Содержание материала

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний технічний університет

Кафедра ЕСІМ

 

ЗВІТ

з переддипломної практики

 

 

 

Виконав ст.гр. ЕСІМпр с-07 гз
Костенич А.В.

 

Керівник Гришаков С.О.

 

Керівник від підприємства Гуряк Ю.В.

 

Харків 2007

РЕФЕРАТ

14 с., 2 табл., 4дж., додатки

 

Метою проходження переддипломної практики є збирання необхідної інформації щодо виконання дипломного проектування.
Об’єктом дослідження даної роботи є підстанція “Бориспіль-110”.
При збиранні вихідних даних щодо проектування розвитку мережі вивчалися існуючі і перспективні навантаження споживачів, ситуаційний план району, принципова схема існуючої системи електропостачання.
Результати звіту передбачається використовувати для виконання проекту розвитку мережі.

 

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА, СПОЖИВАЦЬКА ПІДСТАНЦІЯ, НАВАНТАЖЕННЯ, РЕЖИМ, ТРАНСФОРМАТОРИ, СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1 СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

2 РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ І АВТОМАТИКА

3 ОПЕРАТИВНІ ПЕРЕМИКАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

4 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ОХОРОНА ПРАЦІ
І ПРОМСАНІТАРІЯ

5 ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ

 

ВСТУП 

Метою переддипломної практики є збирання необхідного фактичного матеріалу для виконання дипломного проекту. Для даного дипломного проекту необхідними даними є існуюча схема електропостачання ПС “Бориспіль – 110”, ситуаційний план цього району з вказівкою існуючих і майбутніх вузлів навантаження; інформація про географічне та природне положення району і графіки навантаження споживачів району для зимового та літнього періодів.
Ефективність функціонування електричних систем визначається вимогами безперебійності роботи споживачів, та є надійністю електропостачання. Надійність роботи споживачів електроенергії та технічного устаткування, у свою чергу, значною мірою обумовлена якістю електроенергії. Самі електричні системи повинні мати мінімальні витрати. Це зв’язано насамперед з якісним проектуванням, із правильно проведеною експлуатацією, а також з раціональною взаємодією між енергосистемами та споживачами електроенергії.

1 СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Район електропостачання, що живиться від підстанція “Бориспіль - 110” відноситься до району з добре розвиненим важким машинобудуванням, хімічною промисловістю, а також сільським господарством.
По кліматичних умовах розглянута територія відноситься до третього району по ожеледі й вітру:
- температура повітря коливається в діапазоні від -30 С до +40 С

 1. при ожеледі -5 С;
 2. середньорічна температура становить біля +12 С;
 3. номінальний швидкісний напір – 5м/с;
 4. максимальний швидкісний напір – 29м/с (50кг/м2);
 5. товщина стінки ожеледі дорівнює 15мм при швидкісному напорі 15м/с;
 6. напрямок вітрів – переважно північно-східний;
 7. грозова активність – 60-80 годин у році;
 8. число грозових днів у році становить 29 днів;
 9. грози спостерігаються в період з березня по вересень.

Опадів випадає до 550мм. Близько 70-75% з них випадає в теплу пору року. Сніжний покрив незначний і нестійкий. Глибина сніжного покриву 0,7 мм, глибина промерзання ґрунту приблизно дорівнює 0,55мм. Ґрунтові води до глибини 7м не зустрічаються. Ступінь забрудненості місцевості – 3. Ґрунти – чорнозем звичайний. Сейсмічність – до 5 балів.
Головними опорними пунктами мереж 110 кВ цього району є підстанції Центральна – 330 кВ і Мережна – 330 кВ. ПС Бориспіль – 110 кВ зв`язана з енергосистемою двома ЛЕП 110 кВ: Бориспіль – 110 кВ – Центральна – 330 ( з відгалуженням на ПС Трикотажна та ПС Глибока ) і Бориспіль – 110кВ – Мережна – 330 кВ. Як резервне джерело живлення може використатися ЗміївТЕС, Заводська.
Головними споживачами електроенергії на території району, який розглядається, є підприємства важкої металургії, вугільної промисловості, сільськогосподарські споживачі і споживачі міст і населених пунктів. Вони відносяться до І та ІІ категорій надійності. У таблиці 1 приведені характеристика вузлів навантаження, які існують, і спорудження яких планується, і визначений склад їх споживачів.

