисту електрообладнання в зазначеній нижче послідовності входять:

- знак рівня вибухозахисту електрообладнання (2, 1, 0);

- знак Ex, який указує на відповідність електрообладнання стандартам на вибухозахищене електрообладнання;

- знак виду вибухозахисту (d, p, i, q, o, e, s, m, n);

- знак групи або підгрупи електрообладнання (II, IIA, IIB, IIC);

- знак температурного класу електрообладнання (T1, T2, T3, T4, T5, T6).

У маркуванні вибухозахисту можуть мати місце додаткові знаки і написи відповідно до стандартів на електрообладнання з окремими видами вибухозахисту.

У маркуванні іскробезпечних кіл - знаки a, b, c.

Знак "X", який може мати місце після позначення маркування вибухозахисту електротехнічного пристрою, означає, що в експлуатаційній документації на нього вказані особливі умови монтажу та (або) експлуатації, пов'язані з забезпеченням його вибухозахисту.

Таблиця 4.5. Приклади маркування вибухозахищеного електрообладнання

 

Рівень вибухозахисту 

 

Вид вибухозахисту 

 

Група (підгрупа) 

 

Температурний клас 

 

Маркування вибухозахисту 

 

Електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху 

 

Захист виду "e" 

 

II 

 

T6 

 

2ExeIIT6 

 

Захист виду "e" і вибухонепроникна оболонка 

 

IIB 

 

T3 

 

2ExedIIBT3 

 

Іскробезпечне електричне коло 

 

IIC 

 

T6 

 

2ExicIICT6 

 

Продувка оболонки надлишковим тиском 

 

II 

 

T6 

 

2ExpIIT6 

 

Електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху 

 

Вибухонепроникна оболонка й іскробезпечне електричне коло 

 

IIB 

 

T5 

 

2ExdicIIBT5 

 

Вибухобезпечне електрообладнання 

 

Вибухонепроникна оболонка 

 

IIA 

 

T3 

 

1ExdIIAT3 

 

Іскробезпечне електричне коло 

 

IIC 

 

T6 

 

1ExibIICT6 

 

Продувка оболонки надлишковим тиском 

 

II 

 

T6 

 

1ExpIIT6 

 

Захист виду "e" 

 

II 

 

T6 

 

1ExeIIT6 

 

Кварцеве заповнення 

 

II 

 

T6 

 

1ExqIIT6 

 

Спеціальний 

 

II 

 

T6 

 

1ExsIIT6 

 

Спеціальний і вибухонепроникна оболонка 

 

IIA 

 

T6 

 

1ExsdIIAT6 

 

Спеціальний, іскробезпечне електричне коло і вибухонепроникна оболонка 

 

IIB 

 

T4 

 

1ExsibdIIBT4 

 

Особливо вибухобезпечне електрообладнання 

 

Іскробезпечне коло 

 

IIC 

 

T6 

 

OExiaIICT6 

 

Іскробезпечне коло і вибухонепроникна оболонка 

 

IIA 

 

T4 

 

OExiadIIAT4 

 

Спеціальний та іскробезпечне коло 

 

II 

 

T4 

 

OExsiaIICT4 

 

Спеціальний 

 

II 

 

T4 

 

OExsIIT4