Таблиця 1 – характеристика споживачів вузлів навантаження

 

Вузли навантаження

Склад споживачів, тип навантаження

Категорія надійності

Максимальна потужність

Рм, МВт

Qм, Мвар

Городская

Промислові споживачі

ІІ

16,920

7,800

Єнергетік

Промислові споживачі

ІІІ

7,920

2,592

Бориспіль – тяговая

Залізничний вузол

І

4,137

0,735

Шахта 9

Шахта

І

19,425

5,775

Машзаводская

Важка металургія

ІІ

9,480

3,120

Врожайна

Сільське господарство

ІІІ

0,258

0,102

РТИ

Промислові споживачі

ІІ

1,887

0,73

2 РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ І АВТОМАТИКА 

Захист ліній 110кВ виконується від багатофазних замикань і від замикань на землю. На лініях з однобічним живленням від багатофазних коротких замикань установлюється ступеневий струмів захист, а від замикань на землю – ступеневий струмів направлений захист нульової послідовності.
Для силових трансформаторів повинні бути передбачені пристрої релейного захисту від наступних видів ушкоджень і ненормальних режимів роботи:

 1. багатофазних коротких замикань в обмотках і на виводах,
 2. однофазних коротких замикань на землю в обмотках і на виводах, приєднаних до мережі з глухо заземленою нейтраллю;
 3. виткових замикань в обмотках;
 4. струмів в обмотках, обумовлених зовнішнім КЗ;
 5. струмів в обмотках, обумовлених перевантаженням;
 6. зниження рівня олії.

Для захисту трансформатора від ушкоджень усередині кожуха і від зниження рівня олії передбачений газовий захист, що реагує на утворення газів. Що супроводжують ушкодження усередині кожуха трансформатора, у відсіку перемикача відпайок пристрою РПН. У якості реле захисту використовується газове реле.
Захист трансформатора від ушкоджень на виводах і від внутрішніх ушкоджень виконаний за допомогою подовжнього диференціального струмового захисту, що діє без витримки часу на відключення ушкодженого трансформатора від неушкодженої частини електричної мережі як основний захист. Як допоміжний захист із комбінованим пуском напруги з витримкою часу, установлений з боку живлення.
У диспетчерському пункті розташований диспетчерський щит з мнемосхемою та комп’ютери, постійно контролюючі відхилення в роботі ЕС. Зв’язок із черговим РЕМ диспетчера здійснюють по телефонах.
Диспетчерська служба виконує наступні функції:

 1. централізований контроль та керування;
 2. ліквідація та локалізація аварій;
 3. спостереження за станом технічних засобів і забезпечення надійності;
 4. підготовка матеріалів, необхідних для аналізу роботи системи електропостачання.

3 ОПЕРАТИВНІ ПЕРЕМИКАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

Для виводу в ремонт основного устаткування начальник РЕМ або головний інженер подає заявку в ОДС (оперативно-диспетчерську службу), погоджує заявку з головним інженером ЕМ (електричних мереж).
У заявці вказується ПІДСТАНЦІЯ на якій планується провести перемикання, приєднання й комутаційний апарат, виведений у ремонт, міри безпеки та аварійний час включення.
Заявка записується в журнал заявок установленої форми.
Для безпечного проведення робіт повинні виконуватися необхідні організаційні і технічні заходи.
Необхідні оперативні перемикання проводяться по програмах. На підставі програм перемикання розробляються бланки перемикань.
Бланки перемикання – це завдання на виробництво перемикань на спеціальному бланку. Бланки перемикань існують прості й типові, які зберігаються протягом 10 днів.
Типові бланки розробляють для часто повторюючихся оперативних перемикань.
Право на внесення змін у бланку перемикань має працівник, що розглядає та дозволяє заявки, тобто головний інженер підприємства.
Роботи в діючих електроустановках виконуються по наряду, розпорядженню або в порядку поточної експлуатації.

4 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ОХОРОНА ПРАЦІ І ПРОМСАНІТАРІЯ

У районі, де розташована ПС “Бориспіль - 110”, перебувають підприємства, які є джерелами забруднення атмосфери: Ртутний комбінат, хімкомбінат “Стирол”, шахти. Тому устаткування, встановлене на ПС Бориспіль – 110, обрано з відповідним ступенем захисту, а ізолятори розраховані на відповідний струм утечки.
На ПС “Бориспіль-110” строго дотримуються правила техніки безпеки:

 1. територія підстанції “Бориспіль-110” обгороджена;
 2. проїзні ділянки мають нормативні габарити до струмоведучіх частин;
 3. на територію підстанції допускаються працівники, пов’язані з налагодженням і ремонтом устаткування підстанції;
 4. на територію підстанції допускаються працівники, не пов’язані з налагодженням і ремонтом устаткування підстанції у супроводі чергового по підстанції;
 5. оперативні перемикання виконуються по відповідному дозволу і при дотриманні правил техніки безпеки;
 6. в установлені строки проводиться перевірка знань ПТЕ, ПТБ, ППБ, посадових та виробничих інструкцій;
 7. підстанція має захист від блискавок та перенапруг і кожен рік перед грозовим сезоном виробляється перевірка стану захистів;

Санітарні норми виконуються в достатньому обсязі:

 1. робоче та аварійне освітлення у всіх приміщеннях, на робочих

місцях і на відкритої території забезпечує освітленість відповідно відомчим нормам та “Санітарним нормам проектування промислових підприємств”;

 1. всі приміщення в закритих пристроях щодня піддаються провітрюванню, вбиранню з дотриманням правил техніки безпеки;
 2. обслуговуючий персонал регулярно проходить медичне обслідування.

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

В основі організації оплати праці робітникові, керівникам фахівцям і службовцям лежить тарифна система оплати праці.
Місячні тарифні ставки посадові оклади працівникам енергокомпаній визначаються шляхом множення коефіцієнтів, розрахованих виходячи зі співвідношення тарифних ставок і посадових окладів і мінімального розміру заробітної плати на розрахункову величину заробітної плати.
Оплата керівникам, фахівцям і службовцям виробничої сфери залежно від трудового внеску, складності, ступеня відповідальності, установлюється надбавка за високі досягнення в праці в розмірі до 50% посадового окладу.
Директор структурної одиниці затверджує конкретні оклади й надбавки керівникам, фахівцям, що служать робітником підприємства диференційованого відповідно до обліку ділових якостей працівника, рівня його професійної кваліфікації, інтересів виробництва та особистим внеском у результати праці колективу.
Тарифні ставки та посадові оклади працівників утворюються з урахуванням фінансових можливостей підприємства та мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці, передбачених галузевими тарифними угодами.
На роботах з ремонту, де це доцільно і при наявності норм трудових витрат, можна вводити відрядну, акордну оплату, бригадну форму організації труда.
У випадку, якщо має місце систематичне невиконання завдань, грубе порушення технологічної дисципліни та техніки безпеки, що повторюється з місяця на місяць, аварії та бараки в роботі, вузький кругозір у рішенні питань і неоперативність їхнього рішення, порушення фінансової дисципліни, надбавки можуть не встановлюватися.
Надбавки за високі досягнення в праці можуть бути частково знижені або скасовані.
З метою закріплення кадрів працівників промислово-виробничого персоналу компанії, за рахунок собівартості продукції встановлюється надбавка за стаж роботи в галузі. Ця надбавка виплачується щомісяця залежно від стажу роботи відповідно до Положення про виплату надбавки за стаж роботи.

За роботу у важких і шкідливих умовах праці встановлюється доплата в розмірі 12% та особливо шкідливих умовах – до 24% тарифної ставки (посадового окладу).
За роботу в нічний час установлюється доплата – 30% тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Доплата за роботу в багатозмінному режимі встановлюється:

 1. за кожну годину роботи в нічний час – 40%;
 2. за кожну годину роботи у вечірній час – 20%.

Надбавки за професійну майстерність для робітників установлюється диференційовано від тарифних ставок:
ІІІ розряд – до 12%;
ІV розряд – до 16%;
V розряд – до 20%;
VI розряд – до 24%.
Доплата за сполучення професій, збільшений обсяг роботи, розширення зони обслуговування вводяться на ділянках, де фактична чисельність нижче нормативної в межах економії фонду заробітної плати утвориться по тарифних ставках (посадовим окладам) вивільнених працівників.
Доплата за керівництво бригадою встановлюється диференційовано в залежності від кількості членів бригади.

ВИСНОВКИ

В результаті виконання програми переддипломної практики були зібрані необхідні вихідні дані для виконання проекту розвитку електропостачання північно-східного району Харківської області, зокрема ПС “Бориспіль-110”, а саме:

 1. ситуаційний план району з вузлами навантаження та існуючою мережею 110кВ;
 2. графіки навантаження споживачів району в перспективі для зимового та літнього періодів;
 3. інформація про географічні та кліматичні умови розташування району.

Крім того, у звіті розглянуті питання релейного захисту та автоматики трансформаторів підстанцій напругою 110 кВ та ЛЕП 110 кВ, а також питання охорони праці та техніки безпеки при експлуатації вказаних енергооб’єктів.